Affes Statistik-blogg

Invandrarna och brotten 1 – Samtliga brott

Posted in Kriminalstatistik - Sverige, Prognoser by Affe on juli 9, 2012

Det är inte längre svenskarna som begår de flesta brotten i Sverige. Allting tyder på att personer med utländsk bakgrund nu står bakom en majoritet av den polisanmälda brottsligheten. Det historiska skiftet ägde rum någon gång mellan 2006 och 2009.
Invandrare har länge varit överrepresenterade i brottslighet, men nu begår de alltså med stor sannolikhet också merparten av alla polisanmälda brott.

2005 publicerade Brå (Brottsförebyggande rådet) rapporten ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet”. Där är det tydligt att brytpunkten kunde förväntas komma någon gång under 00-talet.

Brårapporterna
Brå har gjort två större undersökningar angående invandrares överrepresentation i brott, 1996 och 2005. ”BRÅ-rapport 1996:2” undersöker åren 1985-1989 och ”BRÅ-rapport 2005:17” undersöker åren 1997-2001. I stora undersökningspopulationer analyserade Brå hur stor del av brottsligheten i Sverige som invandrarna står för. Nedan en tabell från 2005-rapporten som visar vad de båda rapporterna bland annat kom fram till (sid. 32).

Om svenskarna (svenskfödda med båda föräldrarna svenskfödda1) stod för 68.5 procent av den polisanmälda brottsligheten i slutet av 1980-talet och 55 procent i slutet på 90-talet är det uppenbart att svenskarna någon gång på 00-talet kommer att stå för mindre än hälften av brotten.

De flesta läser antagligen inte så långt som till sidan 32 i rapporten utan förlitar sig på att Brå kommer att betona de viktigaste delarna av resultaten i inledningen. Det viktigaste enligt Brå verkar vara det här som listas som första punkt när de på sidan 10 redovisar “bilden i huvudsak”:

De allra flesta invandrare är inte registrerade för brott,
vare sig i den förra studien eller i den nya.

Det är förstås sant. Men om invandrare hade varit registrerade för 50 000 mord varje år och svenskarna inte ett enda, så hade det fortfarande varit sant.

Om man tydligt både vill visa vad överrepresentationen och vad procentandelarna i tabellen ovan innebär kan man göra så här.

Samtliga brott 1987
Här är resultatet från kolumnen ”Polisanmälda brott 1985-1989” överfört till den polisanmälda brottsligheten 1987.
Då anmäldes det 1 092 417 brott. De med svensk bakgrund står för 68.5 procent vilket motsvarar 748 349 brott.

Stapeln för utländsk bakgrund är uppdelad i tre delar. Den rosa och röda delen visar antalet brott som de folkbokförda med utländsk bakgrund står för. Den undre rosa delen är andelen brott om gruppen hade haft samma brottsbenägenhet som de med svensk bakgrund, 159 842 brott. Den röda delen är antalet brott som utgör överrepresentationen, 151 453 brott. Det totala antalet brott för denna grupp blir således 159 842 + 151 453 = 311 295
Den gula delen är de icke folkbokförda. Asylsökande, illegala, turister, kriminella utländska ligor etc. 32 773 brott.

Samtliga brott 1999
På samma sätt har jag från kolumnen ”Polisanmälda brott 1997-2001″ överfört resultatet till den polisanmälda brottsligheten 1999. Som synes knappar personer med utländsk bakgrund in på dem med svensk bakgrund. Det beror främst på att de med utländsk bakgrund är så många fler än 1987 men också på att överrepresentationen har ökat. Den rosa delen visar det ”normala” antalet brott med svenska mått mätt, och den röda delen visar brotten som vi fick ”i bonus”, 231 512 brott.

De icke folkbokförda ökade sin andel från 3 procent av brotten 1987 till 7 procent 1999.
83 212 anmälda brott.

Överrepresentation
Överrepresentationen har alltså ökat mellan de två rapporterna. För ”invandrares barn” från 1.5 till 1.6 och för de utrikes födda från 2.1 – 2.5. Det låter ju inte så farligt, och det verkar inte Brå tycka heller.

Så här skriver Brå i 2005-rapporten (sid. 34):


..risken att vara registrerad som misstänkt för brott bland dem
som är födda i Sverige av minst en utrikes född förälder är i
stort sett densamma under åren 1997-2001 som den var under
åren 1985-1989 (1,6 jämfört med 1,5)…

Överrisken för dem som själva är födda utomlands har däremot
ökat något, från 2,1 till 2,5.

”Ökat något” skriver Brå. Om man omvandlar ökningen till antal anmälda brott för det år då Brå skrev detta (2005) motsvarar det mer än 50 000 fler brott. Om man räknar från 2000 och fram till och med 2011 innebär ökningen ca 650 000 fler brott.

Varför har då överrepresentationen ökat? Som förklaring till ökningen skriver Brå (sid. 37):

Det beror på att gruppen utrikes födda som helhet ser annorlunda ut i dag än för 12 år sedan. Antalet utrikes födda i landet har ökat med 270 000 personer under dessa år. Många av dem som anlänt till Sverige under denna period är flyktingar från just de områden som både i dag och för tolv år sedan har en särskilt hög överrisk att registreras för brott

Dessa områden är framförallt Mellanöstern och Afrika, och invandringen därifrån har ökat kraftigt de senaste 11 åren.

Samtliga brott 2011
Med resultaten från de två rapporterna som utgångspunkt kan man göra en hyfsad uppskattning2 av hur det ser ut idag.

Min beräkning visar att 45.6 procent av brotten begicks av personer med svensk bakgrund. Vilket innebär att svenskarna sedan några år tillbaka begår en minoritet av brotten. Enligt mina beräkningar inträffade brytpunkten 2007.

Interaktivt diagram
Här finns ett interaktivt diagram där man kan följa utvecklingen för ”Samtliga brott” och där fler år finns med.

Uträkning
En mer detaljerad beskrivning av uträkningen finns att läsa här. Där finns också alternativa beräkningar där olika variabler har ändrats i både pessimistisk och optimistisk riktning.

Problematisk kategori
Kategorin ”Samtliga brott” är problematisk i flera avseenden. Grova brott blandas med mer triviala brott. I vissa brottskategorier kan polisen själv påverka antalet anmälningar i stor utsträckning osv. Och kategorin är problematisk inte minst i detta sammanhang eftersom invandrare tenderar att utmärka sig i vissa typer av brott.

I nästa del tar jag upp invandrarna och de grova brotten. Då blir det helt andra siffror.

PS: Om ni använder diagrammen, vänligen länka till detta inlägg så att läsaren kan ta del av texten.

1.Svenskfödda med två svenskfödda föräldrar är den gamla definitionen på ”svensk bakgrund”. Definitionen ändrades 2003 till att inbegripa även de svenskfödda med en utrikesfödd förälder. BRÅ-rapport 1996:2 kom innan ändringen och den andra rapporten använder också den gamla definitionen. Med goda skäl eftersom svenskfödda med en utrikesfödd förälder är överrepresenterade i den polisanmälda brottsligheten jämfört med svenskfödda med två svenskfödda föräldrar. Jan Ahlberg som skrev rapporten 1996 använde till och med begreppen ”svenskar” och ”invandrare”. Tänk vad konstiga de var förr.

2. Alla diagram som jag publicerar i detta ämne handlar om uppskattningar. Även de från BRÅ. Ingen har eller kommer någonsin ha full vetskap om hur brottsligheten fördelas. Helt enkelt eftersom alla brott inte klaras upp. Att antalet brott i staplarna är mycket exakta beror på att jag har valt att omvandla procentsiffrorna till antal brott, för att göra det hela lite mer påtagligt.

========== =========== =========== =========== ===========

Andra inlägg i samma serie

Invandrarna och brotten 2 – ”Svartskallemajoriteten”
Invandrarna och brotten 3 – Östasiatisk upprättelse
Invandrarna och brotten 4 – Hiram förbättrar statistiken
Invandrarna och brotten 5 – Våldtäkt

Datakällor

BRÅ-rapport 1996:2 ”Invandrares och invandrares barns brottslighet”
Brårapport 2005:17 ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet.”
Utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning), hela riket, efter ålder i tioårsklasser och kön. År 2002-2011
Befolkningsstatistik 1999 del 3
Efterkrigstidens invandring och utvandring
Statistik över anmälda brott

78 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Peter said, on juli 9, 2012 at 2:58 e m

  Ett fantastiskt jobb du lagt ner!

  Gilla

 2. Lars said, on juli 9, 2012 at 3:20 e m

  Lysande! Ser fram emot nästa del med spänning.

  Gilla

 3. Patrick Hultén said, on juli 9, 2012 at 8:50 e m

  varför glömmer du hela tiden östasiaternas underrepresentation?
  gång på gång… ja är själv SD:are men skulle önska lite mer inkluderande av östasiatisk statistik.

  Gilla

  • Lennart Johansson said, on juli 9, 2012 at 9:30 e m

   Visst vore det intressant att se statistik över brottslighet begångna av olika kategorier invandrare, men det lär väl vara omöjligt.
   Men fantastiskt jobb det här!

   Gilla

   • Affe said, on juli 9, 2012 at 9:47 e m

    Jag kommer att ta upp det i del 3. Tyvärr är Brå:s rapport från 2005 inte lika generös på den punkten som rapporten från 1996 var. Men en del saker går det att få fram.

    Gilla

  • Affe said, on juli 9, 2012 at 9:41 e m

   Det kommer i del 3. I en form som är smått chockerande.

   Du kommer inte att bli besviken.

   Gilla

 4. F said, on juli 9, 2012 at 9:49 e m

  Du verkar lägga ner mycket tid på din statistik, och det är jag tacksam för. Tack för att du finns Affe, för vi får inte veta sanningen någon annanstans. Väntar med intresse på fortsättningen.

  Gilla

 5. Stefan K said, on juli 9, 2012 at 9:51 e m

  Affe
  Går det att göra statistik efter de fakta som presenteras i BRÅ:s rapport om hatbrott?
  Det sägs från PK-håll att hatbrotten ökar mot minoriteter, men sanningen är den att hatbrotten mellan minoriteter är större än både de mot romer och religiösa grupper. Detta lär aldrig stå i PK-media

  Klicka för att komma åt 2012_07_Hatbrott_2011_webb.pdf

  Gilla

 6. […] kan du läsa i sin helhet här och som detta inte vore nog har Affe utlovat både en del 2 och 3, där ännu smaskigare […]

  Gilla

 7. Bjarni said, on juli 9, 2012 at 10:11 e m

  Helt suveränt jobb som vanligt, Affe! Ser verkligen fram emot de följande delarna.

  P.S.: Hur kan jag donera pengar som tack för det arbete du lägger ned?

  Gilla

  • Affe said, on juli 10, 2012 at 4:58 e m

   Mycket vänligt av dig. Jag har letat efter någon bra form för donationer då frågan har varit uppe tidigare, men jag har hittills inte hittat någon. Om jag hittar det så kommer det att synas högerkolumnen på sidan.

   Gilla

 8. Ernst said, on juli 9, 2012 at 10:23 e m

  Fantastiskt utfört jobb – som vanligt!
  Tack, Affe!
  Kommer att bli användbart vid argumentationen kring fikabordet på jobbet.

  Gilla

 9. Hedander said, on juli 9, 2012 at 11:01 e m

  Imponerande analys som vanligt! Ser fram emot din nästa sammanställning över de grova brotten.

  Gilla

 10. Anonym said, on juli 10, 2012 at 12:24 f m

  Intressant att brott med svensk bakgrund förefaller att minska i absoluta tal. Beror det på hårdare konkurrens och att kulturberikarna trängt undan/mutat in territorier som de svenska småkriminella hade förr?

  Gilla

 11. Anonym said, on juli 10, 2012 at 6:13 f m

  Du försöker alltså komma med slutsatser som gäller idag med 11 år gamla siffror? Detta ska inte tas som fakta utan som spekulationer av en amatör och inget annat.

  Gilla

  • Danne said, on juli 10, 2012 at 7:07 f m

   Peka på felen, kom med ett bättre förslag eller håll käften.

   Gilla

 12. Willy S said, on juli 10, 2012 at 6:40 f m

  Tack Affe!

  Gilla

 13. etnisksvensk said, on juli 10, 2012 at 7:19 f m

  Sverige är statistikens förlovade land!
  Jag har själv varit med i SCBs undersökning avseende ”hushållens utgifter”.
  Jag har samlat kvitton och svarat på ett antal frågor under några telefonsamtal.
  I Sverige vet SCB hur många meter ”toapapper” Vi förbrukar per person och år.
  Men på Rosenbad och Helgeandsholmen så framstår man som en grupp människor med ”IQ – badboll” och envisas att låtsas inte veta någonting om invandrarnas sysselsättning, bidragsberoende och kriminalitet.
  Den svenska 7 – klövern påstår, att invandringen är ”fördel in” för Sverige, men visa då detta och Vi tål att höra och läsa utfallet också!
  ”Sexhundratusen invandrare går till jobbet varje dag”! Javisst, och de flesta är de arbetskraftsinvandrare som kom före år 1975 innan arbetskraftsinvandring förbjöds och efter detta så var det enbart politiskt styrd invandring som tilläts och är ansvarig för detta vansinne som pågår i Sverige. Varför blir det alltid total kaos och totalt vansinne när svenska politiker är inne och petar i saker och ting man inte kan, vet eller är kompetenta till?
  Arbetskraftsinvandrarna, före 1975 års beslut, är på väg ut i pension och det skall bli intressant att se vad det blivit av de ”tappra 600.000”?
  Givetvis så uppträder ”7 – klövern” á la ”Bagdad Bob” och ljuger så att det står härliga till.
  Via egna undersökningar med utfall från SCB, den egna kommunen och landstinget så finner man utmärkt statistik uppdelat på svenskar och invandrare enligt SCBs norm.
  ”Affes Statistik” är helt korrekt och döljer inga fakta!
  I mitten på 1990 – talet så kostade en flykting/invandrare närmare 200.000 sek/år och individ. Enbart en dagisplats kostade 100.000 sek/år/barn!
  Detta uppräknat till dagsaktuell kostnad ger 250.000 sek/ år/individ och ger vid handen, att vid en årlig PUT om 50.000 individer, och att det tar 10 år innan individen är självförsörjande, så kostar ”det hele” de svenska skattebetalarna 125 miljarder/år eller 125.000 miljoner svenska kronor per år!
  Då är inte kostnader för kriminella aktiviteter och rättsväsendet inräknat.
  Vi har inte råd med ett försvar, landstingen skall spara miljarder inom sjukvården, svenska pensionärer skall betala högre skatt och får sämre omvårdnad som tack för detta!
  Givetvis så ”törs” inte 7 – klövern tala om sanningen för det svenska folket.
  Men även sanningen kommer att hinna ifatt 7 – klövern, och om inte förr, så när den svenska ekonomin har ”klappat ihop”, likt i början på 1990 – talet!
  Det första svenska vansinnet var när ”68 – vänstern” tog över på 1970 – talet och körde nationen i ett totalt fördärv fram till ”kraschen” på 1990- talet och nu har vansinnet med ”massinvandringen” tagit över och en ny ”krasch” är vardande.
  När skall det svenska folket få lugn och ro från klåfingriga och ”IQ – befriade politiker”?

  Gilla

 14. Anonym said, on juli 10, 2012 at 8:02 f m

  Så nördigt men helt meningslöst, eftersom så liten andel av befolkningen begår brott oavsett inhemsk eller invandrade, fungerar inte detta desperata försök att peka ut invandrare som mer brottsbenägna.

  Gilla

  • Anonym said, on juli 11, 2012 at 9:06 f m

   Vissa kategorier av invandrare utmärker sig, din planta, vilket våra kära makthavare varit medvetna om sedan 70-talet och skulle således inte släppt in i landet alls, de får gott hålla sig till sin kulturkrets. Medan vissa andra invandrargrupper nästan inte utmärker sig alls…

   Om invandrarna endast utgör 20 procent av landets befolkning men står för mer än 50 procent av brottsligheten, du tycker inte det är ett problem? Ett problem som våra politiker lätt hade kunnat stävja – om de hade varit värda ett vitten, istället för att pladdra nonsens om ”allas lika värde”…

   Gilla

  • elina said, on juli 19, 2012 at 8:08 e m

   Liten andel? Peka ut? Du är ute och cyklar inte ens.

   Gilla

 15. Anden said, on juli 10, 2012 at 8:50 f m

  Underbart att se Affe. Kände inte alls till din blogg. Men kommer att följa den med spänning i framtiden!

  Gilla

 16. Misslyckande said, on juli 10, 2012 at 9:38 f m

  Jag har knäckt ett par myter om massinvandringen om Affe inte misstycker?

  Arbetslösa invandrare ökat med 100.000 – 14 argument att svara på

  http://misslyckande.wordpress.com/2012/07/09/1325/

  Därför behövs arbetskraftsinvandring
  Utan invandring stannar Sverige
  Invandrarna säkrar tillväxten i Sverige
  Arbetslösa invandrare ökat med 100.000 på 12 år
  1,3 miljoner i pension – arbetslösa invandrare ökat 100.000 på 12 år
  Ökad utanförskap
  600.000 invandrare går till arbetet varje vecka
  Sverige behöver mer arbetskraft klara pensionerna i framtiden
  40-talisterna går i pension
  Sverige har en åldrande befolkning
  Migrationsverket har bostadsbrist för 3000 flyktingar
  År 2025 ska 1,6 miljoner gå i pension
  Vad kostar invandringen?
  Fortsatt massinvandring samt ökad massinvandring lösningen?

  Gilla

 17. […] Statistik blogg har igen en intressant och djuplodande rapport: Det är inte längre svenskarna som begår de flesta brotten i Sverige. Allting tyder på att […]

  Gilla

 18. Mr Klister said, on juli 10, 2012 at 12:26 e m

  Det är ganska intressant hur detta säljs in som ”statistik” och slås upp på bla avpixlat som att nu begås de flesta brott av invandrar. Det hände 2006. När altt är baserad på gissningar/uppskattningar. Det helt ok att gissa men inte sälja in det som någon sanning

  Gilla

  • Shesar said, on juli 10, 2012 at 12:53 e m

   Att invandrare är överrepresenterade är egentligen ingen nyhet, men de har inte gjorts någon statistik i siffror av varken BRÅ eller SCB på just den biten, för de ”kan bidra till ”främlingsfientlighet” och onödigt hat”…

   Gilla

   • Mr Klister said, on juli 10, 2012 at 1:36 e m

    Det är möjligt men det förändrar ju inte att 2011 års siffor här säljs in som ”statistik” men det är en gissning

    Gilla

   • Peter Norre said, on juli 10, 2012 at 6:04 e m

    Sanningen är säkerligen att det ser betydligt värre ut. Svenska BRÅ räknar icke-vita rasfrämlingar som svenskar, och hade statistiken uteslutande behandlat ras istället för födelseland/föräldrars födelseland så hade vi nått siffror på nära 70%.

    Gilla

   • Anonym said, on juli 10, 2012 at 11:16 e m

    Ingen nyhet men skillnaden är så liten mellan invandrare och inhemsk befolkning att den är försumbar, 93% av invandrarna begår inte brott, respektive 96% av oss inhemska.

    Gilla

   • annacarlbro said, on juli 11, 2012 at 6:11 e m

    Anonym, du kan ju säga att det är försumbart till kvinnorna som hade sluppit bli våldtagna om kriminella invandrare inte släppts in eller utvisats när de begått brott.

    Gilla

 19. Priset vi betalar « Snaphanen said, on juli 10, 2012 at 9:14 e m

  […] görs av Affes statistikblogg och bygger på uppskattningar utifrån de två Brårapporter som publicerades 1996 och […]

  Gilla

 20. Priset vi betalar « Snaphanen said, on juli 10, 2012 at 9:52 e m

  […] Avslöjandet görs av Affes statistikblogg och bygger på uppskattningar utifrån de två Brårapporter som publicerades 1… […]

  Gilla

 21. Saab900 said, on juli 11, 2012 at 9:18 f m

  Man ska väl också komma ihåg vilka brott som mest begås av invandrare eller personer med invandrarbakgrund. Ju grövre brott, desto större är överrepresentationen.

  Gilla

 22. elefantter said, on juli 11, 2012 at 9:23 f m

  Affes Statistik är den enda statistik jag överhuvudtaget bryr mig om att läsa. Jag tror inte att statistik har så mycket att göra med om den är sann(ingen) eller inte, utan mest om man vill tro på den, och jag vill gärna tro på Affes Statistik.

  Gilla

 23. Eddy Karlsson said, on juli 11, 2012 at 10:18 f m

  Överrepresentationen har alltså ökat från 34% (1975) till 50% (2011), en ökning med ca 47%. Är det möjligt att korrelera den ökningen med motsvarande överrepresentation på våra fängelser? Är det så att de flesta som sitter inne (alternativt är lagförda och dömda) i dagsläget är invandrare?

  Gilla

 24. […] en ny “rapport” som har gjorts av den anonyma bloggaren Affe och som publiceras på Affes statistik blogg det är pinsamt att se hur en riksdagsman med orden:  ”Affes Statistik blogg har igen en […]

  Gilla

 25. Hiram Li said, on juli 11, 2012 at 6:12 e m

  Affes så kallade rapport är statistik som har gått igenom ett åsikts filter. Ur ett vetenskapligt perspektiv finns det mycket som är problematiskt med den så kallade rapporten jag kan exemplifiera:

  I den inledande meningen skriver Affe ”Det är inte längre svenskarna som begår de flesta brotten i Sverige” detta förväntas bevisas i genomgången som sedan följer. Faktumet är dock att det inte bevisas någonstans i ”rapporten” den statistik som redovisas av Affe bygger på hur många anmälningar som kommer in till polisen och det är ett välkänt faktum att alla anmälda brott inte är brott samt att alla brott inte anmäls. Detta gör det omöjligt att utifrån denna statisk som tillhandahålls säga något om hur många brott som begås av någon gruppering. Det som går att avläsas i statistiken är endast hur många i vardera grupp som blir anmälda. En överrepresentation i anmälningsstatistiken kan bero på en rad olika saker och behöver på inget vis grunda sig i en överrepresentation i den reella brottsligheten. Det inledande påståendet bevisas inte och kan heller bevisas av den statistik som Affe tillhandahåller.

  Vidare så bygger den uträkning som har gjorts av Affe på antagandet att det sker en liknande ökning av överpresentationen mellan 2001 och 2011 som går att avläsa mellan de två undersökningarna han använder sig av. Detta är alltså ett antagande och saknar därför vetenskaplig tyngd man kan inte bygga empiri på antaganden, det finns inget som säger att det inte sker ett trend brott i perioden 2001- 2011.

  Denna ”rapport” är och förblir rena spekulationer och skulle inte ta sig långt på ett av våra universitet jag hoppas innerligt att de som läser den oavsett vad de står politiskt har kritiskt tänkande nog att se det undermåliga i Affes sammanställning.

  Mvh http://envitros.wordpress.com/

  Gilla

  • Mr Klister said, on juli 11, 2012 at 10:47 e m

   Det är ju inte för inte han placerat ”uträkningen” på en separat sida heller, där framgår ju hur mycket statistik det här är och hur mycket som är gissning. På de 8 olika varianter av överrepresentationen som beräknats skiller det cirka 250k brott i den utlänska stapeln,.. 30%… och det är endå bara de 8 olika ”gissningar” Affe räknat på. Så att presentera detta som ”statistik” är lite magstarkt må jag säga

   Gilla

  • yaser said, on juli 13, 2012 at 6:32 e m

   Hiram, finns det inte ett behov av att ta reda på om Affes slutsatser är verklighetsnära eller inte? Själv skulle jag vilja se att liknande statistisk samlas in och släpps av staten själv, så att folk slapp göra egna uträkningar.

   Faktum är, jag skulle vilja se ännu nogrannare statistik. Istället för enbart svensk/invandrare så skulle jag vilja se varje födelseland, hur länge personen har varit i sverige samt båda föräldrarnas nationalitet. Jag skulle även vilja veta vilken kultur brottslingarna identifierar sig, samt religion, samt hur mycket av religionen som brottslingen praktiserar.

   Utifrån den databasen kan man göra mycket bättre analyser.

   Obfuskation sänker invånarnas tilltro till staten samt omöjliggör identifikation av de områden som är i större behov av åtgärder för att förhindra att människor blir brottsoffer.

   Själva existensen av denna site visar att det finns genuint folkligt intresse kring detta ämne, och sist jag kollade hade Sverige inte hunnit ge bort hela sin demokrati till EU än. Eller har Sverige redan blivit en teknokrati?

   Själv misstänker jag att ju mindre islam som praktiseras destor högre sannolikhet att brott begås, samt att Afghaner är mycket mer brottsbenägna än Iranier, till exempel. Vidare gissar jag att Sunnis är mer brottsbenägna än Shias. Detta baserat på mina personliga observationer.

   Visar det sig att mina observationer är en del av en större trend så kan man peka ut var åtgärder behöver läggas in, istället för att alla i mellanöstern blir skuldbelägga genom association.

   Gilla

 26. Invandrare said, on juli 12, 2012 at 5:19 f m

  Har du en länk till original studien du fick informationen från? Tack

  Gilla

 27. […] Avslöjandet görs av Affes statistikblogg och bygger på uppskattningar utifrån de två Brårapporter som publicerades 1… […]

  Gilla

 28. […] [Invandrarna och brotten 1 – Samtliga brott] […]

  Gilla

 29. […] Ett alldeles särskilt bekymmersamt ämne för journalisterna över huvud taget, och i synnerhet i förhållande till SD, är invandrares stora överrepresentation i brottslighet. […]

  Gilla

 30. […] om den uppskattningen finns i inlägget “Invandrarna och brotten 1 – Samtliga brott” samt i “Invandrarna och brotten – Uträkning” där jag mer i detalj […]

  Gilla

 31. […] Efter att Viktor Adolphson hade twittrat det där, som faktiskt var ett direkt vittnescitat så fick han spendera timmar med att “parera kritikstormen”. Jag kan inte påstå att jag blir förvånad över de politiskt korrektas reaktion. Att mannen heter “Adolphson” fick det väl att sticka lite extra i de vänsterliberala journalisternas ögon. Men hur ska då polisen ta sig till i ett samhälle där brotten ökar och personer med utländsk bakgrund nu står bakom en majoritet av den polisanmälda brottsligheten? […]

  Gilla

 32. […] jag publicerade inlägget Invandrarna och brotten 1 – Samtliga brott gick signaturen Hiram Li i taket. Han skrev ett inlägg på sin blogg som inte var nådigt i sin […]

  Gilla

 33. Martin Olsson said, on augusti 3, 2012 at 6:55 e m

  Vad har du använt för källor för att komma fram till slutsatsen?

  Gilla

 34. […] Immigrants and crime 1 – All offenses Immigrants and the breaks 2 – “WOG majority” Immigrants and the crimes 3 – East Asian redress Immigrants and the crimes 4 – Hiram improves statistics Immigrants and the crimes 5 – Rape […]

  Gilla

 35. […] få fram det svar som passade h#ns politiska ståndpunkt byggt alla sina så kallade rapporter på den ogrundade tesen att överrepresentationen i anmälningar bland invandrare ökar på samma […]

  Gilla

 36. Anton Melin said, on november 10, 2012 at 1:35 f m

  Hej, något som jag alltid har undrat över, är hur siffrorna ser ut om man räknar med den procentuella andel av befolkningen, som förövarna kommer ifrån.

  Gilla

 37. Anonym said, on december 28, 2012 at 11:08 f m

  Tycker det var intressant läsning, men vidare vetenskaplig är inte det som skrivits. Texten var välskriven, men använder inte vetenskaplig metod, utan tvärt om läser Affe siffrorna som en präst läser bibeln. Vetenskap handlar om att först skapa t.ex. en nollhypotes; invandrare begår mer brott och utgå från att den stämmer – och sedan ställa den inför en intellektuell jurry. Ungefär som att man inte dömer en person utan bevis.

  D.v.s. man utgår från att påståendet är sant och därefter gör man allt för att motbevisa sin egen tes/ide/hypotes så gott det går. Tanken är alltså inte att man sitter och försvarar sin hypotes/tanke, utan tvärt om; gör allt för att förkasta den – och endast om den håller mot all bevisning man kan hitta – då behåller man hypotesen.

  Man använder inte statistik främst för att bevisa sin hypotes, utan för att motbevisa den så gott det går. Det går alltid att statistik som följer ens påstående, det som gör det intressant är om ens påståenden håller efter att man satt ens påstående på prov med starka motargument. Mvh

  Gilla

 38. troffe said, on januari 12, 2013 at 8:13 f m

  Du har glömt ta med det brott våra politiker står för

  Gilla

 39. […] skrev en granskning av Affes statistikblogg nyligen som bemöttes med en replik av Affe själv, en replik där den anonyma bloggaren försöker […]

  Gilla

 40. Adam Bek said, on januari 18, 2013 at 9:16 f m

  Hej Affe, jag har inte hunnit granska alla staplar eller läsa alla kommentarer men det är helt klart en intressant statistikredovisning här och i de relaterade posterna. Att BRÅ inte publicerar de fulla resultaten från undersökningen 2005 är naturligtvis fullständigt förkastligt i en demokrati. Det borde lagstadgas kring detta. Officiella undersökningar och hela datamängden borde om de är bekostade av det allmänna naturligtvis vara offentliga om inte synnerligen starka skäl föreligger till att hemlighålla.

  Nåväl, två tankar som dök upp i mitt huvud och som du gärna får ge din syn på är följande:

  1. I en post talar du om HDI, som lite kortfattat handlar om ”kvaliteten” på en hitflyttads ursprungsland. Siffran i sig är naturligtvis intressant men det är väl knappast statistiskt korrekt att generalisera HDI-talet från hemlandet till den hitflyttade gruppen. Det är ju inte alls säkert att de som tar sig till Sverige är representativa invånare i hemlandet. Siffrorna skulle kunna vara både bättre och sämre för viss ursprungsländer om man enbart tittar på den grupp som tagit sig hit.
  2. Finns det några data kring adoptioner i ditt material? Det skulle vara intressant att se hur siffrorna ser ut om man lägger de adopterade i en egen kategori. Nu tillhör väl både de adopterade och deras barn ”invandrargruppen”? Det är ju en avsevärd skillnad att komma till Sverige som adopterad och växa upp helt i etablerad svensk tradition. För vissa världsdelar skulle detta kunna göra siffrorna än mer snedfördelade när det gäller brottsbenägenhet skulle jag kunna föreställa mig.

  Gillad av 1 person

  • Affe said, on januari 18, 2013 at 2:52 e m

   1. Nej, man kan givetvis inte generalisera på det sättet. Men det är som jag skriver, mer sannolikt att personer från länder med mycket högt HDI är en tillgång för Sverige.

   2. Alla som är utrikes födda finns med i framställningen. Adopterade är säkerligen en av de grupper som utgör undantagen där ovanstående antagande inte stämmer. Men det är en förhållandevis liten grupp. 2010 fanns det 54 800 utlandsadopterade i Sverige. Om alla dessa hade kommit från låg-HDI-länder hade det utgjort ett problem i framställningen och grumlat statistiken. Men nu gör de inte det. Inget av de nio största ursprungsländerna är ett låg-HDI-land. Däremot är fyra av de nio största ursprungsländerna länder med mycket högt HDI.
   http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2010A01L/Adoptioner.pdf

   Gilla

 41. Milan said, on juli 1, 2013 at 8:18 e m

  Kan inte rå för och ställa mig frågan varför minoriteten som utgör närmare en tiondel av befolkningen begår flest brott. Det handlar inte om att denna minoritet i allmänhet är huliganer. Ställ dig själv den frågan, vad kan det bero på?

  Gilla

 42. Ojsan Oicin,… | Häxanmexan said, on november 13, 2013 at 11:16 e m

  […] du egentligen vad du säger? ska vi prata överrepresentation i brott finns en massa siffror att redovisa, och om man tar upp dem är man […]

  Gilla

 43. Mihai Iovanescu said, on september 19, 2014 at 5:06 e m

  ———————————– Det är lätt att skylla på effekterna utan att se orsaken. De som klagar på att invandrarna toppar brottsstatistiken skulle istället öppna ögonen och se rötterna bakom denna situation. Utländsk födda personer och även andra generationen invandrare har svårare att bli integrerade, främst p.g.a. bristfälliga kunskaper i svenska språket och avsaknaden av yrkeskvalifikationer samt uppväxten i ghetto-liknande isolerade områden. Svenska skolans budget och lärarkår har förslummats av samtliga politiska partier och regeringar sedan flera årtionden, utan att de insåg de dyrare ekonomiska konsekvenserna som orsakas av brott. Och det är naturligt att de som glider lättast i brottsbanan är personer som saknar yrkesutbildnig, språkkunskaper och jobb. Om man vill se en blandad statistik av brott som begås av både infödda och invandrande personer, ska man titta på web-adressen:

  Klicka för att komma åt 17+Ungdomsbrottslighet.pdf

  Därav kan man konstatera att 25% av brott begås av tonåringar och ungdomar under 20 år, som i senare skedde av livet kanske fortsätter med samma beteende och påverkar andra ungdomar att begå brott. Men denna statistik är mycket relativ. Om rättsväsendet skulle ha straffat alla 15-åringar som under år 2005 begick cykelstöld borde omkring 16 900 personer ha registrerats. I kriminalstatistiken återfinns enbart 33 stycken.

  Enligt en rapport från Skolverket (http://www.skolverket.se/sb/d/4308/a/23165) angående elever med utländsk bakgrund födda i Sverige, når 30 procent inte upp till en grundläggande läsnivå. När det gäller elever med utländsk bakgrund födda utomlands, är motsvarande siffra 48 procent. Detta är att jämföra med infödda elever, där andelen är 14 procent. Anledningen synes vara bristande undervisningsresurser i svenska språket som också medför att en betydande andel av ungdomar som inte klarar inträdeskravet eller hoppar av efter första året på gymnasieskolan, istället blir arbetslösa och glider in på brottsbanan. Brottsstatistiken visar att det finns en överrepresentation på cirka 1,5 gånger med ungdomar av utländsk bakgrund och ser man till allvarligare våldsbrott är överrepresentationen trefaldig (http://www.bra.se/go/297). Det sagda matchar ovan nämnda förhållande mellan inföddas och utländskföddas läsnivå!

  En plats på en ungdomsanstalt kostar ca. 6000 kronor per dygn, eller 2,16 miljoner kronor per år. Med detta belopp kan man anställa sju lärare som var och en kan undervisa på heltid var sin grupp med fem svaga elever, totalt 35 elever. Om endast tre av dessa ungdomar räddas från brottsbanan, gör staten en vinst på: 3 x 2,16 = 6,48 miljoner (anstaltskostnader för 3 ungdomar) minus 2,16 miljoner (lärarlöner för 7 lärare) = 4,32 miljoner kronor per år beräknade på stödundervisningen för dessa 35 elever. Härav framgår att de styrande politikernas snålhet bedrar visheten!

  Sammanfattningsvis, ni som klagar på överrepresentationen av invandrare i brottsstatistiken, klaga istället på politikerna som förslummade skolbudgeten och som ni själva röstade på under senaste 10 år vid riksdag- och kommunalvalen!

  Gilla

  • Bosse said, on september 22, 2014 at 4:27 e m

   Mihai Iovanescu: Visst, det är som vanligt Svenskarnas fel att invandrare begår fler brott än Svenskar. Kommer man hit som invandrare och inte tar reda på möjligheterna som finns här så är det Svenska samhällets fel – på med offerkoftan direkt. Här blir man ju bara bjuden på fritt uppehälle, sjukvård och skola – men det räcker tydligen inte. Det personliga ansvaret att göra sitt bästa för sig själv och sin omgivning gäller tydligen inte invandrare enligt ditt sätt att resonera. Och tror du att allt löser sig om man erbjuder mer svenskundervisning så är du bra naiv.
   Sverige är ett litet land med begränsade resurser, just nu är det pensionärer och tappad välfärd som betalar invandringen och det minsta man kan begära av de som ”flyr” hit är väl att de följer våra lagar och regler.

   Gilla

 44. Anonym said, on oktober 8, 2014 at 11:32 e m

  Intressant… Du tar en rapport från 1996 och en från 2005 (all data insamlad innan 2001) och antar därefter att utvecklingen går åt samma håll därefter. Med den logiken kommer alltså ”etniskt svenskar” inte begå några brott överhuvudtaget om vi bara väntar några år till. Bra där.

  Gilla

 45. […] Immigrants and crime 1 – All offenses Immigrants and the breaks 2 – “WOG majority” Immigrants and the crimes 3 – East Asian redress Immigrants and the crimes 4 – Hiram improves statistics Immigrants and the crimes 5 – Rape […]

  Gilla

 46. edwardteach007 said, on juni 19, 2015 at 12:42 f m

  Why don’t muslim asylum seekers go to Qatar, Kuwait, United Arab Emirates , Oman, Saudi Arabia or any of the other rich muslim countries? These are Islamic countries therefore more suitable for them.

  How has any European country benefited by opening it’s borders to non-Europeans? Name one. Do they make Europe a safer place to live? Have they made Europe great? Are they good for tourism? Do they bring anything positive to Europe? Do they respect the citizens of Europe and the customs? Do they support themselves without burdening the tax payers? Do they burden the judicial system due to high crime rates? Do they love Europe or what they can get from her?

  Do they victimize the European people in large proportions to their small numbers? Wouldn’t crimes against the European people foreshadow their true intentions? Do they trash up the areas they inhabit in Europe? If they victimize the host country’s people and trash up their land after they have been given a new start at life, wouldn’t that be like a direct “screw you”? Do they demand you to change your ways and customs so they can tolerate you? Do they respect the peoples government? Your family? Your people? Your culture?

  If they are guilty of three of these questions then It would be safe to say they should not be in Europe. There is more harm than good for Europe and her people.

  If a European country don’t let the hoards flood their land they are called “racist” and “Nazis” if they let them in, their country, their lives, their descendants lives will be torn apart. Which one is easier to live with? Which one does the most damage? Which choice is beneficial to the European country and it’s people? Wake up before it’s too late.

  Gilla

 47. […] det första, tänk så här. Invandrare har begått hundratusentals brott i Sverige de senaste decennierna. Vilka skulle ha begått dessa om Sverige inte tillåtit […]

  Gilla

 48. John said, on augusti 27, 2015 at 4:42 e m

  is good artikel Thank you so much , Adwin

  Gilla

 49. […] reasons unkonwn ethnicity was not used as a variable despite there being ample evidence which suggests that Swedes with foreign background now committ the majority of all crimes despite […]

  Gilla

 50. […] Vem talar för alla de som rånats våldtagit och mördats av invandrare? När får vi en manifestation som hyllar alla de svenska offrerna? […]

  Gilla

 51. […] Immigrants and crime 1 – All offenses Immigrants and the breaks 2 – “WOG majority” Immigrants and the crimes 3 – East Asian redress Immigrants and the crimes 4 – Hiram improves statistics Immigrants and the crimes 5 – Rape […]

  Gilla

  • Mats Olsson said, on december 30, 2015 at 7:24 f m

   Statistik hit och statistik dit. Man kan säga det man vill med statistik. Men man får en känsla. Kolla bara på dessa filmer från övervakningskameror i våra populära TV-program gällande brottsbekämpning. Mycket ovanligt med etniskt svenska ansikten. Alltid unga män från västasien eller nordafrika.

   Gilla

 52. […] Immigrants and crime 1 – All offenses Immigrants and the breaks 2 – “WOG majority” Immigrants and the crimes 3 – East Asian redress Immigrants and the crimes 4 – Hiram improves statistics Immigrants and the crimes 5 – Rape […]

  Gilla

 53. […] gefa ekki upp þjóðerni eða uppruna brotamanna en annar rannsóknarmaður sem rýndi í afbrotaskýrslur og tiltæk gögn ,t.d. frá 1985-1989 og 1997-2001, kemst að þeirri niðurstöðu að 2,2% karlkyns múslimar […]

  Gilla

 54. […] gefa ekki upp þjóðerni eða uppruna brotamanna en annar rannsóknarmaður sem rýndi í afbrotaskýrslur og tiltæk gögn ,t.d. frá 1985-1989 og 1997-2001, kemst að þeirri niðurstöðu að 2,2% karlkyns múslimar […]

  Gilla

 55. […] Immigrants and crime 1 – All offenses Immigrants and the breaks 2 – “WOG majority” Immigrants and the crimes 3 – East Asian redress Immigrants and the crimes 4 – Hiram improves statistics Immigrants and the crimes 5 – Rape […]

  Gilla

 56. […] primo [SE] tratta di tutti i crimini, compresi i piccoli […]

  Gilla


Kommentera gärna. Håll god ton.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: