Affes Statistik-blogg

Invandrarna och brotten 5 – Våldtäkt

Posted in Kriminalstatistik - Sverige, Prognoser by Affe on augusti 5, 2012

Brå (Brottsförebyggande rådet) har gjort två stora undersökningar angående våldtäkt och invandrare. Den första blev offentlig, men den andra gömdes undan. Myndigheter och politiker vet hur det ligger till. Men allmänheten ska inte få veta.

När jag har ”våldtäkt” i rubriken ökar besöken på bloggen dramatiskt. Våldtäkt upprör, och med all rätt, det är ett vidrigt brott som berör både kvinnor och män på djupet. Om en koppling görs till invandrares överrepresentation i våldtäktsbrott blir det mycket explosivt. Det här vet förstås våra makthavare och myndigheter. Därför gör de allt för att vi ska sväva i ovisshet. Det handlar sällan om direkta lögner. Det vore för riskabelt. Effektiv propaganda handlar istället om att skapa osäkerhet. Osäkra människor är passiva.

Ett sätt att skapa osäkerhet är att låta bli att undersöka och ta reda på fakta. Eller som i det här fallet: fakta och undersökningsresultat finns, men de släpps inte till allmänheten.

Den enda större undersökning som har gjorts angående invandrares överrepresentation i våldtäkt där resultatet blev offentligt är undersökningen i BRÅ-rapport 1996:2 som avser åren 1985-1989.

Här har jag utgått från den rapportens skattning i Tabell 24 (sid. 74). I cirkeldiagrammet till höger kan man se att redan då (1985-1989) var personer med svensk bakgrund i minoritet med 39 procent.

Detta har jag räknat om till 2011 års förhållanden, se diagrammet högst upp i inlägget. Personer med svensk bakgrund står för 22.4 procent. Anledningen till att svenskarna har en så pass hög procentandel är att jag har tagit hänsyn till den nya sexualbrottslagen som kom 2005. Utan den hade svenskarnas procentandel varit mindre.1 De icke folkbokfördas procentandel har jag låtit vara kvar på 10 procent. Det kan vara lågt räknat. Ökas den procentandelen så skulle förstås svenskarnas procentandel minska.

Vilka begår våldtäkterna?

I Brå-rapporten från 1996 redovisas överrepresentationen bland invandrare för olika brottstyper uppdelat på vilka länder/geografiska områden personerna kom från. Enligt Brå är datamaterialet för bland annat våldtäkt för tunt (sid. 61):

Vad gäller mord, dråp, våldtäkt, övriga sexualbrott, rån och bostadsinbrott är värdena för brottsparticipation för små för att det skall gå att dra slutsatser från dem.

Våldtäktssiffrorna under åren 1985-1989 var på en helt annan nivå än idag. Fördelat på enskilda länder blir materialet ännu tunnare. Det går att dra vissa slutsatser, men för att dra några säkra slutsatser behövs mer data.

Nästan tio år senare 2005 kommer den uppföljande rapporten. Istället för mer data så att vi kan börja dra slutsatser får vi det här beskedet (sid. 44):

I Brå:s förra studie gjordes ganska detaljerade analyser av de utrikes föddas och ”invandrarnas barns” överrepresentation för varje brottstyp uppdelat på vilka länder/geografiska områden personerna kom från. Brå har denna gång bedömt att en så detaljerad analys inte är meningsfull.

Jag kan hålla med. Brå:s ”analyser” är sällan meningsfulla. Däremot är en detaljerad redovisning av resultaten önskvärd.

Det är inte så att Brå inte brydde sig om att ta fram värdena för invandrarnas ursprungsländer. De har givetvis tagit fram alla resultat. Det är efter att de har sett resultaten som de bedömer att det inte är ”meningsfullt” att redovisa dem. Med andra ord vet utredarna på Brå precis hur det ligger till med invandrarnas ursprungsländer i olika brottskategorier. Ansvariga ministrar, både då och nu, har naturligtvis också blivit informerade. Thomas Bodström (s), Beatrice Ask (m), Mona Sahlin (s), Erik Ullenhag (fp), Barbro Holmberg (s), Tobias Billström (m) med flera.

Folkpartiets talesman i flykting- och integrationsfrågor Mauricio Rojas skrev på DN-debatt några dagar innan rapporten släpptes 2005:

Den känsliga fråga rapporten berör förklarar antagligen också den långsamma processen kring publiceringen av den rapport som presenteras på onsdag. De huvudsakliga statistiska resultaten har varit framräknade och analyserade sedan länge, men rapportens offentliggörande har fördröjts eftersom nya granskningar och bearbetningar ansågs nödvändiga beroende på ämnets kontroversiella karaktär.

En som ”granskade” materialet var en viss polsk före detta lantmätare…*host*

Bland alla ”bearbetningar” var en alltså att helt sonika stryka alla resultat om de brottsmisstänktas ursprungsländer i förhållande till specifika brottstyper, till exempel våldtäkt. En uppenbar mörkläggning. Mer än 2 000 enskilda värden som redovisades i den första rapporten saknas i ”uppföljningen”.

Brå väljer alltså att dölja resultat som de får fram i sina undersökningar. Undersökningar som det svenska folket bekostar via skattsedeln. För att få en uppfattning måste vi helt enkelt använda de värden som framkom i den första rapporten. Det är visserligen gamla siffror men för den skull behöver de inte vara missvisande. Mauricio Rojas träffade utredarna nästan ett år innan 2005-rapporten publicerades:

I våras träffade jag två av de ansvariga för rapportens framtagning, bland dem den nu avlidne Jan Ahlberg som också var författare till rapporten från 1996. Det var ett möte som vittnade om en påtaglig nervositet som publiceringen av den nya rapporten föranledde inom vissa miljöer.

Under samtalet konstaterade Ahlberg att den nya rapportens resultat i allt väsentligt bekräftade resultaten från den tidigare rapporten.

Om den nya rapportens resultat i allt väsentligt bekräftade resultaten från den tidigare rapporten bör de gamla siffrorna vara hyfsat tillförlitliga.

Nedan, en uppskattning2 för 2011 baserad på uppgifterna i BRÅ-rapport 1996:2 Tabell 2.3 (sid. 107).

För de tre staplarna som utmärker sig: Övriga Europa, Västasien och Afrika handlar det till viss del om att de utgör stora grupper i invandrarpopulationen. Men det är inte hela förklaringen. De utrikes födda från Afrika är till exempel bara 1 500 fler i populationen än de utrikes födda från Norden, (Ja, du läste rätt. I åldrarna 15-54 är de utrikes födda afrikanerna idag fler än de utrikes födda från Norden). Trots att båda grupperna utgör nästan lika stora populationer är stapeln för Afrika mycket högre än den för Norden. Det beror på afrikanernas överrepresentation.

För Västasien är det framför allt Irak som drar upp stapeln. Irakierna utgör en stor grupp i Sverige, och de råkar ha den näst högsta överrepresentationen för våldtäkt. Endast Nordafrika har ett högre värde.

Kan det möjligen ha varit resultat i den här stilen som utredarna på Brå fick fram 2005? Resultat som bekräftade den första rapporten och gjorde att man kunde börja dra slutsatser. Slutsatser som, om de hade publicerats, kanske hade fått folk att reagera. Reaktioner som kanske hade gjort invandringen till en valfråga i riksdagsvalet ett år senare.

Det får vi kanske aldrig veta, men en sak vet vi med säkerhet: Undersökningsresultaten finns, men de släpps inte till allmänheten.

Uträkning
En redogörelse för hur jag gjorde uppskattningarna finns att läsa här.

1.Eftersom jag tog hänsyn till ändringarna i sexualbrottslagen 2005 hamnade fler våldtäkter i svenskarnas stapel. En stor del av de ”svenska” våldtäkterna är därför av den mindre allvarliga sorten. Sådana som innan lagändringen rubricerades som sexuellt tvång.

2. Alla diagram som jag publicerar i detta ämne handlar om uppskattningar. Även de från BRÅ. Ingen har eller kommer någonsin ha full vetskap om hur brottsligheten fördelas. Helt enkelt eftersom alla brott inte klaras upp. Att antalet brott i staplarna är mycket exakta beror på att jag har valt att omvandla procentsiffrorna till antal brott, för att göra det hela lite mer påtagligt. Uppdatering 12/8: Några värden i diagrammet har justerats.

========== =========== =========== =========== ===========

Andra inlägg i samma serie

Invandrarna och brotten 1 – Samtliga brott
Invandrarna och brotten 2 – ”Svartskallemajoriteten”
Invandrarna och brotten 3 – Östasiatisk upprättelse
Invandrarna och brotten 4 – Hiram förbättrar statistiken

Datakällor och länkar

BRÅ-rapport 1996:2 ”Invandrares och invandrares barns brottslighet”
BRÅ-rapport 2005:17 ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet.”
BRÅ-rapport 2000:6 ”Ungdomar som rånar ungdomar”
Utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning), hela riket, efter ålder i tioårsklasser och kön. År 2002-2011
Befolkningsstatistik 1999 del 3
Efterkrigstidens invandring och utvandring
Statistik över anmälda brott
Mauricio Rojas: Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet

67 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] Det är inte så att Brå inte brydde sig om att ta fram värdena för invandrarnas ursprungsländer. De har givetvis tagit fram alla resultat. Det är efter att de har sett resultaten som de bedömer att det inte är “meningsfullt” att redovisa dem. Med andra ord vet utredarna på Brå precis hur det ligger till med invandrarnas ursprungsländer i olika brottskategorier. Ansvariga ministrar, både då och nu, har naturligtvis också blivit informerade. Thomas Bodström (s), Beatrice Ask (m), Mona Sahlin (s), Erik Ullenhag (fp), Barbro Holmberg (s), Tobias Billström (m) med flera.Invandrarna och brotten 5 – Våldtäkt […]

  Gilla

 2. Edward Ulfertz said, on augusti 5, 2012 at 8:39 e m

  Hur ser statistiken ut angående offrens etnicitet?

  Gilla

 3. […] handlar istället om att skapa osäkerhet. Osäkra människor är passiva. Läs hela artikeln på Affes Statistik-blogg Print […]

  Gilla

 4. SM811 said, on augusti 6, 2012 at 1:03 e m

  Mycket bra presenterat.

  Gilla

  • Martin said, on oktober 16, 2013 at 2:29 e m

   Förutom att det är ljug alltihop. Puckot som har bloggen har ju inte fattat vad överrepresentation betyder. En överrepresentation på 5 betyder inte att det är 5 gånger så många utan att sannolikheten att bli anklagad för våldtäkt är 5 gånger så stor.
   Vilket visar att det bara är idioter som tar sin ”fakta” från affes statistikblogg

   Gillad av 1 person

   • Affe said, on oktober 17, 2013 at 9:45 f m

    Jösses…

    Gillad av 1 person

   • Anonym said, on november 16, 2013 at 9:11 e m

    Vad är det för dravel du kommer med? Idiot

    Gilla

   • Lik said, on april 11, 2015 at 5:46 e m

    När du började tänka för första gången i ditt liv och du märkte redan då att det inte var någon vidare bra idé. Kunde du inte bara där och då slutat att ens försöka dig på att tänka?

    Gilla

   • Jens said, on februari 20, 2016 at 7:44 e m

    Faktiskt inte, överrepresentation betyder att om där är 1 miljon människor, 900 000 ”svenskar”, och 100 000 invandrare och 1000 våldtäkter så står de som är överrepresenterade i brottet för mer än de procent de borde gjort. T.ex så borde de 900 000 i detta fallet stå för 900 av våldtäkterna. Gör de inte det så är de antingen överrepresenterade eller underrepresenterade. Detta är vad det betyder Martin.

    Gilla

 5. Misslyckande said, on augusti 6, 2012 at 7:39 e m

  Affe, kan du granska detta argument närmare?

  År 2005: 5,3 miljoner arbetsföra – År 2050: 5,7 miljoner arbetsföra – År 2012

  http://misslyckande.wordpress.com/2012/07/25/1337/

  År 2005: 5,3 miljoner arbetsföra – År 2050: 5,7 miljoner arbetsföra

  2018: 500.000 fler medborgare

  2012: 1 miljon arbetsföra utanför arbetsmarknaden

  200.000 öppet sökande

  2010: 437.000 går på socialbidrag

  Gilla

 6. Jocke said, on augusti 7, 2012 at 11:06 f m

  Fantastiskt bra sammanställt, Affe!!!! Tack!!

  Gilla

 7. Kulturrasismen hos BRÅ « Varg i Veum said, on augusti 7, 2012 at 6:51 e m

  […] statistikblogg har en artikel om vissa grupper invandrares överrepresentation inom olika brott. I samma artikel ger han […]

  Gilla

 8. Misslyckande said, on augusti 8, 2012 at 10:13 f m

  Jag har fler siffror om du kan granska närmare på Affe

  År 2004-2018: Sverige ökar med 1 miljon – År 2060: Sverige ökar bara med 1,5 miljoner?

  http://misslyckande.wordpress.com/2012/08/08/1339/

  2000-2009: 260.000 asylsökande – 1980: 400.000 flyktingar

  http://misslyckande.wordpress.com/2012/08/06/1338/

  År 2005: 5,3 miljoner arbetsföra – År 2050: 5,7 miljoner arbetsföra – År 2012: 1 miljon arbetslösa

  http://misslyckande.wordpress.com/2012/07/25/1337/

  Gilla

  • Affe said, on augusti 9, 2012 at 11:00 f m

   Ja, det är intressant. SCB gör ständigt underskattningar. Åke Nilsson har skrivit om det i Svd:
   http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/prognosen-for-antal-invanare-stammer-inte_6501670.svd

   Gilla

   • Misslyckande said, on augusti 9, 2012 at 1:54 e m

    Med de siffror jag har om år 2060 så borde Sverige öka med allt från 2-3-4-5 miljoner i den takt det tagit nå 1 miljon mellan åren 2004-2018 – eller 500.000 mellan år 2012 – 2018 om man så vill? Och fram till år 2060 borde det ju bara gå allt snabbare ju fler som kommer in, ju fler invandrare i Sverige skaffar sina barn?

    Det mest intressanta är ”tillväxten” kommer bara öka med 400.000 fler sysselsatta år 2050 Men arbetslösheten borde vara högre år 2050 än år 2012?

    Gilla

 9. Egil said, on augusti 8, 2012 at 8:28 e m

  Du gör ett fantastiskt och utomordentligt jobb Affe!
  Tack så mycket!!!!

  Gilla

 10. yaser said, on augusti 9, 2012 at 8:12 f m

  Jag skulle gära vilja veta hur fördelningen ser ut land för land i västasien och afrika.

  Antal invandrare, Wikipeida, för 2010: http://sv.wikipedia.org/wiki/Invandring

  Somalia 6 819
  Irak 4 534
  Iran 2 820
  Turkiet 2 232
  Indien 2 150
  Afghanistan 1 920
  Eritrea 1 604

  Hur ser överrepresentationen ut för de listade länderna? Iran? Turkar? Afghaner?

  Den Kurdiska befolkningen komplicerar bilden något, eftersom de har en distinkt kultur och sammanhållning, men inget eget land. Dock är de spridda över flera andra länder. Kurder har en kraftig överrepresentation för skammord, något som även indier och pakistanier verkar ha.

  http://y4ser.wordpress.com/2012/08/08/skammord-och-kultur/

  Gilla

  • Affe said, on augusti 9, 2012 at 12:02 e m

   Yaser,
   Den enda svenska informationen som finns är den i Brå-rapport 1996:2
   I bilagorna finns tabellerna. Där listas ”participationen” som är i promille. Exempel:
   I tabell 2.1 sid. 105, ”Samtliga brott” har Sverige värdet 57.8 och Turkiet 144.1.

   Om du dividerar 144.1 med 57.8 får du fram överrepresentationen för Turkiet = 2.49.

   Somalia, Afghanistan och Eritrea finns inte med. Det fanns så få utrikes födda från de länderna när listan gjordes att de inte platsade på listan (färre än 2 000). I dag är det fler än 40 000 från Somalia men vi vet alltså ingenting om deras brottslighet. Brå vet, men vi får inte veta. Det känns lite olustigt med tanke på att somalierna om några år förmodligen kommer att vara en av de största minoriteterna i Sverige.

   Kurderna är en intressant och mycket stor grupp i Sverige. Det är svårt att säga vad en kategorisering av ”Kurder” (om det hade varit möjligt) hade betytt i brottsstatistiken. Om värdena för Turkiet, Irak, Syrien, Iran hade gått upp eller ned. Vad jag förstår har den kurdiska invandringen varit mycket annorlunda under olika tider och olika länder. Du kanske har teorier om det?

   När det gäller indier och skammord tror jag att det är mycket få av just den kategorin indier som finns i Sverige.

   Afghanistan vet vi heller inget om men jag misstänker att deras överrepresentation är hög.

   Gilla

 11. yaser said, on augusti 9, 2012 at 5:56 e m

  Tack för svar Affe.

  ”Vad jag förstår har den kurdiska invandringen varit mycket annorlunda under olika tider och olika länder. Du kanske har teorier om det? ”

  Ingenting färdig, tyvär. Spontant så går mina tankar till att de blev gasade i Irak, anfallna i Turkiet samt att en del av ingår i grupper som tar emot pengar för att strida emot Irans regering.

  Ah, nu ser jag länken i ditt svar… tack!

  Gilla

 12. […] som finns på området BRÅ-rapport 1996:2 “Invandrares och invandrares barns brottslighet räknat ut att nästan 80 procent av de polisanmälda våldtäkterna i Sverige i dag begås av invan… trots att de utgör en minoritet i befolkningen. Överrepresentationen är enorm. Särskilt […]

  Gilla

 13. […] Se resten på Affes statistiksida Avpixlat: Affes temaserie Invandrarna och brotten Publicerat 2012-08-12, 02:03 (Uppdaterat 2012-08-12, 02:03) | Kategori(er): Brott, Inrikes, Invandring/mångkultur /* […]

  Gilla

 14. […] } Pettersson säger inget, det räcker med diagrammet från Affe och läsa hans artikel. Mejla sedan regeringen och fråga om det är en myt att av 6 532 anmälda […]

  Gilla

 15. Micke said, on augusti 12, 2012 at 7:47 f m

  Jag bugar och bockar för ytterligare en fantastiskt bra sammanställning. Men samhällsutvecklingen oroar mig så förbannat mycket att jag snart inte vet vad jag skall ta vägen. Värsta kanske inte är våldtäktsfördelningen i sig, för med handen på hjärtat vet nog dom flesta redan hur det ligger till, utan hur det mörkas om sanningen från våra makthavare. Det är inget annat än en stor förbannad skam!!!

  Gilla

 16. Calle said, on augusti 12, 2012 at 8:54 f m

  Är detta statistik över den av brottsoffret anmälda förövarens ursprung? Om så, är detta en tämligen ointressant sammanställning. Rimligen borde man inte undersöka den anmälde förövaren utan den för brottet dömdes bakgrund för att kunna dra några slutsatser. Det är rättsapparaten, inte den brottsanmälande parten, som fastställer om brott begåtts och avgör påföljd.

  Gilla

 17. […] Immigrants and crime 1 – All offenses Immigrants and the breaks 2 – “WOG majority” Immigrants and the crimes 3 – East Asian redress Immigrants and the crimes 4 – Hiram improves statistics Immigrants and the crimes 5 – Rape […]

  Gilla

 18. […] översyn på: Affes Print […]

  Gilla

 19. dolf said, on augusti 13, 2012 at 12:09 e m

  Vem är ”en viss polsk före detta lantmätare…*host*”? (Jag var bosatt utomlands i ett par decennier, så jag vinken går mig förbi.)
  Kommer ihåg att det för inte så länge sedan var en chatt på aftonbladet, där någon juridisk expert satt och svarade på frågor, och då togs bland annat förhållandet mellan det högre antalet åtalade invandrare jämfört med svenskar för våldtäkt upp av en frågare, varpå experten menade på att det kunde röra sig om att folk var mer anmälningsbenägna när det rörde sig om invandrare (hon förnekade alltså inte siffrorna, men bortförklarade dem). Jag kollade upp statistiken på invandrare (utlandsfödda 1,2 miljoner om jag minns rätt, ungefär 15% av befolkningen) och kom då snabbt och lätt fram till att våldtäkt per capita för invandrare (som förövare) var 7 gånger så vanligt som för svenskar. Vilket, förutsatt att siffrorna var korrekta, bara kan leda till en av två slutsatser: 1) invandrare är grovt överrepresenterade 2) svenskar, inklusive rättsväsende, är grovt rasistiskt och invandringsfientligt. Vilket är som pest eller kolera, bägge förklaringarna innebär att det är något som är ruttet i konungariket Sverige. (Jag tror inte för ett ögonblick att det handlar om svensk rasism, kanske jag bör tillägga).

  Gilla

 20. » Gammelmedia vägrar Señor H said, on augusti 14, 2012 at 5:39 e m

  […] här om gammelmedias vägran att ta in en mycket angelägen debattartikel om våldtäktsvågen som dagligen drabbar dom svenska kvinnorna. Ja, det är ju inte för inte som vår press kallas […]

  Gilla

 21. yaser said, on augusti 21, 2012 at 11:58 e m

  Ni som är oroade för att det kommer att komma mer flyktingar hit till sverige vid en eventuell krig med Syrien och sen Iran. Ni borde vara intresserade för argument som kan leda till att väst blandar sig in i ett sådant krig.

  Här har ni ett sådant argument:

  De syriska rebellerna är Al-Qaeda. Ni kan se hur de viftar med al-Qaeda flaggan i nedan artikel, där jag visar 12 bilder och flera videos på deras flagga.

  http://y4ser.wordpress.com/2012/08/21/al-qaedas-flagga/

  Kolla igenom bilderna, och visa det för folk, så att de inte går på det när makteliten försöker få er att stödja ytterligare ett krig.

  I den flyktiga, relativistiska värld de har byggt upp där alla har sin egen sanning så är det svårt att övertyga folk om någonting alls. Men al-Qaeda väcker fortfarande negativa känslor hos folk. Det kan användas!

  Gilla

 22. karlsson said, on november 8, 2012 at 3:59 e m

  Mycket bra statistik som bekräftar det mesta. läs gärna John Borgs nyutkomna bok De utvalda den ger en nya fakta kring invandringen

  Gilla

 23. martino735 said, on november 14, 2012 at 3:18 e m

  konfidensintervallen! sidan 114, källa 2.
  ”Vid redovisning av incidenstalen per ursprungsland är antalet individer generellt
  sett 2 000 i varje nationalitetsgrupp.”. du verkar själv ha lagt ihop kategorien ”Västasien”, vilket inte i sig är oproblematiskt rent statistiskt, men om vi bortser från det så borde i vilket fall felmarginalerna i dina uträkningar vara med i diagrammen!
  t.ex. ser vi i tabellen att ett värde på 5 promille ger en felmarginal på +/- 3!

  ja, jag är djävulens advokat, och jag vet att allt med bloody lies and statistics, men du borde för sedlighets skull redovisa dina felmarginaler innan du multiplicerar promillen med begånga brott hej vilt.

  Gilla

 24. Anonym said, on januari 8, 2013 at 1:48 e m

  Det vore intressant att se en jämförelse med t.ex. Indien, där en landsomfattande proteströrelse startats efter en grov våldtäkt. Jag har sett uppgifter på att antalet anmälda där ökat från ca 3.000 på 70-talet till omkr. 45000 idag. Men med en befolkning på över en miljard så måste väl det vara långt under våra siffror?

  Gilla

 25. […] Reference: Migrationsverket Affesstatistik Immigration and rape statistics […]

  Gilla

 26. Gruppvåldtäkter | Jan Millds blogg said, on februari 25, 2013 at 8:51 f m

  […] Helt lätt är det inte att få fram fakta om förövare och jag misstänker att detta bottnar i en bestämd viljeinriktning från media och myndigheter, om att mörka. Det tydligaste exemplet på den saken är kanske BRÅ-undersökningen 2005 – se  Affes blogg. […]

  Gilla

 27. […] Affes Statistik: Invandrarna och brotten Läs mer hos Jan Milld. Exponerat om våldtäkterna dn dn dn svd svd svd svd […]

  Gilla

 28. […] Fredrik Reinfeldts Sverige har redan i USA kallats “Rape Capital of Europe” och det är inte utan orsak. Sverige har i dag tre till fem gånger fler anmälda våldtäkter än övriga nordiska länder, enligt statistik från BRÅ, Brottsförebyggande Rådet. Jämfört med Östeuropa, där den muslimska och afrikanska invandringen varit minimal, har Sverige 10-20 gånger fler våldtäkter. Siffror från BRÅ:s senaste rapport ‘Utsatt för brott 2011′ anger att det skattade antalet sexövergrepp under året var drygt 29.000. Räknat till antalet etniskt svenska kvinnor i landet, så innebär det att en etniskt svensk kvinna från det hon fyllt 16, till att hon blir 80, löper 25 procent risk att minst en gång bli våldtagen. Ett av de påståenden som ofta återkommer i svensk media är att våldtäkter i huvudsak sker i hemmet av någon närstående… ” ‘I 58 procent av fallen var gärningspersonen helt okänd för den utsatte’, skriver BRÅ… ‘Det är vanligare att händelsen har inträffat på allmän plats (41%) än i en bostad (30%).” ”Det som är slående vid gruppvåldtäkter är inte bara förövarnas härkomst, utan lika mycket offrets. När det gäller dessa övergrepp rör det sig nämligen om i princip uteslutande invandrade gärningsmän och nordiska våldtäktsoffer. Det finns alltså ett tydligt mönster, där gärningsmännen specifikt väljer just svenska kvinnor… […]

  Gilla

 29. Mikael Hansson said, on september 12, 2013 at 1:49 e m

  Majoriteten av våra politiker är mycket medvetna om situation, men så fort kamerorna rullar då låtsas dem som det inte finns något problem.

  Jag blir så besviken på våra politiker som helt saknar civil courage, En riktig politiker vågar riskera sin karriär för att göra det bästa för landen, men våra svenska politiker är så fega.

  I Australien var vapenfrågan extremt känslig, sa man officiellt att man ville förbjuda vapen så var ens karriär i princip över. Men då gick flera politiker ihop och tillsammans tog detta hårda beslutet, och för majoriteten var deras politiska karriär över, men drev igenom förbudet. Det är vad jag kallar riktiga politiker, som gör det som är bäst för landet istället för att vara så själviska att gör vad som är bäst för dem själva.

  Gilla

 30. Mats Henrik Nisse Pjotr Berg said, on september 20, 2013 at 9:09 f m

  Jag förstår inte varför man Brå-kar så mycket kring svensk kriminologisk forskning.Jag tycker den verkar minst lika bra som forskning i gamla DDR eller i nuvarande Vitryssland eller Nordkorea!
  Varför påstå att Sverige importerar kriminella när man kan luta sig mot Brås myskudde och slumra vidare.
  P

  Gilla

 31. Rebecka said, on september 24, 2013 at 1:45 f m

  Som feminist blir jag skogstokig över att de mörkar statistik om gruppvåldtäkt. Det är ett fruktansvärt brott där kvinnan blir oerhört skadad, inte minst fysiskt och där hon ofta fruktar för sitt liv samt blir så traumatiserad att hon ofta själv senare vill ta sitt liv. Jag exploderar snart! Jag struntar fullständigt i att våldtäktsmännen tillhör utsatta folkgrupper, de är hänsynslösa gärningsmän som ska outas och bestraffas för sina våldsdåd!

  Gilla

 32. sandz said, on oktober 19, 2013 at 2:07 e m

  Blivit våldtagen av både utlänningar o svenska politikersöner och bägge lades ner lika fort.

  Gilla

 33. Anonym said, on januari 12, 2014 at 9:20 f m

  Hoppas ingen tar den här skämtbloggen på allvar :)

  Gilla

 34. […] faktorer som följer i den antivita politikens spår: våldtäkter mot specifikt vita offer vilket inte sällan följer som en naturlig konsekvens av den antivita politiken och glorifierandet […]

  Gilla

 35. […] Immigrants and crime 1 – All offenses Immigrants and the breaks 2 – “WOG majority” Immigrants and the crimes 3 – East Asian redress Immigrants and the crimes 4 – Hiram improves statistics Immigrants and the crimes 5 – Rape […]

  Gilla

 36. […] 19.7 gange flere anmeldte voldtægter i Sverige end i Danmark. Der er en lidt anden definition efter lovændringen i 2005, men den redegør langtfra fra den enorme […]

  Gilla

 37. sternococktail said, on juni 22, 2015 at 6:31 f m

  Vidkun Quisling slutade sitt liv i galgen för att han förrådde sitt land och sitt folk. Vi har nu tusentals quislingar, så hans exempel skrämde inte våra inhemska förrädare. Förr ville de avskaffa demokratin och ansluta landet till Sovjet. Nu nöjer de sig med att förstöra landet, eftersom kommunismen i Österopa störtades av folken. Borde inte vi också kasta av oss våra bojor, som oärliga politker och korrumperade så kallade experter har fängslat oss med?

  Gilla

 38. […] apparent with the first larger batch of Muslim migrants arriving to the country. Roughly 80%+ of rapes in Sweden are committed by Muslims (even police admitted this when we contacted them), but the numbers can be […]

  Gilla

 39. […] I fråga om våldtäkt ser överrepresentationen i förhållande till svenskar ut så här (Källa: Brå 1996:2 s. 107, se stapeldiagram HÄR): […]

  Gilla

 40. […] Immigrants and crime 1 – All offenses Immigrants and the breaks 2 – “WOG majority” Immigrants and the crimes 3 – East Asian redress Immigrants and the crimes 4 – Hiram improves statistics Immigrants and the crimes 5 – Rape […]

  Gilla

 41. […] Immigrants and crime 1 – All offenses Immigrants and the breaks 2 – “WOG majority” Immigrants and the crimes 3 – East Asian redress Immigrants and the crimes 4 – Hiram improves statistics Immigrants and the crimes 5 – Rape […]

  Gilla

 42. Johan F said, on januari 27, 2016 at 11:13 f m

  Hitler hade vart stolt över dig Affe!

  Gillad av 1 person

 43. KVINNOFRID | Jan Millds blogg said, on januari 30, 2016 at 7:14 e m

  […] Affes statistikblogg: […]

  Gilla

 44. Erlend said, on augusti 29, 2016 at 2:44 e m

  Innvandrerne i Sverige voldtar 16,4 ganger mer enn svenskene i forhold til folketallet.

  I 2015 utgjorde innvandrerne i Sverige 29,6 % av befolkningen, og begikk 87,3 % av voldtektene.

  http://www.solkorset.org/politikk/invasjon/valdtakt.xml

  Gilla

 45. Mattias Dahlström said, on december 13, 2016 at 1:59 f m

  Affe,jag plottade invandring respeltive våldtäkter 1975 till 2015, korrellationsfaktorn är 0.81 vilket jag tycker är högt . Invandringen har en klump på 90 talet (Bosnien?) som inte återspeglas i våldtäktstatistiken, men det kan ju vara för att det var europeer som invandrade, med en likartad kvinnosyn, och kanske en bätte könsfördelning. Vore intressant att dyka ner i data och spåra mängden MENA och afrikaner.

  Gilla

 46. […] translate from original article from Affes.wordpress.com] August 5, […]

  Gilla


Kommentera gärna. Håll god ton.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: