Affes Statistik-blogg

Åldersgrupp 0-54 år – Fler irakier än nordbor

Posted in Migration, Prognoser by Affe on augusti 27, 2012

Tycker du att invandrarinslaget i samhället och i vardagen är mycket större än vad statistiken visar? Det är ingen inbillning. Befolkningsstatistiken är missvisande på flera sätt.
Jag har tidigare i flera inlägg presenterat befolkningsstatistik med avseende på utländsk/svensk bakgrund. Även om siffrorna har varit korrekta i bemärkelsen tagna direkt från SCB:s databas speglar de inte riktigt den verklighet vi kan avläsa i vår vardag.

Den främsta anledningen till att befolkningsstatistiken inte alltid stämmer med det man upplever i vardagen är åldersstrukturen. Kort sagt, svenskarna blir äldre. Ju äldre man blir desto mindre syns man i samhället. Nittio procent svenskar på äldreboendet syns inte lika mycket som sjuttio procent invandrare i grundskolan, även om svenskarna sammanlagt är flest.

Om man utesluter alla över 55 år i statistiken får man en bättre bild av situationen. I diagrammet längst upp till höger ser man den smått otroliga förändringen i åldersgruppen 0-54 år under perioden 2002-2011. På bara nio år har personer med svensk bakgrund minskat med 209 122, medan personer med utländsk bakgrund har blivit 447 759 fler. Observera att jag för ”utländsk bakgrund” här använder den gamla definitionen som inkluderar utrikes födda, inrikes födda med två utrikes födda föräldrar och inrikes födda med en utrikes född förälder.

Brottsaktiva åldersgrupper

Diagrammet till höger visar personer i brottsaktiva åldrar 2007. Staplarna skiljer sig lite för olika år, men i stort är det ungefär samma mönster varje år. Lägg märke till stapeln som visar 50 år och äldre. Den gruppen står – inte så förvånande – för en mycket liten andel av brotten.

Vill man utifrån befolkningsstatistiken få en uppfattning om eventuella förändringars effekt på brottsligheten är det således fördelaktigt att inte ha med personer över 55 år.

Personer med utländsk bakgrund är som bekant överrepresenterade i brott. Det gäller både utrikes födda, inrikes födda med två utrikes födda föräldrar och inrikes födda med en utrikes född förälder.

Om man bara tittar på segmentet 15-54 år (de brottsaktiva åldersgrpperna) är de med utländsk bakgrund 357 231 fler 2011 jämfört med 2002. De med svensk bakgrund är 90 939 personer färre. De som har svalt lögnen om att brottsligheten har minskat kan mot bakgrund av det fundera på vilket oerhört mirakel det i så fall faktiskt skulle vara.

Miraklet antar närmast bibliska proportioner när man tittar på vilka invandrargrupper som ökar och vilka som minskar.

Utrikes födda från Norden har en förhållandevis låg brottsbenägenhet med en överrepresentation på 1.7. Det vill säga, de begår 1.7 gånger fler brott per capita än svenskfödda med svenskfödda föräldrar. Irakiernas överrepresentation ligger på 3.8 och afrikanernas ligger på i genomsnitt 4.0. Eftersom nordborna har varit en så dominerande grupp i invandrarpopulationen har de dragit ned invandrarnas genomsnittliga överrepresentation. Påståendet att de nordiska invandrarna står för en stor del av invandrarbrottsligheten stämmer inte längre. Det stämde när de var en dominerande grupp. Idag, augusti 2012, utgör de utrikes födda från Norden med största sannolikhet mindre än 10 procent (10.2 procent 2011) av de utrikes födda i åldersgruppen 15-54.

I åldersgruppen 15-54 är de utrikes födda från Irak idag fler än de utrikes födda från Norden. Detta gäller inte så förvånande även i åldersgruppen 0-54 år.

Koncentration

Utöver åldersstrukturen finns ytterligare en faktor som förstärker intrycket av att invandrarna är fler än vad statistiken visar. Det är koncentrationen av invandrare till storstadsområden.

Långt innan det framgår av statistiken att svenskarna är i minoritet i hela Sverige kommer det att upplevas så i många storstadsområden. Om utvecklingen fortsätter i samma takt som de senaste nio åren kommer det redan 2029 att se ut så här:

Ett interaktivt diagram med några fler år finns här.

Datakällor och länkar

BRÅ-rapport 1996:2 ”Invandrares och invandrares barns brottslighet”
BRÅ-rapport 2005:17 ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet.”
Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002-2011

43 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] Åldersgrupp 0-54 år – Fler irakier än nordbor Arkiverad i: Inrikes […]

  Gilla

 2. Carl Johansson said, on augusti 27, 2012 at 8:31 e m

  Tack Affe för en gedigen statistikgenomgång. Jag blir lite nedslagen över siffrorna, eftersom det visar hur allvarlig situationen är för vårt folk. Samtidigt blir jag medveten om att jag måste anstränga mig ytterligare och att fler också gör det.

  Tack än en gång för ditt gedigna arbete och jag hoppas du fortsätter producera bra och saklig information.

  Gilla

 3. Peter said, on augusti 27, 2012 at 8:39 e m

  Ett STORT tack för ännu ett gediget arbete!

  Gilla

 4. Flera Generationer said, on augusti 27, 2012 at 9:14 e m

  Detta är den bästa alternativa nyhetssidan på nätet, synd bara att det så sällan kommer nya inlägg(iofs förståeligt med tanke på allt arbete som ligger bakom.) Du borde börja ett samarbete med t ex Fria Tider och få ut mer av dina verk, både statistiken och de lysande satirserierna. De alternativa medierna i Sverige växer enormt, synd bara att så många kreativa människor jobbar var för sig.
  P.S. Ja, E-posten är ett skämt.

  Gilla

  • Magnus J. said, on september 3, 2012 at 12:53 e m

   ”Du borde börja ett samarbete med t ex Fria Tider…”

   Kanske inte med just Fria Tider, va? Jag läser den själv och länkar till den från min blogg, men den sidans relation till sanningen är ju minst sagt problematisk.

   Gilla

 5. Mikael Sjödin said, on augusti 28, 2012 at 6:29 f m

  Tack så mycket för att du åskådliggör den verklighet som delas av många svenskar, men som inte är lätt att se i officiell statistik och i det som media väljer att publicera. Politiker tror uppenbarligen på den simpla statistiken, och tar för givet att den stämmer med människors vardag, helt enkelt därför att politikerna själva inte behöver dela denna vardag. Men låt dem gärna flytta till lilla Bredsand i Sundsvall, och åka buss några gånger, så kanske de får sig en tankeställare.

  Gilla

 6. René said, on augusti 28, 2012 at 8:32 f m

  Vilket fantastiskt jobb du gör Affe. Det förtjänar en betydligt större spridning. Om det inte rörde sig om så pk-känsliga ämnen hade det varit huggsexa efter dina genomarbetade och förtjänstfullt presenterade alster från samtlig media.
  Självklart då inkluderande din suveräna satir. Världsklass!

  Gilla

 7. michael said, on augusti 28, 2012 at 9:24 f m

  Ja men Affe, varför använda den gamla statistiken (en invandrad förälder)? Den som har en Norsk, Dansk, tysk, polsk eller möjligen Thailänsk förälder, uppväxt här med en svensk förälder kan inte vara annat än svensk. Vad skulle hon annars vara, halvblod, eller? Det är illa nog som det är, utan att du behöver spä på underlaget.
  Missförstå inte kritiken, jag tycker du gör ett viktigt arbete, men för att nå ända fram måste underlaget vara korrekt.

  Gilla

  • Mikael Sjödin said, on augusti 28, 2012 at 9:47 f m

   Jag håller helt med. Att diskutera svenskheten hos någon som är född av en svensk pappa och t.ex. en tysk mamma är ovidkommande. Jag är född 1963, med svensk pappa och tysk mamma som varit svensk medborgare sedan dess, och jag upplever inte att jag har den minsta utländska bakgrund i min självuppfattning.

   Gilla

   • Affe said, on augusti 28, 2012 at 12:54 e m

    Jo, men berätta då var jag hittar detaljerad statistik om detta.

    Till skillnad från våra makthavare som tyckte att en ny definition på ”utländsk bakgrund” behövdes och som ändrade den 2003, tycker jag snarare tvärtom. Den gamla definitionen är mycket mer relevant idag än vad den var tidigare. Idag är det mycket mer sannolikt att svenskfödda med en utrikes född förälder, både av sig själva och av andra inte uppfattar sig som svenskar. Innan invandringen från mellanöstern och Afrika satte fart var det förmodligen mycket mer sällsynt.

    Gilla

   • Mikael Sjödin said, on augusti 29, 2012 at 5:41 f m

    Ja Affe, du har rätt i det du säger (i ditt svar till min kommentar; det går inte att svara i ditt replikfält). Just därför borde Statistiska Centralbyrån tillhandahålla detaljerad information angående utländsk härkomst, såväl som religiös tillhörighet hos brottslingar.

    Gilla

  • Affe said, on augusti 28, 2012 at 12:40 e m

   Det är ofrånkomligt att vissa kommer i kläm. Man kan hävda samma sak om många svenskfödda med två utländska föräldrar från t ex. Norge. Att de kan inte vara annat än svenskar.

   Anledningen till att jag använder den gamla definitionen ”utländsk bakgrund” är, som jag skriver i inlägget, att även de svenskfödda med en utrikes född förälder är överrepresenterade i brottslighet.

   Tyvärr så är statistiken över ”invandrares barn” i olika åldrar och ursprung mycket svårtillgänglig och ofullständig. Om den inte hade varit det hade jag gjort mer detaljerade framställningar angående detta.

   Gilla

 8. niblic said, on augusti 28, 2012 at 9:33 f m

  Denna information borde omedelbart tillställas alla politiska s.k. ‘gruppledare’ i Riksdagen samt hela ‘Gammelmedia-patrasket’. Problemet är väl att de flesta där är knappt läskunniga – eller behärskar dåligt det svenska språket och än mindre förstår att tolka statistik!

  Gilla

 9. Nicklas Åkerman said, on augusti 28, 2012 at 10:29 f m

  Jag tycker det är bra att du analyserar den tillgängliga statistiken, när andra gör det brukar man medvetet trixa och utelämna obekväm fakta för att med stöd av statistiken kunna sprida sin desinformation.

  Tack för en bra blogg.

  Gilla

  • michael said, on augusti 28, 2012 at 11:16 f m

   Svar till Niklas Åkerman:
   Att använda en utländsk förälder som underlag för utländsk härkomst, är direkt missvisande och kommer aldrig att duga som underlag för att föra debatten framåt. Min agenda är att hjälpa till att förändra en sjuk invandringspolitik. Då måste alla argument vara korrekta.

   Gilla

 10. Oskar said, on augusti 28, 2012 at 2:27 e m

  Det är verkligen kört för Sverige.

  Gilla

  • Paul Nilsson said, on augusti 28, 2012 at 4:18 e m

   Hej Affe!

   Det är en mycket intressant blogg du har. Jag vill göra dig och andra läsare uppmärksamma på att SCB har ändrat definitionen av utländsk bakgrund. Tidigare räknades utländsk bakgrund om man hade en förälder som var född utomlands. Sedan ändrades det (jag vet inte vilket år det var) så att utländsk bakgrund räknas nu först om båda föräldrarna kommer från ett annat land. Vilket definition av utländsk bakgrund utgår du, Affe, ifrån i första hand i din statistik – den gamla eller den nya?

   Gilla

   • Oskar said, on augusti 28, 2012 at 11:05 e m

    Han använder den gamla definitionen.

    Gilla

 11. […] total överblick, gå till Affes Print […]

  Gilla

 12. […] är Affe alltså återigen i farten och har släppt en “rapport“ vars centrala tema är att koppla ihop befolkningsstatistik och brottsstatistik.  Affe […]

  Gilla

  • Mikael Sjödin said, on augusti 29, 2012 at 5:26 f m

   Om det faktiskt finns ett samband mellan befolkningsstatistik och brottsstatistik, så är det en tjänst som Affe gör, som man borde vara tacksam över, när de som egentligen borde utföra denna tjänst struntar i det.

   Gilla

 13. Hiram Li said, on augusti 29, 2012 at 12:50 f m

  En fråga som ter sig intressant i sammanhanget är hur du tagit fram statistiken över ”invandrare” med en utländsk förälder när du menar att SCB inte använder sig av en sådan definition längre. Är det spekulationer från din sida igen? Vidare så är det så länge du inte har besvarat eller ens tagit i frågan varför olika grupper är överrepresenterade mycket konstigt att koppla ihop befolknings fördelning och en eventuell ökning i brottsligheten. Det du nu gör är att utgå från den på inget vis bevisade tesen att anledningen till att vissa grupper är överrepresenterade i anmälningsstatistiken är att de tillhör en viss grupp. Återigen är det centrala temat i din rapport en fördom som du tar förgivet stämmer.
  http://envitros.wordpress.com/2012/08/29/affe-later-aterigen-fordomen-hamna-i-centrum/

  Gilla

 14. Cavatus said, on augusti 29, 2012 at 8:17 f m

  Ett tillägg till mitt tidgare inlägg om flygblad: eftersom jag själv har ont om tid att på bred front driva flygbladskampanjen, dvs. ständigt tillverka nya, fräscha, medryckande och fyndiga flygblad, ser jag gärna att andra bidrar med sådana som jag kan ladda upp på flygbladssidan.

  I förra kampanjen för förra valet började jag att göra lite flygblad, men till sist var de flesta gjorda av andra personer som beredvilligt delade med sig av sina alster. Det blev en bred flora att välja bland och jag ser gärna att vi inför detta valet samarbetar på samma sätt. Så sätt er framför datorn och uppfinn! Hämta gärna inspiration från de gamla flygbladen, de är fria att kopiera och göra om.

  Mejla mig och bolla förslag om du vill ha feedback, sedan kan jag ladda upp dem på flygbladssidan. Det är så vi dissidenter får samarbeta, som i gamla DDR. Men inför förra valet funkade det ypperligt och vi lyckades få in SD i riksdagen. Inför detta valet är målet att komma över 10%-gränser, eller varför inte spänna bågen ännu högre, över 15%-gränsen? Inget är omöjligt och nu har vi tiden på vår sida eftersom vi kan vara ute i mer god tid. Förra gången drog jag igång detta i april samma år. Nu har vi TVÅ HELA ÅR på oss att mobilisera! Skrid till verket, govänner!

  Gilla

 15. michael said, on augusti 29, 2012 at 12:26 e m

  Affe du har fel beträffande ”halvbloden”. Muslimerna från Mellanöstern och Afrika vill inte beblanda sig med oss. Det är ju en del av den misslyckade integrationen. Inga ”halvblod” jag kommer i kontakt med (det är många, bor och verkar i Malmö) har en muslimsk förälder. Alla är att betrakta som svenskar och betraktar sig som svenskar.

  Har inte lust att ”göda” andra sidan, så vill du diskutera saken, har du min mail.

  Gilla

  • Affe said, on augusti 29, 2012 at 1:41 e m

   Jag tror att du missar att den svenska föräldern mycket väl kan vara en ”svensk” förälder. Det är det jag menar med att det idag är mer vanligt förekommande, jämfört med tidigare, att en svenskfödd med en svenskfödd förälder och en utländsk inte betraktar sig som svensk.

   Invandringen från kulturer med starka traditioner som arrangerade äktenskap har pågått ganska länge nu. De har hunnit få svenskfödda barn som har vuxit upp och som sen blivit bortgifta med någon från hemlandet. Deras barn i sin tur hamnar då i kategorin ”svenskfödd med en svenskfödd och en utrikes född förälder”.

   Gilla

   • michael said, on augusti 29, 2012 at 2:58 e m

    Öh, jag har benbrott och hur mycket tid som helst att argumentera om detta : ) För att man skall bli ”svensk” till att börja med, måste man ha en svensk förälder. Dvs. två invandrare får invandrar barn. Om dessa sedan får barn med andra invandrare, oberoende om de är född här i tredje generation (av endast invandrare) eller komna som import, är och förblir deras barnen invandrare.
    Som jag tidigare sa vill inte muslimerna beblanda sig med oss. Därför faller dit resonemang. Och hade de beblandat sig, hade saker och ting sett annorlunda ut.

    Gilla

   • Affe said, on augusti 29, 2012 at 9:22 e m

    Nja, per definition är ju inte ett barn som föds här invandrare. Men jag förstår vad du menar.

    Gilla

 16. Magnus J. said, on september 3, 2012 at 1:19 e m

  Vore förstås också intressant att se hur många i skolåldern som har utländsk bakgrund.

  Utländska uppgifter ger en fingervisning:

  En fjärdedel av alla barnaföderskor på brittiska sjukhus (i London hälften) är utlandsfödda – http://www.dailymail.co.uk/news/article-2195695/Revealed-10-common-nationalities-foreign-born-mothers-gave-birth-NHS-hospitals-2011.html

  46% av barnen i tyska städer med över en halv miljon invånare har invandrarbakgrund – http://islamineurope.blogspot.se/2011/09/germany-46-of-kids-in-major-cities-are.html#more

  45% av grundskoleeleverna i Antwerpen är muslimer – http://islamineurope.blogspot.se/2011/05/antwerp-45-of-elementary-school.html

  Gilla

 17. Nlbatu Tierogia said, on september 6, 2012 at 1:41 e m

  Tänk om all den tid som används för att sprida hat på denna blogg, användes till något vackert och samhällsnyttigt.

  Gilla

  • Mikael Sjödin said, on september 6, 2012 at 3:38 e m

   Jag kan inte se att det är hat som sprids på denna blogg. Det som sprids är statistiska fakta. Vad som sen är vackert och samhällsnyttigt är en definitionsfråga. Vissa tycker att beslöjade kvinnor och klotter är vackert. Andra tycker att det är fult.

   Gilla

 18. Jocke said, on september 9, 2012 at 7:42 e m

  Centerpartiet löser två flugor i en smäll: ökad invandring och växande & levande landsbygd!
  (Ja, svenskarna flyttar från städerna alltså)

  Gilla

 19. Anonym said, on september 12, 2012 at 9:23 e m

  Hejsan,

  Det är svårt att vara exakt i att beskriva vad vi ser till vardags. En del utav din statistik givande och korrekt.

  Jag håller med om väldigt mycket som sägs både utav dig och utav dina läsare.
  När jag själv reflekterar över problematik kring invandrinspolitik så finner jag variabler som här sällan tas upp men som jag själv anser vara viktiga.

  En sådan sak är definitionen till huruvida man är invandrare eller inte.
  Min mor kom sent 60 tal till Sverige från Polen, min far kom hit från Turkiet under samma period. Jag själv är 80- talist och har aldrig sett mig som något annat än svensk. I mycket utav din statistik är jag dock invandrare. Jag kan varken polska eller turkiska och såg ni mig på stan eller i tv eller dylikt vilket många utav er har gjort så skulle ni aldrig tänka att jag var invandrare. Men enligt viss statistik på din sida är jag just detta.

  Ingen vettig person som läser och ser din statistik eller statistik direkt frå SCB kan dock förneka att vi har ett problem. Oavsett om jag är invandrare eller inte så är ”nya svenskar” överrepresenterade i negativa sammanhang.

  Jag vet precis hur svårt det kan vara att komma till Sverige i flykt. Jag har vuxit upp med historierna.
  Men en sak kan jag säga… Dom som kommer hit och inte ger sig fan på att göra det bästa utav den situation dom har hamnat i förtjänar inte att vara här. Precis som den som inte sköter sitt jobb inte förtjänar att behålla det.

  Gilla

  • Affe said, on september 17, 2012 at 6:09 e m

   Hej,
   Definitionsfrågan tas upp ganska ofta faktiskt. Så ofta att jag nog borde skriva ett inlägg om det som jag kan referera till. Det finns skäl att fortfarande använda den gamla definitionen på ”utländsk bakgrund” det vill säga Utrikes född, svenskfödd med en eller två utrikes födda föräldrar. Många, precis som du, känner att de inte är något annat än svenskar och upplever att de hamnar i ”fel” kategori. Tyvärr är det inte så mycket man kan göra åt det. Just ditt fall visar också att det heller inte är så enkelt var gränsen ska dras. De flesta som annars reagerar brukar ha en förälder född i Norden och tycker kanske att gränsen ska dras vid Norden eller Nordeuropa. Hur man än skulle kategorisera så hamnar vissa i kläm.

   En sak är säker. Om du är född här är du inte invandrare. Däremot har du utländsk bakgrund.

   Gilla

   • Skeptisk said, on november 5, 2012 at 7:49 e m

    Tycker verkligen att du borde skriva ett inlägg om varför den indelningen är fördelaktig, då den är till synes helt bisarr. Varför är det viktigt att skilja på folk med två föräldrar födda i Sverige och de med bara en eller två föräldrar från utlandet?

    Gilla

 20. […] har befolkningsutbytet accelererat i allt snabbare takt. Affes statistikblogg visar i grafik hur befolkningsförändringen mellan 2002 och 2011 ser ut.  I åldersgruppen 0-54 år har antalet invånare med utländsk bakgrund under de tio senaste åren […]

  Gilla

 21. Rapport från gränsen « Snaphanen said, on november 4, 2012 at 4:09 f m

  […] siffror från SCB (Statistiska centralbyrån) som presenteras av Affes statistikblogg har personer i åldrarna 0-54 år med utländsk bakgrund (utrikes födda, inrikes födda med två […]

  Gilla

 22. […] mindretal i mange store kommuner i løbet af få år. Her er 13 kommuner, hvor de er i mindretal i aldersgrupperne under 54 år allerede i år 2029. At Sverigedemokrater vil formindske den fremtidige indvandring til Sverige med […]

  Gilla

 23. […] är 13 kommuner där svenskarna kommer att vara i minoritet i åldergrupperna under 54 år redan år 2029. Att Sverigedemokraterna vill minska den framtida invandringen med 90 procent kommer […]

  Gilla

 24. […] har befolkningsutbytet accelererat i allt snabbare takt. Affes statistikblogg visar i grafik hur befolkningsförändringen mellan 2002 och 2011 ser ut.  I åldersgruppen 0-54 år har antalet invånare med utländsk bakgrund under de tio senaste åren […]

  Gilla

 25. Knulobert said, on september 23, 2016 at 8:34 f m

  Skicka hem sandnegrerna och kebabimamerna nu. Packa ner Mona Muslim och Stefan abdallah löfven på planet också. Sen kan vi skicka alla till syrien å får de jobba på att lösa sina problem istället.

  Gilla


Kommentera gärna. Håll god ton.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: