Affes Statistik-blogg

Granskning av Affes statistik, del 1 – Replik

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on januari 2, 2013

granskningSidan motargument.se har inlett en ”granskning” av Affes Statistikblogg. Tyvärr har motargument.se missförstått det mesta. Därav detta replikinlägg.
Granskningen illustreras med två diagram som jag aldrig har sett förut. Istället för att använda något av de många hundra diagram som jag har laddat upp på bloggen använder alltså motargument.se två diagram som inte är gjorda av mig. Varför? För att illustrera vad man inte hittar på Affes Statistikblogg?

Artikeln är skriven av Hiram Li och kritiken rör inlägget Invandrarna och brotten del 1 – Samtliga brott där jag kommer fram till att allting tyder på att personer med utländsk bakgrund nu står bakom en majoritet av den polisanmälda brottsligheten.

Han kritiserar mig i huvudsak på två punkter. Hiram Li menar att eftersom Brå:s undersökningar bygger på misstankeregistret så är det omöjligt att utifrån den statistiken säga något om hur många brott som begås av någon gruppering. Problemet med den kritiken är att utredarna på Brå själva gör sådana skattningar. I båda rapporterna om invandrares brottslighet görs detta och i Brå-rapport 1996:2 gör Brå även en framräkning till 1993 som baseras på förändringarna i befolkningen (sid 31). Precis som jag har gjort. Hiram Li bygger sin kritik på en tillspetsad formulering som jag gjorde i ingressen, och han låtsas inte om alla andra ställen i inlägget där jag framhåller att detta givetvis är uppskattningar och ingenting annat. ”Bevis” för hur brottsligheten fördelas går inte att få fram och kommer aldrig någonsin gå att få fram.

Den andra kritiken är mer specificerad och rör ett antagande jag gjorde om att överrepresentationen i brottslighet för personer med utländsk bakgrund har ökat.

Varför är det rimligt att anta att överrepresentationen för personer med utländsk bakgrund har ökat?

Hiram Li skriver:
”Affe bygger sina så kallade rapporter på den ogrundade tesen att överrepresentationen i anmälningar bland invandrare ökar på samma vis mellan slutet av 90-talet och idag som det har ökat mellan slutet av 80-talet och slutet av 90-talet.”

Det är ingen ogrundad tes att överrepresentationen för invandrarna som helhet har ökat. Det är ett fullkomligt logiskt antagande. Hiram Li verkar tro att antagandet bygger på en idé om att invandrare procentuellt sett är mer kriminella idag än de var för 12 år sedan. Det är ett missförstånd som jag här ska försöka förklara med ett exempel.

Här är de med utländsk bakgrund överrepresenterade med 2.4. Det vill säga, det är 2.4 gånger fler misstänkta i gruppen med utländsk bakgrund jämfört med gruppen med svensk bakgrund.

Men, och det är ett jättestort ”men”, de med utländsk bakgrund är ingen enhetlig grupp. I vissa invandrargrupper finns det fler brottsmisstänkta än vad det finns i andra invandrargrupper. För enkelhetens skull antar vi att det i gruppen med utländsk bakgrund i exemplet ovan bara finns två invandrargrupper, från Norden och från Irak, och att de 1999 var lika stora.

Av de 12 misstänkta återfinns 4 i gruppen med nordisk bakgrund och 8 i gruppen med irakisk bakgrund. Procentuellt sett blir det 8 procent misstänkta i den nordiska gruppen och 16 procent i den irakiska.

Jämför man de procentandelarna med gruppen med svensk bakgrund där 5 procent var misstänkta blir överrepresentationen:
Nordisk bakgrund = 1.6
Irakisk bakgrund = 3.2

Överrepresentationen 2.4 är alltså det genomsnittliga värdet av 1.6 och 3.2.

Men vad skulle hända med genomsnittet 2.4 om grupperna, låt säga 12 år senare, inte var lika stora? Om irakierna istället har ökat i antal och utgör 75 procent av de med utländsk bakgrund och de med nordisk bakgrund har minskat och bara utgör 25 procent får vi den här bilden:

Antagandet här är alltså att båda grupperna är precis lika brottsbenägna som de var 1999. Det vill säga, 8 procent av de med nordisk bakgrund var misstänkta för brott vilket resulterar i 2 misstänkta av 25, och 16 procent av de med irakisk bakgrund vilket resulterar i 12 av 75.

Nu är det alltså fler misstänkta i gruppen med utländsk bakgrund, 2 + 12 = 14.

14 procent misstänkta är 2.8 gånger fler än 5 procent misstänkta. Överrepresentationen har således ökat från 2.4 1999 till 2.8 2011. Ökningen beror alltså inte på att en större procentandel irakier är misstänkta för brott utan helt enkelt på att de är fler.

Motargument.se hänger även upp sig på vissa av mina formuleringar. Till exempel denna:

“Om svenskarna (svenskfödda med båda föräldrarna svenskfödda) stod för 68.5 procent av den polisanmälda brottsligheten i slutet av 1980-talet och 55 procent i slutet på 90-talet är det uppenbart att svenskarna någon gång på 00-talet kommer att stå för mindre än hälften av brotten.“

”Det spelar ingen roll hur noga man räknar på det. Detta påstående, som utgör grunden i de rapporterna som Affe har fabricerat, är och förblir ett antagande. Istället för att motivera varför detta antagande skulle vara rimligt så hävdar Affe att “det är fullkomligt uppenbart“. Det finns inget uppenbart i det antagandet. Det finns däremot många anledningar till varför det skulle kunna ske ett trendbrott.”

Skriver Hiram Li utan att ge ett enda exempel på en anledning till ett trendbrott.

Jag utgår från att överrepresentationen för de olika grupperna är på samma nivå som de var i Brå-rapporterna 2005:17 och 1996:2. Helt enkelt eftersom jag inte har något som talar emot det. Mina beräkningar bygger alltså främst på förändringarna inom invandrarpopulationen. Dels har andelen ökat kraftigt och dels har sammansättningen förändrats. För att illustrera förändringen i sammansättning kan man titta på populationsförändringarna i tre grupper utrikes födda. Utrikes födda från Irak, Norden och Afrika. Betänk nu att överrepresentationen för dessa grupper i kategorin ”Samtliga brott” så vitt vi vet är följande:

Norden = 1.7
Afrika = 4.0
Irak = 3.8

Och så här har populationerna i de brottsaktiva åldrarna förändrats de senaste 11 åren:

År 2000 var överrepresentationen för hela gruppen 2.5. Anledningen till att det blir ett så pass lågt värde är att de med nordisk bakgrund är så många. De drar ned värdet.

2011 har det som man ser hänt en del. Förändringen av populationen påverkar överrepresentationen för hela gruppen. Den har på denna relativt korta tid ökat till 3.2.

Att i en uppskattning för 2011 inte justera överrepresentationen utifrån förändringarna i populationerna är ju samma sak som att anta att afrikaner och irakier har blivit mindre brottsbenägna.

Nu finns det ju fler invandrargrupper än de här som påverkar den sammanlagda överrepresentationen. Men det är alltså den här typen av förändringar i invandrarpopulationen som gör det mycket rimligt att anta att överrepresentationen har ökat. Enkelt uttryckt: högriskgrupper har ökat och lågriskgrupper har minskat.

Det finns ett enkelt sätt att ta reda på hur det ligger till i den här frågan. Om vi vill få reda på om de med utländsk bakgrund verkligen står för majoriteten av de polisanmälda brotten, vilket allting tyder på att de gör, så kan man ge Brå i uppdrag att undersöka detta. Men av någon anledning vill inte våra makthavare det.
motion
Länk

========== =========== =========== =========== ===========

Alla inlägg i serien ”Invandrarna och brotten”

Invandrarna och brotten 1 – Samtliga brott
Invandrarna och brotten 2 – ”Svartskallemajoriteten”
Invandrarna och brotten 3 – Östasiatisk upprättelse
Invandrarna och brotten 4 – Hiram förbättrar statistiken
Invandrarna och brotten 5 – Våldtäkt

Datakällor och länkar

BRÅ-rapport 1996:2 ”Invandrares och invandrares barns brottslighet”
BRÅ-rapport 2005:17 ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet.”
BRÅ-rapport 2000:6 ”Ungdomar som rånar ungdomar”
Utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning), hela riket, efter ålder i tioårsklasser och kön. År 2002-2011
Befolkningsstatistik 1999 del 3
Efterkrigstidens invandring och utvandring
Statistik över anmälda brott
Mauricio Rojas: Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet
Granskning av Affes Statistik – del 1

133 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. kalledussin said, on januari 2, 2013 at 3:23 e m

  Vilka fördömda äckelpottor. Något kommentarsfält på deras egen sajt finns inte, eftersom de ”inte har så stora resurser att de kan ägna sig åt detta”. Samtidigt säger de att de är en grupp på sex personer, som arbetar ”helt ideellt”. Även Lars Jansson fick en sådana här promemorior emot sig, som bara var luft men tog en väldig tid att besvara. Detta med s.k. ”tjuvinvändningar” är en taktik som de ofta använder mot sannfärdiga akademiker. De som lägger ner tiden på ”motarguement” är med säkerhet personer som sitter på statligt avlönad arbetstid, med sina chefers goda minne och låtsas arbeta ideellt.

  Jag hitade en Hiram Li som är 24 år och bor i Dalarna. Jag funderade på att intervjua honom, men jag vill inte falla i den fälla som de gillrar nämligen att låta dem uppta min tid. Jag hoppas att inte Du heller gör det!

  Kalle

  Gilla

  • elefantter said, on januari 19, 2013 at 4:37 f m

   Jag har samma ”känsla” inför ”det” – att det är ren tidsspillan.
   Det finns ingen anledning, såvitt jag uppfattar det, att utgå ifrån att dessa varelser har något ärligt uppsåt alls.
   En uppfattning som kvarstår även sedan jag insett att exakt samma argumentation (eller brist på densamma) kan vändas åt andra hållet (dvs mot ”oss”).

   Gilla

 2. Jerlerup said, on januari 2, 2013 at 9:34 e m

  Läs gärna denna artikel om överrepresentationen av invandrade svenskar i dansk kriminalstatistik på 1800-talet och fundera över vad det beror på?

  Gener? Den brottsliga svenska kulturen?

  Eller socioekonomiska förhållanden?

  http://motargument.se/2012/10/15/aven-svenskar-har-varit-flyktingar/

  Gilla

  • Christer said, on januari 3, 2013 at 8:03 f m

   Kan du länka till källor istället till fritt fabulerande bloggar som Motargument? För övrigt så undrar jag vad du får detta med ”gener” ifrån? Det är väl inte GENER som är orsaken utan KULTURER och RELIGIONER. Tex att skam-mörda kvinnor är ju inget som ligger i någons gener, utan är en inlärd handling.

   Gilla

  • admin said, on januari 3, 2013 at 8:33 f m

   I laughed at the blog link because it was so weak even a child couldn’t make it up. The blogger quotes crime ‘statistics’ but he gives no evidence anywhere where they actually come from and where the details prove that Swedish immigrants to Denmark were responsible for the so-called crimes. It could have been the natives themselves.

   And the complaint against the Swedes doesn’t appear to be about rape-waves, ghettos, acid attacks, riots, assault and murder – but about taking their women, drinking and not wanting to work… Where is even the correlation to anything close to what we are experiencing today?

   Gilla

  • Gaikokujin said, on januari 3, 2013 at 10:14 f m

   Jerlerup, när kommer Motargument att införa kommenteringsmöjlighet? Affe är, så vitt jag förstår, ensam men har kommenteringsmöjligheter. Med eftermoderering kan ni snabbt ta bort eventuella övertramp.

   Men tvåvägskommunikation kanske inte är så intressant för dig och dina gelikar?

   Gilla

  • Lars said, on januari 3, 2013 at 11:33 f m

   Visa gärna eventuell statistik på svenskarnas överrepresentation i Danmark på 1800-talet om du har det. Om vi spekulerar fanns det säkert en liten överrepresentation som berodde på fattigdom och spritkultur. Men vad har det att göra med dagens invandringspolitik i Sverige?

   Precis som Brå skriver beror invandrarnas överrepresentation bara delvis på socioekonomisk bakgrund. Varför tror du att det skiljer så mycket åt mellan olika etniska invandrargrupper som kommer från lika fattiga förhållanden? Gener?

   Gilla

  • zelotai said, on januari 3, 2013 at 7:29 e m

   Svenskars situation på 1800-talet i Danmark jämför du med MENA-invandrares situation idag i Sverige med sociala skyddsnät som i vissa fall är bättre för invandrade än för infödda. Du är verkligen briljant du. Men det bästa du sagt är nog detta.

   ”Jag reder ut begreppen kring Sharia. Minskar rädslan om det införs även här. ”

   ”införs även här”??????

   Gilla

  • Andvare said, on januari 12, 2013 at 11:26 e m

   Vad bra med någon från Motargument här. Du kanske kan bringa klarhet i detta citat på er sida, som jag funderat över sedan jag läste det:

   ”Det som går att avläsas i statistiken är hur många i vardera grupp som blir anmälda. En viss överrepresentation i anmälningsstatistiken kan bero på en rad olika saker. Till exempel den av forskare påvisade diskrimineringen av invandrare inom rättssystemet.”

   Alltså. hur tänker ni er att diskriminering av invandrare i rättssystemen påverkar anmälningsstatistiken? Är det att polisen vägrar att ta emot anmälningar där förövaren anges som blond eller blåögd? Eller att de ändrar signalementen? Jag hade förstått om det handlat om domar, med det gör det inte.

   Dessutom handlar texten också om ökningen av antalet anmälda brott, dvs oavsett gärningsmannens ursprung, och att denna ökning kanske inte reell. Vilket framgår av titeln: ”Fler brott- eller diskriminering”

   Men det enda sätt som det kan hända på, är om svenskar falskanmäler brott i syfte att misskreditera invandringen. Är det vad ni tror sker? För i så fall måste etniska svenskar 2010 hittat på och falskanmält
   488 000 brott till polisen, jämfört med 1980.

   Förklara gärna.

   Gilla

 3. Knut said, on januari 3, 2013 at 1:15 f m

  Jerlerup: Lever vi på 1800-talet fortfarande? Och dessutom i Danmark? Det var märkligt, jag trodde bestämt detta gällde Sverige 2013.

  Gilla

 4. AggeSWE said, on januari 3, 2013 at 4:45 f m

  Ja du Jerlerup, är inte poängen att det är socioekonomiska förhållanden som till stor del påverkar ett kriminellt beteende? Något som man dels kommer till i Sverige, dels tar med sig från sin kultur. Dvs tack vare den misslyckade integrationspolitiken bland vissa grupper, som en direkt följd av en på tok för dålig och vidlyftig migrationspolitik. Något som vissa bara vill fortsätta att öka på, år efter år.

  Trodde du det gällde gener eller något så korkat? Du borde ta bort rasistkortet ur leken, det fungerar ändå inte, vilket du borde märkt vid det här laget.

  Gilla

 5. Peter Andersson said, on januari 3, 2013 at 6:12 f m

  När man tittar på statistiken får man inte glömma att polisen i stort sett aldrig griper någon vid alla dessa upplopp
  och stenkastningar etc som förekommer, kanske just för statistikens skull.

  Gilla

  • P said, on januari 3, 2013 at 7:13 f m

   Vad ska man säga om sympatisörer till sd? Är man blind och döv? Blundar man för verkligheten där till och med partitoppar ljuger inför svenska folket? Ja faktiskt gör man detta. Dessa klipp visar att till och med partitoppnen i SD är beredd att ljuga om det gäller någon som inte passar i SD:s svenskhet. Att SD är med och BIDRAR till dessa lögnaktiga anmälningar mot vad denna Affe anser vara invandrare, är också obegripligt. Han är faktiskt vald av svenska folket, ändå gör han skillnad på folk och folk, en mycket dålig representant för riksdagen.

   http://www.youtube.com/watch?v=IdFDhaYTPkY
   http://www.youtube.com/watch?v=bFRA7CyUx7U
   http://www.youtube.com/watch?v=rW8cEnBocPk

   Är man så oklok att man ljuger något som kan kontrolleras, ja då måste man vara oklok, att denna riksdagsman affe inte skriver om detta då man inte behöver göra ”antaganden” utan ren fakta, Kan inte du affe ta fram ren statistik på hur många riksdagsmän i SD som det senaste året ljugit och skyllt på invandrare om brott? Och samtidigt se på de andra partierna hur illa det är, om SD är överrepresenterad, jag ”ANTAR” att det är så.

   Gilla

   • admin said, on januari 3, 2013 at 8:36 f m

    SD is fantastic. The Swedes should be proud of them. For someone to defend themselves with metal pipes when they are attacked and threatened is hardly much to get your pants in folds over. Nor is it hardly a wrong.
    What is truly vomitive and shameful is the extremist radical left. If you are upset about lying you seem completely oblivious to the timeless and endless lies of the extremist left.

    Gilla

   • Gaikokujin said, on januari 3, 2013 at 10:20 f m

    Vilka specifika brott har riksdagsmän ”skyllt” på invandrare? Kan i sådana fall detta inte kopplas till officiell statistik?
    Angående ljugande personer i Riksdagen så har vi Reinfeldt som för nån vecka sedan gick ut med att fler illegala migranter (”papperslösa”) ska avvisas. Samtidigt är han med och skriver en proposition som helt går emot det som han säger i tidningen. Ljugande statsminister? Jäpp…

    Du får kommentera här. Det får man inte på t.ex. Motargument. Affe må föra fram obekväma åsikter och fakta, men han sysslar inte med envägskommunikation. Det är det bara diktaturens kreatur som gör…

    Gilla

   • Lars said, on januari 3, 2013 at 11:39 f m

    Du kanske skulle hålla dig till ämnet istället? Att Erik gjort bort sig är väl belagt men även Soran och hans kompisar förtjänar en granskning.

    Gilla

   • zelotai said, on januari 3, 2013 at 7:39 e m

    Det är väldigt många som grips, när extremvänstern kastar sten och står och tutar i vuvuzelor och busvisslar när SD har legitima möten. När två SDare tyst höll upp ett plakat där det stod ”Ta debatten” under ett tal av Göran Persson fördes de bort.

    Hotbilden mot SD är större än för andra partier, men det förnekar du kanske.

    Du är en sådan som är totalt blind för den samhällsupplösning och ökning av kriminalitet som följer av en vansinnig invandringspolitik och Schengen-avtalet.

    Eftersom du är en sådan förespråkare av MENA-invandring förväntar jag mig att du bor i ett invandrartätt område, för du är väl en ingen hycklare.

    Jag tycker du själv ska ta fram statistik om vilka det är som lever på livstidspensioner från politiska uppdrag och från statliga skyddadverkstad-företag. Kolla vilka partier som mest utnyttjar systemet. Kolla också vilka det är som ljuger mest. Har du en tes att SDare ljuger mer än andra, samla fakta och bevisa, eller håll käft.

    Gilla

   • zelotai said, on januari 3, 2013 at 7:45 e m

    När SD håller ett möte man har tillstånd till, står vänstermuppar och tutar i vuvuzelor och busvisslar och skriker. Detta är ett lagbrott. Hur många grips? Vad skulle hända om samma skränande försiggick om Reinfeldt talade?

    SDare är mer utsatta för våld. Att de tog upp järnrören, var det för att spöa upp några helt utan anledning på MENA-vis, eller försvara sig?

    Gilla

 6. P said, on januari 3, 2013 at 9:05 f m

  SD is fantastic.

  http://www.expressen.se/nyheter/lars-isovaaras-vaska-hittad-pa-restaurang/

  Ja SD representanter i riksdagen som super sig stupfulla ÄR FANTASTISKAT dumma.

  Gilla

  • Gaikokujin said, on januari 3, 2013 at 10:22 f m

   Det är VÄLDIGT vanligt med politiker som super sig fulla. Moderaternas Per Bill söp sig full och slog ner en ordningsvakt. Han påverkades inte negativt av det.
   Sossarnas Per Svedberg söp sig full och sextrakasserade en kvinnlig riksdagskollega- Han sitter kvar i riksdagen.
   V hade två partiledare i rad som var alkoholister.

   Det enda partiet där supande straffar sig är SD!

   Gilla

   • P said, on januari 3, 2013 at 10:35 f m

    Det är märkligt att SD:are ALDRIG kan hålla sig till sanningen.
    http://www.expressen.se/nyheter/riksdagsmannen-per-bill-frikand/

    Samt var god ange om Svedberg har ljugit om detta, han stod för denna dumhet medans SD:are skyller sina misstag på invandrare. Man står ALDRIG för det man gjort utan skyller på andra, ynklingar är det vad det är. SD är det ENDA parti som ljuger, skyller på andra, och då att det är invandrares fel.

    Gilla

   • Gaikokujin said, on januari 3, 2013 at 6:51 e m

    Erkänn att du inte kände till Per Bill och Per Svedberg innan jag nämnde dem? Om du läser artikeln om Bill så framgår det fortfarande att han slog ordningsvakten. Hon befann sig dock utanför det område där hon fick hantera berusade personer (restaurangbåten Patricia) och jst därför var ingripandet felaktigt. Bill slog fortfarande henne. Han sitter fortfarande i riksdagen fastän han var full och slog till en kvinnlig ordningsvakt.

    Du skrev om fulla SD:are och då visar jag att andra politiker begår liknande idiotiska saker på fyllan. Angående Isovaara så var han full och trodde att det låg till på ett sätt. Bara om man är fientligt inställd mot SD kan man få det till att han ljugit. Han tog ansvar för sitt beteende och lämnade riksdagen.

    Almqvist har tagit ansvar för sina handlingar och lämnat riksdagen. Ekeroth kommer troligtvis att göra samma sak. Det enda parti där supande straffar sig är SD.

    Gilla

  • admin said, on januari 3, 2013 at 1:36 e m

   Oh well, one drunk politician. That’s just perfect evidence – just like the poorly constructed analysis of Affes statistics by Hiram Li. Everyone knows the extremist fascist left NEVER drink at all…. Never. Nor would they ever defend themselves with whatever they can grab, even a metal pipe, if they are racially attacked or assaulted. They fasict left is simply amazing. What’s more amazing is how they manage to always ruin a nation, the economy, safety and the civic structure, no matter what country they are in power in! A political second coming! Not!

   Gilla

  • zelotai said, on januari 3, 2013 at 7:48 e m

   Du kommer nog få Nobelpriset för denna upptäckt om du kan bevisa den.

   Hypotes: Endast SDare har någonsin varit stupfulla.
   Mothypotes: Även andra har någonsin varit stupfulla.

   Har har du början till din doktorsavhandling, det bjuder jag på. Nu behöver du bara samla fakta, göra de nödvändiga beräkningarna och sammanställa och publicera, så är priset ditt.

   Gilla

   • P said, on januari 3, 2013 at 9:01 e m

    En hypotes, BARA SD:are som sitter i riksdagen kallar andra blatte, det är endast SD:are som kallat riksdagens vakt för rasistiska saker, det är ENDAST SD:aren Isovaara som hävdat att han blev rånad av två invandrare och givetvis ljuger. Det är ENDAST SD:are som kallat folk ”babbe”, det är endast Sverigedemokrater som säger till invandrare ”nej, det är inte ditt land, det är mitt land”.

    Det är endast SD:are som sitter i riksdagen som beväpnar sig med järnrör. En hypotes till, tänk om samma talespersoner i riksadgen skulle bete sig på samma sätt, det vill säga Borg och Ask. Det hade varit grejer det.

    Behövs ytterligare förtydliganden kring vad SD:s folk håller som ska representera HELA folket på med?

    Gilla

   • zelotai said, on januari 3, 2013 at 10:21 e m

    ”kallat riksdagens vakt för rasistiska saker” Varför bara riksdagens vakt? Är det viktigt i sammanhanget om en sosse som heter Anna Sjödin kallar en vakt till en krog för ”jävla svartskalle”. Eller dina regler kanske bara gäller riksdagens vakter?

    Vilkets partis företrädare tycker det är helt OK att använda statens kort till privata inköp?

    Vilkets partis företrädare skriker ”knulla för fan” till sina kollegor? Där har du ett bevis på att det endast är ett parti som har en sådan kvinnosyn (enligt din egen logik).

    Vilket partis företrädare tycker att det är OK att gå till prostituerade. Här har vi ett bevis på att det endast är moderater som tycker att det är OK att gå till prostituerade.

    Vilket partis företrädare är det som ljuger om hur han såg på Berlinmurens fall och ljög om att han spelat fotboll med Nacka Skoglund. Här har vi ett bevis på att det endast finns ett parti som ljuger om sin syn på diktaturländer.

    Vilka partis företrädare är det som värnar om ett mångetniskt samhälle, själv bosätter sig långt ifrån densamma, höjer sina egna löner medan de ser arbetslösheten stiga.

    Gilla

   • P said, on januari 4, 2013 at 6:45 f m

    Det finns bara ETT parti OCH DESS FÖRETRÄDARE som öppet anger RASISTISKA ÅSIKTER I RIKSDAGEN? Kan DU Zelotai gissa vilket parti detta gäller? Förstår du inte att det detta allt handlar om, även affe som representerar SD.

    Åh fan!
    /Affe

    Gilla

  • zelotai said, on januari 4, 2013 at 2:45 e m

   Om Anders Borg och Beatrice Ask sprang utan livvakter och det skulle bli bråk och de planerade att försvara sig med något tillhygge, har jag inget problem med det.

   Jag märkte att du totalt ignorerade övriga partiers brott, mygel och snedsteg.

   Är det ett brott att beväpna sig med järnrör ”in case” utan att använda dem?

   Var slutar dina generaliseringar?

   Tre SDare beväpnar sig med järnrör då det uppstått bråk.

   1. Alla människor beväpnar sig med järnrör?

   2. Alla svenskar beväpnar sig med järnrör?

   3. Alla SDare beväpnar sig med järnrör?

   4. Alla SDare på fyllan beväpnar sig med järnrör?

   5. Alla sossar använder betalkort för privata inköp?

   6. Alla sossar kallar vakter för ”jävla svartskalle”?

   7. Alla sossar skriker ”knulla för fan”?

   Säg vilka generaliseringar som gäller och så kan vi diskutera dessa gruppers ansvar?

   Medger du att det rörde sig om individers snedsteg, håll då käft.

   Gilla

   • P said, on januari 4, 2013 at 7:16 e m

    OJOJOJ, detta var svårt för zelotai. han anger, ”Är det ett brott att beväpna sig med järnrör ”in case” utan att använda dem?”

    Vad sade herr Almkvist om detta med järnrör och ”in case”? Kom tillbaka när du vet fakta, inte generalisera.

    Gilla

  • zelotai said, on januari 4, 2013 at 2:47 e m

   Ge exempel på de rasistiska uttalanden som skett i Riksdagen.

   Du skriver:

   ”anger RASISTISKA ÅSIKTER I RIKSDAGEN”

   Gilla

  • zelotai said, on januari 4, 2013 at 8:25 e m

   Angående att beväpna sig för att försvara sig. Du svarade som vanligt inte på en enda fråga.

   Lena Adelsohn Liljeroth dömdes för innehav av tårgasspray. Anser du att det ska klassas som ett brott, eller ska lagen skrivas om?

   Samhället blir mer och mer våldsamt, men att ha vapen för att försvara sig får man inte ha. Polisen kan inte skydda hos och vi får inte ens ha tårgasspray för att skydda oss. Ett samhälle med ökande konflikter och ökat våld, men tårgasspray får man inte ha.

   Man får inte bära kniv på offentlig plats om man inte använder den i yrket.

   Vad gränsen går för järnrör kan du kanske tala om, du som är advokat.

   Svara vad lagen säger vid dessa tillfällen.

   Jag blir nedslagen av en kille och där jag faller ligger ett järnrör. Jag tar upp det och försvarar mig.

   Jag blir jagad av två killar som ska spöa upp mig. Jag ser ett järnrör, tar det och springer 200 meter innan de hinner upp mig, då jag använder det mot dem.

   Jag blir jagad av två killar som ska spöa upp mig. Jag ser ett järnrör, tar det och springer 500 m och blir av med förföljarna. Jag går på stan med järnröret en halvtimme innan jag stöter på ett annat gäng som försöker råna mig. Jag använder röret mot dem.

   Jag blir hotad av ett gäng på en restaurang. De lovar mig prygel. Jag smiter, springer iväg och ser ett järnrör som jag tar med mig. Jag träffar inte på gänget igen. När polisen kommer, släpper jag järnröret.

   Om man plockar upp det på måfå för att försvara sig eller har det med sig måste ju vara avgörande för om det är ett brott eller inte.

   Så du menar att de har blivit åtalade för detta. Ge mig målnummer så ska jag återkomma.

   Vad tycker du om 1. visselkonserter, 2. vuvuzelokonserter 3. stenkastning, då ett politiskt parti har ett möte de har tillstånd till. Är det ett brott?

   Gilla

   • P said, on januari 4, 2013 at 9:09 e m

    Att bära tårgas som privatperson är olagligt, vad gäller för en minister vet jag inte. Du kanske vet?
    Annars gäller objektiva ansvarsfrihetsgrunder i många av de exempel du räknar upp.

    Du frågar ”Vad tycker du om 1. visselkonserter, 2. vuvuzelokonserter 3. stenkastning, då ett politiskt parti har ett möte de har tillstånd till. Är det ett brott?”

    Att kasta sten på en människa är olagligt och hamnar under ofredande. De övriga skulle kunna hamna under hänsynslöst beteende, men förmodligen svårbevisat vilka av 100 människor gjort detta.

    I fallen Ekeroth, Almqvist, Westling FINNS inget hot eller något som försvarar att man ”BEVÄPNAR” sig mot något som inte existerar.

    Men titta på denna film så kan du själv dra slutsatser eller hypoteser. Hör bara detta med ”ögontjänare”

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mPycz-tsrDM

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rW8cEnBocPk

    Att SD:are gjort detta försvarar inte att någon annan gjort dumheter. Men man slirar HELA tiden på sanningen och SKYLLER på andra. Typiskt Sverigedemokratiskt.

    Gilla

   • zelotai said, on januari 4, 2013 at 9:22 e m

    Enligt din logik om statistik har inte SDarna gjort något brott förrän de är dömda. Jag märkte att du inte hade någon länk till ett eventuellt åtal. Du specificerade inte vilka av mina exempel som kunde klassas som nödvärn, vilket betyder att det kan vara svårt att bedöma vad som verkligen är nödvärn.

    Jag kan hålla med om att det är tveksamt om det är nödvärn när SDarna beväpnar sig. För att bedöma det måste man bedöma de hot de varit utsatta för, hur lång tid som förflutit sedan de hotats, var de som hotade dem befinner sig.

    Jag hittar inget åtal, vilket visar att ännu har inte åklagare beslutat om de ska åtala eller inte. Med tanke på hur lång tid som gått sedan filmen visades drar jag slutsatsen att åklagaren anser att inget brott begåtts.

    Gilla

   • P said, on januari 4, 2013 at 9:45 e m

    Självklart är ingen skyldig förrän en dom fallit, detta gäller alla. Men en sak som inte är en affehypotes är att år 2011 fattades 136 000 lagföringsbeslut. Vilket är färre lagföringsbeslut jämfört med 2010. Källa:BRÅ

    Gilla

   • zelotai said, on januari 4, 2013 at 10:18 e m

    Kan betyda att åklagarna 1. inte skött sitt jobb 2. har mer komplicerade utredningar 3. myndigheter fått mindre resurser 4, brotten har minskat.

    Vad det har med invandrares överrepresentation i brott förstår jag inte.

    Här har då PK-media om det är som du säger, en straffspark, när invandringen faktiskt gör så att färre brott begås. Varför då inte föra statistik över invandrares överrepresentation i brott. Med dessa fakta skulle man kunna kasta ut SD som låtit påskina att grov brottslighet ökar med MENA-invandring.

    Kan du förklara varför man inte för statistik, när man har denna straffspark?

    Säg att brottsanmälningarna ökar med 100 % och antalet avgörande i brottsmål ett år minskar med 50 %. Har brottsligheten gått ned då?

    Du glömde att svara på var Affe kommit med felaktiga uppgifter. Var också vänlig att ange de korrekta siffrorna så kan vi använda dem i framtiden.

    Gilla

 7. Olle Akbar said, on januari 3, 2013 at 9:32 f m

  Argument med en fakta-baserad bevisföring är tunga argument. Motargument baserade på fria fantasier är ren propaganda och bara så tröttsamt. Att leva i en verklighetsfrånvänd verklighet är ett tecken på ett psykostillstånd där den sjuke försöker få oss friska att delta i hans/hennes sjukdomstillstånd. Tack, men nej tack!

  Gilla

  • P said, on januari 3, 2013 at 10:11 f m

   Olle, för oss som inte är så insatt, vad är det som Motargument bygger på ”fria fantasier”? Kan du visa detta genom källor som är riktiga, tack.

   Gilla

   • Gaikokujin said, on januari 3, 2013 at 10:27 f m

    Motarguments argumentation är högst bristfällig Det är bara att läsa igenom såväl Motarguments text och Affes svar. Motargument skriver bland annat att anmälda brott inte är samma sak som brott. Det är ju helt uppenbart. Om man ska gå efter det som Motargument skriver så ska polis, BRÅ och så vidare sluta prata om brott. Dessa hanterar främst anmälda brott och det är endast anmälda brott som de kan föra statistik över.
    Hur ska polisen kunna verka förebyggande, utan att ta emot anmälningar om brott? Ska de ständigt kameraövervaka varenda millimeter av landets yta för att själva kunna upptäcka brott?

    Om du tar av de ideologiska glasögonen och tänker lite själv så kommer du se att Affes position är mer logisk och rimlig.

    Gilla

 8. Leif Almstad said, on januari 3, 2013 at 10:07 f m

  Tack, Affe för att du orkar kämpa för Sveriges väl. Dina vapen Sanning och Fakta har vänstern och andra veritofober stora problem med att slå, hur hårt dom än försöker med sina vinklingar och faktaförvrängningar. Vänstern tål inte sannigens ljus, dom får slut på argument och då visas deras rätta ansike när dom utomparlamentariska metoderna dras fram.

  Gilla

 9. Peter said, on januari 3, 2013 at 10:14 f m

  Vad sött… motargument.se har försökt göra likadana serierutor som Affe har..

  Men de missade det där med att det skall vara humoröst och träffande.. Det räcker liksom inte med att sätta pratbubblor på bilder av kända politiker.

  Gilla

 10. Stefan K said, on januari 3, 2013 at 10:44 f m

  Att motargument inte har möjligheter att kommentera artiklarna p.g.a. ”tidsbrist” är rent trams. Jag vet åtskilliga bloggar som drivs av ideellt arbetande människor med heltidsjobb som klarar att hålla kommentarsfält öppna.
  Saken är väl den att de vill ”motargumentera” i fred, utan ifrågasättande, tillrättavisande och faktabelysta motargument.

  Gilla

 11. P said, on januari 3, 2013 at 10:46 f m

  Gaikokujin skriver.

  ”Motarguments argumentation är högst bristfällig……Om du tar av de ideologiska glasögonen och tänker lite själv så kommer du se att Affes position är mer logisk och rimlig.”

  Om du tar av dig dina idelogiska glasögon och försök sätta dig in i statistik så är affes statistik lika välbyggd och underbyggd som ett luftslott, det vill säga att det du inte vet kan du heller inte bevisa. Vad bygger affe sina argumnet ifrån? JO ANTAGANDEN, vet du inte vad som är synonym med det så ska jag upplysningsvis skriva att det är detsamma som ”förmodan, hypotes, gissning, teori, mening, förmenande, tro, tes, tanke”

  Så var finns sanningen i någons antagande?

  Gilla

  • Gaikokujin said, on januari 3, 2013 at 6:55 e m

   Affes statistik kommer DIREKT från bland annat SCB och BRÅ. Man kan själv sammanställa statistik. Det finns på SCB:s hemsida och i rapporter från BRÅ.

   Det är skillnad på antaganden som kan stöädjas av officiellt tillgänglig statistik och antaganden som baserar sig på magkänsla. Man kan motbevisa sammanställandet av statistiken, vilket Hiram Li inte gjor, men man kan inte motbevisa något så subjektivt såsom magkänslor. Om Affe ska motbevisas så ska man visa att hans sätt att sammanställa statistiken är felaktig och göra ett mer korrekt jobb själv.

   Gilla

   • P said, on januari 3, 2013 at 8:47 e m

    Men herr Gaikokujin, menar du att de antaganden som affe bygger på kommer från brå? Han anger själv att det är EGNA antaganden, hur kan det då komma från brå?

    Gilla

   • Gaikokujin said, on januari 3, 2013 at 10:16 e m

    Statistik kommer från BRÅ. Slutsatser drar Affe själv. Meningslös diskussion med en som inte vill förstå sammanställning och tolkning av statistik.

    Gilla

 12. P said, on januari 3, 2013 at 10:54 f m

  Gaikokujin skriver ”Vilka specifika brott har riksdagsmän ”skyllt” på invandrare?”

  Ska vi börja med Herr Isovaara som påstod sig ha blivit bestulen av några mörkhyade, men hans kvarglömda väska ska ha hittats på en bar i Stockholm

  Vill du ha flera namn???

  Gilla

  • micke said, on januari 3, 2013 at 12:59 e m

   Börja du med Isovaara så kontrar vi med Anna Sjödin SSU ordföranden som blev ”misshandlad av en svartskallevakt”

   Gilla

   • P said, on januari 3, 2013 at 4:17 e m

    Nu hoppar micke in,intressant med lite förstärkning,

    Vi går vidare med David von Arnold Antoni som påstod att ”någon” hade skurit honom i skallen. Han berättade att två män i 20-årsåldern som ”talade ett arabiskklingande språk”

    Att han själv skurit sig själv visar på vilken intelligens man har.

    Gilla

   • Gaikokujin said, on januari 3, 2013 at 7:00 e m

    Jag vill gärna höra mer hur det gick med den där killen. Att hitta på sådana saker! Skulle gärna se en intervju med den rättsläkare som hade hand om fallet och se eventuella handlingar rörande hans polisanmälan. Kanske det finns nåt på Flashback?

    Gilla

  • Gaikokujin said, on januari 3, 2013 at 6:58 e m

   Full som en alika ramlade han av rullstolen och fick hjälp av två utländska män. Direkt efter det uppfattade han att ryggsäcken var borta. I det fulla tillståndet så var det vad han kom fram till. Det är helt förståeligt men inte dest mindre pinsamt uppträdande av en riksdagsman.

   Gilla

 13. Hm said, on januari 3, 2013 at 1:28 e m

  P skriver en massa dumheter utan verklighetsförankring. Nu skall jag göra ett antagande: P kommer att dö.
  Han kan ju förstås invända att det bara är ett antagande och hävda att jag inte kan VETA att han kommer att dö förrän han faktiskt har dött och då måste ju jag vara säker på att jag själv lever när han dör för att kunna konstatera just detta.
  P din stackare, inse att det var ett misstag att du gav dig på Affe. Han kan mer om statistik än alla ni pellejönsar tillsammans.

  Gilla

  • P said, on januari 3, 2013 at 4:24 e m

   Hm, till intelligens räknas mental förmåga; förmågan att utifrån givna grunder avsiktligt utveckla sitt tänkande. Till intelligensen räknas vanligen förmågorna att resonera, planera, lösa problem, associera, tänka abstrakt, förstå idéer och språk, komplicerade orsakssammanhang samt förmågan till inlärning.

   Till intelligensen räknas INTE EN MASSA ANTAGANDEN, den du Hm.

   Sedan anger herr affe SJÄLV att han är inte någon statistiker, men det har du väl också missat?????

   Gilla

   • Gaikokujin said, on januari 3, 2013 at 7:05 e m

    Hur kan man isolera det att komma fram till antaganden från sådant som att ”resonera, planera, lösa problem, associera, tänka abstrakt/…/komplicerade orsakssammanhang…”?

    Är det inte antaganden att se t.ex. Isovaaras, Almqvists & Ekeoths fylleeskapader som bevis för SD:s påstådda rasism? Är det att koppla enskilda politikers beteende till det parti de representerar inte rätt så grova antaganden?

    Gilla

  • Gaikokujin said, on januari 3, 2013 at 7:00 e m

   En sak är helt säker: P kommer att leva tills den dag han dör!

   Gilla

   • P said, on januari 3, 2013 at 9:16 e m

    Var så säker.

    Gilla

 14. fransolsson98 said, on januari 3, 2013 at 2:48 e m

  Hiram Li tillhör dom invandrare som på detta sätt tror sig vara försörjda livet ut!
  Men han glömmer bort att det är riksdagsval år 2014 och då blir det andra bullar av för Hiram och alla hans andra pajaskamrater.

  Gilla

 15. P said, on januari 3, 2013 at 4:28 e m

  Lars anger, Du kanske skulle hålla dig till ämnet istället? Att Erik gjort bort sig är väl belagt men även Soran och hans kompisar förtjänar en granskning.

  Bra fråga Lars, men vad ska dem granskas för???

  Gilla

 16. Johannes Brahe said, on januari 3, 2013 at 7:41 e m

  Bra jobbat Affe. Motargument skriver en del tokigheter. Som en hel artikel som hävdar att ”ALLT i vår kultur har använts rasistiskt och nästan ALLT skapats homofobiskt, funkofobiskt, sexistiskt eller rasistiskt. Det blir inget kvar” och därför måste hanteras därefter, med eftertänksamhet och varsamhet. De har inte alla illegala hemma på motargument.

  Gilla

 17. zelotai said, on januari 3, 2013 at 9:11 e m

  Om man inte vill att sina påståenden ska analyseras, kritiseras eller smulas sönder till stoft, så stänger man av kommentarsfunktionen. Vilken av aktörerna gör detta?

  Ingen kommentarsfunktion => diktatur.
  Öppen kommentarsfunktion => demokrati.

  Gilla

 18. P said, on januari 3, 2013 at 9:14 e m

  Gaikokujin said
  ”Du skrev om fulla SD:are och då visar jag att andra politiker begår liknande idiotiska saker på fyllan. Angående Isovaara så var han full och trodde att det låg till på ett sätt. Bara om man är fientligt inställd mot SD kan man få det till att han ljugit.”

  Fråga, Vilken annan politiker i riksdagen har kallat riksdagens vakter för saker som gör att man upplever dem som rasistiska?

  Fråga, vilka andra partiers representanter kallar andra människor för ”Blatte” ”Blatte-lover”, ”babbe”, ”fitta” ”Skit i den här lilla horan”

  Fråga, vilken rättspolitiske och ekonomiska talesmän i andra rikspartier beväpnar sig med JÄRNRÖR ute i Stockholm?

  Ser fram mot de tre svaren.

  Sedan herr Gaikokujin, vad sa din partiledare om detta? Jo läs nedan.

  –Han vidhåller att han uppfattade det som att han blev bestulen, men både vi och han inser att så inte är fallet. Den situation han försatt sig själv och partiet i är så allvarlig att han inte kan företräda partiet, sade Jimmie Åkesson på en pressträff i går. Källa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/isovaara-tvingades-avga_7713304.svd

  Så din partiföreträdare är alltså ” fientligt inställd mot SD” enligt din definition.

  Gilla

  • Gaikokujin said, on januari 3, 2013 at 10:34 e m

   Fråga 1: Vet ej. Om det har hänt så har det inte kommit till tidningars kännedom alternativt så håller tidningarna det inne till ett passande tillfälle.

   Fråga 2: Det vet vi inte. Andra partiers representanter är dock inte så korkade att de filmar sig själva när de säger det. De blir istället t.ex. lurade av journalister med dolda kameror.

   Fråga 3: Ingen riksdagsman har så vitt jag vet beväpnat sig med järnrör. Detta var flera månader innan valet 2010. Beteendet är dock klandervärt och det är helt rätt att de lämnat sina uppdrag. Unga, testosteronstinna och fulla flåbusar bör inte sitta i riksdagen. Borde vara nolltolerans för riksdagspolitiker när det gäller alkohol, t.ex. när MP:s Fridolin under en jobbresa betalad genom riksdagen söp sig full och det hela dokumenterades. Detta är inget skäl för att lämna riksdagen men han borde definitivt fått en rejäl reprimand.

   Vem är ”min” partiledare? Bara för att man inte avskyr SD samt att man gillar Affes statistiksida så är man per automatik SD:are? Senast röstade jag på PP. Om Junilistan fortfarande fanns så skulle jag rösta på dem. SD är inte ens en bråkdel så farliga och ”rasistiska” som det vänsterdominerade media försöker stämpla dem som.

   Om du hängt med i händelseförloppet kring Isovaara så uppgav han sin historia för att han trott att det hade hänt. Först trodde partiledningen på honom. Varför ska de misstro en av sina ledamöters utsagor? Det visade sig att han supit bort ryggsäcken och då sågs det allvarligt på det att Isovaara uppgivit felaktiga uppgifter och fått partiledningen att se dum ut.
   Om man bara läser vad som skett och äger en rimligt förmåga att dra slutsatser så är det rätt så klart att 1. Isovaara gjorde bort sig genom att skrika varg och därför inte kunde sitta kvar och 2. din förmåga att dra slutsatser och föra en rimligt och logisk diskussion är allvarligt begränsad.

   Varför slösar jag min tid? (retorisk fråga)

   Gilla

   • P said, on januari 4, 2013 at 7:21 f m

    Du anger, ”Vem är ”min” partiledare? Bara för att man inte avskyr SD samt att man gillar Affes statistiksida så är man per automatik SD:are?”

    Måste vara höjden av all sans och balans. DU GILLAR AFFE. Vad står affe för? Han riktar udden mot invandare, ”antar” han till och med skriver ”logiskt antagande” och HANS antaganden stämmer enligt dig, vilket är totalt huvudlöst förutom den som tror på affes ”logiskt antagande”, du tillhör affe, och hans hejarklack. DU TROR PÅ affe UTAN ATT DET FINNS NÅGOT VETENSKAPLIGT I HANS ”LOGISKA ANTAGANDEN” Men detta förstår du inte då affe och hans logik enligt dig ÄR SANN. Jag ska ge dig några exempel så KANSKE DU förstår. ”Reinkarnation – ett logiskt antagande” ”Gud finns – ett logiskt antagande”, ”Troll finns – ett logiskt antagande”. Ja för de som tror på det, däremot finns inget vetenskapligt bevis. För ett antal år sedan var att ”jorden är platt- ett logiskt antagande” för man visste inte bättre. Du kanske tror på ”Robert Lind” om affe anser att det är ett ”logiskt antagande”. Vad DU gör är att DU ansluter dig till SD och dess ideologi, OCH en av dessa företrädare är affe, vet du inte detta????????????

    Och om du upprepar det tillräckligt många gånger så kanske det blir sant, verkar vara din logik.
    /Affe

    Så till sist ditt påstående. Enligt DIG om vi utgår från affes logiska antaganden, är då Jimmy Åkesson ” fientligt inställd mot SD” enligt din definition? Väntar med spänning på svaret.

    Gilla

   • Gaikokujin said, on januari 4, 2013 at 3:51 e m

    Affe använder statistik för att påvisa samband. Du må ogilla vad han påvisar men stämmer inte vad han påvisar?

    Enligt vad jag kan se så stämmer statistiken som Affe sammanställer från SCB och BRÅ och därför finner jag de samband som han påvisar som rimliga.

    Kolla igenom t.ex. BRÅ 1996:2 samt 2005:17. De finns att ladda ner och mycket av vad Affe publicerar bygger på dessa.

    Vad du inte förstår är att statistiska samband inte handlar om gillande eller ogillande. Det är fakta! Om man ogillar Affe så ska man visa att han begår felaktigheter i sitt sammanställande. Det misslyckas Hiram Li med och det verkar du inte ens förstå.

    Affe diskuterar inte huruvida reinkarnation, gud eller troll finns. Han sammanställer offentlig statistik från SCB och BRÅ. Det är en milsvid skillnad mellan dessa två saker.
    Capiche?

    Jag ser SD som folkhemsvurmande konservatister: en blandning mellan de gamla sossarna (när det gäller sociala frågor) och gamla M (när det gäller vissa ekonomiska frågor).
    Någon annan ideologi än en återgång till den restriktiva invandring som fanns tidigare finns det inte inom SD enligt vad jag ser.

    Jimmie Åkesson är inte fientligt inställd gentemot SD. Han försöker få partiet accepterat genom att stå på händer samtidigt som han klappar dem. Det är omöjligt eftersom SD är dömda på förhand. De ses som en sjukdom av ”de toleranta”.
    Jag ser det som att SD finns i riksdagen av ett enda skäl: de är en reaktion på den bristande invandringspolitiken. De är ett symptom på en sjukdom. Om invandringspolitiken var fungerande så vore den betydligt mer restriktiv, precis som i resten av världen, och då skulle SD inte behövas.

    Statens finanser är inte oändliga och ju större invandring av människor som blir bidragsberoende på grund av ej fungerande integration samt arbetsbrist, desto större nedskärningar i det offentliga och desto fler röster på SD.
    Om de övriga partierna tar sitt ansvar och återvinner sitt förstånd så kommer SD att minska. Men de övriga partierna har målat in sig i ett hörn och kommer att marginalisera sig själva.

    Gilla

   • P said, on januari 4, 2013 at 7:33 e m

    Nu vet tydligen herrn inte vad han själv anger. Jag ska påminna dig EXAKT vad du angett. ”Bara om man är fientligt inställd mot SD kan man få det till att han ljugit.” Detta gällde Isovaara. Vad anger då Åkesson? Jo han anger följande,

    ”–Han vidhåller att han uppfattade det som att han blev bestulen, men både vi och han inser att så inte är fallet. Den situation han försatt sig själv och partiet i är så allvarlig att han inte kan företräda partiet, sade Jimmie Åkesson på en pressträff i går. Källa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/isovaara-tvingades-avga_7713304.svd

    Märk väl, ”men både vi och han inser att så inte är fallet.” Åkesson anger att Isovaara ljugit, medans du anger, ”Bara om man är fientligt inställd mot SD kan man få det till att han ljugit.”

    Inte så svårt Gaikokujin, DU ANGER ATT ÅKESSON ÄR FIENTLIGT INSTÄLLD TILL SD DÅ HAN ANGER ATT ISOVAARA LJUGIT. Thats It.

    Gilla

   • Gaikokujin said, on januari 5, 2013 at 8:54 f m

    Snacka om att hänga upp sig på en detalj!

    Det är klart att Åkesson måste utgå från att hans kollegor talar sanning. Det kallas för god tro. Senare framkom det i tidningar att händelseförloppet inte var såsom Isovaara först berättade för sina partikollegor. Då fick man från SD-håll agera bland annat genom att råda Isovaara till att lämna sitt uppdrag.

    Förstår du nu?

    Gilla

  • zelotai said, on januari 4, 2013 at 3:03 e m

   ”Reinkarnation – ett logiskt antagande” ”Gud finns – ett logiskt antagande”, ”Troll finns – ett logiskt antagande”

   Jag vet inte var Affe har skrivit att reinkarnation är ett logiskt antagande, men din logik ser ut så här ungefär:

   Godis finns, det är gott, ett logiskt antagande.

   Bajs finns, det är gott, ett logiskt antagande.

   Affes logik är: Varje dag äter många människor godis => många människor gillar godis => ett logiskt antagande.

   Affes logik är: Varje dag äter inte många människor bajs =>få människor gillar bajs => ett logiskt antagande.

   Eller jag börjar spela golf. Varje hål slår jag mellan 10 och 15 slag. Det är då ett logiskt antagande att jag inte kommer att slå hole-in-one nästa vecka.

   Nästa vecka slår jag mellan 9 och 14 slag på varje runda.

   Veckan därpå slår jag mellan 9 och 13 slag på varje runda.

   Veckan därpå slår jag mellan 7 och 12 slag på varje runda.

   Här kan man göra ett logiskt antagande om att jag förbättrar mig.

   Hade det sett ut så här

   Nästa vecka slår jag mellan 9 och 15 slag på varje runda.

   Veckan därpå slår jag mellan 10 och 14 slag på varje runda.

   Veckan därpå slår jag mellan 11 och 15 slag på varje runda.

   Hade jag gjort ett logiskt antagande om att jag stod och stampade. Detta är logiska antaganden.

   Däremot tror jag inte Affe någonsin sagt ”Troll finns – ett logiskt antagande”, men rätta mig om jag har fel.

   Gilla

   • P said, on januari 4, 2013 at 7:10 e m

    Tydligen var detta MYCKET svårt för dig. Hypotes eller logiskt antagande, alla SD:are är rasister? Hypotes eller logiskt antagande affe är rasist? Hypotes eller logiskt antagande Issovaara är rasist? Hypotes eller logiskt antagande affe har fel då han inte kan bevisa sina antaganden? Hypotes eller logiskt antagande affe tror på troll? Hypotes eller logiskt antagande affe tror att det han skriver är sant? Red ut detta och kom tillbaka vad ett logiskt antagande är. Lycka till!

    Gilla

  • zelotai said, on januari 4, 2013 at 7:49 e m

   Börja med att svara på denna fråga först.

   Är det ohyfsat att svara på frågor med motfrågor?

   Varför svarar du inte på mina frågor?

   Nu ska jag svara på dina frågor, vilket du inte bemödar dig göra.med mina.

   ”Hypotes eller logiskt antagande, alla SD:are är rasister?” Det är en hypotes. Om du har data som kan backa upp det kan du dra ett logiskt antagande. Har du data kan du hypotespröva detta.
   Hur tror du folk gjorde för 2000 år sedan. De försökte nog med saker som visade sig fungera innan något hypotestest gett en sannolikhet på 95 %.

   ”Hypotes eller logiskt antagande affe är rasist?” Det är en hypotes. Om du har data som kan backa upp det kan du dra ett logiskt antagande. Har du data kan du hypotespröva detta.

   ”Hypotes eller logiskt antagande Issovaara är rasist?” Det är en hypotes. Om du har data som kan backa upp det kan du dra ett logiskt antagande. Har du data kan du hypotespröva detta.

   ”Hypotes eller logiskt antagande affe har fel då han inte kan bevisa sina antaganden” Så formulerar en idiot sin hypotes. Jag skulle vilja säga att hypotesen skulle skrivas ”Affe har fel”.

   Då kan jag ställa frågan: Har du något exempel på diagram som Affe publicerat som är fel, eller några andra uppgifter. Ge mig i så fall ett sådant exempel så ger jag dig rätt. Affe kan ha rätt i en utsaga utan att hypotespröva den.

   ”Hypotes eller logiskt antagande affe tror på troll?” Hypotes. Se ovan. Hur kan man kräva att andra ska svara på så många motfrågor utan att ha hyfs att svara på en enda själv.”

   ”Hypotes eller logiskt antagande affe tror att det han skriver är sant?” Hypotes. Se ovan.

   ”Red ut detta och kom tillbaka vad ett logiskt antagande är. Lycka till!”

   ”kom tillbaka” Det räckte inte med det jag skrev i min förra post då om logiskt antagande? Du kan ta och redogöra för din tolkning.

   Ett, du är förbannat arrogant i det du skriver ”red ut detta”. Du har inte bemödat dig att svara på en enda av mina frågor, men andra ska svara på dina frågor. Bara det visar vad för sorts person du är. Två, du är fortfarande förbannat arrogant i det du skriver ”Lycka till”

   En sak kan vara sann utan att man har hypotesprövat.

   Etniskt sammansättning på klientelet som sitter på svenska fängelser har man ingen lust att föra. Varför, tror du?

   Gilla

   • P said, on januari 4, 2013 at 8:39 e m

    Ursäkta mig om jag inte svarat på dina uppräkningar av tokstollar från andra partier som sitter i riksdagen och gör en massa dumheter. SJÄLVKLART tar jag avstånd från alla dumheter, uttalanden som drabbar en annan människa. Men tydligen har du JÄTTESVÅRT med detta som affe håller på med. Men jag ska försöka YTTERLIGARE en gång till.

    ”Det är ingen ogrundad tes att överrepresentationen för invandrarna som helhet har ökat. Det är ett fullkomligt logiskt antagande.”

    Tes=påstående

    ” Antagandet här är alltså att båda grupperna är precis lika brottsbenägna som de var 1999.”

    Antagande=teori

    ”Att i en uppskattning för 2011 inte justera överrepresentationen utifrån förändringarna i populationerna är ju samma sak som att anta att afrikaner och irakier har blivit mindre brottsbenägna”

    Här krävs bevis, var kan jag hitta detta affe?

    anta=tro

    På ett annat HYPOTESSTÄLLE anger affe följande, ” Uträkning
    En beskrivning av hur jag räknade ut de hypotetiska exemplen finns att läsa här.”

    ” Detta är hypotetiska scenarier och de är framtagna för att ge en uppfattning om vad skillnaderna mellan de olika invandrargruppernas överrepresentation i brottslighet innebär.”

    Hypotes=teori

    BRA affe, dina ”hypoteser” är hypoteser, bra då vet vi det.

    MEN FÖRSÖK OCH FÖRSTÅ ATT DET ENDA AFFE KAN BEVISA ÄR VAD HAN SJÄLV TROR PÅ. Det vill säga att försöka misskreditera en massa människor som råkar vara invandrare. Har man vetenskapliga bevis bakom sig kan INGEN motsäga fakta, men affe har bara teorier. affe kallar sin tro för ”logiska antagenden” utan att hänvisa till en källa som kan styrka detta, då är det som affe anger ”HYPOTESER”

    Gilla

   • zelotai said, on januari 4, 2013 at 9:09 e m

    Då är vi överens. Alla som gör skit ska behandlas lika.

    Sedan är vi också överens om att vi måste ha statistik över invandrares brottslighet. Något som inte gjorts på alldeles för lång tid. Affe drar slutsatsen att olika invandrargruppers överrepresentation är som du hävdar

    ” Antagandet här är alltså att båda grupperna är precis lika brottsbenägna som de var 1999.”

    Visserligen en naiv prognos, men bättre än att totalt mörka. För varför förs ingen statistik? Att mörka gör att man blir misstänksam. Jag är helt övertygad att om vi hade en situation som visade att araber var mindre brottsbenägna än etniskt svenskar, så skulle nog statistiken publiceras. Eller vad tror du?

    Man skulle kunna säga: ”Om invandrares överrepresentation i brottslighet är samma 2012 som 1999” får vi följande diagram.

    På motargument hävdar man att det finns skäl att anta att brottsligheten bland invandrare minskat. Någon källa anger man dock inte. Här ska du få några icke-vetenskapliga vittnesmål om vilka som sitter på våra fängelser.

    1. En kompis kompis jobbar på fängelse. Han sade att i stort sett alla som satt där var invandrare.

    2. En annan som också jobbar inom kriminalvården hävdade att det var ca 15 % etniskt svenskar där han arbetade.

    3. ”svartskallemajoriteten var enorm (idag 75% på just det fängelset).” Jan Guillou 1996

    Men sådan statistik vill man inte föra. Varför, om det verkligen är så att invandrare blir mindre brottsbenägna ju längre de bor i Sverige. Det hade ju varit ett utmärkt slagträ i debatten om invandring. Varför använder man sig inte av denna, som de hävdar, straffspark?

    Gilla

   • Gaikokujin said, on januari 5, 2013 at 8:59 f m

    Jag sommarjobbade som vårdare (dvs plit) på Hall sommaren 1999. Jag var på A-avdelningen, som är den mest öppna. Jag skulle uppskatta ca 50-60% av de intagna på avdelningen vid denna tid var utomeuropéer.

    Gilla

   • Anna said, on januari 5, 2013 at 12:28 e m

    Gaikokujin och Zelotai, jag fattar inte att ni orkar debattera med trollaren P. Han kan ju inte ens hålla ordning på sina egna tankar, som exempel skriver han: ”…MEN FÖRSÖK OCH FÖRSTÅ ATT DET ENDA AFFE KAN BEVISA ÄR VAD HAN SJÄLV TROR PÅ.” Jag tror inte ens att han själv förstår vad han har skrivit. Det verkar klicka lite i logiken.

    Gilla

   • P said, on januari 5, 2013 at 5:34 e m

    Anna, Anna du låter deprimerad. Hoppas att det inte är nyåret som ställt till det för dig. Ja just det, jag skriver
    ” …MEN FÖRSÖK OCH FÖRSTÅ ATT DET ENDA AFFE KAN BEVISA ÄR VAD HAN SJÄLV TROR PÅ.” Kan DU gissa vad jag menar med detta? Kan du inte gissa så hör av dig så ska jag förklara ytterligare en gång.

    Gilla

   • zelotai said, on januari 5, 2013 at 6:28 e m

    Försök att svara på de ca 10+ frågor jag har ställt till dig innan du blir arrogant mot andra.

    Gilla

   • P said, on januari 5, 2013 at 11:41 e m

    Låt oss först förstå vem som ska förstå vem enligt SD:s statistik:Affe lägger fram en tes som är ett påstående, han kan inte bevisa att hans påstående är sant. Han kan bara tro att hans tro är sann, Sedan finns en massa tokstollar som tror att affe har rätt.

    Gilla

   • Anna said, on januari 5, 2013 at 5:43 e m

    Deprimerad? Är du synsk? Det underlättar kommunikationen om man kan läsa och förstå – även vad man själv skriver.
    Notera: ”…kan bevisa…”. Du skriver att han KAN bevisa. Kan man bevisa det man tror/antar då har man ju rätt!
    Ridå!

    Gilla

   • P said, on januari 13, 2013 at 6:46 e m

    Anna du är nog deprimerad, du ljuger dessutom men var lugn du är i gorr sällskap bland dina vänner i Sverigedemokraterna. Jag anger ”” …MEN FÖRSÖK OCH FÖRSTÅ ATT DET ENDA AFFE KAN BEVISA ÄR VAD HAN SJÄLV TROR PÅ.” Så enligt din tes så kan affe anse att jorden är platt så är det sanning)) RIDÅ. Tänk nästa gång du skriver.

    Gilla

 19. zelotai said, on januari 3, 2013 at 9:19 e m

  Varför har man slutat föra statistik och räkna på överrepresentation bland invandrare i brott. Är det som motargument spekulerar i att ” Det finns däremot många anledningar till varför det skulle kunna ske ett trendbrott.”

  Men om det var så, då skulle PK-politiker ha ett utmärkt slagträ i debatten och effektivt slå sönder SD.

  Tänk Åsa Romson och Annie Lööf med rapporten som visar att ”Med mer invandring från MENA-länder så minskar brottsligheten i Sverige”, de skulle kissa på sig av förtjusning.

  Här har de en ”straffspark” enligt motargument. Varför inte utnyttja den?

  Gilla

 20. zelotai said, on januari 3, 2013 at 9:23 e m

  Ursäkta för nästan dubbelpost, man kan ju inte editera här.

  Om man inte vill att sina påståenden ska analyseras, kritiseras eller smulas sönder till stoft, så stänger man av kommentarsfunktionen. Vilken av aktörerna gör detta?

  Ingen kommentarsfunktion => envägskommunikation => propaganda => diktatur.
  Öppen kommentarsfunktion => flervägskommunikation => samtal => demokrati.

  Vem är det som står upp för samtalet och demokratin?

  Gilla

 21. Thomas said, on januari 4, 2013 at 12:30 e m

  Jerlerup verkar ha gjort en klassisker, slå så hårt du kan och lägg benen på ryggen. Problemet för honom är bara att det var ett slag i luften. Kom gärna tillbaka och gör ett nytt försök!

  Gilla

 22. P said, on januari 4, 2013 at 7:42 e m

  Trevligt affe att Du lägger in lite kommentarer här och där som DU anser passar. Jag kan inte göra detta. Men en fråga till dig, du kan väl gulmarkera denna så alla ser frågan,

  – är det något påhittat du håller på med eller är det sanningen du beskriver? Samt finns någon vetenskapsteori som stöder DINA påhitt??
  – Snälla svara så alla kan se vad du menar. Tack affe.

  Gilla

  • Gaikokujin said, on januari 5, 2013 at 8:57 f m

   Affe sammanställer statistik från SCB: http://www.scb.se/ och BRÅ: http://www.bra.se/

   Gilla

   • P said, on januari 5, 2013 at 5:31 e m

    Och vad gör affe efter att ha läst BRÅ:s statistik???

    Gilla

   • Gaikokujin said, on januari 5, 2013 at 11:01 e m

    Vad är det du inte förstår i ”Affe sammanställer statistik från SCB: http://www.scb.se/ och BRÅ: http://www.bra.se/

    Gilla

   • P said, on januari 6, 2013 at 6:25 e m

    Men kära Gaikokujin har du gått på allt som affe gör?

    Vad är det han gör? Jo han tar fram gammal fakta, det finns nämligen inte färsk data på detta som han håller på med. Vad gör han då när det inte finns färsk data. Jo han tar den gamla faktan och ANTAR att så som han räknar är rätt, Finns det då NÅGON människa på detta jordklot (förut Sverigedemokrater) som TROR på affe och HANS antagande, gissningar? Ja du är en av dessa SD:are som tror på affe. Varför tror du då på dessa gissningar? Ett att du är sympatisör med affe och hans hejarklack, två att du inte förstår vad affe gör. tre att du helt enkelt inte kan tänka själv utan förlitar dig på någon som inte tycker om invandrare.

    Jag symaptiserar inte med SD, jag tror inte på en amatör som tycker illa om invandrare och DÄRFÖR ägnar sin tid att gissa och tycka att invandrare är en bra grupp att ge sig på när man har värderingar som affe och SD står för. Om affe kunde få uppbackning av en enda människa som är statistiker och jobbar med statistik blir det någon nytt, men affe har inte uppbackning av EN ENDA människa som sysslar med detta. Då blir konklusionen att affe GISSAR och ANTAR, man skulle kunna kalla affes statistik för RAPPAKALJA.

    Gilla

   • Gaikokujin said, on januari 9, 2013 at 8:21 f m

    Så P, varför finns det ingen färsk data? Jag vet varför t.ex. BRÅ inte längre publicerar viss statistik, men vet du?

    Affe sysslar med kvantitativt extrapolerande. Det påminner om vad klimatforskare gör när de ”antar” att Jordens temperatur kommer att öka ett visst antal grader. Affe kan ha fel, men då bör dylik statistik publiceras av myndigheter. Det ÄR ett faktum att invandrare i synnerhet från mellanöstern är grovt överrepresenterade när det gäller registrering för brott. BRÅ 1996:2 och 2005:17 visar detta. BRÅ 1996:2 visar också att socioekonomisk status påverkar i en betydligt lägre grad än vad det annars antas.
    Om det skett ett trendbrott, varför redovisar då inte BRÅ brottslighet kopplad till nationalitet? Om vi ANTAR att överrepresentationen minskat så borde det vara positivt och något att föra fram?

    I ett land där man kan tala öppet om saker så skulle dylik statistik publiceras av myndigheter och det skulle kunna föras en diskussion om hur man t.ex. kunde lösa denna överrepresentation. Då skulle det inte finnas något behov av Affes statistik.

    Existensen av maffianätverk såsom det syrianska Södertäljenätverket och de olika arabisk/somaliska grupperingarna i Malmö hänger till 100% ihop med invandring från främst mellanöstern. Dessa grupperingar uppvisar en klan- och hedersmentalitet som inte funnits i Sverige de senaste 1000 åren. Man kan sitta i sin etniskt segregerade villaförort med bara svenska grannar och se på Idol och tycka att det inte är några problem med invandringen. Man kan avsky dem som tar upp problemen och skjut budbäraren. Problemet kommer dock fortfarande att finnas kvar.

    Svara på en fråga: varför publicerar inte BRÅ längre registrering för brott kopplat till nationalitet?

    Gilla

   • Johan Hellström said, on januari 9, 2013 at 8:36 f m

    Får myndigheter ens föra sådan statistik längre? Polisen fick ju nyligen bassning för att de fört egen statistik över brottslingars etnicitet och religiösa tillhörighet. Känns som man helt vill förstöra möjligheterna att ens kunna granska statistiken, genom att se till att den inte förs på något sätt, någonstans.

    Skickat från min iPad

    9 jan 2013 kl. 09:21 skrev Affes Statistik-blogg :

    > >

    Gilla

   • Johan Hellström said, on januari 9, 2013 at 8:47 f m

    Läs gärna den här bloggen för lite mer skön statistik

    > http://freedomofspeech2014.blogspot.se/2013/01/sveket-mot-svenskarna-och-de-svenska.html

    > >

    Gilla

   • P said, on januari 10, 2013 at 8:08 e m

    Svar: om en norrman begår brott, eller en Boråsare. Vad blir det för bättre om man registrerar detta?

    Samt, Vi har en ”lika behandling”-princip i Sverige, att vi ska behandla alla lika oavsett etniska bakgrund. Exakt samma som till exempel Frankrike.

    Fråga: är det inte bättre som vissa delar gjort i Sverige att vi ska söka problemen och försöka hitta grunderna till brottet?

    Gilla

   • zelotai said, on januari 10, 2013 at 8:50 e m

    ”om en norrman begår brott, eller en Boråsare. Vad blir det för bättre om man registrerar detta?”

    När Pinochet upptäckte att ”de goda” med glädje beviljade asyl till alla chilenare som sökte sig till Sverige, såg han sin chans att bli av med drägg. Han släppte ut kriminella och gav dem en biljett till Sverige med en pre-fabricerad historia, de fick också i uppgift att spionera på sina landsmän. Enligt dig så ska man inte ta in några som helst uppgifter om att ett missbruk sker, utan bara köra på och bevilja på.

    Säg att från en viss befolkningsgrupp som söker sig till Sverige och får PUT, 20 % är grovt kriminella, absolut inga flyktingar och fortsätter att begå grova brott i Sverige. Är det då inte bra att veta detta så att man närmare kan granska ansökningar från denna grupp och förändra så att inte kriminella får PUT?

    Du tycker inte det finns något värde i att veta vad det är för sorts människor som kommer hit till Sverige och får permanent uppehållstillstånd?

    ”Samt, Vi har en ”lika behandling”-princip i Sverige, att vi ska behandla alla lika oavsett etniska bakgrund. Exakt samma som till exempel Frankrike.”

    Ja mitt förslag är att vi behandlar alla lika. Gör en etnisk svensk ett våldsbrott så registreras han för det, likadant för irakiern. På vilket sätt skulle förande av statistik strida mot en ”likabehandling-princip”. Att inte bli registrerad blir ju då en förmån, ett faktum om ett problem som obehindrat kan finnas utan att det åtgärdas. Ett problem som kan växa sig gigantiskt stort bara för att ingen anser att det finns. För brott 1 får svensken exakt lika hårt straff som irakiern. Att inte behandla lika hade varit att endast döma irakiern, men att registrera båda. Vi vet båda varför ingen statistik förs, att dölja obehagliga fakta. Problemet är snarare att invandrare gynnas gentemot svenskar, deras bidrag kan bli snäppet högre, de går före i bostadskön, de betalar lägre avgifter vid vård, svenskar kan inte bli diskriminerade och utsatta för hatbrott där de är i minoritet, bara pga att svenskar fortfarande är i majoritet i landet .

    Du menar alltså att krigsförbrytaren, bankrånaren, terroristen, ska ha samma möjlighet att få uppehållstillstånd som den som förföljs för sina åsikters skull, eller vad menar du med ”likabehandling”?

    Gilla

   • P said, on januari 10, 2013 at 11:16 e m

    Säg att vi har fem år till med låg invandring från MENA-länder.

    Kommer då Sverige att vara ett tryggare, rikare, helt enkelt ett bättre land än tidigare att leva i?

    1. Tryggare?
    2. Rikare?
    3. Allmänt sett ett bättre land att leva i.

    Gilla

   • Johan Hellström said, on januari 10, 2013 at 11:26 e m

    Nej, med låg invandring från MENA kommer försämringshastigheten inte öka lika snabbt, men varför skulle det plötsligt bli bättre?

    Om många av invandrarna från dessa länder däremot skulle återvända till sina hemländer, samtidigt som vidare invandring från samma länder upphörde, så skulle Sverige definitivt bli ett tryggare, rikare och bättre land att leva i, men skadorna skulle ta decennier att åtgärda ändå.

    > >

    Gilla

   • P said, on januari 10, 2013 at 11:58 e m

    Hellström anger ”Nej, med låg invandring från MENA kommer försämringshastigheten inte öka lika snabbt, men varför skulle det plötsligt bli bättre?”

    fråga; varför skulle det inte bli bättre??

    Hallå, vet du vad som händer ute i världen IDAG???

    Hur ser Konfliktnivån ut i världen???

    Gilla

   • P said, on januari 11, 2013 at 12:03 f m

    Nu blir det intressant zelotai, nu lägger du värderingar på olika saker, vad menar du med ”etnisk svensk”???? Tänk nu på vad du svarar!

    Gilla

   • zelotai said, on januari 11, 2013 at 12:30 f m

    ”Nu blir det intressant zelotai, nu lägger du värderingar på olika saker, vad menar du med ”etnisk svensk”???? Tänk nu på vad du svarar!”

    Tänk på vad jag svarar. Jo jag svarar att du kan dra åt helvete. Du svarade inte på en enda av mina frågor, men du var väldigt sugen på att ställa en fråga till mig. Ska vi ha en diskussion så får du svara, eller du kanske är Scientolog´? De gillar inte heller att svara på frågor.

    ”Tänk nu på vad du svarar” , svara du själv på frågorna, sedan kan du få mitt svar.

    Gilla

   • P said, on januari 11, 2013 at 10:41 f m

    Jag anger ”Nu blir det intressant zelotai, nu lägger du värderingar på olika saker, vad menar du med ”etnisk svensk”???? Tänk nu på vad du svarar!”

    Vad svarar zelotai??? ”Tänk på vad jag svarar. Jo jag svarar att du kan dra åt helvete.” Bra då vet vi svaret på din fråga, MYCKET UPPLYSANDE. Tack

    Gilla

 23. zelotai said, on januari 4, 2013 at 10:40 e m

  ”Lögnen kan få dystra politiska konsekvenser. Under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan journalister, politiker och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället.”
  Birger Schlaug

  ”-Flykting- och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet. Vi har inte på ett seriöst och trovärdigt sätt beskrivit vilka oerhörda problem som finns i ett mångkulturellt samhälle”
  Janne Josefsson

  ”Sverige blir lite mer spännande”
  Erik Ullenhag

  Om SD ”Hur ska VI hantera dom”
  Elisif Elvinsdotter från obundna SVT

  ”och se de är mer välutbildade” (Om dagens invandring)
  Maud Olofsson

  ”Det är invandrarna som bär upp välfärdens kärna”
  Maud Olofsson

  ”socialbidragsberoende bland invandrare på över 50 %”
  Anders Borg

  ”Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana ”töntiga” saker.”

  Mona Sahlin

  Gilla

 24. FreedomOfSpeech2014 said, on januari 6, 2013 at 8:50 e m

  Utmärkt pedagogisk förklaring Affe, tyvärr tror jag inte att det förändrar något. Har man väl gett sig fasen på att missuppfatta och missförstå något så lär man inte sluta. Det handlar inte om din brist på pedagogik utan på brist på vilja att förstå.

  Jag har själv granskat samma statistik som du, innan jag var medveten om din blogg, och kommit fram till liknande uppskattningar. Tycker du gör ett mycket bra jobb och resonerar helt adekvat.

  Tomtarna som klagar på att uppskattningarna för den aktuella brottsstatistiken är just uppskattningar och inte fakta har helt missat vad det handlar om. Sedan BRÅ slutade redovisa fakta är uppskattningar det bästa vi har och ingen skulle välkomna riktig statistik mer än vi som intresserar oss för frågan. Vad skulle vara mer välkommet än siffror som visar att brottsligheten och brottsbenägenheten hos våra invandrare har minskat? Det vore strålande nyheter och vilket slagträ i debatten för sjuklövern sedan.

  Undrar då varför samtliga partier utom SD motsätter sig sådan statistik… Inte tvivlar man väl på sin egen propaganda? Jag antar att motargument går i spetsen och kräver att riktig statistik redovisas offentligt så vi slipper uppskattningar? Om inte, varför?

  Gilla

 25. P said, on januari 8, 2013 at 6:34 f m

  Att SD:s riksdagsledamöter har svårt med att veta vad man menar är intressant. Affe formulerar sig på detta viset, ” Men, och det är ett jättestort ”men”, de med utländsk bakgrund är ingen enhetlig grupp. I vissa invandrargrupper finns det fler brottsmisstänkta än vad det finns i andra invandrargrupper. För enkelhetens skull antar vi att det i gruppen med utländsk bakgrund i exemplet ovan bara finns två invandrargrupper, från Norden och från Irak, och att de 1999 var lika stora.”

  ”SANNFINLÄNDARNA I likhet med många andra i Sverige talar Aron Flam om finländare eller finlandssvenskar som invandrare och dessutom att de kostar Sverige pengar. Men Finländare, norrmän, danskar är exempel på grupper som knappt ens räknas som invandrare eftersom de ligger väldigt nära oss kulturellt sett” Vem anger då detta? Jo riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD).

  Hur är det Sverigedemokraterna, är nordbor invandare som affe anger, eller räknas de knappt som invandare som Ekeroth anser, vad är riktigt, är norrmän 10 % invandrare, finnländare 20 % invandrare eller?????

  Gilla

  • Johan Hellström said, on januari 9, 2013 at 8:43 f m

   Vad muttrar du om?

   Är det svårt att förstå skillnaden på statistiska gruppindelningar och på kulturella skillnader mellan folkgrupper?

   Statistiska gruppen utlandsfödda, eller barn till utlandsfödda, utgörs såklart av såväl norrmän som somalier där alla räknas lika mycket.

   Vad gäller den kulturella bakgrunden är det däremot, såklart, en enorm skillnad mellan norrmän och somalier. Där gruppen norrmän kulturellt sett, särskilt jämfört med gruppen somalier, är i princip identisk med gruppen svenskar.

   Det är helt uppenbart och inget som borde vålla stor huvudbry ens för den störste PKisten.

   Skickat från min iPad

   8 jan 2013 kl. 07:34 skrev Affes Statistik-blogg :

   > >

   Gilla

   • P said, on januari 10, 2013 at 8:24 e m

    Herr Hellström ger sig in i debatten ännu en tolkning förutom affe och Ekeroth. Nu blir det också så att vi ska på kulturella skillnader mellan folkgrupper?

    TROTS att affe skriver om UTLÄNSK BAKGRUND

    Vad gäller kulturella bakgrunder så finns det nog ett femtiotal i Afganistan, ett antal i Somalia, ett antal i Norge osv.

    Att SD:s riksdagsledamöter har svårt med att veta vad man menar är intressant. Affe formulerar sig på detta viset, ” Men, och det är ett jättestort ”men”, de med utländsk bakgrund är ingen enhetlig grupp. I vissa invandrargrupper finns det fler brottsmisstänkta än vad det finns i andra invandrargrupper. För enkelhetens skull antar vi att det i gruppen med utländsk bakgrund i exemplet ovan bara finns två invandrargrupper, från Norden och från Irak, och att de 1999 var lika stora.”

    ”SANNFINLÄNDARNA I likhet med många andra i Sverige talar Aron Flam om finländare eller finlandssvenskar som invandrare och dessutom att de kostar Sverige pengar. Men Finländare, norrmän, danskar är exempel på grupper som knappt ens räknas som invandrare eftersom de ligger väldigt nära oss kulturellt sett” Vem anger då detta? Jo riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD).

    Fråga till herr Hellström: är en norrman som INVANDRAR till Sverige invandrare oavsett kulturell bakgrund? Han kan ju kulturellt komma från Somalia och vara norrman?

    Gilla

   • Johan Hellström said, on januari 10, 2013 at 11:03 e m

    @P

    ”Fråga till herr Hellström: är en norrman som INVANDRAR till Sverige invandrare oavsett kulturell bakgrund? Han kan ju kulturellt komma från Somalia och vara norrman?”

    Du citerar samma harang om och om igen, om Affes förtydligande att gruppen utrikes födda inte är en enhetlig grupp utan inkluderar såväl nordbor som irakier, vad är det du hänger upp dig på? Jag förstår inte vad du far efter. Om två grupper (eller fler) har exakt samma brottsbenägenhet så spelar det ingen roll hur stor respektive grupp är, brottsbenägenheten för gruppen kommer oavsett vara densamma. Om den däremot skiljer sig mellan grupperna så kommer den öka om andelen med hög brottsbenägenhet ökar och minska om andelen med låg brottsbenägenhet ökar. I Sverige minskar andelen utrikes födda med nordisk bakgrund och andelen med bakgrund från mellanöstern och Afrika ökar. Som Affe skrivit så har just dessa grupper hög brottsbenägenhet jämfört med europeiska invandrargrupper, mellan 18-26% var registrerade för något brott under femårsperioden 1997-2001, jämfört med 5% av svenskarna.

    Vad gäller din fråga, ja, givetvis är en invandrande norrman en invandrare. Likaväl som en svensk som utvandrar från Sverige till Norge blir en invandrare i Norge. Den kulturella omställningen är dock liten och varken svensken eller norrmannen behöver packa bönematta eller halalkniv och blir inte våldtäktsbenägna av att se blonda kvinnor utan niqab men med intakt klitoris. Inte heller har de några problem med att skaka hand med kvinnor, tända glödlampor, tyda klockan eller förstå skyltar, eller tyda de flesta sociala koder som råder i de båda länderna, då dessa är likvärdiga.

    Vad menar du med att en norrman kulturellt skulle komma från Somalia? Du menar en somalier som invandrat till Norge och sedan vandrar vidare, som den nomad han är, till Sverige? Eller menar du på fullt allvar att det skulle vara vanligt förekommande med norrmän som av någon anledning lever enligt somaliska seder i Norge, har du ett enda exempel?

    För dig kanske en somalier och en norrman är förvillade lika, men de flesta av oss har inga större problem att särskilja den ena från den andre. Vilken är din poäng?

    Gilla

   • P said, on januari 10, 2013 at 11:46 e m

    Detta var tydligen en svår gåta för hellström,”Fråga till herr Hellström: är en norrman som INVANDRAR till Sverige invandrare oavsett kulturell bakgrund? Han kan ju kulturellt komma från Somalia och vara norrman?”

    Din kompis Ekeroth anser att norrmän inte är invandrare, din andra kompis affe ger norrmän beteckningen ”INVANDRARE”

    Så kommer också det främlingsfientliga fram hos dig, du anger ”blir inte våldtäktsbenägna av att se blonda kvinnor utan niqab men med intakt klitoris.”

    Man avslöjar sig till slut, att utpeka alla invandrare som ”våldtäktsbenägna” är enligt affes statistik våldsamt överdriven till och med av honom. Men främlingsfientligheten avslöjas hos vissa människor.

    Till sist, berätta hur DU löser ditt eget trick. ”För dig kanske en somalier och en norrman är förvillade lika, men de flesta av oss har inga större problem att särskilja den ena från den andre. Vilken är din poäng?”

    Hur löser du detta????

    Gilla

   • zelotai said, on januari 11, 2013 at 12:19 f m

    Så bra skrivet. Vissa förstår inte hur dumme de är.

    Gilla

   • P said, on januari 11, 2013 at 10:32 f m

    Vad du håller på med är att FÖRUTSÄTTA, GISSA, TRO, ANTA att det måste vara så att brotten ökar hos människor på grund av sitt ursprung.

    Du har alltså fortfarande inte förstått inlägget?
    /Affe

    Tror man detta, ja då är nollad som man sa förr i tiden hos vissa människor. Men givetvis får Du tro på SD:s spåman och GUD affe. Vi får tro vad vi vill i Sverige, en del tror på tomten en del på spöken. Sen finns det människor som du som tror att allt affe skriver=SANNINGEN.

    Att du och dina hejaklacksvänner hos affe inte ställer frågan, varför angriper just affe invandrare?

    Varför väljer en människa som tjänar runt 600 000:- att ENDAST se problem och inte bidra till att hitta lösningar som andra vanliga människor gör?

    Vem tjänar runt 600 000 kr?
    /Affe

    Svaren på detta är väldigt enkelt. Man har inte förmågan att tänka konstruktivt, man vill hellre se problem än att bidra med lösningar. Och allt detta sitter du och dina hejaklacksvänner och apploderar åt, tala om inskränkhet. Varför väljer inte du och dina hejaklacksvänner att att diskutera lösningar? Svaret är också förvänansvärt enkelt, NI vill inte bidra till lösningar för då har ni ingen att klanka ned på. Men se på kall fakta. Vad finns det för orsaker till att människor begår brott?

    • Inkomst: Personer med förvärvsinkomst på mindre än 1 basbelopp / Personer med förvärvsinkomst på 9 basbelopp eller mer = överrisk på 5,3 gånger. Det är alltså 5,3 gånger vanligare att personer med låg inkomst än personer med hög inkomst är misstänkta/registrerade för brott.
    • Utbildning: Personer med endast förgymnasial utbildning / Personer med eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer = överrisk på 5,7 gånger. Det är alltså 5,7 gånger vanligare att personer med låg utbildning än personer med högutbildning är misstänkta/registrerade för brott.
    • Socialbidrag: Personer vars familj har haft socialbidrag / Personer vars familj inte har haft socialbidrag 2001 = överrisk på 6,1 gånger. Det är alltså 6,1 gånger vanligare att personer i familjer som behövt socialbidrag än personer från familjer som inte behövt socialbidrag är misstänkta/registrerade för brott.

    Det märkliga är att statistiker gissar att en stor del av väljarkåren som röstar på Sd har samma grundproblem. Men vi vet ju inte för man bara gissar. Men du och dina hejaklacksvänner NI VET. Vi har ju inte statistik på vilka partier som man sympatiserar med när man blir brottsmisstänkt. Men EN SAK ÄR SÄKER, SÅ MÅNGA SD:are SOM SITTER I RIKSDAGEN OCH VARIT FÖREMÅL FÖR BROTTSUTREDNINGAR UNDER DENNA MANDATPERIOD, HAR ALDRIG INTRÄFFAT TIDIGARE. Vad kan det bero på?????

    Vilka brott kan det då rör sig om? hets mot folkgrupp, falsk tillvitelse, rasistiska tillmälen. Till och med hejaklacksledaren affe har varit misstänkt, för vad då kan tänkas? Jo, för hets mot folkgrupp.

    Oj, det var en nyhet för mig. När hände det?
    /Affe

    Men affe går väl i och för sig inte på socialbidrag.

    Att tänka positivt är att tänka på det du önskar, att tänka negativt är att tänka på det du inte önskar. Det är inte en fråga om att förneka verkligheten. Erkänn att det finns problem och begränsningar, men gå vidare till att försöka hitta lösningar, se möjligheterna.

    Men då MÅSTE man ju tänka efter som Martin Ljung sa, då räcker det inte att vara åskådare.

    Gilla

   • Johan Hellström said, on januari 11, 2013 at 5:44 f m

    @P

    Jag har svarat på dina frågor och svarar på nya när du svarar på mina.

    Du citerar samma harang om och om igen, om Affes förtydligande att gruppen utrikes födda inte är en enhetlig grupp utan inkluderar såväl nordbor som irakier, vad är det du hänger upp dig på?

    Vad menar du med att en norrman kulturellt skulle komma från Somalia? Menar du en somalier som invandrat till Norge och sedan vandrar vidare, som den nomad han är, till Sverige? Eller menar du på fullt allvar att det skulle vara vanligt förekommande med norrmän som av någon anledning lever enligt somaliska seder i Norge, har du ett enda exempel?

    För dig kanske en somalier och en norrman är förvillade lika, men de flesta av oss har inga större problem att särskilja den ena från den andre. Vilken är din poäng?

    Medan du funderar kan du läsa den här intervjun med några afrikaner i Norge, från Somalia och Senegal:

    http://www.p4.no/story.aspx?id=272134

    ”Men lyssna nu, norska tjejer klagar över att utländska killar gör det ena eller andra, men anledningen till att det sker så många våldtäkter är att norska tjejer går nästan helt nakna! Det är som att säga ”Kom hit och knulla mig”, fattar du?”

    ”De går ut nästan helt nakna och dricker sig fulla och så klagar de på att de blir våldtagna? Det är deras fel.”

    ”Vi som kommer från Senegal gillar inte att prata med norska män, men vi gillar norska kvinnor. Det är för att i afrikansk kultur respekterar vi kvinnor, men inte män.”

    ”Men varför angriper unga afrikanska män norska kvinnor?”
    ”Sådant sker av och till. När vi dricker för mycket och blir fulla händer det att vi överfaller dem, men när vi inte dricker, då angriper vi inte kvinnor – utan respekterar dem”

    Gilla

   • P said, on januari 11, 2013 at 11:01 f m

    Herr Hellström anger. ”Vad menar du med att en norrman kulturellt skulle komma från Somalia? Menar du en somalier som invandrat till Norge och sedan vandrar vidare, som den nomad han är, till Sverige?”

    Om du INTE känner till vårt regelverk inom Schengenavtalet så förstår jag. Från Sverige ”vandrar” cirka 80 000 människor till Norge varje dag. Att människor flyttar eller ”vandrar” är ganska vanligt idag som du ser.

    Du anger, ” För dig kanske en somalier och en norrman är förvillade lika, men de flesta av oss har inga större problem att särskilja den ena från den andre. Vilken är din poäng?”

    Poängen är DU pekar ut alla somalier som något som med automatik betyder brott. Om vi ser en svart man=brott, om vi ser en vit man=inte brott.

    Det är samma sak som din vän hejaklacksvän anger, ”etnisk svensk”. Men ur en konstruktivistisk synvinkel är vad en människa väljer att identifiera sig själv med, eller vad andra väljer att identifiera denne med, vanligen starkt kontextbundet — en och samma person kan exempelvis i olika sammanhang känna sig, eller utpekas som först och främst kristen, vit, malmöit, torghandlare, bisexuell eller något annat. På samma sätt kan begreppet ”svenskar” i samtal och debatter avse högst olika saker beroende på vad begreppet kontrasteras till. Din syn på saken är inte svår att se.

    Gilla

   • zelotai said, on januari 11, 2013 at 12:21 e m

    ”Det är samma sak som din vän hejaklacksvän anger, ”etnisk svensk”. Men ur en konstruktivistisk synvinkel är vad en människa väljer att identifiera sig själv med, eller vad andra väljer att identifiera denne med, vanligen starkt kontextbundet”

    Jag har alltid uppfattat mig själv som etiopier. Av någon konstig anledning säger alla jag möter att jag är svensk.

    Jag har alltid uppfattat mig en fantastisk sångare. Av någon konstig anledning säger de flesta att jag inte kan träffa de högsta tonerna och sjunger lite halvtaskigt.

    Enligt P blir man det man uppfattar sig vara. Vad bra. Jag uppfattar mig nu som otroligt vältränad och muskulös. Ska kolla i spegeln om det funkar. Hör av mig när jag sett resultatet.

    Gilla

   • P said, on januari 11, 2013 at 3:33 e m

    Jag tror (eller gissar) du ser en invandrarfientlig person i spegeln. Om du ska förstå hela texen måste du ta med hela texten annars förblir den kontextreducerat, men det var nog för svårt att begripa.

    Det är samma sak som din vän hejaklacksvän anger, ”etnisk svensk”. Men ur en konstruktivistisk synvinkel är vad en människa väljer att identifiera sig själv med, eller vad andra väljer att identifiera denne med, vanligen starkt kontextbundet — en och samma person kan exempelvis i olika sammanhang känna sig, eller utpekas som först och främst kristen, vit, malmöit, torghandlare, bisexuell eller något annat. På samma sätt kan begreppet ”svenskar” i samtal och debatter avse högst olika saker beroende på vad begreppet kontrasteras till. Din syn på saken är inte svår att se.

    Gilla

 26. zelotai said, on januari 9, 2013 at 9:05 f m

  P har problem med att Affe extrapolerar data, ett helt normalt förfarande inom statistiken, och säger att han inte kan bevisa någonting.

  Att Affe hamnar rätt eller i underkant bevisas av det faktum att man inte längre är intresserad att föra sådan här statistik. Om jag hävdar en sak, men inte vill undersöka om det verkligen förhåller sig som jag påstår, vad säger det om mig. Om det var som de här ”granskarna” spekulerar att faktiskt brottsligheten går ned bland MENA-invandrare. Varför inte då komma fram med statistiken och få ett perfekt slagträ i debatten för få ur Sverigedemokraterna ur riksdagen.

  Varför vill de inte ha denna straffspark, jo för att straffsparken är åt andra hållet.

  ”Det går till exempel inte att föra en saklig och meningsfull diskussion om miljön och levnadsförhållandena i Sverige om vi saknar faktaunderlag. …. Statistiska Centalbyråns specialundersökningar. Statistiken tillgodoser här ett kunskapsbehov.” Praktisk Statistik – Svante Körner

  Varför vill man inte ha fakta? Varför säger man nej till kunskap?

  Gilla

  • P said, on januari 10, 2013 at 8:37 e m

   Intressant zelotai. Vilken kunskap tillför det affe gör DIG?

   Gilla

   • zelotai said, on januari 10, 2013 at 9:10 e m

    Det har jag förklarat tidigare, ta du återgå till tidigare inlägg så förstår du.

    Gilla

 27. zelotai said, on januari 10, 2013 at 9:08 e m

  Till P:

  Säg att vi har fem år till med rekordinvandring från MENA-länder. Kommer då Sverige att vara ett tryggare, rikare, helt enkelt ett bättre land än tidigare att leva i?

  1. Tryggare?
  2. Rikare?
  3. Allmänt sett ett bättre land att leva i.

  Säg att den nuvarande politiken på invandringsområdet fortsätter i oförminskad takt och det visar sig att det leder till en katastrof. På vilket sätt tänker du då gottgöra ditt agerande som hjälpte fram denna katastrof, kanske kommer du fortfarande att tycka att du är den gode, att du har slagits för det rätta och inte behöver ångra dig, eller vad tror du?

  För att göra en prognos tycker jag att du tänker på hur det var i Sverige på 60-talet, på 80-talet, på 90-talet och ser hur det är idag. Ser du någon trend som du kan följa och kanske gissa dig till hur samhället ser ut om 10 år med oförminskad MENA-invandring.

  Gilla

 28. P said, on januari 11, 2013 at 10:38 f m

  zelotai. var kan man hitta detta som du skriver

  /När Pinochet upptäckte att ”de goda” med glädje beviljade asyl till alla chilenare som sökte sig till Sverige, såg han sin chans att bli av med drägg. Han släppte ut kriminella och gav dem en biljett till Sverige med en pre-fabricerad historia, de fick också i uppgift att spionera på sina landsmän.

  Gilla

 29. P said, on januari 11, 2013 at 8:45 e m

  För ett antal år sedan skrev en man följande. ”Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning.”

  Han var expert på propaganda. Då jag studerat och lärt mig av denne mans syn på människor finns inte mycket att tillägga till hans uttalande. Men en sak har jag lärt mig av hans syn på människor och det är att INTE se varje människa och kultur som han såg det. Vad var hans lösning på han syns på människan? Han hade en god vän som sedemera råkade ut för ett attentat som skickade honon till sin skapare ett antal dagar senare. Ni kan läsa hans lösning här. http://sv.wikipedia.org/wiki/Wannseekonferensen

  Vad hade utlöst dessa bägge mäns hat mot människor som inte stämde överens med deras ”etiska” ideal? Jo man råkade vara annat än ”etniskt tysk”. Som en annan skriver på affes blogg ”etnisk svensk” . Vad gjorde man då för att få med sig det tyska folket i detta elände? Jo som herrn skrev, ”Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning.”

  Till sist. I ett av våra grannländer begås det betydligt fler av det värsta brott man kan begå, nämnligen mord. Som kriminologer använder sig av ordet mordfrekvens. I det landet har man betydligt färre invandrare. Betyder det någonting? Är det kulturellt, kan man föra över det till en annan kultur som ligger i närheten? Den som har svaret är välkommen att svara!

  Gilla

  • Johan Hellström said, on januari 11, 2013 at 10:32 e m

   I det här fallet är dock lögnen att importen av MENAiter skulle vara något positivt för Sverige, vilket det förstås inte är.

   Men du som är så övertygad om sanningen i detta borde vara extremt positiv till en öppen redovisning av såväl kriminaliteten som samhällsekonomiska nettoresultatet av den nuvarande invandringen. Eller hur? Om du tror på det du säger så finns det allt att vinna och inget att förlora. Att du motsätter dig detta samt inte erbjuder ETT enda argument för varför det skulle vara på något annat sätt än vi beskriver säger en hel del.

   Ditt enda ”argument” är att göra den obligatoriska hänvisningen till nazismen.

   Sista chansen för dig att komma med något av substans, sedan slutar jag mata det troll du uppenbarligen är när du inte kan besvara en enda fråga. Vad talar FÖR att invandringen av mestadels muslimer från Mellanöstern och Afrika skulle vara positiv för Sveriges samhällsutvecklingen och välfärd? Vad talar MOT att invandringen från dessa länder ger en ökad brottslighet?

   11 jan 2013 kl. 21:45 skrev Affes Statistik-blogg :

   > >

   Gilla

   • P said, on januari 13, 2013 at 10:32 f m

    Herr: Hellström

    Nu blir man utpekad från SD håll bara för att man har andra åsikter än SD. En ganska typisk argumentation från SD:are. Jag antar att det är ett utslag av ren desperation som gör att Sverigedemokraterna drar ner debatten på denna sandlådenivå. Eller som ordspråket säger, ”När argumenten tryter tar nävarna vid”

    Herr Hellström har ställt två frågor till mig.

    ”Vad talar FÖR att invandringen av mestadels muslimer från Mellanöstern och Afrika skulle vara positiv för Sveriges samhällsutvecklingen och välfärd?”
    Svar: Sverige kommer att behöva invandring (märk väl att jag inte skiljer på människor och var man kommer från) dels på grund av de stora pensionsgrupper som finns och blir bara större, och att de människor som finns i Sverige i arbetsduglig ålder måste kunna försörja en allt åldrande befolkning. Sedan är många av våra invandrare duktiga entreprenörer.

    – Andelen företagare bland förvärvsarbetande är något högre bland utrikes än inrikes födda. År 2011 drevs vart åttonde eller 13% av småföretagen, vilka utgör 99% av alla företag i Sverige, av en person med utländsk bakgrund. Bland de sysselsatta utriksesfödda männen var 14% företagare, att jämföra med 13% av de inrikes födda männen. Motsvarande andel bland sysselsatta kvinnor var 7% bland de utrikesfödda, respektive 5% bland inrikesfödda kvinnorna.
    – En kartläggning av företagande bland personer med utländsk bakgrund, (i detta fall definierat som en person med två utrikes födda föräldrar), från 2010 visar att dessa personer år 2006 stod för 35 miljarder kronor av BNP, att de omsatte runt 110 miljarder och att de gjorde en vinst på 2,5 miljarder. Störst betydelse har företagare med utländsk bakgrund i storstadsregionerna – där är fler personer med utländsk bakgrund företagare jämfört den totala andelen företagare. För övriga landet gäller det motsatta förhållandet.
    – Företag drivna av personer med utländsk bakgrund hade större personalomsättning och sysselsatte fler per år. Varje egenföretagare med utländsk bakgrund sysselsatte i genomsnitt 2,13 personer, jämfört med 1,65 personer per egenföretagare med svensk bakgrund. Omsättningen och lönerna bland företag som drivs av personer med utländsk bakgrund är något lägre än för de som drivs av personer med svensk bakgrund.

    ”Vad talar MOT att invandringen från dessa länder ger en ökad brottslighet?”
    Svar: En oerhört obegriplig fråga från Herr:Hellström. Att Sverigedemokraterna är DE ENDA levande varelserna i riksdagen som driver denna fråga visar vad med ALL tydlighet vad man anser vara prioriterat i riksdagen. Som om all brottslighet helt plötsligt kommit när invandringen kom, Hellström tror tydligen att det aldrig förekommit brottslighet innan första invandraren kom till Sverige. För mig som står för DEMOKRATISKA värden är frågan obegriplig. Men vad ska man svara på en sådan obegriplig FRÅGA? Jag kan svara att för att SAMTLIGA MÄNNISKOR i samhället ska kunna känna trygghet i ALLA avseenden måste ALLA respekteras lika. Inte som DU gör ”MOT” du förutser att kommer man från ett visst land så ÄR MAN BROTTSLING. TRYGGHET = Vi är alla unika och har olika behov i livet, vilka skiljer sig från person till person beroende på ens bakgrund och livssituation. Att ha trygghet i vardagen är något som vi alla delar och är något som vi behöver för att skapa relationer i vardagen med andra individer. För det trygga mötet är något som vi skapar tillsammans utifrån våra egna värderingar och ideologi, utan trygghet som grund kan vi inte föra relationen vidare i en positiv anda.

    Så till min fråga som ska bli fantastiskt intressant vad DU svarar på denna Herr:Hellström.
    ” I ett av våra grannländer begås det betydligt fler av det värsta brott man kan begå, nämnligen mord. Som kriminologer använder sig av ordet mordfrekvens. I det landet har man betydligt färre invandrare. Betyder det någonting? Är det kulturellt, kan man föra över det till en annan kultur som ligger i närheten? Den som har svaret är välkommen att svara!!

    Till sist. Det är kanske det är dags för oss väljare att ställa frågan om det är på den här nivån vi vill att debatten skall föras?

    Gilla

   • Johan Hellström said, on januari 13, 2013 at 12:27 e m

    Postar igen, eftersom det verkar blivit något fel med å, ä och ö senast.

    @P

    Det verkar väl osannolikt korkat att inte skilja på olika grupper av människor om det man vill uppnå är en högre andel arbetande som ska bidra med pengar till systemet, istället för att själva utgöra en adderad kostnad. Med ditt synsätt är det precis lika bra att ta emot en somalisk analfabet som en indisk ingenjör, vilket säger det mesta om bristerna i din argumentation, som i själva verket utgör ett argument MOT just invandringen från Afrika och Mellanöstern.

    Vad gäller brottsligheten noterar jag kort och gott att du inte har ett enda argument till varför brottsligheten INTE skulle öka med invandringen från Afrika och Mellanöstern.

    Enligt Affes uppskattning begås det 14 anmälda våldtäkter i Sverige per DAG av en gärningsman med utländsk bakgrund, över 75% av våldtäkterna. Det stämmer väl överens med statistiken från Oslo, som visar att över 70% av våldtäkterna redan 2007 begicks av gärningsmän med utländsk bakgrund, en siffra som stadigt ökat för varje år. Vad gäller överfallsvåldtäkter var siffran 100% utomeuropeiska gärningsmän 2004-2006.

    14 våldtäkter per dag, året runt, tycker du uppenbarligen är ointressant och ett pris värt att betala för att inte riskera att kränka någon särskilt grupp. Det är möjligt att svenska kvinnor, som oftast är offren, håller med dig, det kan inte jag svara på.

    Finland har fler mord än Sverige per capita ja, vad ska jag svara på det? Finländare som invandrar till Sverige har även de högre brottsfrekvens än svenskar, men kommer inte i närheten av utomeuropeiska invandrare.

    Den här nivån? Du menar en sakligt och faktabaserad nivå? Nej, en sådan nivå förstår jag att du vill undvika.

    Gilla

   • P said, on januari 13, 2013 at 6:31 e m

    Herr. Hellström anger.
    ”Det verkar väl osannolikt korkat att inte skilja på olika grupper av människor om det man vill uppnå är en högre andel arbetande som ska bidra med pengar till systemet, istället för att själva utgöra en adderad kostnad.”

    Jag anser det vara huvudlöst att studera VAR man kommer ifrån vad gäller misstänkt brottslighet och inte orsakerna. Om vi tar de Sverigedemokrater som ”ANMÄLT” invandrare under 2012 och visat att det var falska anmälningar. Är det då så att dessa människor är representativa för just att Sverigedemokrater har en enorm överrepresentation för falska anmälningar mot INVANDRARE? Enligt herr Hellström så anser han att så är det. Och det skulle vara viktigare än att ta fram fakta som gäller, VARFÖR ANMÄLER SD:are INVANDRARE FALSKT? Kan det vara så att man är mer rasistiska än genomsnittsvensken? Och då blir frågan, varför är man mer rasistiska, kan det bero på att man tror på affes statistik?

    Forskare inom området som gäller bland annat ungdomar skriver följande ”Många forskningsgenomgångar visar att ekonomisk fattigdom är en grundläggande faktor som samverkar med en mängd andra svårigheter. Ekonomiska problem ligger exempelvis inte sällan bakom en hel del av de för barn destruktiva konflikter och slitningar som inträffar i familjer. Utöver familjens ekonomiska förutsättningar framstår det sociala kapitalet som en grundläggande resurs. Föräldrar kan också ha mer allvarliga problem, till exempel missbruk och kriminalitet, som ytterligare höjer riskerna för olika negativa konsekvenser för barnen.”

    Men dessa måste ha helt fel enligt Herr Hellström. En annan forskare anger, ” Det borde vara en lika stor självklarhet att de åtgärder som vidtas är baserade på kunskap och inte på tro och from förhoppning. I synnerhet när det gäller att hålla balansen på den rättsstatliga linan krävs det bra beslutsunderlag; bra kunskap om såväl hotens omfattning som motåtgärdernas effekt. Men ofta lyser sådant underlag med sin frånvaro….. Ska nya integritetskränkande metoder införas måste ett antal grundläggande kriterier vara uppfyllda. Om inte så riskerar vi en expansion av kontroll och övervakning som leder till ökade integritetskränkningar utan att brottsbekämpningen blir effektivare.”

    Men givetvis vet Herr: Hellström bättre än denna forskare också.

    Herr: Hellström anser således att det är viktigare att veta att man kommer från Kongo, Ystad, Somalia. Än att söka fakta varför sker fler brott bland dessa grupper. Beror det på fattigdom hemförhållanden, missbruk, oroliga familjeförhållanden etc, etc? Ja Herr: Hellström, affe o co anser att det är viktigare att veta att man kommer från Kongo, Ystad, Somalia än orsaken. Frågan man måste ställa, hur ska man då få svar varför brott sker, man kan inte få svaret genom att fråga, ”kommer du från Kong eller Ystad eller Somalia”? Men detta tror Herr: Hellström vilket är fullständigt huvudlöst.

    Till sist så ser jag din desperation. Att jag skulle försvara våldtäckt eller annat brott kan du aldrig utläsa av det jag skrivit. Det är avskyvärda brott som ska behandlas efter dess grymhet. Men åter, Jag antar att det är ett utslag av ren desperation som gör att Sverigedemokraterna drar ner debatten på denna sandlådenivå.

    Sedan svarar du inte på frågan, ” I ett av våra grannländer begås det betydligt fler av det värsta brott man kan begå, nämligen mord. Som kriminologer använder sig av ordet mordfrekvens. I det landet har man betydligt färre invandrare. —Betyder det någonting?????? Är det – –kulturellt??????, —kan man föra över det till en annan kultur som ligger i närheten????? Svara på detta om du kan.

    Gilla

   • Johan Hellström said, on januari 14, 2013 at 5:45 f m

    Det finns redan ett läsligt svar längst ner på sidan, med tidsstämpeln 08:57.
    Använder Mozilla 18 och gmail, vet inte varför det buggar när jag svarar via mailen men inte direkt på sidan, har provat att ändra kodning till UTF-8 istället för standard.

    Gilla

   • P said, on januari 17, 2013 at 9:01 f m

    Herr: Hellström.

    Det har hänt några förfärliga mord på sistone en kvinna har blivit knivskuren till döds i Västerås, en yngre man dödade två andra män och försökte döda sin gamla flickvän, de kom från Fellingsbro, Arboga och Köping. En kvällstidning skriver om att minst 201 kvinnor dödats av sina exmän, pojkvänner, äkta män sedan 2000 etc.

    Herr:Hellström anser då att man har svaret på frågan, VARFÖR genom att se var man bodde och kom ifrån. Så enligt herr: Hellström finns svaren i att man kom från Västerås, Fellingsbro, Arboga och Köping. Det betyder med andra ord att svaret på dessa fasansfulla illdåd kan man finna genom att se var man kom ifrån?

    Vi tar även med en annan fruktanvärd historia för att vara säker på att Herr: Hellström förstår vad jag menar. Columbinemassakern ägde rum den 20 april 1999 på Columbine High School i Jefferson County, Colorado, USA. Två sistaårsgymnasister, Eric Harris och Dylan Klebold, genomförde ett massmord då de mördade 12 elever och en lärare. De skadade ytterligare 21 elever och tre skadades då de försökte fly. Händelsen avslutades med att Harris och Klebold begick självmord. Columbinemassakern är den fjärde värsta skolskjutningen i amerikansk historia

    Först Herr: Hellström, du skulle aldrig kunna bidra med något vad gäller analyser av varför, hur och vad. Du anser att man kan finna brottets karaktär i var man kommer ifrån. I dessa fall så finns alltså svaren i att man kommer från Västerås, Fellingsbro, Arboga, Köping och Columbine. Enligt Herr: Hellströms analysförmåga så är alltså alla människor som bor i Västerås, Fellingsbro, Arboga, Köping och Columbine potentiella mördare bara för att man råkar bo i samma stad som mord begås. En mästerlig slutledningsförmåga Herr: Hellström. Så enligt Herr: Hellström löser man alla brott genom att utreda var man bor. Inte att man ska utreda vad har hänt, hur har det hänt och varför har det hänt. Min personliga åsikt är att Herr: Hellströms syn på saken är huvudlös.

    Mord begås i Köping, våldtäkter i Gränna, cykelstölder i Mora etc, etc Då menar Herr: Hellström att svaren på brotten finns i dessa orter, inte i brottens karaktär därför måste vi veta var man kommer ifrån då löser vi alla brott. Ja vad ska man säga??

    Gilla

   • Johan Hellström said, on januari 13, 2013 at 8:57 e m

    @P

    Svaret på frågan ”varför?” börjar med frågan ”vem?”, vet man inte vem gärningsmannen är kan man heller inte ta reda på varför brottet begicks. Vill man undersöka huruvida det kan ha med kulturella skillnader att göra, vilket är högst sannolikt när det handlar om våldtäkter, är det förstås intressant att ha med ursprung som en parameter. Det kan knappast anses som integritetskränkande. Är man så mån om sin och andras integritet kanske kan skulle låta bli att våldta, eller vad säger du?

    Du får det att låta som att kartläggning av ursprung skulle utesluta kartläggning av socioekonomiska faktorer, så är det förstås inte, precis lika lite som kartläggning av kön utesluter sådant. Enligt forskarna du själv citerar är mer kunskap vi behöver, inte tro och förhoppningar om hur det kanske är.

    Varför hänvisar du hela tiden till Sverigedemokraterna? Är det dina fördomar som kommer till ytan? Det säger väl en hel del, att den som är för transparens per automatik måste vara Sverigedemokrat, eftersom alla tydligen vet att alla andra partier vill mörka verkligheten. Jag är dock partipolitiskt oberoende och har aldrig röstat på SD. Det utesluter dock inte att jag kommer att göra det i framtiden.

    Sandlådenivå? Ditt bidrag till att höja nivån har varit att göra nazismparalleller samt att skriva 90% obegripligheter och undvika frågor.

    I ett av våra grannländer? Vad är grejen med att du inte ens klarar att vara specifik när du presenterar dina egna ”argument”? Jag fick besvara detta själv genom att gissa på Finland, eftersom de mig veterligen har just en högre frekvens av mord, dock lägre vad gäller i princip alla övriga brott per capita. Men varför ska jag behöva formulera dina egna frågor åt dig, baskravet är rimligen att man klarar av att ställa en tydlig fråga?

    Får man fråga varifrån P stammar? Är du ett offer för den sviktande svenska skolan eller är svenska helt enkelt inte ditt modersmål? Inte lätt att avgöra nu för tiden.

    Gilla

   • P said, on januari 17, 2013 at 10:00 f m

    Herr: Hellström anger ”Svaret på frågan ”varför?” börjar med frågan ”vem?”, vet man inte vem gärningsmannen är kan man heller inte ta reda på varför brottet begicks. Vill man undersöka huruvida det kan ha med kulturella skillnader att göra, vilket är högst sannolikt när det handlar om våldtäkter, är det förstås intressant att ha med ursprung som en parameter. Det kan knappast anses som integritetskränkande. Är man så mån om sin och andras integritet kanske kan skulle låta bli att våldta, eller vad säger du?”

    Svar: Våldtäkt är ett avskyvärt brott. Att svaret på detta ligger i var man kommer ifrån är oerhört långsökt. Gör någon invandare detta brott ska man utvisas på livstid efter fängelsetiden. Mattias Flink, född 8 mars 1970 i Falun, är en svensk massmördare. Herr: Hellströms åsikt, alla i Falun är massmördare, orsak till brottet? Man kommer från Falun. Att jag är mån om min integritet, Ja det är ja så länge det finns AFFAR som söker svaren i just okränkbarheten. Som att det finns länder där våldtäkt är en del av kulturen???

    Slutsats. Man kan inte hitta någonting av värde genom att söka var man kommer ifrån i ett brott.

    ”Du får det att låta som att kartläggning av ursprung skulle utesluta kartläggning av socioekonomiska faktorer, så är det förstås inte, precis lika lite som kartläggning av kön utesluter sådant. Enligt forskarna du själv citerar är mer kunskap vi behöver, inte tro och förhoppningar om hur det kanske är.

    Svar: bra Herr: Hellström nu börjar vi komma någon vart.

    ”Varför hänvisar du hela tiden till Sverigedemokraterna? Är det dina fördomar som kommer till ytan? Det säger väl en hel del, att den som är för transparens per automatik måste vara Sverigedemokrat, eftersom alla tydligen vet att alla andra partier vill mörka verkligheten. Jag är dock partipolitiskt oberoende och har aldrig röstat på SD. Det utesluter dock inte att jag kommer att göra det i framtiden.”

    Svar: om man försvarar det enda parti där det finns kända rasister i riksdagen, dess representanter i riksdagen, en amatör som ser som sitt enda uppdrag att nedsvärta människor BARA för att de är invandrare, anser att affes ideologi är sann och bäst. Om man ställer upp på detta, då finns bara ett parti i riksdagen och det heter SVERIGEDEMOKRATERNA,

    ”Sandlådenivå? Ditt bidrag till att höja nivån har varit att göra nazismparalleller samt att skriva 90% obegripligheter och undvika frågor.”

    Svar: Om man ljuger tillräckligt många gånger blir det en sanning. Kan DU Herr: Hellström bevisa med källor en enda av de gissningar som affe bidrar med att bringa klarhet i om det är en sanning?

    ”I ett av våra grannländer? Vad är grejen med att du inte ens klarar att vara specifik när du presenterar dina egna ”argument”? Jag fick besvara detta själv genom att gissa på Finland, eftersom de mig veterligen har just en högre frekvens av mord, dock lägre vad gäller i princip alla övriga brott per capita. Men varför ska jag behöva formulera dina egna frågor åt dig, baskravet är rimligen att man klarar av att ställa en tydlig fråga?”

    Svar. Bra det är Finland. Jag frågade också med anledning av din briljanta slutledningsförmåga om det var KULTURELLT BETINGAT, samt om det är så KAN DÅ DETTA KULTURELLA FÖLJA MED INDIVIDEN TILL EXEMPEL SVERIGE??

    ”Får man fråga varifrån P stammar? Är du ett offer för den sviktande svenska skolan eller är svenska helt enkelt inte ditt modersmål? Inte lätt att avgöra nu för tiden.”

    Svar: Jag stammar från en mycket gammal släkt där bland annat Vallonsläkten ingår. Således från 1600-talet. Så mina förfäder invandrade för över 400 år sedan. ÄR JAG DÅ SVENSK I EN SVERIGEDEMOKRATS BETRAKTELSE??????

    Gilla

   • Johan Hellström said, on januari 17, 2013 at 4:41 e m

    Om du ska debattera ett ämne bör du visa andra den respekten att du i alla fall har läst materialet du debatterar. I det här fallet är det uppenbart att du varken läst BRÅs rapport från 1996 eller 2005. Gör det innan du återkommer. Det blir rätt tröttsamt att hela tiden informera dig om saker du redan borde veta, särskilt som du trots att du får allt serverat fortsätter ignorera välbelagda fakta.

    Jag brukade tro att Sverigedemokraterna inte visste bättre, att de hade dålig koll och inte var tillräckligt pålästa. Men det är bara att läsa dina inlägg så inser man snabbt att den genomsnittlige Sverigedemokraten sannolikt är betydligt mer insatt än vad du och dina gelikar är. Så jag får skämmas över min ignorans. Det borde du också göra.

    17 jan 2013 kl. 11:00 skrev Affes Statistik-blogg :

    > >

    Gilla

   • P said, on januari 17, 2013 at 6:29 e m

    Herr Hellström. Du vill att andra ska svara på dina påståenden och frågor. Nu svarade jag på allt. Du vägrar däremot att svara. Du och affe anger att man kan söka brottets art varifrån man kommer. Jag anser tvärtom. Vem har rätt??

    Du anger också. ”Om du ska debattera ett ämne bör du visa andra den respekten att du i alla fall har läst materialet du debatterar. I det här fallet är det uppenbart att du varken läst BRÅs rapport från 1996 eller 2005”

    JASÅ jag trodde vi diskuterade affes statistik. Om affe inte skriver nåt kan vi inte diskutera, för mig självklart, för dig oklart. Jag mosätter mig inte vetensklig fakta, du tror på affe inte jag, grattis. HAN ÄR JU ENORMT VETENSKAPLIG. .

    Gilla

   • Johan Hellström said, on januari 17, 2013 at 6:41 e m

    Jag hoppas verkligen för din skull att du gör dig till.

    Lycka till i livet.

    Gilla

   • P said, on januari 18, 2013 at 7:06 f m

    Lycka till Herr. Hellström, hälsa dina kompisar.

    Gilla

 30. Hiram Li said, on januari 14, 2013 at 6:42 e m

  För den som vill läsa del två i granskningen av Affes statistik finns den att läsa på http://motargument.se/2013/01/14/granskning-av-affe-2/

  Mvh Hiram Li

  Gilla

  • Johan Hellström said, on januari 14, 2013 at 7:38 e m

   Tack för din granskning, dess uselhet gör det solklart för vem som helst vem som kan backa upp sitt resonemang och vem som famlar efter halmstrån.

   Du borde erbjuda argument och statistik som visar varför invandrares brottslighet skulle ha minskat, om du vill bli tagen på allvar.

   Om du inte mäter anmälda brott, vilken parameter skulle du föreslå istället? Som är mer rättvisande?

   Du kritiserar en välgjord och välgrundad uppskattning utan att erbjuda något alternativ som du menar är bättre. Det är oseriöst.

   Gilla

  • Gaikokujin said, on januari 15, 2013 at 9:52 f m

   Tack för den nya granskningen. Väldigt roligt.

   Fråga: Vad har du för stöd för ditt påstående: ”På ett fördomsfullt och totalt ovetenskapligt vis tar Affe för givet att överrepresentationen grundar sig i etnicitet.”?

   Fråga: Vet du att den enda brottslighet som kan hanteras statistiskt är den som är polisanmäld. Ett brott som aldrig blir anmält hamnar aldrig i myndigheters register och kan inte hanteras statistiskt.

   Din kritik av Affe är pinsamt usel. Lär dig lite, tänk efter och kom gärna igen med lite hållbara argument.

   Gilla

 31. P said, on januari 19, 2013 at 12:19 e m

  Affe lägger in lite här och där. Först gulmarkerade Du dina inlägg, då syntes de bra. Men numera lägger du in utan att gulmarker, snälla gulmarkera så man ser att Du lagt in ett inlägg. Tack.Ska svara på detta affe.

  – Vad DU gör är att DU ansluter dig till SD och dess ideologi, OCH en av dessa företrädare är affe, vet du inte detta????????????

  – Och om du upprepar det tillräckligt många gånger så kanske det blir sant, verkar vara din logik.
  /Affe

  Svar: Enligt affes ideologi så är sanningen att människor som har ”utländsk bakgrund” så kriminella att deras brottsstatistik MÅSTE öka. Trots att färsk statistik saknas. Vad gör då affe? Jo han gissar och antar att JUST han har rätt i sin statistik som totalt saknar vetenskaplig grund.

  – Vad du håller på med är att FÖRUTSÄTTA, GISSA, TRO, ANTA att det måste vara så att brotten ökar hos människor på grund av sitt ursprung.

  Du har alltså fortfarande inte förstått inlägget?
  /Affe

  Svar: jag tycker motarguments inlägg är lysande affe. ” Föreställ er en by med hundra invånare, 95 av dem är “svenskar” och 5 kommer från Irak. Tänk er att det i byn finns tre kriminella, som står för alla brott, en är irakier och två är svenskar. Det betyder att irakierna i vår tänkta by står för 33% av alla brott. Tänk er nu att det 10 år senare kommer ytterligare 5 irakier till byn. Enligt Affes sätt att tänka skulle detta leda till att irakierna stod för 50% av all brottslighet. Men stämmer då detta antagande? Är det bara etnicitet som avgör hur brottsbenägen en individ är. Finns det belägg för att anta att de “nyanlända” från irak har exakt samma brottsbenägenhet som de irakier som redan bodde i byn? Går det att belägga att inget i byn kan ha ändrats som påverkar den totala brottsbenägenheten? Sådana teser saknas det helt och hållet belägg för och det tänkesättet är också helt orimligt”

  – Varför väljer en människa som tjänar runt 600 000:- att ENDAST se problem och inte bidra till att hitta lösningar som andra vanliga människor gör?

  Vem tjänar runt 600 000 kr?
  /Affe

  Svar. Du tjänade 587 700 kronor gäller för 2010, källa: Nyheter24. Från den 1 november 2012 får ledamöterna 58 300 kronor i månaden. Källa, Johan Hirschfeldt, ordförande i Riksdagens arvodesnämnd. http://www.riksdagen.se/sv/Start/Press-startsida/pressmeddelanden/201213/Riksdagsledamoternas-arvoden-hojs/

  VILKET motsvarar 699 600:- per år affe.

  Men jag skulle vilja fråga dig några frågor affe. Att GAMMAL statistik visar en sak är inte liktydigt att den nästa år visar på samma sak.

  Fråga: 1. antar du i dina inlägg eller kan du vetenskapligt bevisa dina antagande?

  Fråga: 2. Hur blir brottsbekämpningen effektivare med din ”STATISTK-ANTAGANDEN”???.

  Fråga: 3. Hur vill du bidra med lösningar på alla brott.

  Fråga: 4. Kan man lösa brott genom att visa att man kommer från ett visst land som Somali, eller en viss stad som Falun???

  Fråga: 5. Varför är du så fientligt inställd till människor med utlänsk bakgrund, har de gjort dig illa?

  Gilla

 32. Misslyckande said, on januari 26, 2013 at 5:40 e m

  De kallar sig ”motargument” som är ett gäng liberala dårar som inte klarar bemöta debatter

  De är precis som MIGRO vill dom ta in överflöd av billig arbetskraft utanför EU och dumpa löner under kollektivavtal

  Kamerunska skogsplanterare på 6000kr månaden är ett lysande ex vilken människosyn ”liberala” egentligen har!

  Gilla

 33. Fredrik said, on januari 11, 2014 at 3:16 e m

  Besökte idag för först gången sidan motargument.se..
  Första reflektionen, är det fjortisar dom driver den?
  Språk och upplägg har ett mycket omoget upplägg, nästan på dagisnivå?.
  Råkade därefter hamna på en artikel om halmgubbeargumentation.
  Lite komiskt,, det är ju det argumentationssättet som är det absolut vanligaste från vänsterkanten..
  Tilldela någon en ond egenskap, kritisera sedan denna.
  Första och sista besöket på sidan, tillför ingenting.

  Gilla


Kommentera gärna. Håll god ton.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: