Affes Statistik-blogg

Demografin under Reinfeldt

Posted in Migration, Prognoser by Affe on september 12, 2014

stockholm_demografi_2006_2013Sammanställningen visar den demografiska förändringen under 2006-2013 samt en framskrivning till 2022 om utvecklingen fortsätter i samma takt. Observera att framskrivningen enbart är baserad på utvecklingen mellan 2006-2013. De nya prognoserna om kraftigt ökad asylinvandring är inte medräknade.

Staplarna under visar ökning/minskning i respektive grupp.

Varför denna åldersgrupp?
Det finns flera skäl till att titta på åldersgruppen 0-44 år istället för att titta på alla åldrar.

 • Ur ett demografiskt och framåtblickande perspektiv är den yngre halvan av befolkningen klart mer intressant än den äldre halvan.
 • En stor majoritet av brotten begås i åldersgruppen 15-44 år och personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brottslighet.

Det finns även ett annat bra skäl att titta på denna åldersgrupp när det gäller just Sverige.

Inga invandrare från den tidigare arbetskraftsinvandringen (före 1975) finns med i sammanställningen. De är alla över 44 år vid det här laget. Deras barn däremot finns med och de utgör en stor grupp, i synnerhet den finska. Men även denna grupp börjar komma till åren och börjar falla utanför åldersspannet. Ingen som är född före 1969 finns med i stapeln för 2013.

malmo_demografi_2006_2013

Niklas Orrenius på DN ondgör sig över att folk ens kan ha ett intresse av den demografiska sammansättningen i Sverige. Då är man ju rasist. Som så ofta är det inte faktan i sig som är fel, det erkänner Orrenius, utan det är formuleringar och sättet folk uttrycker sig på som är problemet. Någon råkar säga ”svenskar” istället för ”personer med svensk bakgrund” och det gillar inte Niklas Orrenius. Någon säger ”folkutbyte” om det som sker, och då blir Niklas Orrenius mycket upprörd.

Överrepresentation i brottslighet
Två stora undersökningar har gjorts om invandrares och invandrares barns brottslighet. I den senaste (Brå-rapport 2005:17) framgår det att överrepresentationen (”överrisk” på nyspråk) ser ut så här för samtliga brott:

bra

Vad innebär det i praktiken? När de överrepresenterade grupperna är små märks det inte av så mycket och det går att sopa under mattan med argumentet: ”Svenskarna begår ju majoriteten av brotten”. Men när ”svensk bakgrund” närmar sig 50 procent blir överrepresentationen mer påtaglig och det blir tydligt att det är ett stort problem. Det kan illustreras med ett exempel.

overrep_ex1Samtliga brott
I exemplet till höger har vi en rimlig fördelning när ”svensk bakgrund” (blå) är nere i 50 procent. Invandrares barn (i mitten) utgör tillsammans 25 procent och utrikes födda utgör 25 procent.

Om 500 av de med ”svensk bakgrund” är brottsmisstänkta borde de med ”utländsk bakgrund”, utifrån deras populationsandel, också vara 500 (rad 2). Men på grund av överrepresentationen blir det helt andra siffror i realiteten (rad 4).

Totalt blir det 1 547 brottsmisstänkta. Gruppen ”utländsk bakgrund” står för 67,7 procent.

Nu går det förstås inte att räkna så här rakt av på varje kommun. I vissa kommuner är överrepresentationen lägre och i andra kommuner är den högre. Det beror på flera faktorer. Men i genomsnitt ser det ut så här. Och, icke att förglömma, detta är gamla siffror. En färsk undersökning skulle med mycket stor sannolikhet visa att överrepresentationen har ökat, med tanke på hur invandringen har sett ut de senaste åren. Varför överrepresentationen har ökat skriver jag om i ett tidigare inlägg. Gissningsvis är de utrikes födda uppe i en överrepresentation kring 3,0 vid det här laget.

overrep_ex2Rån
Exemplet ovan gäller ”Samtliga brott”. Vid grövre brott är invandrare och invandrares barn mer överrepresenterade.

Om man istället för samtliga brott tittar på kategorin rån ser det följaktligen värre ut. Om de med ”svensk bakgrund” misstänks för 500 rån, är motsvarande siffra för ”utländsk bakgrund” 1850.
78,7 procent av de misstänkta har utländsk bakgrund.

Överrepresentationen är det ingen som förnekar. Den är en realitet. Att Mikael Wiehes pappa är född i Danmark, som Niklas Orrenius skriver, ändrar inte på det.

eskilstuna_demografi_2006_2013

botkyrka_demografi_2006_2013

sodertalje_demografi_2006_2013

haninge_demografi_2006_2013

goteborg_demografi_2006_2013

sundbyberg_demografi_2006_2013

sigtuna_demografi_2006_2013

landskrona_demografi_2006_2013

fagersta_demografi_2006_2013

upplandsvasby_demografi_2006_2013

helsingborg_demografi_2006_2013

huddinge_demografi_2006_2013

flen_demografi_2006_2013

borlange_demografi_2006_2013

sverige_demografi_2006_2013

26 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Peter said, on september 12, 2014 at 5:11 f m

  Man kan bara bli oerhört imponerad över detta mycket gedigna arbete..

  Niklas Orrenius är en av de mest rasistiska journalister som finns i Sverige. Jag skriver ”rasistisk” eftersom han kan göra artikelserier om muslimska kvinnor som blivit trakasserade av svenskar, men aldrig skriver från det andra perspektivet. Efter gruppvåldtäkten på en svensk kvinna i Mariannelund gjorde Orrenius ett reportage, med vinklingen att ortsbefolkningen oroade sig över att främlingsfientligheten skulle öka på orten. Någon artikel om hur det svenska offret kunde tänkas må fick vi dock inte.

  Man kan också fråga sig när media ska börja skilja på invandrare och invandrare; att det till exempel är en himla skillnad på en holländsk civilingenjör, en tysk läkare och till och med en indisk IT-tekniker, jämfört med exempelvis en somalisk kvinna som kommer från en kultur där kvinnor inte arbetar och har en underordnad roll. (Jag hävdar självfallet inte att hon behöver vara en sämre människa för den skull.)

  På tal om jämförelsen holländare / somalier. För några år sedan var representanter för en Norrlandskommun nere i Holland för att ragga folk. De holländare som flyttade till kommunen lärde sig svenska rekordsnabbt, började jobba snabbt eller startade egna företag. I Borlänge hade somaliska kvinnor bara lärt sig några enstaka meningar svenska efter två års studier.

  Gilla

  • Hanna said, on oktober 18, 2014 at 7:17 e m

   Hej Peter,

   du bör nog till att börja med lära dig att förstå skillnaden på en person med status som arbetskraftsinvandrare och en person på flykt i akut skyddsbehov.

   Sen kan du återkomma.

   Mvh, Hanna

   Gilla

   • Daniel said, on oktober 24, 2014 at 10:04 e m

    De som kommer till Sverige som ”personer på flykt i akut skyddsbehov” är så otroligt få, så dem kan man i princip bortse ifrån (det handlar om enstaka procent som kommer som kvot- eller konventionsflyktingar). De flesta som kommer är asylinvandrare och anhöriginvandrare, utan personligt skyddsbehov. D.v.s. deras (eventuella) skyddsbehov var redan tillgodosett när de bestämde sig för att flytta till Sverige.

    Bortsett från det är det ingen i Sverige som över huvud taget har en aning om, huruvida de som kommer hit alls kommer därifrån de säger att de kommer, då runt 90% saknar pass. De enda som vi med säkerhet vet flyr, är de som kommer via FN-systemet. De som säger sig komma från Syrien kan i själva verket komma ifrån vilket annat land som helst och helt sakna skyddsbehov, då svenska politiker bestämt sig för att ge permanenta uppehållstillstånd till alla som *hävdar* att de har Syrisk bakgrund. En sådan policy leder, av lätt insedda skäl, till ett enormt överutnyttjande och fusk. Det blir i praktiken som om alla svenskar skulle kunna gå in på sitt lokala socialkontor och hävda att de är i behov av hjälp, och automatiskt få försörjningsstöd, utan krav på att vederbörande ens legitimerar sig.

    Du kanske bör lära dig att skilja på att ”flytta”, för att få fri försörjning i annat land, och att ”fly”, med stöd av FN-konvention eller som kvotflykting. Sen kan du återkomma.

    Tack för genomgången Affe. Lika oroande som upplysande.

    Gilla

   • Hanna said, on november 12, 2014 at 9:57 f m

    Hej Daniel,

    det framstår med all önskvärd tydlighet att du inte alls är medveten om hur man som skyddsbehövande tvingas söka bevisa sitt skyddsbehov. Att få PUT handlar inte bara om att kliva in på Migrationsverket. Du kanske borde ägna dig lite mer åt perspektivtagande och sätta dig in i människors situation i Syrien och norra Irak.

    Flytta för ”fri försörjning” i ett annat land? Vilka menar du gör det?

    Vad är du orolig över Daniel? Jag är enormt orolig över 50 miljoner människor på flykt samtidigt som Europa stänger sina gränser.

    Med vänlig hälsning, Hanna

    Gilla

   • Hanna said, on november 12, 2014 at 12:15 e m

    Hej,

    här kommer ett tips till Daniel, Affe och ni andra som läser denna blogg, om en väldigt viktig föreläsning: http://abfstockholm.se/event/2014/11/fran-asylratt-till-asylpolitik/?back=http://abfstockholm.se/kalendarium/?when=365

    Det är nog bra att ni får kunskap innan ni fortsätter att sprida er a osanningar och er intolerans.

    Mvh, Hanna

    Gilla

   • Anonym said, on december 16, 2014 at 2:06 e m

    Vad menar du?

    Gilla

   • Anonym said, on december 16, 2014 at 2:17 e m

    Men nya siffror visar väl att det inte är så stor del som är i akut behov av asyl. Var tredje läste jag någonstans? Å säkert inte ens det

    Gilla

 2. Demografien under Reinfeldt « Snaphanen said, on september 12, 2014 at 10:58 f m

  […] Affe gennemgår en række svenske byer med særligt henblik på indvandring, demografi og kriminalitet. Hvis det kom i SVT Aktuellt aftenen før valget, ville de medføre et jordskredsvalg, og ikke det resultat, der nu tegner sig. Over 80 % af svenskerne vil stemme for, at de bliver et mindretal i deres eget land, for desværre er sandheden ‘racistisk’ i Sverige. SE Demografin under Reinfeldt […]

  Gilla

 3. […] Affes blogg: ”Sammanställningen visar den demografiska förändringen under 2006-2013 samt en […]

  Gilla

 4. Stefan Bruer said, on september 13, 2014 at 2:09 f m

  Affe vilket fantastiskt jobb du har gjort, här får nu svenska folket statistiken serverad på guldfat, statistik som i ett normalt demokratiskt land borde vara naturligt att ha tillgång till. Sverige har sedan många år transformerats till en diktatur där statistik av det här slaget ska förvanskas eller gömmas undan helt.

  Svenska folk, det är er skyldighet att ta del av Affes statistik, öppna ögonen ni har en dag på er! Det är val på söndag!!

  Gilla

 5. […] Affes blogg: ”Sammanställningen visar den demografiska förändringen under 2006-2013 samt en framskrivning […]

  Gilla

 6. Söndagskrönika: Storspelarna « Snaphanen said, on september 13, 2014 at 8:07 e m

  […] går snabbt – Affes statistikblogg visar att andelen invånare 0-44 år med utländsk bakgrund i år kommer att uppgå till 34,1 […]

  Gilla

 7. […] opholdstilladelser er ‘humanitære’. Sverige har på en generation radikalt ændret 31.4 procent af befolkningen, det er ikke rationelt med flygtninge som begrundelse. Hvis man ser på Migrationsverkets praksis […]

  Gilla

 8. Bergfast said, on september 17, 2014 at 3:05 e m

  Detta är onekligen mycket intressant och belysande statistik.

  Det som också skulle vara intressant vore om bloggen kunde kartlägga andelen flickor respektive pojkar, i enbart den svenska populationen, sedan t ex – 45.

  Det skulle vara mycket inressant att eventuellt kunna se om en sakta men säker förändring har skett, där det föds betydligt fler flickor än pojkar i Sverige, alltsedan mitten av – 40-talet och framåt.
  Och då i jämförelse med tidigare generationer från ca början av 1900-talet.

  Någonting verkar ha kunnat påverka detta fenomen i just Sverige. Man skulle då i så fall kunna fråga sig vad det skulle kunna tänkas vara eller hur det skulle kunna ha gått till.

  Kanske är det enbart miljöfaktorer eller så är det medvetet framdrivna och skapade förändringar, t ex då med hjälp av tillsatta hormoner av olika slag i mat, vatten, öl, eller på annat sätt.

  Gilla

 9. Loa said, on september 17, 2014 at 8:52 e m

  O herre gud. Violen från Flen…

  Gilla

  • Bergfast said, on september 18, 2014 at 7:22 f m

   Ett intressant psykologiskt – fenomen – , är när en del människor känner sig – hotade – , så vill de försöka – smutskasta – , den, de eller dem, som de då på ett eller annat sätt upplever som – hotfulla – , eller kanske endast t.o.m. – tänkbart hotfulla – , med olika slag av epitet, misstänkliggöranden, ofördelaktiga tillmälen eller falska anklagelser om än det ena än det andra, fritt tagna ur fantasin och ur luften.

   Detta är ett intressant och samtidigt lite märkligt – fenomen – .

   SD- are t ex, upplevs förmodligen i samhället idag som mer eller mindre – hotfulla – på olika sätt och i olika omfattningar och enbart därför så vill man mycket gärna från massmedialt håll då – stämpla – dem alla på ett kollektivt vis, med just negativa epitet, beskyllningar, fula tillmälen och falska anklagelser. Standardepitetet – rasist – , är väl det som mest har velat användas.

   Detta tyder då på en rädsla som gör att man försöker att förfula eller förtala någon som upplevs som just hotfull.

   Men sådana falska beskyllningar skall man inte fästa sig vid för de kommer sig endast av just fruktan, ja, kanske av stor fruktan, även kanske t.o.m. från paranoida föreställningar, alltså skräckföreställningar, som gör att personer som uttalar sådana stämplingar mot andra, helt enkelt själva ofta är mycket, mycket rädda människor.

   Därför behöver man inte ta sådana stämplande epitet på allvar. Sådana uttalas oftast som endast som förrykta inbillningar och förvildade fantasier hos människor som har förvridna verklighetsuppfattningar.

   Gilla

 10. Berit Eriksson said, on oktober 3, 2014 at 3:25 e m

  Hej,
  Jag ser fler invandrare än svenskar i min stad nu,
  vilken stad skall man flytta till om man vill bo i en svenska stad ”som förr”….men/och där ens barn även kan studera på högskola och universitet?
  Någon som vet? Eller kanske finns det inte någon sådan stad kvar i Sverige?

  Gilla

  • Daniel said, on oktober 24, 2014 at 10:13 e m

   Någon sådan stad finns nog inte längre, men t.ex. Skåne är, som väl är, oerhört segregerat. Det betyder att det fortfarande går att bo i närheten av t.ex. Lund och Malmö, utan att direkt drabbas av mångkulturalismen. Men det kostar naturligtvis pengar, så för en svensk som är låg- eller medelinkomsttagare är det nog tyvärr uteslutet i dagsläget. Möjligtvis att det kan finnas liknande ställen kvar i Norrland också.

   Gilla

 11. […] Næppe var Margot Wallström blevet udenrigsminister, inden Sverige anerkendte ‘staten Palæstina’ og dermed terrorgruppen Hamas. Sverige skifter befolkning og melder sig trin for trin ud af Norden og Europa. Mens islam overtager Sverige, fordrives unge svenskere af deres politikere: En av fem unga i Oslo är svensk. Af-swedificeringen af Sverige løber planmæssigt. […]

  Gilla

 12. Hanna said, on oktober 18, 2014 at 7:20 e m

  Hej Affe,

  ett tips till dig från en samhällskunskapslärare: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/440462?programid=1300

  Gilla

 13. […] Demografistatistik […]

  Gilla

 14. […] ser ett gäng svarta eller invandrare så känner jag bara ilska och stark misstro. Detta för att statistiken säger att dessa är överrepresenterade i våldtäkter och misshandel och rån. Men om jag säger detta är jag rasist. När Betlehem Isaak […]

  Gilla

 15. Varför kartell till 2022? | Motgift said, on december 27, 2014 at 8:33 e m

  […] tittar på Affes statistikblogg och konstaterar att om demografin fortsätter att förändras på samma sätt som under Reinfeldt, […]

  Gilla

 16. DÖK | Jan Millds blogg said, on december 28, 2014 at 8:26 e m

  […] tittar på Affes statistikblogg och konstaterar att om demografin fortsätter att förändras på samma sätt som under Reinfeldt, […]

  Gilla

 17. DEAD END | Jan Millds blogg said, on mars 28, 2015 at 1:55 e m

  […] Affes Statistik-blogg tar upp detta. Där framgår t ex hur utvecklingen inom åldersgruppen 0-44 år skiljer sig åt mellan olika kategorier: […]

  Gilla

 18. […] Demografistatistik […]

  Gilla


Kommentera gärna. Håll god ton.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: