Affes Statistik-blogg

Våldsbrott, vad Brå inte berättade.

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on augusti 6, 2010

För en tid sedan kom Brå med ett pressmeddelande om brottsligheten i Sverige det första halvåret 2010. Ni har säkert läst någon artikel om det. Media har som vanligt svalt allting och rabblar glatt upp de positiva nyheterna. För positivt är det. Det är ju valår och det gäller att leverera ”rätt” information till svenska folket. Rubriken och ingressen tar nästan enbart upp positiva saker.

Något färre anmälda brott första halvåret

Under första halvåret 2010 anmäldes 2 procent färre brott jämfört med motsvarande period förra året. Anmälda skadegörelsebrott, bilbrott och cykelstölder bidrog med de största minskningarna medan bedrägerierna fortsatte att öka. Det visar statistiken över anmälda brott första halvåret 2010 som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Sedan fortsätter artikeln med flera ”skräm upp” för att i nästa andetag förklara att ”det inte alls är så farligt”. Detta görs både med ”överträdelse av besöksförbud” och ”dödligt våld”

Angående butiksrån är faktiskt Brå ovanligt professionella och redovisar även bakåt.

Antalet anmälda bankrån minskade till 17 och antalet anmälda butiksrån till 430 under första halvåret 2010.

– Sett till en längre period är antalet anmälda butiksrån cirka 30 procent fler än för tio år sedan och nådde förra året den högsta noteringen sedan statistiken började föras.

De sätter butiksrån i ett sammanhang, och man får en klar bild av att det inte alls ser bra ut trots minskningen som skett i år.

”Högsta noteringen sedan statistiken började föras” anser alltså Brå vara värt att berätta om. T o m när det skedde förra året. Det är definitivt värt att berätta om, men hur är det med konsekvensen?

Jag kollade in statistiken för våldsbrott och mina misstankar bekräftades. Anmälda våldsbrott har alltså den högsta noteringen sedan statistiken började föras. Under den senaste tioårsperioden har de anmälda våldsbrotten ökat med 49 procent. Det anmäldes fler våldsbrott under första halvåret 2010 än under hela 1975 och 1976 tillsammans.

Nu står detta visserligen i den mer utförliga rapporten som man kan ta del av. Men ingen i media bryr sig om att läsa den. Detta vet naturligtvis Brå om. Det är pressmeddelandet som får exponering i media. Media litar på att den sammanfattningen innehåller de viktigaste delarna.

I den mer utförliga rapporten finns för övrigt en annan intressant detalj angående våldsbrott.

Större delen (drygt tre fjärdedelar) utgörs av misshandel, som tillsammans med andra våldsbrott tillhör de brottstyper där statistiken delvis har påverkats av förändringar i benägenheten att anmäla brott.

I sammanhanget (ökning av våldsbrott) får man intrycket av att förändringen i anmälningsbenägenheten innebär en ökning. Men är det verkligen så? Inte enligt Södersjukhusets undersökningar.

I en sjukhusstudie från 1988 i Stockholm uppgav 61 procent att de hade polisanmält misshandel. Några år senare sjönk den andelen till 55 procent. I dag (2008) är situationen helt omvänd. Av dem som kommit till Södersjukhuset uppger 61 procent att de inte tänker polisanmäla misshandeln, 30 procent vill anmäla det inträffade och 10 procent vet inte.

Få offer vill anmäla allt grövre våld på gatorna
Uppskattning av misshandelsbrott

Tagged with: ,

16 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Cavatus said, on augusti 6, 2010 at 9:50 e m

  Om detta må vi uppenbarligen inte tala. Hur etablissemanget använder politisk korrekthet för att styra folks tänkande och tyckande tas upp här:

  http://aktualia.wordpress.com/2010/08/04/politisk-korrekthet/

  Gilla

 2. FB said, on augusti 7, 2010 at 10:44 f m

  Bra inlägg!
  Du citeras i en tråd på FB:

  https://www.flashback.org/sp24687374

  Gilla

 3. BLU-82 said, on augusti 7, 2010 at 4:34 e m

  Sverige har blivit mycket våldsammare pga invanderiet. Invanderiet förstör Sverige – politikerna reagerar bara för detta då deras egen politikerklass drabbas, som i fallet Anna Lindh. Anna Lindh föll på eget grepp och i just detta fall så kan man ju konstatera att invanderiet inte bara för med sig tråkigheter.

  Gilla

 4. jerlerup said, on augusti 9, 2010 at 10:32 e m

  vAD aFFE INTE BERÄTTADE:

  SVENSKAR VAR EN GÅNG I TIDEN VAD AFRIKANER ÄR I SVERIGE IDAG!

  http://ligator.wordpress.com/2010/08/10/brottslighet-invandring-sverigedemokraterna-och-det-klantiga-bra/

  Gilla

 5. Joakim said, on augusti 16, 2010 at 2:09 f m

  Du gör ett bra jobb med att visa medias ständiga försök att dölja fakta. Speciellt i valtider vill media gärna lura läsarna att allt blir bättre och bättre.

  Gilla

 6. jONNY said, on augusti 17, 2010 at 12:08 e m

  vAD jERLERUP inte berättade:
  Han blir ständigt ägd i debatter. ;)

  Gilla

 7. Regimkritiker said, on augusti 19, 2010 at 2:40 e m

  Hej Affe,

  Det vore jättekul om du kunde gräva lite mer i siffror och fakta kring anmälningsbenägenheten (typ siffrorna från Södersjukhuset) och se om det finns fler datakällor och tidsserier kring detta.

  Ett annat sätt att validera brottssiffrorna vore att hitta enkätundersökningar med tidsserier där folk svarat på frågan om de själva eller någon närstående utsatts för ett brott det senaste året.

  Gilla

  • Fredrik said, on november 29, 2010 at 12:06 e m

   Hemskt ledsen att behöva skriva detta, men Sös utsagor om anmälningsbenägenheten (bl a) är fel, vilket vem som som helst som läser deras rapport ”Storstadsvåld” själv kan se, där finns de siffror som utgör underlaget för denna vitt spridda felaktighet. Detta kan ni läsa i DN (2010-07-30, s 9, artikel av Stefan Lisinski): ”Men en närmare granskning av Södersjukhusets egna siffror ger en helt annan bild. [] brottsoffrens vilja att anmäla har i själva verket öka. År 1998 svarade 45 procent av de tillfrågade att de redan hade anmält medan 12 procent tänkte anmäla, alltså totalt 57 procent. År 2005 hade siffrorna ökat till 49 plus 15 procent, alltså totalt 64 procent. 31 procent av de tillfrågade svarade att de inte tänker anmäla. – Det de skriver själva stämmer inte överens med de siffror de presenterar i rapporten, säger Helena du Rées till DN. ”Storstadvåld 2″ har fått mycket stort genomslag, inte minst bland debattörer som misstror den forskning som presenteras av Brottsförbyggande rådet, Brå, och kriminologer på universiteten. [ ] Sören Carlsson Sanz är ansvarig för Södersjukhusets antivåldsgrupp. Han medger att Helena du Rées beräkning är alldeles korrekt. . – Vissa har refererat rapporten fel, menar han.”

   Gilla

 8. Magnus A said, on augusti 19, 2010 at 9:07 e m

  Hej Affe, du borde ha en mailadress på bloggen! Tydlig. Hittade nu ingen på ”normala ställena”.

  Nåväl, detta off topic. Lämnar bara detta som kommentar så här

  En uppgift Lena Sundström hade i sitt TV4-reportage om SD-väljare häromdan var att de med låg utbildning har 5 ggr överrepresentation för brott. Jag vet inte vad som jämfördes, de med lägst resp. högst utbildning, eller? Det hon sa gav i slla fall tittarna intrycket av att invandrarna därmed inte är överrepresenterade. Det var vad Lena sökte att antyda; att om invandrarna har lägre utbildning så beror deras högre grad av brottslighet på det. (Nu tror jag inte att en reell överrepresentation bara beror på ursprung genetiskt utan på faktorer som att kriminella mer söker sig hit, kulturen i landet de kommer ifrån mm.)

  I en analys kan dessa två i det närmaste ”extremfall” nämnas:

  * _Fall 1_: Om svenskar och invandrade har samma utbildningsnivå — vilket f ö inte sällan påstås av ofta liberaler som ett positivt argument för invandring; typ taxichaffisarna — är spridningen i brottsförekomst mellan högt utbildade och lågt utbildade en faktor 5 för båda grupperna, och det innebär i så fall att Lena Sundström inte förklarar någonting med att nämna den faktorn. Svenska hög resp. lågutbildade skulle då t ex kunna ha brottsindex 0.4 och 2 medan för motsvarande utbildningsnivåer bland invandrare brottsindex är 1.5 och 7.5.

  I detta fall 1 löste Lena inte alls det hon påstod sig lösa!


  * _Fall 2_: Invandrare har lägre utbildning och därför förklaras en del av deras överrepresentation av detta. Det här är dock ett fall där orsak-verkan även går i motsatt riktning. Om av säg 1.6 miljoner utlandsfödda invandrare (??? Jag vet inte hur många det finns) cirka 1 miljon skulle ha ganska låg utbildning, medan bland 7 miljoner etniska svenskar (vet inte heller hur många de är) cirka 0.5 miljoner har en ganska låg utbildning så innebär ju det att 2/3 av de som tillhör gruppen lågutbildade är invandrare vilket därmed kraftigt påverkar samvariationen låg utbildning och hög brottslighet. Den överrepresentation som Lena Sundström visade skulle i detta fall återge ett omvänt orsak-verkan-samband där det är invandrarskapet som styr att en skenbar (falsk!) överrepresentation beroende på utbildning. Naturligtvis finns ett visst socialt samband här som påverkar brottslighet, men det kan alltså se större ut genom att invandrare redan är överrepresenterade (vilket de är 4-5 ggr för våldsbrott).

  Något av överrepresentation för invandrare, men långt ifrån all, bör alltså i detta fall bero på låg utbildning. För att ta reda på hur stor den är måste man beräkna den överrepresentationen på invandrargrupp resp. svenskgrupp var för sig. Jag vet inte alls vad detta ger, men det skulle vara intressant att beräkna. Kan tänka mig att en stor del av överrepresentationen 5 som Lena framhäll beror på nämnda omvända effekt. Kvar kan ju ändå mellan säg 2.5 och 4 ggr överrepresentation för invandrare finnas.

  Vad sägs om resonemanget? Är görtrött nu och struntar i att korrekturläsa detta… beklagar om det finns nåt fel.

  Med vänlig hälsning, Magnus A

  Gilla

  • Affe said, on augusti 20, 2010 at 1:56 e m

   Hej Magnus,
   Jag tycker sättet Lena jämför olika slags överrepresentationer är ohederligt och rentav pinsamt. Tyvärr fungerar det väl. Jag tycker kritiken ska vara mot hennes sätt att argumentera snarare än att svälja hennes stickspår.

   Själv tycker jag det är en helt annan fråga och tämligen ointressant i sammanhanget vad brottslighet kan tänkas bero på. För mig är sammanhanget detta:

   exempel
   1. Det invandrar tusen personer till en kommun under ett år.
   2. Brottsligheten ökar med 100%
   3. Man konstaterar att invandrarna är överrepresenterade. dvs ingen förnekar att invandrarna står för en stor del av brottsligheten.

   Nu kan man i huvudsak gå två vägar.
   a. Man fortsätter som förut och tar in lika många invandrare eller fler nästa år. Brottsökningen försöker man lösa genom att försöka förstå varför de begår brott. Det är ett stort och djärvt åtagande. Man vet alltså att med mycket stor sannolikhet kommer kommunen få fler brottsoffer pga det beslutet, men det är det tydligen värt.

   b. Man konstaterar faktum och låter inte tusen nya invandrare komma till kommunen nästa år. Man tycker att ”orsaken till brottslighet” är förvisso en intressant och viktig fråga men man är inte beredd att, under tiden det tar att reda ut den frågan, riskera fler oskyldiga brottsoffer. Man kan ju faktiskt diskutera den frågan utan att för den skull medvetet öka på brottsligheten i kommunen.

   Med andra ord, Lenas argumentation är ett stickspår. En väl kamoflerad halmgubbe som man inte ska acceptera.

   Gilla

   • Magnus A said, on augusti 20, 2010 at 7:49 e m

    Affe: ”Jag tycker kritiken ska vara mot hennes sätt att argumentera snarare än att svälja hennes stickspår.”

    Vadå svälja? Jag bemötte ett argument. Det du kallar stickspår är oavsett dess fel (som jag visar) något som används mycket utbrett i media/bloggar; alltså ett kraftfullt argument för den stora massa som inte förstår statistik och ser att argumentet är falskt och förklaringsvärde begränsat.

    Affe: ”Själv tycker jag det är en helt annan fråga och tämligen ointressant i sammanhanget vad brottslighet kan tänkas bero på.”

    Hoppas att du inte menade detta. I så fall säger det något om brist på ambition här.

    Affe: ”För mig är sammanhanget detta:
    exempel
    1. Det invandrar tusen personer till en kommun under ett år.
    2. Brottsligheten ökar med 100%
    3. Man konstaterar att invandrarna är överrepresenterade. dvs ingen förnekar att invandrarna står för en stor del av brottsligheten.”

    Här beskriver du efter en fiktiv situation med data två politiska handlingsalternativ. Med införande av politik tycks du vilja hoppa över diskussionen om vad brottslighet beror på. En antiintellektuell nivå som skadar.

    Jag går inte till denna blogg för att diskutera politik, och jag finner det ditt växlande av spelplan lika oförväntat som olyckligt. Är ett politiskt alternativ att ta hit alla östasiater eftersom de begår mindre brott?

    Hur du menar att dina politiska alternativ, som är bludder, bevisar att Lena hade ett stickspår. Förstår jag inte.

    Gilla

   • Magnus A said, on augusti 20, 2010 at 7:49 e m

    Affe: ”Jag tycker kritiken ska vara mot hennes sätt att argumentera snarare än att svälja hennes stickspår.”

    Vadå svälja? Jag bemötte ett argument. Det du kallar stickspår är oavsett dess fel (som jag visar) något som används mycket utbrett i media/bloggar; alltså ett kraftfullt argument för den stora massa som inte förstår statistik och ser att argumentet är falskt och förklaringsvärde begränsat.

    Affe: ”Själv tycker jag det är en helt annan fråga och tämligen ointressant i sammanhanget vad brottslighet kan tänkas bero på.”

    Hoppas att du inte menade detta. I så fall säger det något om brist på ambition här.

    Affe: ”För mig är sammanhanget detta:
    exempel
    1. Det invandrar tusen personer till en kommun under ett år.
    2. Brottsligheten ökar med 100%
    3. Man konstaterar att invandrarna är överrepresenterade. dvs ingen förnekar att invandrarna står för en stor del av brottsligheten.”

    Här beskriver du efter en fiktiv situation med data två politiska handlingsalternativ. Med införande av politik tycks du vilja hoppa över diskussionen om vad brottslighet beror på. En antiintellektuell nivå som skadar.

    Jag går inte till denna blogg för att diskutera politik, och jag finner det ditt växlande av spelplan lika oförväntat som olyckligt. Är ett politiskt alternativ att ta hit alla östasiater eftersom de begår mindre brott?

    Hur du menar att dina politiska alternativ, som är bludder, bevisar att Lena hade ett stickspår förstår jag inte.

    Gilla

   • Magnus A said, on augusti 20, 2010 at 8:03 e m

    Med att förklara vad beroende variabler ställer till med kan man även locka fram professionella statistiker att medge att argumentet är inkorrekt, fastän det görs mot invandringsapologeter.

    Visserligen har jag inte stort hopp om det, men sådant har hänt förr när fakta har framlagts. Men att du saknar ambitioner i den riktningen var synd och lite förvånande.

    Att retirera och dra in politik är f ö dubbelfel. Politik är åsikter och det finns nästan 10 miljoner sådana i Sverige. Har man en blogg om matematik men inte håller sig till det…

    (Jag vet f ö inte vad detta är för blogg eller vilka som står bakom den. Om de bakom är högerextremister i meningen med ursprung i den rörelse där ND och vissa SD:are ingår vill jag säga att jag inte gillar det. Vissa länkar tyder på att det är så.)

    Gilla

   • Magnus A said, on augusti 20, 2010 at 8:27 e m

    Vill även nämna två andra skäl till varför du gör ett allvarligt misstag när du avvisar att sakligt argumentera att Lenas argument är fel. (Orsaken till att du gör det vet jag inte om den kan vara att du inte själv förmår att visa felet?)

    För det första besegras paradigm — och det totalitära i denna fråga beror på ett sådant — genom att tillräckligt många hål i deras argumenten visas.

    (Med din saga med två påhittade konstruerade alternativ i – där allt kan diskuteras och kritiseras på alla tänkbara sätt – slår inte hål i någonting.)

    För det andra är brottsargumentet matematiskt framlagt något som SD själva tagit initiativ till. Om SD backar för motargument förlorar SD stort (mot rådande paradigm) och jag förstår inte varför du/ni skulle välja att göra det?

    Gilla

 9. Magnus A said, on augusti 19, 2010 at 9:09 e m

  jerlerup: ”SVENSKAR VAR EN GÅNG I TIDEN VAD AFRIKANER ÄR I SVERIGE IDAG!”

  Affe, du får se till att inte släppa in såna här rasistiska kommentarer på bloggen!!!

  :)

  Gilla

 10. […] olika knep för att lura läsarna att våldet har minskat, t.ex. genom att bara publicera statistik över korta särskilt utvalda perioder, ibland bara två år, och inte som ovan, under 35 år. Eller som i fallet med DN-artikeln, genom att publicera oviktiga […]

  Gilla


Kommentera gärna. Håll god ton.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: