Affes Statistik-blogg

Veronica Svärd folkbildar

Posted in Gammelmedia, Integration, Medias mörkning by Affe on december 28, 2013

Veronica_Svaerd_320xyVeronica Svärd i Feministiskt initiativ har gjort en ”motannons” till den omtalade och ”rasistiska” annonsen i DN som gjorde reklam för boken ”Invandring och mörkläggning”. Själv kallar hon det ”en folkbildningskampanj”. Ironiskt nog har hon själv blivit offer för ”mörkläggningen”.

Mörkläggning är inte bara den uppenbara och flagranta varianten, som när Brå inte publicerar detaljerad statistik över invandrares brottslighet (trots att materialet är framtaget). Mörkläggning är mycket mer än så. Vilseledande, konstiga kategoriseringar, otydlighet och glidningar ingår också. I det perspektivet kan man säga att Veronica Svärd själv är ett offer för mörkläggningen.

Ett av påståendena i DN-annonsen handlar om försörjningsstöd:

”Utrikes födda utgör 15 procent av befolkningen. De uppbär 60 procent av landets försörjningsstöd.”

På detta svarar Veronica Svärd:

”Nej! Definitionen ”utrikesfödda hushåll” (som används i statistiken) innebär att minst en person är utrikesfödd, vilket kan innebära att en majoritet i hushållet är inrikes födda.”

Här är Veronica Svärd ute och cyklar.

Nedan ser vi fördelningen av försörjningsstöd för 2011:

ekbistand_riket_2011

Veronica Svärd verkar ju ha en poäng. Kategorin ”En av registerledare/sambo utrikesfödd” uppbär en stor del av försörjningsstödet, över 4,3 miljarder kr. Vi vet inte vem i hushållet som är i behov av försörjningsstöd. Det kan vara den utrikesfödda, den svenskfödda eller båda två. Borde man då inte dela upp den summan och lägga hälften på svenskfödda och hälften på utrikesfödda? Då förändras hela bilden, och de utrikesfödda uppbär då inte alls 60 procent av försörjningsstödet.

Men då har man förbisett en liten detalj. Det står ”En av registerledare” (singularis) och inte det man kan tycka är mer naturligt: ”En av registerledarna” (pluralis). ”En av registerledare” kan i det här fallet betyda att det finns två registerledare (en utrikesfödd och en inrikesfödd), men det kan också betyda att det bara finns en registerledare (utrikesfödd).

Hur får man reda på den fördelningen? Jo, man gör det som Veronica Svärd inte har gjort. Man tittar på underkategorierna:

ekbistand_riket_2011_detaljer

Av de 4,3 miljarder kr som finns i kategorin ”En av registerledare/sambo utrikesfödd” går 4,2 miljarder till olika former av ensamstående hushåll. Det vill säga, registerledaren är utrikesfödd.

För dem som är sammanboende (en utrikesfödd och en inrikesfödd) är kostnaden cirka 135 miljoner kr. I sammanhanget är 135 miljoner inte särskilt mycket. Om man antar att hälften av dessa 135 miljoner kr går till utrikesfödda och hälften till inrikesfödda påverkar det helheten med cirka en halv procent.

Vilket innebär att ungefär 60 procent av försörjningsstödet går till utrikesfödda. Påståendet i DN-annonsen är alltså korrekt.

http://www.socialstyrelsen.se/statistik
http://veronicasvard.wordpress.com/2013/12/16/ge-sverige-en-antirasistisk-julklapp/

23 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. pappasvenpappasven said, on december 29, 2013 at 12:03 f m

  BRA Affe! Uppenbarligen så är de siffror som redovisas reella och inte tendentiösa som vissa andras……varför behöva frisera siffrorna så mycket ? Kanske därför att argumentation är oväsentlig det viktiga är slutsatsen. Invandring är berikande (kosta vad det kosta vill!) MEN det gäller att skilja på rasism och realism……reella fakta är inte rasistiska…….men ”opassande” i den världsbild man kan argumentera i/för……OCH hur kan en annons vara rasistisk? Möjligtvis den som skrivit den……….men tyvärr för Veronica är författarna realistiska och faktabaserade….sedan att författarna tycker något grundat på dessa fakta förändrar inte faktum…..invandring är en dyr historia….~160Miljarder/år och ökande kostnad årligen i den närmaste generationen eller de två närmaste……..

  Gilla

 2. Martin said, on december 29, 2013 at 12:44 f m

  Utgår du från att hälften av barn i de hushåll som har utrikes född registerledare också är utrikes födda? Det är nog troligt att majoriteten av de barn som bor i hushåll med ena föräldern inrikes född, också är inrikes födda.

  I gruppen utrikes födda finns också hemvändande svenskar, adopterade, utrikesfödda personer som fötts av inrikes födda personer, osv. Det nog går att vrida och vända rätt mycket på de här siffrorna beroende på vad som läggs i innebörden utrikes född. Om det är svensk etnicitet som avses, så är det ingen bra måttstock. Å andra sidan så finns många inrikes födda som har en annan etnisk bakgrund. Jag saknar diskussionen om vad som är det intressanta med ”utrikes född” (med tanke på att utrikes födda kan vara etniskt svenska, ha föräldrar födda i Sverige, osv). Hur ser du på det?

  Gilla

 3. Martin said, on december 29, 2013 at 11:05 f m

  Många av barnen är förstås också inrikes födda i de hushålls där båda föräldrarna är utrikes födda.

  Statistiken som presenteras säger inget om hur många utrikesfödda _personer_ som får ekonomiskt bistånd, därför går det väl inte att säga annat än att ”i den hushåll där det förekommer en eller flera utrikesfödda…”. Men det finns å andra sidan inte några uppgifter på ”i de hushåll där det finns en eller flera inrikes födda…”, så det går inte att jämföra hur grupperna i så fall står mot varandra.

  Gilla

  • zelotai said, on december 29, 2013 at 4:03 e m

   Hur kan du prata så mycket skit på fem rader? Om du misstror statistiken föreslår jag att du att du sätter dig i väntrummet hos ”Arbete och välfärd” i kommunen och ser vilka som kommer dit. Eller så kan du åka till stadens butiker eller något butikskomplex under arbetstid och kolla vilka det är där som handlar. 50 % utomeuropeiskt är mitt tips.

   Gilla

 4. pappasvenpappasven said, on december 29, 2013 at 1:08 e m

  Barn hanteras väl av soc som del av hushållet dvs bidraget ges till den förälder som ”har” barnen. De som uppbär bidrag är ju ”tärande” och siffrorna avser ju dessa och var man än är född så får man ta ansvar för sina barn så länge man har vårdnaden…..konstigare än så är det inte….

  Gilla

  • Jossan said, on december 30, 2013 at 9:40 f m

   Varför går Arnstberg och Sundelin i så fall till angrepp mot ensamkommande flyktingbarn och adopterade barn? Ur deras perspektiv så är barn till utlandsfödda/barn till utlandsfödda en kostnad, men inte inrikesfödda barn till inrikes födda föräldrar. Det luktar illa. Och det är sannerligen inget korrekt eller hederligt sätt att förhålla sig till fakta.

   Gilla

   • Affe said, on december 30, 2013 at 5:17 e m

    Hej Veronica!
    Jag har absolut inga problem med anonyma kommentarer på bloggen. Men jag är lite nyfiken på varför du väljer att vara anonym i kommentarerna under just det här inlägget.

    I synnerhet när du skriver så här på din egen blogg:

    ”Anonyma kommentarer ska inte förvänta sig att bli publicerade.”

    Mvh
    /Affe

    Gilla

   • zelotai said, on december 30, 2013 at 6:10 e m

    ”Ensamkommande flyktingbarn”, varav väldigt många är 25+ och bluffar sig in i landet. Googla eller sök på Youtube och skriv ”Ensamkommande flyktingbarn” så får du se vad det är för herrar, det är mest herrar som kommer. Tänk om det mest hade varit tjejer som kommit och de tagits hand om män när de kom hit. Vad hade vänstern och feministerna sagt då?

    ”Ur deras perspektiv så är barn till utlandsfödda/barn till utlandsfödda en kostnad, men inte inrikesfödda barn till inrikes födda föräldrar. Det luktar illa. ”

    Du verkar inte ha förstått poängen. De JÄMFÖR KOSTNADERNA för utrikesfödda med KOSTNADERNA för inrikesfödda. Vad menar du egentligen? På vilket sätt räknar de inte med kostnaderna för inrikesfödda?

    Om man säger att X % av exempelvis barnbidragen går till utrikesfödda. Tar man inte med de inrikes födda som en kostnad då? Det är klart att man gör. Kostnaden för inrikesfödda är 100 – X %. Du får nog förklara vad du menar, för det du säger är inkorrekt, helt enkelt svamlande skitprat.

    Sedan om kostnaden för adopterade skulle hamna fel enligt dig, så är det en piss i havet i de 100 miljarder som invandringen kostar varje år.

    Gilla

 5. S Onkel Månsson said, on december 29, 2013 at 1:45 e m

  Bra Affe! Det hela uppenbarades direkt när du pekat ut vari falsifikationsförsöket låg.
  Detta skall ta mej tusan spridas vitt och brett för att väljarna skall förstå hur PK arbetar i vardagen.

  Det är lömskt att underskatta väljarnas intelligens så pass grovt. Jag skulle vilja kalla det för beräknande falskt, men siffrorna stämmer ju. Men det kan knappast vara meningen att man skall behöva gå ner och titta i underkategorierna för att få en rättvisande bild.

  Gilla

 6. Erik Gertkvist said, on december 29, 2013 at 2:14 e m

  Det har aldrig funnits mer information mer lättillgängligt än idag. Oceaner av fakta vilar ett tangentbort bort – liksom hjälp att tolka dessa fakta, bedömma dess trovärdighet och jämföra med jämförbara storheter. Att det bara är sisådär 0,01% av alla debattörer som orkar lägga fem minuter på research av typen ”men finns det undergrupper i denna _sammanfattning_ med mer exakta fakta” är extremt frustrerande.

  Gilla

 7. zelotai said, on december 29, 2013 at 3:41 e m

  ”Sverige har sedan millennieskiftet fram till oktober 2013 beviljat drygt 1,1 miljoner
  invandrare uppehållstillstånd. År 2012 beviljade Sverige 111 000 uppehållstillstånd.”

  Veronica Svärd svarar: ”Siffrorna är intetsägande eftersom nettoinvandringen är hälften; på två invandrade personer så utvandrar en. Siffrorna innefattar även beviljade uppehållsrätter. Hemvändande svenskar
  var den enskilt största gruppen. Drygt 210 000 kom från EU- och EES-länder. ”

  En analfabet från Somalia som invandrar är lika stor vinst för samhället som en svensk som emigrerar till USA är en förlust. Plus minus noll enligt Veronica Svärd. Jag har för mig att inte återvändande svenskar ingår i denna grupp. ”beviljade uppehållstillstånd”, då de redan har medborgarskap och inte behöver något uppehållstillstånd. Kent Ekeroth ringer till migrationsverket för att kolla.

  http://karlskronabloggen.se/2013/10/25/kent-ekeroth-ringer-migrationsverket/

  ”Två tredjedelar av de som invandrat är självförsörjande efter 7 år! En strålande ekonomisk
  affär för Sverige som inte behövt försörja dessa personer under de uppåt 20 år det annars tar
  innan inrikes födda blir självförsörjande. Enligt OECD så är nettovinsten drygt 26 000 kronor
  per år och hushåll. Den ekonomiska vinsten på invandring kan delvis förklaras av att de som
  invandrat är utestängda från de övriga bidrags- och ersättningssystem som övriga befolkningen
  får.”

  ”Två tredjedelar av de som invandrat är självförsörjande efter 7 år!” Var hittar hon den statistiken? Hon skriver invandrat inte invandrare. Räknar hon med återvändande svenskar? Självförsörjande, räknas bidragsjobb med?

  Fast det finns statistik att tillgå använder sig OECD av en enkät där de frågar personer hur
  mycket de får i bidrag och hur mycket de tjänar och menar sig på så sätt kunna räkna ut
  invandringens kostnader. Man räknar inte med kostnad för migrationsverket då det enligt dem är
  en kostnad som uppstår innan invandrarna blir invandrare!

  Att siffrorna är bluff bevisas av att svenskar bidrog mycket positivt, invandrare bidrog lite
  positivt medan statsbudgeten gick +- 0. Så hur ett stort positivt tal plus ett litet positivt tal kan bli noll kan väl folkbildaren Veronica Svärd tala om.

  Gilla

 8. Julia Bahner said, on december 29, 2013 at 3:42 e m

  Håller med Martin. Kategorier och siffror är aldrig objektiva utan öppna för tolkningar. Därför väljer ni att fokusera på de siffror som har med utrikes födda ”tärande” att göra. Men var med den ”tärande” grupp av ”svenskar” som är arbetslösa, uppbär försörjningsstöd eller annat socialt stöd? Varför ska dessa grupper ens ställas mot varandra? Och vad är det för människosyn att ens kalla någon ”tärande”? Det går att kolla i vilken grupp som helst och hitta problem. Ert problem är att ert synfält inte låter er se strukturella samhällsproblem som orsaken utan kopplar det till individuella egenskaper. Men jag misstänker att det är lönlöst att argumentera med er för ni har en helt annan världsbild och jag tror därför aldrig att vi kan förstå varandra.

  Gilla

  • zelotai said, on december 29, 2013 at 3:53 e m

   ”Varför ska dessa grupper ens ställas mot varandra?” Grupper ställs alltid mot varandra, har du inte fattat det? Det är det som politik handlar om, prioriteringar. Vi har en farlig vägsträcka, det kostar 10 miljoner att fixa, en person dör här varje år. Är det värt att fixa sträckan? Enligt dig kan man ge allt till alla. Har du märkt hur de äldre behandlas här i landet? Var ska vi ta pengar till de äldre, tycker du? Pensionerna sänks, varför det om vi är så fruktansvärt rika att vi kan kosta oss på västvärldens extremast invandringspolitik? Pensionssystemet är i stort sett bankrutt. Invandringens kostnader får man dock aldrig diskutera.

   Varför kan man diskutera kostnader med farliga vägar, pensioner, äldrevård, skolan, men inte invandringen? Tala om det för mig är du snäll.

   Jag tror du är en sådan som vill:

   – Satsa mer pengar på skolan.
   – Höja pensionerna rejält och a-kassan och socialbidragen
   – Införa anställningsgaranti för arbetslösa efter två år
   – Öka invandringen, i stort sett fri invandring
   – Anställa mycket fler i äldrevården
   – Rusta upp järnvägsnätet och farliga trafiksträckor

   Stämmer det?

   Gilla

  • Lib said, on december 29, 2013 at 6:08 e m

   Håller med om svaret till Julia Bahner. Vill dock tillfoga att hon säkert tycker våra jurister, läkare, egenföretagare, investmentbankers och bank-vd’n kan påkosta detta ”en för alla, alla för en”-princip. Tyvärr räknas detta inte att diskrimera, eftersom alla ”rika” är onda och har gått på Lundsberg (att sen detta inte ens är halva sanningen, då många av de som betalar högsta skatten inte alls lever på första klass, eller ens på någon nivå som deras långa utbildning och 5 år med CSN berättigar till). Varför är denna gruppen då relevant? Jo därför att det är dem som finansierar mesta av välfärdssamhället.

   Vi har sett något som påminner om detta tankesättet i länder som Cambodia(khmer rouge), Sovjet och Kina med katastrofala följder.

   Julia, det är naivt att tro att alla kan gynnas av allas politik, och du blir inte en bättre människa av att du vill ta från de som bidragit mest till vårt samhälle och ge det till grupper vars bidrag till samhället kan bestridas…och då analyserar du inte ens de kulturella klyftorna som uppstår genom en så pass massiv invandring. Tror du själv att du gör dessa människor en chans och ens en tjänst när du samlar tusentals samma ställe istället för som i princip alla våra grannländer integrera i måttliga mängder.

   Jag skall ge ett eksempel på detta: när jag bodde i Australien fråga jag en taxichaufför som uppenbarligen inte var från Australien vart han var ifrån…han svara med bred Sydney-dialekt, med afrikansk brytning och glad min att han var Australier! Varenda gång jag frågar en taxichaufför samma fråga…det kvittar om de bott här i 10-20-30 år eller hela sitt liv…de svarar ändå alltid Irak, Somalia, Afghanistan eller Syrien…de känner nämligen inga svenskar eller tillhörighet då de enbart träffar ”sina egna” i vardagen.

   Gilla

  • Svensk lösen said, on januari 10, 2014 at 10:16 f m

   ” Varför ska dessa grupper ens ställas mot varandra?”
   Det är väl det som är grundbulten för kritiken mot massinvandringen. Beviljas ett så stort antal uppehållstillstånd så ställs ju denna grupp mot gruppen svenskar. Det är ju de som står bakom denna ansvarslösa politik som ställer grupperna mot varandra. Du påstår att det är ‘svansen som viftar på hunden’.

   ”…..och jag tror därför aldrig att vi kan förstå varandra.”
   Vi är helt eniga på denna punkt.

   Gilla

 9. zelotai said, on december 29, 2013 at 3:43 e m

  Förtydligande: Att siffrorna är bluff bevisas av att svenskar enligt rapporten bidrog mycket positivt, invandrare bidrog lite positivt medan statsbudgeten gick +- 0. Så hur ett stort positivt tal plus ett litet positivt tal kan bli noll kan väl folkbildaren Veronica Svärd tala om.

  Gilla

 10. zelotai said, on december 31, 2013 at 10:29 f m

  Veronica Svärd skryter om sin artikel ”Artikeln blev den mest lästa på Aftonbladet igår, skoj! Just nu är den delad 7500 gånger på facebook och 260 gånger på twitter.”

  En hel kommentar har hon släppt igenom till artikeln ”Ge Sverige en antirasistisk julklapp!” En som hyllar henne och innehåller flera felaktigheter. Här kommer den enda kommentar hon släppt igenom.

  ”Det är beyond me om hur dessa siffror kan dyka upp. Det är inget annat än lögner, i vissa fall alldeles för extrema. Ifall möjligheten finns kika även över siffran som Jan Ekberg spred, där han adderade de totala (sju tror jag det var) bidragen en invandrare kan få och han presenterar dem som ett totalt bidrag. 25’000 är en vanlig siffra som går runt, även bland människor som Ekeroth och Hansson (för att inte nämna varenda avpixlats fotsoldat). You keep it up! Du har 90% av svenska befolkningen bakom dig :)

  Lögn 1 ”…. dessa siffror kan dyka upp. Det är inget annat än lögner, …..” Det är siffror från SCB, Migrationsverket m fl. Sprider dessa myndigheter lögner?
  Lögn 2 ”….. siffran som Jan Ekberg spred, där han adderade de totala (sju tror jag det var) bidragen en invandrare kan få och han presenterar dem som ett totalt bidrag. ….” Jag är väl bekant med vad Jan Ekberg tycker och hur han bedriver forskning. Något han inte skulle göra är att överdriva kostnaderna med invandringen. Vissa poster han beräknat är relativt försiktiga.
  Lögn 3: ”25’000 är en vanlig siffra som går runt, även bland människor som Ekeroth och Hansson (för att inte nämna varenda avpixlats fotsoldat). ” Förmodligen menar denne ”skribent” etableringsstöd och etableringstillägg som för en ensamstående med tre barn kan uppgå till 22 249 kr som är skattefritt.

  etableringsersättning 6 776 kr
  Etableringstillägg 3 000 kr
  Barnbidrag 3 754 kr
  Underhållsstöd 3 819 kr
  Bostadsbidrag 4 900 kr

  Bekräftat av Niklas Löfgren Försäkringskassan

  Lögn 4: ”Du har 90% av svenska befolkningen bakom dig :)” Det var nog en nolla för mycket, skulle gissa på 9 %. Men skulle dessa 9 % ta reda på fakta återstod nog bara 4 % fanatiker.

  Gilla

 11. zelotai said, on december 31, 2013 at 10:48 f m

  Här är de kommentarer doktoranden den vetenskapliga genusvetaren demokraten Veronica Svärd har släppt igenom. No 4 tycker det är bra att ha dessa ”fakta” när de ”okunniga” sätter igång.

  No 1: ”Fantastiska du! Underbart skrivet, tur att det finns människor som vågar stå upp för den lilla människan.”

  No 2: ”Den var kanonbra.”

  No 3: ”Köpte SvD den 28:e och blev glad när jag såg (mot)annonsen! Känns bra att ha hjälpt till. <3"

  No 4: "Hej Veronica! Läste ditt inlägg på aftonbladet via nätet och kände direkt att jag måste ge dig lite positiv
  feedback. Äntligen ett inlägg som på ett enkelt och rakt sätt sätter fingret på de möjligheter och problem som finns. Det är argument som dessa som vi vanliga människor behöver för att ta debatten vid lunchborden när rasisterna eller de okunning sätter igång. Tack."

  No 5: "Det är beyond me om hur dessa siffror kan dyka upp. Det är inget annat än lögner, i vissa fall alldeles för extrema. Ifall möjligheten finns kika även över siffran som Jan Ekberg spred, där han adderade de totala
  (sju tror jag det var) bidragen en invandrare kan få och han presenterar dem som ett totalt bidrag. 25’000 är en vanlig siffra som går runt, även bland människor som Ekeroth och Hansson (för att inte nämna varenda avpixlats fotsoldat).

  You keep it up! Du har 90% av svenska befolkningen bakom dig :)"

  Doktoranden ville dock inte ta med denna kommentar:

  "”Sverige har sedan millennieskiftet fram till oktober 2013 beviljat drygt 1,1 miljoner invandrare uppehållstillstånd. År 2012 beviljade Sverige 111 000 uppehållstillstånd.”

  Veronica Svärd svarar: ”Siffrorna är intetsägande eftersom nettoinvandringen är hälften; på två invandrade personer så utvandrar en. Siffrorna innefattar även beviljade uppehållsrätter. Hemvändande svenskar var den enskilt största gruppen. Drygt 210 000 kom från EU- och EES-länder. ”

  En analfabet från Somalia som invandrar är lika stor ekonomiskt vinst för samhället som en svensk som emigrerar till USA är en förlust. Plus minus noll enligt dig Veronica Svärd. Jag har för mig att inte återvändande svenskar ingår i denna grupp. ”beviljade uppehållstillstånd”, då de redan har medborgarskap och inte behöver något uppehållstillstånd. Kent Ekeroth ringer till migrationsverket för att kolla.

  http://karlskronabloggen.se/2013/10/25/kent-ekeroth-ringer-migrationsverket/

  ”Två tredjedelar av de som invandrat är självförsörjande efter 7 år! En strålande ekonomisk affär för Sverige som inte behövt försörja dessa personer under de uppåt 20 år det annars tar innan inrikes födda blir självförsörjande. Enligt OECD så är nettovinsten drygt 26 000 kronor per år och hushåll. Den ekonomiska vinsten på invandring kan delvis förklaras av att de som invandrat är utestängda från de övriga bidrags- och ersättningssystem som övriga befolkningen får.”

  ”Två tredjedelar av de som invandrat är självförsörjande efter 7 år!” Var hittar du den statistiken? Du skriver invandrat inte invandrare. Räknar du med återvändande svenskar? Självförsörjande, räknas bidragsjobb med?

  Fast det finns statistik att tillgå använder sig OECD av en enkät där de frågar personer hur mycket de får i bidrag och hur mycket de tjänar och menar sig på så sätt kunna räkna ut invandringens kostnader. Man räknar inte med kostnad för migrationsverket då det enligt dem är en kostnad som uppstår innan invandrarna blir invandrare!

  Att siffrorna är bluff bevisas av att svenskar enligt rapporten bidrog mycket positivt, invandrare bidrog lite positivt medan statsbudgeten gick +- 0. Så hur ett stort positivt tal plus ett litet positivt tal kan bli noll kan väl du Veronica Svärd tala om."

  Gilla

 12. TT2 said, on december 31, 2013 at 12:56 e m

  Det här med statistiken var på hushållsnivå var det enda i hennes artikel där jag tänkte att hon kanske hade något att komma med. Men så var det alltså inte.

  Vågar man hoppas på en liten serie med genomgång på de övriga påståendena? Det är ju fel i princip i varje stycke. ”En strålande ekonomisk affär för Sverige” till exempel, eller när hon försöker blanda bort korten om utanförskapsområden, eller att vi kan ta emot fler Syrier eftersom många är på flykt.

  Allt det här försökte förstås många personer påpeka för henne redan i det första blogginlägget. Men hon raderar alla kritiska kommentarer. Mörkläggningen måste fortsätta.

  Gilla

  • Zelotai said, on december 31, 2013 at 9:23 e m

   Just det. De enda kommentarer som kommer igenom är de infantila hylllningarna, de som inte har en susning om några som helst fakta. Detta visar vilken sorts vetenskapsman/kvinna denna ”doktorand” är.

   Gilla

   • Illwill said, on januari 1, 2014 at 3:50 e m

    Genus”vetenskap” har ingenting med vetenskap att göra. Om man har slutsatsen redo och sedan börjar leta efter saker man kan vinkla till att visa att ens sjuka uppfattning stämmer…alltså, det är absurt att skattebetalarna betalar för sådant.

    ”Biologism”, det är vad genusfanatikerna kallar det när naturvetare drar fram fakta om de faktiska skillnader som finns mellan könen. Veronica Svärd och liknande är minst sagt ”tärande”, fullständigt värdelösa individer som utgör ren börda för samhället…t.o.m somalier har enskilda individer som tillför positivt till vårt samhälle, men det finns inte en enda genus”vetare” som tillför någonting positivt till vårt (tills vidare i alla fall) samhälle.

    Gilla

 13. Anonym said, on januari 12, 2014 at 11:42 e m

  Denna blogg är bland de viktigaste vi har i landet f.n.
  Sprid ut!

  Gilla


Kommentera gärna. Håll god ton.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: