Affes Statistik-blogg

Miljöpartist vill stoppa utvisningar av våldtäktsmän

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on juli 2, 2009

Tizian_094_smallMikaela Persson, språkrör för Grön Ungdom Skåne skriver i en debatt på nätet att vi inte ska utvisa dömda våldtäktsmän även om vi har möjlighet till det.

Motiveringen?

Problemen skickas bara vidare till något annat land.

Jag misstänker att Mikaela ångrar att hon ”tog debatten” på sin blogg. Flera debattörer och i synnerhet signaturen UncleBob ger Mikaela Persson en ordentlig mangling.

Läs hela debatten, som inte bara handlar om våldtäktsmän, på Mikaela Perssons bloggÅtalas för våldtäkt på dottern
Våldtäkt i Askersund
Kriminell ledargestalt misstänks för våldtäkt
15-årig flicka våldtagen

Tagged with: ,

Invandrare bakom alla överfallsvåldtäkter i Oslo de senaste tre åren. Debatt i TV.

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on juni 28, 2009


Ur ett svenskt perspektiv är inslaget häpnadsväckande i sin rättframhet. Notera hur bra programledaren är. Hur han inte tillåter någon avvikning från ämnet. Han nappar inte på några floskelargument utan styr hela tiden tillbaka diskussionen till de obekväma frågorna.

Lite mer sånt här i svensk TV tack.

Jag tror många i Sverige behöver få se att såna här frågor faktiskt kan diskuteras i TV. Att diskussionen i sig inte bara riskerar att ge ”främlingsfientliga” vatten på sin kvarn. Lite vatten blir det väl men att frågorna kommer fram och diskuteras har stor betydelse. Saker sätts igång. Det blir press på vissa grupper och det kan ge resultat, som Amir i inslaget vittnar om.

Våldtäkterna och ändringen i sexualbrottslagen.

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on juni 23, 2009

När våldtäktsökningen diskuteras så kommer ständigt lagändringen 2005 på tal. Med all rätt, den har säkert betytt mycket när det gäller den dramatiska ökningen efter 2004. I ett längre perspektiv spelar det förstås mindre roll men det verkar lätt glömmas bort. Med anledning av det har jag gjort en uppskattning av antalet anmälda fullbordade våldtäkter om inte ändringen av sexualbrottslagen skett 2005.

valdtakt_utan_lagandring

valdtakt_utan_lagandring_small

Kan vara bra att slänga fram när lagändringsargumentet kommer upp. Vid sidan av det finns ytterligare en förklaring till ökningen som rör ändringar i våldtäktsbestämmelsen som trädde i kraft den 1 juli 1998. Som synes inte mycket till argument om man ser till hela perioden.

Utöver det finns bara det där med anmälningsbenägenheten kvar. Verkar BRÅ övertygande?

Efter mitten av 1980-talet riktades en allt större uppmärksamhet på allvarligare brott, såsom sexuella övergrepp mot barn, våldtäkt och sexuella trakasserier (annat sexuellt ofredande), vilket kan ha medfört en höjd anmälningsbenägenhet för dessa brott.

som förklarar en ökning av fullbordade våldtäkter på 563%?

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007, kapitlet Sexualbrott.

Hittade för övrigt, i publikationen jag länkar till ovan, inte en rad om den märkliga skillnaden i brottsutveckling för våldtäktsförsök och fullbordad våldtäkt som jag skrev om i ett tidigare inlägg. Inte heller visar BRÅ något intresse för uppgången 1991-1993. Fanns väl ingen lagändring att skylla på då.

Hur jag gjorde uppskattningen.
Siffrorna för 2005-2008 är en uppskattning utifrån den procentuella ökningen av våldsbrott totalt (minus våldtäkt). Enligt den kurvan utgjorde 2004 års siffror ca 81 procent av 2008 års siffror. Jag överförde det förhållandet till detta diagram och fick fram siffran för 2008.

Tillägg:
För att undvika missförstånd. Ändringen i sexualbrottslagen 2005 ligger med stor sannolikhet bakom den mycket branta ökningen av fullbordade våldtäkter, vilket nedanstående diagram visar. Det första visar hur sexuellt tvång minskar tydligt när fullbordade våldtäkter ökar.

sexuellt_utn_mm_1975_2008

Nästa diagram är baserat på samma uppskattning som i det stora diagrammet ovan. Här adderade jag till ”sexuellt tvång” de anmälningar som jag tagit bort från ”fullbordade våldtäkter”.

sexuellt_utn_mm_uppskattning_1975_2008

Kan tillägga att 1975-2004 var ökningen för sexuellt tvång 431% och ökningen för fullbordade våldtäkter 437%. Kurvorna visar alltså stora likheter. Något som tyder på att jag har varit för försiktig i min uppskattning då jag kom fram till 782% resp 563%. Förmodligen ska några hundra anmälningar flyttas över från sexuellt tvång till fullbordade våldtäkter så procentökningen blir mer lika.

Det som är mest frustrerande i detta är att Brå mycket väl kan sätta en man på det här och snabbt ta reda på vilka våldtäktsanmälningar efter 2004 som hade klassats som sexuellt tvång eller någonting annat utan ändringen i lagen. Men icke, de är helnöjda med osäkerheten så de kan fortsätta få folk att tro att hela våldtäktsökningen beror på lagändringar.

Våldtäktsförsök och fullbordade våldtäkter 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on juni 23, 2009

Noterade några märkligheter i våldtäktsstatistiken häromdagen. Att ”försök till våldtäkt” slås samman med ”fullbordade våldtäkter”. Det kanske är praxis, jag vet inte, men lite märkligt är det. Ett försök till våldtäkt är ju per definition ingen våldtäkt och definitivt inte en fullbordad våldtäkt. Något som säkert många tror att statistiken och rapporterna handlar om, när det till exempel skrivs att ”de anmälda våldtäkterna” ökar.

Den andra märkligheten fanns i själva statistiken. ”Försök till våldtäkt” följer inte alls kurvan för ”Fullbordade våldtäkter”.

valdtakt_forsok_fullbordade_1975_2008

valdtakt_forsok_fullbordade_1975_2008_small

Om man vill vara konspiratorisk så är siffrorna för ”försök till våldtäkt” en utmärkt parameter om man vill frisera statistiken. Frisera innebär inte bara att man tar bort. Man kan även lägga till.

De fullbordade våldtäkterna har som synes en procentuell ökning 1975-2008 på hela 1064%. Lägger man till våldtäktsförsöken så minskar ökningen dramatiskt pga den så mycket annorlunda trenden till 609%.

Konspiratoriskt ja kanske det, men anta att det hade varit tvärtom. De fullbordade våldtäkterna hade ökat med bara 60% och våldtäktsförsöken hade ökat med 1064%. Hade man då blandat ihop försök till våldtäkt med fullbordade våldtäkter och rapporterat att ”våldtäkterna” har ökat med 609%, eller hade man separerat det och rapporterat att våldtäkterna har ökat med 60%?

Ska tilläggas att jag mycket väl kan ha missuppfattat något i allt detta. Att jag har läst statistiken fel eller något. Har också letat på nätet efter en förklaring till den märkliga skillnaden i kurvorna men har ännu inte hittat något.

Södermanlands län – Sexualbrott 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik -- Södermanlands län by Affe on juni 15, 2009

sodermanland_folk_sexualbrott_1975_2008

sodermanland_folk_sexualbrott_1975_2008_small

Kronobergs län – Sexualbrott 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik -- Kronobergs län by Affe on juni 15, 2009

kronoberg_folk_sexualbrott_1975_2008

kronoberg_folk_sexualbrott_1975_2008_small

Norrbottens län – Sexualbrott 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik -- Norrbottens län by Affe on juni 14, 2009

norrbotten_folk_sexualbrott_1975_2008

norrbotten_sexualbrott_100000_1975_2008_small

Örebro län – Sexualbrott 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik -- Örebro län by Affe on juni 14, 2009

orebro_folk_sexualbrott_1975_2008

orebro_folk_sexualbrott_1975_2008_small

Tagged with: , ,

Västmanlands län – Sexualbrott 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik -- Västmanlands län by Affe on juni 13, 2009

vastmanland_folk_sexualbrott_1975_2008

vastmanland_folk_sexualbrott_1975_2008_small

Västernorrlands län – Sexualbrott 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik — Västernorrlands län by Affe on juni 13, 2009

vasternorrland_folk_sexualbrott_1975_2008

vasternorrland_folk_sexualbrott_1975_2008_small

%d bloggare gillar detta: