Affes Statistik-blogg

En uppskattning av antalet misshandelsfall i Stockholms län 1975-2008

Ask_cropI en artikel i DN publicerad 2008-07-16 med rubriken Få offer vill anmäla allt grövre våld på gatorna finns en del intressanta uppgifter angående anmälningsbenägenhet.

”I en sjukhusstudie från 1988 i Stockholm uppgav 61 procent att de hade polisanmält misshandel. Några år senare sjönk den andelen till 55 procent. I dag (2008) är den helt omvänd. Av dem som kommit till Södersjukhuset uppger 61 procent att de inte tänker polisanmäla misshandeln, 30 procent vill anmäla det inträffade och 10 procent vet inte.”

Beatrice Ask tycker att ”Det är en förfärande liten andel”. Det tycker jag med. Det är också en överraskande liten andel med tanke på att vi under två decennier fått höra att benägenheten att anmäla brott ska ha ökat något ofantligt mycket i Sverige.

Det är svårt att skapa sig en uppfattning om vad de förfärande siffrorna innebär i praktiken så varför inte rita lite kurvor.

Så här ser kurvan ut för de anmälda misshandelsfallen i Stockholms län. Befolkningsökningen är 33% och de anmälda misshandelsbrotten har alltså ökat med 293%. Från 5757 st år 1975 till 22616 år 2008.

1.
stockholm_folk_misshandel_1975_2008

Diagram 2 visar hur kurvan hade sett ut om anmälningsbenägenheten inte minskat så mycket som Södersjukhusets undersökningar visade.

2.
misshandel_stockholm_uppskattning_anmal

Istället för en ökning på 293% som i sig är helt horribel hamnar ökningen på hela 686%. Om man tar förhållandet folkmängd/misshandelsbrott 1975 som ”normalt” så hade Stockholms län behövt 11,7 miljoner invånare för att matcha dagens siffror.

Hur jag gjorde uträkningen
Jag förutsatte att Södersjukhusets information var representativ för hela länet och att den minskade anmälningsbenägenheten startade först 1988, den kan ju ha börjat minska tidigare än så men det har jag inga siffror på. Jag antog även att anmälningarna har minskat i en jämn kurva från ca 60% 1988 till ca 30% 2008.

Då fick jag fram en uppskattning av kurvan för den ”faktiska” brottsligheten när det gäller misshandel. Åtminstone den delen av fallen där offren sökte vård för sina skador. Från den kurvan drog jag bara bort 40% från alla värden så 60% återstod och fick fram kurvan i diagram 2.

Diagram 3 visar uppskattningen av de faktiska misshandelsfallen.
3.
misshandel_stockholm_uppskattning

Diagram 4 visar de ”faktiska” brotten i jämförelse med de anmälda brotten. En förmodligen logisk utveckling. Ju mer våldet och följaktligen hot om våld ökar, desto mindre vågar offren anmäla.

4.
misshandel_stockholm_uppskattning_area

baserat på antagandet att från 1975 till 1988 anmälde 60% misshandeln till polisen. Om minskningen av anmälningsbenägenheten är jämn så är den nere i 42% år 2000 och bara 30% år 2008.

Detta är alltså bara en uppskattning och underlaget är taget från ett enda sjukhus. Å andra sidan är det inte någon liten vårdcentral det handlar om.

”År 1994 hade Södersjukhuset norra Europas största akutmottagning med omkring 100 000 besök per år och 200 000 vårddagar per år. År 2006 räknas mottagningen som Nordens största vad gäller antalet patientbesök.”

%d bloggare gillar detta: