Affes Statistik-blogg

Om Sverige hade haft dansk politik

Posted in Migration by Affe on september 14, 2011

Hur skiljer sig Sverige från Danmark vad gäller antal utrikes födda, och hur har det förändrats de senaste tio åren?

Hur hade Sveriges staplar sett ut om vi hade haft en ”dansk” politik?

Hur hade Danmarks staplar sett ut om de hade haft en ”svensk” politik?

Klicka på bilden till höger för flera jämförande diagram.

Datakällor: Statistics Denmark
SCB – Befolkning – Utrikes födda

Tagged with: , ,

Ekonomiskt bistånd i hela Sverige

Posted in Betraktelser, Medias mörkning by Affe on juli 30, 2011

Ekonomiskt bistånd i Sverige under perioden 1998-2010.

Detta och alla andra diagram för enskilda kommuner är faktiska kostnader utan hänsyn taget till KPI.

Här står bland annat vad som ingår i Ekonomiskt bistånd

Uträkning

Fram till och med 2009 var detta relativt enkelt att få fram på SCB:s sida. Nu har någon bestämt att det inte ska vara enkelt längre.

Jag har adderat ihop alla enskilda kommuner. Om en kommun inte har redovisat något år har jag använt föregående års siffra för den kommunen. Jag har inte fått fram exakt samma siffror som Socialstyrelsen.

I deras statistikdatabas får man fram denna totalsiffra för 2010:

Jag får fram siffran 11 594 349 vilket ändå ligger väldigt nära.

När det sen gäller fördelningen utrikes födda/svenskfödda så är det kolumnen ”Okänt” som krånglar till det. Vissa kommuner placerar den summan i ”utrikes födda” och vissa i ”svenskfödda”. Eftersom jag inte har den informationen för 2010 så har jag jämfört Socialstyrelsens siffror med SCB:s siffror och gått efter hur varje kommun fördelade ”Okänt” 2009. Det är en felkälla men vad gör man när Socialstyrelsen har bestämt sig för att inte redovisa som SCB?

Hursomhelst, några miljoner hit eller dit är i sammanhanget småsummor. Det är ju inte de exakta summorna som är intressanta. Det är fördelningen.

PS: Om du använder detta diagram, länka gärna till det här inlägget så alla kan ta del av texten.

Publikation – Ekonomiskt bistånd kvartal 1-4 2010
Socialstyrelsens statistikdatabas
SCB

Befolkningsförändring i Sverige

Posted in Migration by Affe on april 6, 2011

Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer med svensk bakgrund definieras som personer som är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder.

Klicka för full storlek

Uppdelat på län och kommuner.

I bilden till höger finns alla län samlade.
Alla kommuner finns nedan.
Befolkningsförändringar i län och kommun. Del 1
Stockholms län, Uppsala län
Södermanlands län, Östergötlands län
Jönköpings län, Kronobergs län
Kalmar län, Gotlands län

Befolkningsförändringar i län och kommun. Del 2
Blekinge län, Skåne län
Hallands län, Västra Götalands län

Befolkningsförändringar i län och kommun. Del 3
Värmlands län, Örebro län
Västmanlands län, Dalarnas län
Gävleborgs län, Västernorrlands län
Jämtlands län, Västerbottens län
Norrbottens län

Datakälla SCB

GP SvD SvD DN DN HD Dagen SmP DN

Tagged with: ,

Sverige – Skadegörelse inkl. mordbrand 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on juni 15, 2009

sverige_folk_skadegorelse_1975_2008

Sverige_folk_skadegorelse_1975_2008_small

Sverige – Våld mot tjänsteman 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on juni 15, 2009

sverige_folk_tjansteman_1975_2008

Sverige_folk_tjansteman_1975_2008_small

2001 = göteborgskravallerna

Sverige – Försök till mord eller dråp 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on juni 15, 2009

sverige_folk_forsok_mord_drap_1975_2008

Sverige_folk_forsok_mord_drap_1975_2008_small

Våldtäkter i New York och Sverige 1975-2008. En jämförelse.

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on juni 12, 2009

new_york_sverige_valdtakt

new_york_sverige_valdtakt_small

Det är vanskligt av flera olika skäl att jämföra statistik mellan olika länder och våra ”experter” avfärdar säkerligen ett diagram som detta snabbare än jag kan uttala ”Sarnecki”. Men jag undrar om de hade avfärdat det lika snabbt 1975 eller 1985. Jag har en känsla av att då hade det gått ganska bra att jämföra statistiken.

Här är samma data som visar antalet våldtäkter per 100,000 invånare.

new_york_sverige_valdtakt_100000

new_york_sverige_valdtakt_100000_small

Siffrorna från New York 1975-2007 är hämtade härifrån:
http://www.disastercenter.com/crime/nycrime.htm

Siffran för 2008 är hämtad från ”Division of Criminal Justice Service”:
http://criminaljustice.state.ny.us/pio/annualreport/crimeupdate2008.pdf.

Det skiljer lite på siffrorna från de olika källorna och jag vet inte anledningen.

diff

Om DCJS är den mer korrekta källan så kan det vara så att alla siffror förutom den för 2008 är mer eller mindre i överkant.

Tagged with: , ,

Sverige – Rån med skjutvapen 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on maj 7, 2009

folk_ran_med_skjut_1975_2008

folk_ran_med_skjut_1975_2008_small

Väpnat rån mot Handelsbanken

Tagged with: , ,

Sverige – Våldtäkt inkl. grov 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on maj 7, 2009

folk_valdtakt_1975_2008

Sverige_folk_valdtakt_1975_2008_small
Flest Våldtäkter i Sverige – SVD DN

Tagged with: ,

Sverige – Våldsbrott totalt 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on maj 7, 2009

Våldet i samhället har inte ökat

Det råder en allmänt utbredd missuppfattning att våldet i samhället har
ökat kraftigt under senare år. Det finns emellertid inget stöd i forskningen
som visar att det skett en faktisk ökning av våldet under de senaste
decennierna.


folk_valdsbrott_1975_2008

Sverige_folk_valdsbrott_1975_2008_small

”Statistik från SCB visar entydigt att antalet utdömda fängelseår för
våldsbrott har ökat dramatiskt – från cirka 1 000 i början av
70-talet till drygt 3 000 år 1990 och till nästan 6 000 i dag.
Samtidigt tyder ingenting på att våldsbrottsligheten har ökat
eller blivit grövre.”

HANNS VON HOFER
Professor i kriminologi
HENRIK THAM
Professor i kriminologi”Strafftiden för våldsbrott har ökat dramatiskt” SVD DN

Integrationspolitiken har varit katastrofal
Försökte mörda flicka vid busskur

%d bloggare gillar detta: