Affes Statistik-blogg

Är sociala problem vanligast i orter med få invandrare?

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on februari 12, 2013

samtliga_brott_pc_utlandsk_folkmangd_15_54Stefan Fölster vid det nybildade Reforminstitutet väckte nyligen stor uppmärksamhet med en undersökning som visar att sociala problem är vanligast i orter med få invandrare. Undersökningen kom som på beställning och fick journalister att gå igång på högsta växel. Men det saknas något i undersökningen. Fölster väljer att helt utelämna brottsligheten när han undersöker sociala problem i kommunerna.
Jag har därför ställt samman statistik gällande anmäld brottslighet i alla svenska kommuner. I sammanställningen har jag listat alla kommuner efter alla polisanmälda brott per 100 000 invånare under treårsperioden 2010-2012 och jämför det med procentandel av befolkningen med utländsk bakgrund i kommunen år 2011.

Anledningen till att jag tar med de tre åren 2010-2012 istället för bara 2011 är att vissa kommuner är så små att ovanliga händelser ett år kan påverka kriminalstatistiken starkt åt något håll. Tre års statistik minskar den risken. För att göra tabellen mer lättläst har jag färglagt procentandel av befolkningen med utländsk bakgrund. Över 40 procent = svart, mellan 30-40 procent = lila och så vidare.

Observera att jag har återgett alla kommuner. Därför går det inte att jämföra denna framställning med Reforminstitutets rakt av. Reforminstitutet tyckte inte att skillnaden i storlek mellan Stockholm (864 324 invånare) och till exempel Bjurholm (2 431 invånare) var tillräckligt problematisk, så de slog ihop 45 storstadskommuner till tre. Storstockholm får då 2 091 473 invånare.

Jag har även valt att bara ta med den ”brottsaktiva” åldersgruppen 15-54 år istället för alla åldersgrupper när jag har räknat ut andel med utländsk bakgrund.

Korrelation och kausalitet

Man ser en tydlig tendens i tabellen: ju fler anmälda brott, desto större andel av befolkningen i kommunen har utländsk bakgrund. Men även om olika värden korrelerar med varandra behöver det inte betyda att det finns ett orsakssamband. Sambandet kan istället finnas mellan brottslighet och kommunens storlek, i synnerhet storleken på tätorterna i kommunen. Man vet att benägenheten att begå brott ökar med folkmängden, och invandrare tenderar att bo i större kommuner/tätorter. Därför har jag också lagt in folkmängd 2011 för respektive kommun.

Man ser dock att kopplingen folkmängd och anmälda brott inte alls är så entydig. Det är ganska många både små och medelstora kommuner i toppskiktet. Umeå (plats 161) är bra mycket större än Landskrona (plats 6). Jönköping (plats 90) är större än Katrineholm (plats 10) och så vidare. Korrelationsvärdena ser ut så här:

Anmälda brott/utländsk bakgrund = 0.64
Anmälda brott/folkmängd = 0.49

Andra saker att ta hänsyn till är förstås hur attraktiv kommunen är. Turistmagneter som Åre, Malung-Sälen, Borgholm och Gotland hamnar högt upp på listan både i förhållande till sin folkmängd och andelen med utländsk bakgrund. Där beror sannolikt de höga värdena på människor utifrån som kommer dit och begår brott. Det gäller förstås även storstäder som drar till sig mängder av turister.

Det är med andra ord problematiskt att dra några slutsatser utifrån statistiken, men det finns ändå intressanta saker att notera. Haparanda sticker ut och hamnar ganska långt ner (plats 111) till skillnad från de andra kommunerna med samma färg. Även Gnosjö, Övertorneå och Lidingö bryter mönstret och hamnar långt ner.

En annan kommun utmärker sig också.

Ragunda – helvetet på jorden?

Enligt rapporten från Reforminstitutet verkar det nästan så. När de hade räknat ihop alla ”eländesvariabler” som de kallar dem visade det sig att:

På jumboplatsen och med allra lägst poäng, byggd på genomsnittlig ranking, ligger Ragunda. I 14 av de 18 möjliga variablerna i vårt index finns Ragunda bland de 50 sämsta när vi rankar dem.

Mest ”elände” i form av sociala problem finns alltså enligt Stefan Fölster i Ragunda. Trots att det finns så få invandrare där.

Ragunda finns förstås även med i listan över anmälda brott.

På plats 285 av 290.

Topp 20 snitt

Precis som Reforminstitutet har jag räknat ut snitt för de 20 bästa och 20 sämsta kommunerna i listan.
De 20 kommunerna i topp har fler invandrare än snittet, 33,9 procent.
De 20 kommunerna i botten har färre invandrare än snittet, 8,8 procent.
Snittet för samtliga kommuner är 16,5 %1.

Sökbar tabell

I bloggens interaktiva avdelning finns en sökbar tabell så att du lätt kan hitta kommunen du söker. Där redovisas även om kommunen är över eller under snittet. Uppdatering! Tyvärr fungerade inte tabellen i Internet Explorer igår. Nu ska den fungera.

1.Andelen invånare i Sverige med utländsk bakgrund i åldersgruppen 15-54 år är 23,4 %. Genomsnittet i denna framställning är medelvärdet av de 290 kommunerna, det vill säga, oberoende av storleken på populationerna. Genomsnittet blir då 16,5 %.

Datakällor och länkar

www.bra.se
www.scb.se

Reforminstitutets rapport
Sociala problem vanligast i orter med få invandrare
Förvirrat, Fölster!

%d bloggare gillar detta: