Affes Statistik-blogg

Ekonomiskt bistånd i hela Sverige 1998-2011

Posted in Integration by Affe on september 19, 2012
Den statliga etableringsersättningen, som infördes i december 2010 för att få tyst på gnälliga kommuner, utgör än så länge ingen större del i sammanhanget. Men den kommer förmodligen att spela en allt större roll vilket man kan se på kvartalstrenden. Snart kommer vi att få höra ”goda nyheter” om att socialbidragen minskar. Media kommer okritiskt förmedla detta utan att berätta om varför kostnaderna ”minskar”.

Socialstyrelsen – Statistikdatabasen
Försäkringskassan – Etableringsersättning
Etableringsersättning 2011 per kommun (Excel)
SCB – Demografivariabler efter kommun. År 1997-2011

Ekonomiskt bistånd i 15 kommuner 1998 – 2011

Posted in Integration, Migration by Affe on september 8, 2012

Socialstyrelsen har nu publicerat statistiken över ekonomiskt bistånd i kommunerna 2011. Jag publicerar här ett axplock kommuner. Har ni önske- mål om andra kommuner kan ni meddela det i kommentarsfältet.

Etableringsersätt- ning

En nyhet för 2011 (dec 2010) är etablerings- ersättningen som man kan få om man är flykting, kvotflykting eller skydds- behövande. Detta belastar inte kommunens budget, men jag har valt att inklu- dera den summan ändå. Ersättningen rör endast kostnaderna för utrikes födda 2011. Längst ner i sammanställningen anges hur mycket av kostnaden som är etableringsersättning för kummunen ifråga.

Överrepresentation

Överrepresentationen i svart är ett mått på hur mycket mer ekonomiskt bistånd de utrikes födda förbrukade per capita (2011) jämfört med de svenskfödda. En överrepresentation på 2 betyder att de förbrukade dubbelt så mycket per capita. I Eskilstunas fall handlar det om 7,1 gånger så mycket.

Kolumnen i rött visar överrepresentationen omräknat i kronor. I Eskilstuna var kostnaden 2011 för de utrikes födda 167 556 000 kr. Av den summan utgör 143 799 000 kr överrepresentation. Mellanskillnaden,
23 757 000 kr, är vad de utrikes födda hade kostat om de hade förbrukat lika mycket per capita som de svenskfödda.Socialstyrelsen – Statistikdatabasen
Försäkringskassan – Etableringsersättning
Etableringsersättning 2011 per kommun (Excel)
SCB – Demografivariabler efter kommun. År 1997-2011

Ekonomiskt bistånd i 24 kommuner

Posted in Migration by Affe on juli 16, 2011

”Invandrarna bär upp välfärdens kärna”, sa den avgående centerledaren Maud Olofsson i sitt tal i Almedalen nyligen. Statistik över utrikes föddas förbrukning av ekonomiskt bistånd (socialbidrag eller försörjningsstöd) visar en annan sida av saken. Här är färska siffror för de 24 största kommunerna.

Det har tagit sin lilla tid att sammanställa detta. Anledningen kan ni läsa om i slutet av inlägget.

Notera att detta rör ”utrikes födda”. Samma statistik för ”utländsk bakgrund” skulle se mycket värre ut, men den finns inte sammanställd och helvetet lär väl frysa till is innan vi får se den statistiken.

Klicka på bilderna för full storlek.
(more…)

Ekonomiskt bistånd i Katrineholm 1998-2009

Posted in Integration, Migration by Affe on mars 10, 2011

Från boken ”Världsmästarna” av Julia Caesar:

I Katrineholm har kommunalrådet Göran Dahlström insett att hans kommun inte längre klarar att ta emot nyanlända i den takt som kommunen har förbundit sig att göra. Etthundra flyktingar per år från 2007 har Katrineholm avtalat med Migrationsverket att ta emot. Men sedan avtalet skrevs har förutsättningarna ändrats drastiskt. Istället för 100 har det kommit 300 varje år. Man räknade inte med anhöriginvandringen – som är tre gånger så stor som asylinvandringen.

Under de senaste två åren har 400 barn flyttat in. I november 2009 väntade kommunen ytterligare 100 barn från Somalia – samtliga analfabeter som ställer stora krav på läs- och skrivundervisning på sitt hemspråk somaliska. Planerna för skola och barnomsorg måste göras om. Situationen har blivit ohållbar.

Som en följd av migrationsuppgörelsen ska alltså Katrineholm nu ta emot ytterligare kanske 300 somaliska barn.

Kan komma upp emot 300 barn
Upp till 300 somaliska barn väntas till Katrineholm

Socialbidrag – utrikes födda i Ludvika

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on oktober 3, 2010

Vanja Karlsson svor tydligen i kyrkan när hon ansåg att vi måste kunna ta hand om ”flyktingarna”. Kanske hade Vanja kikat lite på statistiken?

Vänsterpartiets ordförande Sten G Johansson blev sur och Vanja Karlsson får nu inte fortsätta som V-ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

(Av någon anledning finns det inte några uppgifter för 2004. SCB ger inte någon förklaring.)

Extra kostnader
Det jag kallar ”extra kostnader” har ingenting med hur många procent utrikes födda det finns i kommunen. Det har med överutnyttjandet av socialbidrag att göra och kan ses som ett mått på hur oansvarig politik som förts i kommunen. Med en ansvarsfull politik hade de båda cirkeldiagrammen varit likadana. dvs lika många svenskfödda som utrikes födda hade då proportionellt sett utnyttjat skyddsnätet lika mycket.

Vänsterpartist får lämna nämnd
v-politiker får lämna nämnd
M och V vill halvera flyktingmottagandet – Dalanytt | Sveriges Radio

Socialbidrag – utrikes födda i Södertälje

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on juli 29, 2010

Anders beklagade sig även 2010. Det kan inte kännas bra att gå till jobbet år efter år och uppleva att man inte ”klarar av det”.

Men det är klart, han har några anledningar att stå ut med olustkänslorna. 2008 hade han t ex 1 007 222 anledningar.
2007 hade han 935 613 anledningar.

Inkomst Anders Lago

Tagged with: ,

Socialbidrag – utrikes födda i Borlänge

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on juni 17, 2010

Vi får det inte att gå runt

40 miljoner
Redan den 17 juni vill socialdemokraterna att fullmäktige beslutar om skattehöjning för nästa år. En skattehöjning med 50 öre skulle ge ett tillskott med 40 miljoner.
– Att skära i andra sektorer håller inte. Frågan de måste svara på är var vi ska plocka 40 miljoner. Det räcker inte med flyget och Folkets hus. Det behövs mer än allmänna floskler, säger Kenneth Persson med riktning mot kritikerna.
Han säger själv att de fört informella samtal med miljöpartiet redan.
– Det är oerhört svårt att undvika en skattehöjning. Det fattas för mycket pengar, säger Miljöpartiets Nils Gossas.

http://www.dalademokraten.se/sida/id/70577/

Socialbidrag – utrikes födda i Huddinge

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on juni 2, 2010

Tagged with: ,

Socialbidrag – utrikes födda i Stockholm

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on april 28, 2010

DN SvD

http://www.flickr.com/photos/maol/ / CC BY-NC-SA 2.0

Socialbidrag – utrikes födda i Malmö

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on april 28, 2010

SCB

%d bloggare gillar detta: