Affes Statistik-blogg

Våldtäkterna och ändringen i sexualbrottslagen.

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on juni 23, 2009

När våldtäktsökningen diskuteras så kommer ständigt lagändringen 2005 på tal. Med all rätt, den har säkert betytt mycket när det gäller den dramatiska ökningen efter 2004. I ett längre perspektiv spelar det förstås mindre roll men det verkar lätt glömmas bort. Med anledning av det har jag gjort en uppskattning av antalet anmälda fullbordade våldtäkter om inte ändringen av sexualbrottslagen skett 2005.

valdtakt_utan_lagandring

valdtakt_utan_lagandring_small

Kan vara bra att slänga fram när lagändringsargumentet kommer upp. Vid sidan av det finns ytterligare en förklaring till ökningen som rör ändringar i våldtäktsbestämmelsen som trädde i kraft den 1 juli 1998. Som synes inte mycket till argument om man ser till hela perioden.

Utöver det finns bara det där med anmälningsbenägenheten kvar. Verkar BRÅ övertygande?

Efter mitten av 1980-talet riktades en allt större uppmärksamhet på allvarligare brott, såsom sexuella övergrepp mot barn, våldtäkt och sexuella trakasserier (annat sexuellt ofredande), vilket kan ha medfört en höjd anmälningsbenägenhet för dessa brott.

som förklarar en ökning av fullbordade våldtäkter på 563%?

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007, kapitlet Sexualbrott.

Hittade för övrigt, i publikationen jag länkar till ovan, inte en rad om den märkliga skillnaden i brottsutveckling för våldtäktsförsök och fullbordad våldtäkt som jag skrev om i ett tidigare inlägg. Inte heller visar BRÅ något intresse för uppgången 1991-1993. Fanns väl ingen lagändring att skylla på då.

Hur jag gjorde uppskattningen.
Siffrorna för 2005-2008 är en uppskattning utifrån den procentuella ökningen av våldsbrott totalt (minus våldtäkt). Enligt den kurvan utgjorde 2004 års siffror ca 81 procent av 2008 års siffror. Jag överförde det förhållandet till detta diagram och fick fram siffran för 2008.

Tillägg:
För att undvika missförstånd. Ändringen i sexualbrottslagen 2005 ligger med stor sannolikhet bakom den mycket branta ökningen av fullbordade våldtäkter, vilket nedanstående diagram visar. Det första visar hur sexuellt tvång minskar tydligt när fullbordade våldtäkter ökar.

sexuellt_utn_mm_1975_2008

Nästa diagram är baserat på samma uppskattning som i det stora diagrammet ovan. Här adderade jag till ”sexuellt tvång” de anmälningar som jag tagit bort från ”fullbordade våldtäkter”.

sexuellt_utn_mm_uppskattning_1975_2008

Kan tillägga att 1975-2004 var ökningen för sexuellt tvång 431% och ökningen för fullbordade våldtäkter 437%. Kurvorna visar alltså stora likheter. Något som tyder på att jag har varit för försiktig i min uppskattning då jag kom fram till 782% resp 563%. Förmodligen ska några hundra anmälningar flyttas över från sexuellt tvång till fullbordade våldtäkter så procentökningen blir mer lika.

Det som är mest frustrerande i detta är att Brå mycket väl kan sätta en man på det här och snabbt ta reda på vilka våldtäktsanmälningar efter 2004 som hade klassats som sexuellt tvång eller någonting annat utan ändringen i lagen. Men icke, de är helnöjda med osäkerheten så de kan fortsätta få folk att tro att hela våldtäktsökningen beror på lagändringar.

%d bloggare gillar detta: