Affes Statistik-blogg

Rån och nyckeltal i 22 kommuner Sundbyberg – Lidingö

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on september 21, 2009


Efter att ha sett den höga graden av korrelation som presenteras
på ovanstående sida så har man egentligen inget annat val än att
bli negativt inställd till invandring.

Det ter sig då obetydligt vad bakomliggande anledningar är till att det
ser ut så som det gör, utan det blir direkt akut att något görs för att
minska antalet offer för brotten, offer som ökar i antal varje dag,
deras rätt måste ses (i ögonen på varje anständig läsare) som
oändligt mycket större än förövarnas.
eri (Newsmill)

PS: Kolla in avdelningen Rådata om ni är intresserade av siffrorna. Jag ska försöka lägga upp allt material där vad det lider.

Rån i 22 kommuner från Borlänge till Luleå

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on september 18, 2009

Har haft lite problem med Youtube som jag sneglat på länge. Det är svårt att få tillräckligt bra kvalitet på liten text. Nu börjar det likna något och jag har laddat upp ett första klipp med statistik. Tryck på fullskärmsknappen under ”You” i Youtube-loggan, om det inte går att läsa texten.

Rån och utländsk bakgrund i 22 kommuner

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on september 14, 2009

ran_andel_utlandsk_22_kommuner

ran_andel_utlandsk_22_kommuner_small

Det här är samma kommuner som i de senaste bloggposterna men ihopslaget i ett diagram.

Flera rån i Trelleborg
Bageri rånat i Malmö

Rån och utländsk bakgrund i Sundbyberg mm.

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on september 14, 2009

ran_andel_utlandsk_11_kommuner_2

ran_andel_utlandsk_11_kommuner_2_small

och vinnaren är…..trumvirvel….

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on september 13, 2009

korrelationstest_4

Nummer 4!
De tävlande i den (måste medges) knastertorra tävlingen ”Vilken kommunrelaterad uppgift för år 2008 korrelerar bäst med rån inkl grovt under perioden 1996-2008 i 11 svenska medelstora kommuner?” var:

 1. Nettokostnad (kr) per invånare för arbetsmarknadsåtgärder.
 2. Andel (%) av hushållen med ekonomiskt bistånd inkl. introduktionsersättning
  som erhållit bistånd i 4-9 månader under året.
 3. Andel (%) barn och unga placerade på institution av totala antalet placerade
  barn och unga 0-20 år den 1/11
 4. Andel (%) utrikes födda i kommunen årsskiftet 2008/2009.
 5. Kommunens soliditet (%)
 6. Kostnad (kr) för insatser enligt SoL/HSL till personer 65-w år i ordinärt
  boende per invånare 65-w år.
 7. Lågutbildade invånare, andel (%)
 8. Fritidsverksamhetens andel (%) av kommunens totala driftskostnader.
 9. Nettokostnad (kr) per invånare för miljö, hälsa och hållbar utveckling,
  inklusive myndighetsutövning, samt alkoholtillstånd.
 10. Genomsnittlig betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, totalt

Resultat
Jag har låtit negativa korrelationer peka uppåt för läsbarheten.

korrelationstest_resultat

Som synes en överlägsen seger för nr 4. Någon kanske undrar varför jag har valt siffror för enbart 2008 för den ena kurvan när rånen spänner över hela 13 år. Det var mest för att få ihop tillräckligt med material. För säkerhets skull testade jag 2008 års rånstatistik mot vinnaren ”utrikes födda” och det blev en nästan lika bra korrelation. Kurvorna är väldigt lika.

korrelationstest_8_ran_2008

Värt att notera är Lidingö där jag misstänker att utrikes födda kanske inte kommer från riktigt samma länder som de utrikes födda i Landskrona. Hade Lidingöstapeln varit hälften så hög så hade korrelationen varit över 0.900 i både exemplet med rån 1996-2008 och rån enbart 2008.

Korrelation
är ett begrepp inom statistik som anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två variabler. Korrelationen uttrycks som ett värde mellan 1 och -1, där 0 anger inget samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt samband.

En korrelation säger ingenting om orsakssamband, eller kausalitet.

läs mer om korrelation här

Källor och hjälpmedel
Pearson Correlation Software
Kommundatabas.se
Brå
Lista över Sveriges kommuner

Tagged with: , ,

Rån och en till parameter i 11 kommuner

Posted in Kriminalstatistik - Sverige, Kriminalstatistik -- Skåne län by Affe on september 10, 2009

ran_andel_utlandsk_11_kommuner

ran_andel_utlandsk_11_kommuner_small

Rånen är alla anmälda rån under perioden 1996 t.o.m. 2008.
Andel personer i procent med utländsk bakgrund rör befolkningen i resp kommun årsskiftet 2008/2009.

ex.
I Österåkers kommun fanns det vid årsskiftet 2008/2009 14,9% med utländsk bakgrund och under perioden 1996-2008 anmäldes det 192 rån.

I Landskrona kommun fanns det vid årsskiftet 2008/2009 30,4% med utländsk bakgrund och under perioden 1996-2008 anmäldes det 772 rån.

Urvalet är inte russin i kakan utan utgår från Landskrona kommun och 5 närmaste kommuner under resp över i folkmängd.

38 720 Österåkers kommun
38 854 Ängelholms kommun
38 978 Enköpings kommun
40 268 Kungälvs kommun
40 451 Falkenbergs kommun
40 860 Landskrona kommun
40 902 Piteå kommun
41 558 Trelleborgs kommun
41 953 Motala kommun
42 332 Tyresö kommun
43 111 Lidingö kommun

källa SCB

19-åring skuren vid rånförsök

Man rånad vid kyrkogård

Södermanlands län – Rån inkl. grovt 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik -- Södermanlands län by Affe on juni 15, 2009

sodermanland_folk_ran_1975_2008

sodermanland_folk_ran_1975_2008_small

Tagged with: , ,

Västernorrlands län – Rån inkl. grovt 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik — Västernorrlands län by Affe on juni 13, 2009

vasternorrland_folk_ran_1975_2008

vasternorrland_folk_ran_1975_2008_small

Kalmar län – Rån inkl. grovt 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik -- Kalmar län by Affe on juni 11, 2009

kalmar_folk_ran_1975_2008

kalmar_folk_ran_1975_2008_small

Två bakbundna och rånade i bostaden

Tagged with: , ,

Kronobergs län – Rån inkl. grovt 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik -- Kronobergs län by Affe on juni 11, 2009

kronoberg_folk_ran_1975_2008

kronoberg_folk_ran_1975_2008_small

%d bloggare gillar detta: