Affes Statistik-blogg

Barnperspektivet

Posted in Betraktelser by Affe on april 1, 2012

Omskärelse av pojkar, hur röstade ditt parti?

Posted in Betraktelser by Affe on augusti 6, 2009

omskarelse_voteringSå här såg det ut när kammaren biföll utskottets förslag angående omskärelse av pojkar år 2001.

Nu handlade inte detta om för eller emot omskärelse av pojkar, utan om en reglering. Det är viktigt att komma ihåg. Men samtidigt så är ju en reglering/lagstiftning ett accepterande av företeelsen. Man godkänner det men under vissa villkor. Alla de här politikerna hade möjligheten att göra som t ex Margit Gennser (m) gjorde. Det var som synes inte många som gjorde det.

Nej de flesta verkade ha ”barnets bästa” i främsta rummet.

Några röster från debatten:

Jag kan känna en viss glädje över att man nu har fört frågan för de här barnen framåt, dvs. att man nu garanterar smärtlindring.
Chatrine Pålsson (kd)


Det har blivit uppenbart att någon form av reglering av verksamheten måste ske för att tillvarata barnets rätt att slippa onödig smärta och tvingas på ett ingrepp som inte kan göras ogjort….

…Med detta yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.
Leif Carlson (m)


Jag vill gärna stanna upp där en stund och titta närmare på aspekten ”barnets bästa”. Barnkonventionen har en oerhört stark ställning i vårt land. Då menar jag inte bara i lagstiftningen och den offentliga verksamheten utan hos var och en av oss. I denna kammare har vi inte heller tvekat att ta strid för barnets rätt när så varit påkallat…

…Vi ska stifta lagar som står i samklang med rättsuppfattningen i det omgivande samhället. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till förslaget i betänkandet
Margareta Israelsson (s)

Margareta Israelsson menar nog snarare ”vi ska stifta lagar som står i samklang med rättsuppfattningen i det omgivande mångkulturella samhället”


Herr talman! Omskärelse är ett smärtsamt ingrepp. Det gör ont såväl under ingreppet som under läkningsprocessen. Dessutom är ingreppet irreparabelt.
I regeringens och utskottets förslag tas ställning för religion och sedvänja, men man vill inte att smärtan ska vara så stor och föreslår därför smärtlindring. Tanken över huvud taget att religion ska räcka för att riksdagen ska godkänna ett kirurgiskt ingrepp på försvarslösa är egentligen både principiellt och sakligt upprörande. Barnen kan inte välja. De kan välja religion som ungdomar och vuxna, de kan ta sig in i och ut ur kulturella mönster, de kan ta konsekvenserna av sin tro och de kulturella mönster de ställer sig bakom.
Det kan inte barn.
Kia Andreasson (mp)


Fru talman! Jag kommer att ta upp en helt annan aspekt på den här frågan. Jag tycker inte att man ska ha speciallagar av den här typen. Vi har en generell lagstiftning som beivrar felaktiga ingrepp av det här slaget. Det räcker. Vill man påverka religion osv. ska det ske genom samtal; det ska ske underifrån. Jag borde ha skrivit en motion om att vi inte ska ha den här typen av lagstiftning. Och jag borde ha sagt likadant i många andra ärenden. Det är klåfingrighet.

Nu står jag inför ett dilemma. Hur ska jag rösta? Röstar jag med utskottet säger jag ja till lagstiftning, men jag tycker att det är en fel attityd till lagstiftning. Att rösta för reservationen är fullkomligt uteslutet. Man har visat på en väldigt stor intolerans, även om man har förklätt det med andra ord. Vad jag får göra i och med min röstförklaring är att avstå, och jag avstår för att man använder lagstiftningen på ett sätt som inte är förknippat med den ursprungliga västerländska synen på the rule of law.
Margit Gennser (m)

Detta var alltså utdrag från kammarens protokoll. Läs det i dess helhet här. Kammarens protokoll

Av staplarna att döma så verkar mp vara ovanligt sunt. Riktigt så enkelt är det inte. Från socialutskottets betänkande:

Enligt vår uppfattning är det svårt att försvara ett smärtsamt kirurgiskt ingrepp som sker på en frisk människa utan dennas samtycke. Vi anser vidare att det är troligt att förslaget kan anses strida mot barnkonventionen. Vi anser dock inte att det skulle vara möjligt och meningsfullt att införa ett totalförbud som motsvarar förbudet mot könsstympning av flickor.
Thomas Julin (mp)

och varför skulle inte det vara möjligt? Det gick ju bra när det gällde kvinnlig könsstympning.

Betänkande 2000/01:SoU17 Omskärelse av pojkar

Omskärelse inte riskfritt
Det krävs goda skäl att skära
Omskära eller inte omskära
Läkare slipper utföra omskärelse
Förbjud omskärelse på pojkar
Omskärelse kan inte jämställas med barnkirurgi

Läsvärt om detta på andra bloggar
Bloggen ”Kulturvänster blir pophöger” skriver om de sexuella aspekterna och motiven för både kvinnlig och manlig könsstympning.
De orena barnen ska renas med svenska skattepengar

Birgitta Rydberg (fp) har det ganska tufft på sin blogg
Omskärelse av pojkar ska göras rätt

Every Kinda People skriver också bra om detta
Trojan(s)ka Hä(s)tar – Ben Benrabah

Thoralf Alfsson gör livet surt för hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg. Missa inte detta!
http://thoralfalfsson.webblogg.se/2009/august/stolleprov-pa-landstinget-i-kalmar-lan.html

”Nätverket ”Säg Nej till Omskärelse av Pojkar” består av en samling personer som arbetar för att omskärelse av pojkar skall förbjudas i Sverige.” Hur mycket material som helst om detta ämne.
SNOP, Könsstympning av pojkar i Sverige

%d bloggare gillar detta: