Affes Statistik-blogg

Annie Lööf grillas i Agenda

Posted in Migration by Affe on september 28, 2011


Agenda SvD DN

Vilka är nybyggarna i nybyggarlandet?

Posted in Integration, Migration by Affe on september 12, 2011

Den här statistiken tar inte upp på vilket sätt förändringarna har skett. Om det rör sig om arbetskraft, flyktingar, adoptivbarn, anhöriga och så vidare framgår inte. Den tar ett stort kliv över hela den snåriga diskussionen och tittar istället på resultatet. Hur såg det ut den 31 december 2010 jämfört med 31 december 2000?

Den stora elefanten i rummet är förstås stapel 6. Länderna som ingår där är framförallt länder i Mellanöstern, hela Afrika och muslimska länder men även några ”problematiska” länder. Läs mer om gruppindelningen sist i inlägget.

De senaste åren

Jag har fått uppfattningen att en hel del som röstade fram den borgerliga alliansregeringen 2006 gjorde det, åtminstone delvis, i hopp om att Moderaterna med Fredrik Reinfeldt i spetsen skulle göra något åt den stora invandringen. De som gjorde det har goda skäl att vara besvikna. Takten på invandringen från Mellanöstern, Afrika m. fl. i stapel 6 har nästan fördubblats efter valet 2006.

Hur många hyreshus ökar det med per månad?

Siffror är abstrakta. Staplar och diagram ger en bättre bild, men det kan ändå vara svårt att göra sig en föreställning om omfattningen. Ett sätt kan vara att illustrera med hyreshus (inte minst med tanke på bostadskrisen).

I mitt exempel är det 24 lägenheter i varje hus som rymmer cirka 55 hyresgäster.

Utrikes födda från stapel 6 (Mellanöstern, Afrika m. fl.) har de senaste fyra
åren i snitt per månad (observera: per månad) ökat så här mycket:

Sedan Fredrik Reinfeldt tog över stafettpinnen* har alltså de utrikes födda från Mellanöstern, Afrika m. fl. i snitt ökat med 2 711 personer per månad. Innan dess (2000-2006) ökade den gruppen med ”bara” 1 463 personer per månad.
* = De första månaderna efter valet är inte inräknade. De fyra åren avser 31 december 2006 till 31 december 2010.

Men alla finländare då?

När statistik och i synnerhet prognoser över befolkningsutvecklingen presenteras brukar det alltid påpekas att man inte ska glömma alla finländare eller andra utrikes födda från Norden. Nej visst, man ska inte glömma dem, men man ska heller inte glömma hur trenden ser ut. Under samma period som exemplet ovan har finländarna minskat så här mycket per månad:


Utrikes födda från Finland har minskat med i snitt 237 personer per månad de senaste fyra åren.

Finländarna är fortfarande den största gruppen bland de utrikes födda i Sverige. Men inte så värst länge till om trenden fortsätter. Om bara 5-10 år kommer utrikes födda från Irak att vara fler än vårt broderfolk finländarna. (Det kan hända att gruppen ”f.d. Jugoslavien” kniper den förstaplatsen före Irak.)

Beskrivning av statistiken

Siffrorna för varje land är skillnaden mellan 2000 och 2010 i SCB:s statistik om utrikes födda. En gruppindelning är nödvändig att göra, men SCB:s indelning är inte bra. Där hamnar till exempel Thailand och Irak i samma grupp (Asien).

Indelningen är inte helt lätt att göra, och man kan naturligtvis diskutera den. Jag har tänkt i termer av svår-/lätt-integrerade, belastning/tillgång, liknande/främmande kulturer.

Rumänien till exempel hamnar i stapel 6. Hela före detta Jugoslavien finns också i den stapeln, eftersom en viss svårintegrerad grupp tenderar att komma därifrån, i synnerhet de senaste åren. Kategorin ”Okänt födelseland” är också placerad i stapel 6.

Man kan som sagt diskutera gruppindelningen, men även om man flyttar på vissa tveksamma länder så ändrar det inte mycket i det stora hela.

(Ett trettiotal småländer och öriken har jag inte brytt mig om. Det rör sig om 74 personer.)

1. Norden
Finland, Norge, Danmark, Island

2. Sydamerika
Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad Tobago, Uruguay, Venezuela

3. Ryssland m. fl.
Ryssland, Sovjetunionen fd, Ukraina, Vitryssland

4. Asien
Bhutan, Fiji, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kambodja, Kina, Korea, nord-, Korea, syd-, Laos, Mauritius, Mongoliet, Myanmar, Nepal, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam

5. EU-USA m. fl.
Australien, Belgien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Nya Zeeland, Österrike, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Tjeckoslovakien fd, Tyskland, Ungern, USA

6. Mellanöstern, Afrika m. fl.
Afghanistan, Afrika, Albanien, Arabemiraten Förenade, Armenien, Azerbajdzjan, Bahrain, Bangladesh, Bulgarien, Gaza-området, Georgien, Indonesien, Irak, Iran, Jordanien, f.d. Jugoslavien, Kazakstan, Kirgistan, Kuwait, Libanon, Malaysia, Maldiverna, Moldavien, okänt födelseland, Oman, Pakistan, Qatar, Rumänien, Saudiarabien, Syrien, Tadzjikistan, Turkiet, Turkmenistan, Uzbekistan, Västbanken/Gazaremsan, Yemen

Felkällor
Framställningen utgår ifrån antagandet att ingen är dubbelregistrerad. SCB skriver att de nya statsbildningarna kan påverka kvaliteten på statistiken. Det handlar främst om före detta Jugoslavien och före detta Sovjetunionen. Hur och i vilken omfattning det kan påverka framgår inte. Förmodligen inte så mycket eftersom SCB i sina framställningar använder ”f.d. Jugoslavien” för att beteckna alla som kommer därifrån.

Datakälla: SCB – Befolkning – Utrikes födda
Definitioner på SCB
På Arbetsförmedlingen finns i dag 218.000 inskrivna med utländsk bakgrund. SvD Dagen
(uppdatering 14 sept: Några korrigeringar samt Mongoliet flyttad till stapel 4.)

Maud Olofsson och nybyggarlandet

Posted in Migration by Affe on juli 9, 2011
%d bloggare gillar detta: