Affes Statistik-blogg

Nordisk bakgrund i Sverige 1900-2010

Posted in Migration by Affe on oktober 22, 2011


(Uppdatering: Jag har nu hittat uppgifter för 2010 och den uppskattade procentsiffran är korrigerad.)
Detta inlägg kan ses som ett komplement till det tidigare inlägget på samma tema. Här har jag separerat dem med nordisk bakgrund från resten med utländsk bakgrund och placerat dem i de blå staplarna. De har en lite annorlunda nyans så att man kan urskilja dem.

Det är ett bra diagram att ta till när argumentet: ”Men det är ju många från Norden bland invandrarna” dyker upp. Ja, det är fortfarande många från Norden (främst Finland), men trenden är tydlig. Det visar cirkeldiagram ännu bättre.

Fördelning nordisk/utomnordisk av de utrikes födda i populationen.

Procenten ovanför staplarna (det övre diagrammet) avser de med utomnordisk bakgrund (röd och gul). Procenten på de blå staplarna avser de med nordisk bakgrund.

För källmaterial och mer information se det tidigare inlägget.
Utländsk bakgrund i Sverige 1900-2010

%d bloggare gillar detta: