Affes Statistik-blogg

Misshandel inkl.grov 1950-2009

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on april 10, 2010


(samma diagram i bloggvänlig storlek)

Anmälda brott Misshandel inkl. grov 1950 – 2009
Statistiken från 1950 t o m 1974 är hämtad från ”Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750–2005” av Hanns von Hofer som i sin tur har RSÅ (Rättsstatistisk årsbok) som källa.

http://www.criminology.su.se/content/1/c6/04/56/86/Brott_och_straff_i_Sverige_2008.pdf

Från 1975 och framåt är siffrorna hämtade från Brå. Jag noterade att siffrorna inte är exakt lika och jag vet inte om RSÅ eller Brå är korrekt
ex:
1975
Brå = 21 518
RSÅ = 21 509

1980
Brå = 21 376
RSÅ = 21 378

Som synes är det inga stora skillnader men värt att notera.

Stort tack till signaturen ”Den Vänlige”!

Tagged with:

Misshandel inkl. grov mot barn 0-6 år 1981-2008

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on juli 16, 2009

Sverige_folk_misshandel_barn_1981_2008

Sverige_folk_misshandel_barn_1981_2008_small

Ytterligare en kurva med de typiska förändringarna. dvs någon gång i mitten på 80-talet vaknade svenskarna upp och förstod att det går att anmäla brott. Denna insikt har bara växt och växt i omfattning. Så till den milda grad att vi enligt vissa faktiskt reagerar helt fel när vi blir förskräckta. Vi bör istället vara stolta över våra brottsökningskurvor.

children_crossing

Evin Rubar och teamet på ”Dokument inifrån” har gått igenom samtliga lvu-domar (lvu betyder lagen om vård av unga) under 2005 som handlar om barnmisshandel. Det visar sig då, enligt Evin Rubar, att 75 procent av de barn som omhändertagits kommer från hem med utländsk, utomnordisk bakgrund. Tre fall av fyra alltså. Någon särskild invandrargrupp kan dock inte utpekas.

Det kan vara värt att påpeka att inställningen till barnuppfostran runt om i världen oftast radikalt skiljer sig från den svenska synen som innebär att våld inte får användas mot barn….

…- På myndigheterna känner man till problemet, men man säger inget utåt av rädsla att stämplas som främlingsfientlig eller rasistisk, säger Evin Rubar.

Aga trots förbud

Barnmisshandel blir allt vanligare
Ingen minskning av barnmisshandel
En fördubbling av antalet anmälda fall

Tagged with: ,

Hallands län – Misshandel inkl. grov 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik -- Hallands län by Affe on juni 7, 2009

halland_folk_misshandel_1975_2008

halland_folk_misshandel_1975_2008_small

Tagged with: ,

Västmanlands län – Misshandel inkl. grov 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik -- Västmanlands län by Affe on juni 6, 2009

vastmanland_folk_misshandel_1975_2008

vastmanland_folk_misshandel_1975_2008_small

Tagged with: ,

Uppsala län – Misshandel inkl. grov 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik -- Uppsala län by Affe on juni 5, 2009

uppsala_folk_misshandel_1975_2008

uppsala_folk_misshandel_1975_2008_small

Tagged with: ,

Gävleborgs län – Misshandel inkl. grov 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik -- Gävleborgs län by Affe on maj 30, 2009

gavleborg_folk_misshandel_1975_2008

gavleborg_folk_misshandel_1975_2008_small

Tagged with: ,

Kalmar län – Misshandel inkl. grov 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik -- Kalmar län by Affe on maj 26, 2009

kalmar_folk_misshandel_1975_2008

kalmar_folk_misshandel_1975_2008_small

Rå misshandel vid Västerport

Tagged with: ,

En uppskattning av antalet misshandelsfall i Stockholms län 1975-2008

Ask_cropI en artikel i DN publicerad 2008-07-16 med rubriken Få offer vill anmäla allt grövre våld på gatorna finns en del intressanta uppgifter angående anmälningsbenägenhet.

”I en sjukhusstudie från 1988 i Stockholm uppgav 61 procent att de hade polisanmält misshandel. Några år senare sjönk den andelen till 55 procent. I dag (2008) är den helt omvänd. Av dem som kommit till Södersjukhuset uppger 61 procent att de inte tänker polisanmäla misshandeln, 30 procent vill anmäla det inträffade och 10 procent vet inte.”

Beatrice Ask tycker att ”Det är en förfärande liten andel”. Det tycker jag med. Det är också en överraskande liten andel med tanke på att vi under två decennier fått höra att benägenheten att anmäla brott ska ha ökat något ofantligt mycket i Sverige.

Det är svårt att skapa sig en uppfattning om vad de förfärande siffrorna innebär i praktiken så varför inte rita lite kurvor.

Så här ser kurvan ut för de anmälda misshandelsfallen i Stockholms län. Befolkningsökningen är 33% och de anmälda misshandelsbrotten har alltså ökat med 293%. Från 5757 st år 1975 till 22616 år 2008.

1.
stockholm_folk_misshandel_1975_2008

Diagram 2 visar hur kurvan hade sett ut om anmälningsbenägenheten inte minskat så mycket som Södersjukhusets undersökningar visade.

2.
misshandel_stockholm_uppskattning_anmal

Istället för en ökning på 293% som i sig är helt horribel hamnar ökningen på hela 686%. Om man tar förhållandet folkmängd/misshandelsbrott 1975 som ”normalt” så hade Stockholms län behövt 11,7 miljoner invånare för att matcha dagens siffror.

Hur jag gjorde uträkningen
Jag förutsatte att Södersjukhusets information var representativ för hela länet och att den minskade anmälningsbenägenheten startade först 1988, den kan ju ha börjat minska tidigare än så men det har jag inga siffror på. Jag antog även att anmälningarna har minskat i en jämn kurva från ca 60% 1988 till ca 30% 2008.

Då fick jag fram en uppskattning av kurvan för den ”faktiska” brottsligheten när det gäller misshandel. Åtminstone den delen av fallen där offren sökte vård för sina skador. Från den kurvan drog jag bara bort 40% från alla värden så 60% återstod och fick fram kurvan i diagram 2.

Diagram 3 visar uppskattningen av de faktiska misshandelsfallen.
3.
misshandel_stockholm_uppskattning

Diagram 4 visar de ”faktiska” brotten i jämförelse med de anmälda brotten. En förmodligen logisk utveckling. Ju mer våldet och följaktligen hot om våld ökar, desto mindre vågar offren anmäla.

4.
misshandel_stockholm_uppskattning_area

baserat på antagandet att från 1975 till 1988 anmälde 60% misshandeln till polisen. Om minskningen av anmälningsbenägenheten är jämn så är den nere i 42% år 2000 och bara 30% år 2008.

Detta är alltså bara en uppskattning och underlaget är taget från ett enda sjukhus. Å andra sidan är det inte någon liten vårdcentral det handlar om.

”År 1994 hade Södersjukhuset norra Europas största akutmottagning med omkring 100 000 besök per år och 200 000 vårddagar per år. År 2006 räknas mottagningen som Nordens största vad gäller antalet patientbesök.”

Östergötlands län – Misshandel inkl. grov 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik -- Östergötlands län by Affe on maj 17, 2009

ostergotland_folk_misshandel_1975_2008

ostergotland_folk_misshandel_1975_2008_small

Tagged with: ,
%d bloggare gillar detta: