Affes Statistik-blogg

Åldersgrupp 0-54 år – Fler irakier än nordbor

Posted in Migration, Prognoser by Affe on augusti 27, 2012

Tycker du att invandrarinslaget i samhället och i vardagen är mycket större än vad statistiken visar? Det är ingen inbillning. Befolkningsstatistiken är missvisande på flera sätt.
Jag har tidigare i flera inlägg presenterat befolkningsstatistik med avseende på utländsk/svensk bakgrund. Även om siffrorna har varit korrekta i bemärkelsen tagna direkt från SCB:s databas speglar de inte riktigt den verklighet vi kan avläsa i vår vardag.

Den främsta anledningen till att befolkningsstatistiken inte alltid stämmer med det man upplever i vardagen är åldersstrukturen. Kort sagt, svenskarna blir äldre. Ju äldre man blir desto mindre syns man i samhället. Nittio procent svenskar på äldreboendet syns inte lika mycket som sjuttio procent invandrare i grundskolan, även om svenskarna sammanlagt är flest.

Om man utesluter alla över 55 år i statistiken får man en bättre bild av situationen. I diagrammet längst upp till höger ser man den smått otroliga förändringen i åldersgruppen 0-54 år under perioden 2002-2011. På bara nio år har personer med svensk bakgrund minskat med 209 122, medan personer med utländsk bakgrund har blivit 447 759 fler. Observera att jag för ”utländsk bakgrund” här använder den gamla definitionen som inkluderar utrikes födda, inrikes födda med två utrikes födda föräldrar och inrikes födda med en utrikes född förälder.

Brottsaktiva åldersgrupper

Diagrammet till höger visar personer i brottsaktiva åldrar 2007. Staplarna skiljer sig lite för olika år, men i stort är det ungefär samma mönster varje år. Lägg märke till stapeln som visar 50 år och äldre. Den gruppen står – inte så förvånande – för en mycket liten andel av brotten.

Vill man utifrån befolkningsstatistiken få en uppfattning om eventuella förändringars effekt på brottsligheten är det således fördelaktigt att inte ha med personer över 55 år.

Personer med utländsk bakgrund är som bekant överrepresenterade i brott. Det gäller både utrikes födda, inrikes födda med två utrikes födda föräldrar och inrikes födda med en utrikes född förälder.

Om man bara tittar på segmentet 15-54 år (de brottsaktiva åldersgrpperna) är de med utländsk bakgrund 357 231 fler 2011 jämfört med 2002. De med svensk bakgrund är 90 939 personer färre. De som har svalt lögnen om att brottsligheten har minskat kan mot bakgrund av det fundera på vilket oerhört mirakel det i så fall faktiskt skulle vara.

Miraklet antar närmast bibliska proportioner när man tittar på vilka invandrargrupper som ökar och vilka som minskar.

Utrikes födda från Norden har en förhållandevis låg brottsbenägenhet med en överrepresentation på 1.7. Det vill säga, de begår 1.7 gånger fler brott per capita än svenskfödda med svenskfödda föräldrar. Irakiernas överrepresentation ligger på 3.8 och afrikanernas ligger på i genomsnitt 4.0. Eftersom nordborna har varit en så dominerande grupp i invandrarpopulationen har de dragit ned invandrarnas genomsnittliga överrepresentation. Påståendet att de nordiska invandrarna står för en stor del av invandrarbrottsligheten stämmer inte längre. Det stämde när de var en dominerande grupp. Idag, augusti 2012, utgör de utrikes födda från Norden med största sannolikhet mindre än 10 procent (10.2 procent 2011) av de utrikes födda i åldersgruppen 15-54.

I åldersgruppen 15-54 är de utrikes födda från Irak idag fler än de utrikes födda från Norden. Detta gäller inte så förvånande även i åldersgruppen 0-54 år.

Koncentration

Utöver åldersstrukturen finns ytterligare en faktor som förstärker intrycket av att invandrarna är fler än vad statistiken visar. Det är koncentrationen av invandrare till storstadsområden.

Långt innan det framgår av statistiken att svenskarna är i minoritet i hela Sverige kommer det att upplevas så i många storstadsområden. Om utvecklingen fortsätter i samma takt som de senaste nio åren kommer det redan 2029 att se ut så här:

Ett interaktivt diagram med några fler år finns här.

Datakällor och länkar

BRÅ-rapport 1996:2 ”Invandrares och invandrares barns brottslighet”
BRÅ-rapport 2005:17 ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet.”
Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002-2011

En miljon muslimer i Sverige om 20 år.

Posted in Betraktelser, Gammelmedia, Migration, Prognoser by Affe on februari 4, 2011

När CNN kablar ut en nyhet där Sverige nämns och det är dödstyst om den nyheten i svensk media, då vet man att det är läsvärt.
(Gammalt djungelordspråk)

Detta hände för några dagar sedan när CNN redovisade en rapport från ansedda Pew Forum on Religion and Public Life. Jag har gjort sökningar efter ”pew forum” på de stora svenska tidningarna och SVT men inte hittat något om detta. Jag kan förstås ha missat det.

Rapporten handlade om den muslimska befolkningstillväxten 20 år framåt i olika länder. Angående Europa står det bland annat så här i CNN:s Richard Allan Greenes inlägg:

And two western European countries – France and Belgium – will become more than 10 percent Muslim. Sweden will hover just below that level, at 9.9 percent.

Det finns en hel del intressant i rapporten. Till exempel finns det uppgifter om antalet muslimer i Sverige. Siffror för både 1990 och 2010.

Det kan ju tyckas märkligt eftersom det annars är så oerhört svårt att få fram en siffra. De senaste tio åren har den vanligaste siffran varit ca 400 000, men många andra siffror har nämnts. Till exempel från socialdemokratiska Broderskapsrörelsens medlemstidning valåret 1998 där det stod:

det finns nästan en halv miljon muslimer i Sverige – och att de tillsammans skulle kunna lyfta vilket parti som helst till oanade höjder.”

Pew Forum har tagit uppgifter från Eurostat och FN. Om de siffrorna duger till dem ska de väl duga till oss också tycker man.

Man kan och ska ha diskussioner om hur man ska definiera och hit och dit men helst inte under flera årtionden. Sverige verkar vara formligen besatt av detta. En konsekvens av att man aldrig kan komma överens om några siffror är att diskussionen kvävs redan innan den har börjat.

Sveriges brottsutveckling och brottsstatistik är ett strålande exempel på det. Osäkerheten som hela tiden kablas ut från Brå och våra favoritkriminologer förlamar hela debatten.

Alarmistisk rapport?
Man kan tro att rapporten är alarmistisk och att svensk media därför i sin oändliga visdom och godhet vill skydda oss från propaganda och islamofobi. Men rapporten har inte alls någon alarmistisk ton, snarare tvärtom. Alan Cooperman som leder Pew Forum menar att:

…den muslimska minoriteten i Europa kommer att växa till cirka 10 procent av den totala befolkningen i flera europeiska länder, men där stannar det.

– Det är långt ifrån det scenario om ett framtida ”Eurabien” som populister menar.”

Detta reflekteras även i artikeln i Dagen som har skrivit om rapporten. Rubriken är ”Låga födelsetal minskar muslimsk tillväxt”.

Så varför är det så tyst i övriga svenska media om detta? Varför fylls inte ledarsidor och kolumner med denna nyhet som verkar vara en rak höger mot alla ”näthatare” och inte minst ”islamofoberna” i SD?

Svaret på den frågan hittar man nog i siffrorna som redovisas för Sverige. Som redan nämnts kommer Frankrike och Belgien enligt rapporten att ha över 10 procent muslimer 2030. Närmare bestämt 10,3 respektive 10,2 procent (mellankolumnen i bilden till höger).

I tredje kolumnen redovisas den beräknade ökningstakten. Där ligger Sverige i topp bland de västeuropeiska länderna med 5.0.

Skillnaden i procentandel muslimer 2010 mellan Frankrike (7,5 procent) och Sverige (4,9 procent) är 2,6 procentenheter. Den skillnaden har 2030 minskat till 0,4 procentenheter. Med andra ord knappar vi in på Frankrike med nästan 0,1 procent varje år. Vilket i sin tur innebär att om den beräknade ökningstakten håller i sig ytterligare några år till efter 2030 har vi omkring 2035 gått om Frankrike. Detsamma gäller även i jämförelse med Belgien som vi går om cirka 2038.

Grafiken nedan visar Sveriges avancemang mycket tydligt.

Kort sagt, enligt Pew Forums rapport kommer Sverige inom en snar framtid att ha flest muslimer per capita i hela Västeuropa.

Speglar detta verkligen folkviljan i Sverige?

http://pewforum.org/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe.aspx

DN Dagen SvD

251 städare arbetskraftsinvandrade 2009

Posted in Migration by Affe on januari 8, 2010

Nu finns det siffror från Migrationsverket om arbetskraftsinvandringen 2009.

Som vanligt så sysselsätter sig våra myndigheter mycket med att ändra på utformningen av redovisningar och rapporter så det ska bli svårt att jämföra med tidigare publikationer. Brå är mästaren på detta men även Migrationsverket kan.

I halvårsrapporten fanns t ex tidningsbud med. Borttaget i denna rapport. Kategorierna är alltså annorlunda nu men vissa saker går inte att dölja eftersom grupperna är för stora. Städarna, köksbiträdena t ex. Hur ofta pratar Tobias Billström om dem?

Vi vet att det finns tidningsbud bland dessa eller de kanske har hamnat utanför listan. Av okänd anledning redovisas bara de 20 största yrkesgrupperna. Eller de kanske finns i den mystiska kategorin utan namn? Ingen förklaring till denna namnlösa kategori med 755 arbetskraftsinvandrare ges.

Behövde Sverige importera 251 städare förra året? Fråga politikerna.

Arbetskraftsinvandringen till Sverige 2009

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on juni 24, 2009

maid2Först, ett nedslag i Sverige som år 2009 tydligen skriker efter arbetskraft.

Många sverige-irakier saknar sysselsättning. Arbetslösheten bland de irakier som varit i Sverige i tio år är skyhög – 73% av kvinnorna och 60% av männen födda i Irak saknar sysselsättning enligt SCB. I två reportage från maj 2008 försöker Studio Etts reporter Katarina Gunnarsson ta reda på varför det är så.

(Värt att tillägga, irakier i Sverige är ingen liten grupp. De räknas inte längre i promille, utan procent.)

Från ett av reportagen.

Reportern frågar Haifa varför 73% av kvinnorna saknar sysselsättning.

Många som tänker, aha, jag får pengar från kommunen som socialbidrag. Varför jag gå och jobba? Varför? Det blir samma. Om jag jobbar jag ska betala hyra, el, tele, allting, men socialbidrag de betalar för allting för mig. Varför jobba? Jag träffar många kvinnor, de pratar tyvärr detsamma.

Orsakerna till arbetslösheten hos många av de irakier som varit här mycket länge är många enligt Haifa.

Irakiska kvinnor, situation, kommer från krig, tradition, religion. Det är många orsaker som, för att, Nej jag ska inte jobba, jag orkar inte, det är bra att sitta hemma och tvätta och städa.

Reportern träffar Soreya som varit i Sverige i 16 år.

Men jag kan inte jobba på kontoret eller i kassan eller så. Men jag kan inte för mycket svenska därför att kan inte läsa bra. Jag går inte till skolan. (ska förmodligen vara, jag har inte gått i skolan, då hon bara gått ett år i skola i Irak)

Reportern ställer samma fråga till Soreya (via tolk) om vad hon tror är orsakerna till den höga arbetslösheten.

Det är känsligt. Irakierna hade det väl ställt innan de kom till Sverige. De flesta irakier är så. Inte som de som kommer från Chile som är fattiga och är beredda att jobba med vad som helst. T ex. en irakisk man har svårt att, vi har ett problem med att en irakisk kvinna går ut och städar t ex. Hur en man kan tillåta att hans fru går ut och diskar eller städar, dammsugar, torkar golv hos andra människor. Dom har ett problem med att acceptera de här tankarna socialt också.

Sen fortsätter repotaget om varför de inte lärt sig bättre svenska efter så många år i Sverige med tanke på att det är ett så stort hinder på arbetsmarknaden. De har haft dålig eller ingen tidigare skolerfarenhet, de har mått dåligt och längtat hem till Irak och det går bra med arabiska eftersom så många pratar det.

Inget ont om just de här kvinnorna. De kan mycket väl vara bra människor som vill ta sig ur arbetslösheten. Vad vet jag. En av dem hade haft jobb som städerska och trivts med det men blev tyvärr av med det. Nej, det intressanta är deras förklaringar till arbetslösheten, i relation till diagrammet nedan.

arbetskraft_2009

arbetskraft_2009_small

Rättelse
Detta är ackumulerat antal ärenden per månad. I Maj hade alltså allt som allt 88 städare invandrat. Jag hade missat det när jag först skrev inlägget. Ber om ursäkt för det misstaget. Det ändrar inte det idiotiska i det hela.

Siffrorna för juni har kommit och vi är nu uppe i 108 städare som arbetskraftsinvandrat. Av dem är 9 stycken städare från Irak (sid 37) vilket kan vara av intresse för arbetslösa Soreya och Haifa.

En av Rapports nyheter idag 20 juli var att arbetskraftsinvandringen ökar kraftigt. Städarna eller restaurangpersonalen nämndes inte. Istället fokuserades på dataspecialisterna och man fick intrycket att hela arbetskraftsinvandringen handlar om kompetens som inte finns här i Sverige.

Detta är förstås bara en liten del av arbetskraftsinvandringen. Flera tusen nya arbetstagare beviljas tillstånd varje månad. Från Turkiet, Iran, Irak, Pakistan, Kina, Bangladesh etc. Se länken nedan för mer info.

Uppdatering

Missa inte skribenten ISMs brev ”Är det städare Sverige behöver?” till regeringen angående detta.

Det finns publicerat på Webmagasin REBELL som ständigt har intressanta artiklar, rekommenderas! De skriver: ”Läs brevet, och ställ er frågan vilkas intresse man väljer att tillmötesgå med denna nästan osannolikt idiotiska lag.”

Varför har arbetslösheten blivit så stor? Radioinslag studio Ett
Arbetskraftsinvandringen perioden januari till juni 2009

Grönt snedsprång

”Regeringspartierna och MP fortsätter att samarbeta”

%d bloggare gillar detta: