Affes Statistik-blogg

Utländsk bakgrund i Sverige 1900-2010

Posted in Integration, Migration by Affe on oktober 21, 2011

Uppdatering. Jag har hittat siffror för 2010 och korrigerat inlägget. 26.8 procent för 2010 är ändrat till 26 procent.

Antalet invånare med utländsk bakgrund ökar snabbt i Sverige. Allra snabbast har ökningen varit de senaste tio åren, då den har fördubblats jämfört med de tjugo åren dessförinnan. I dag har mer än var fjärde invånare i Sverige utländsk bakgrund. Samtidigt minskar andelen svenskfödda med inrikes födda föräldrar.

Diagrammet ovan visar ökningen av människor med utländsk bakgrund i Sverige. De gula och röda staplarna utgör tillsammans det som förr kallades ”utländsk bakgrund”. Procenten ovanför staplarna visar hur stor del av befolkningen som de utgör.

Sedan 2003 för SCB inte längre statistik på svenskfödda med bara en utrikes född förälder. De räknas inte längre till gruppen ”utländsk bakgrund”. Med ett penndrag försvann cirka 565 000 personer från den statistiken. (Uppdatering: Tydligen för SCB fortfarande statistik över det. Mer om det i ett kommande inlägg.)

Bland dessa personer finns säkert många som både ser sig själva som och av andra betraktas som helsvenskar. Men med tanke på hur det ser ut idag, segregation och stor invandring från utpräglat religiösa/patriarkala kulturer kan man förmoda att det ”utländska” i många familjer starkt lever kvar även om bara en förälder är utrikesfödd.

Den gamla definitionen av ”utländsk bakgrund” är mer relevant idag än vad den var för 30 år sedan när invandringen främst kom från mer närliggande länder och kulturer och segregationen var mindre.

Prognosen slog fel

I boken ”Mångfald och ursprung” utgiven av Statens invandrarverk 1997 finns prognoser fram till 2020. Då gällde fortfarande den gamla definitionen av ”utländsk bakgrund”. Deras siffror motsvarar således procentsiffrorna ovanför staplarna i det översta diagrammet.

År 2000 prickade de in bra med 20.4 procent, men det rörde sig ju bara om tre år framåt i tiden. 2010 däremot gick inte riktigt lika bra. 1.5 procent fel låter kanske inte så mycket, men 1.5 procent av Sveriges befolkning rör sig om 140 985 personer. Men å andra sidan kunde ju inte prognosmakarna på Invandrarverket veta att det skulle brinna i huvudet på våra politiker på 2000-talet och i synnerhet efter 2006.

Fördubbling av hastigheten

Det syns inte så tydligt i det översta diagrammet, men hastigheten på invandringen har mer än fördubblats. Under tjugo år, perioden 1980-2000 ökade antalet utrikes födda med 376 845 personer. Under nästföljande tio år, perioden 2000-2010 ökade antalet utrikes födda med 381 131 personer.

Värt att notera är att när den röda stapeln ungefär nått till hälften, 1989, så ansåg dåvarande regering att det hade blivit ohållbart och fattade det så kallade Luciabeslutet.

Från boken ”Exit Folkhemssverige”

Vid slutet av 1989 ansåg regeringen att man hade nått taket. Landet hade inte mottagningskapacitet för flera. Den 13 december beslutade därför regeringen att tills vidare endast ta emot asylberättigade, inga de facto-flyktingar eller värnpliktsvägrare. Det skulle ha blivit ytterst kostsamt och fysiskt svåradministrerat med en fortsatt ökad tillströmning av asylsökande. Därför accepterade riksdagens majoritet hänvisningen till sviktande mottagningskapacitet.”

Tydligen anser våra makthavare att vi har en fantastiskt mycket bättre mottagningskapacitet idag.

Vissa av de gula staplarna i det övre diagrammet
är uppskattningar. Läs mer om det här:
Beskrivning av uträkningen

Norden

Klicka på bilden till höger för samma diagram men där de utrikes födda från Norden samt deras barn är separerade från resten.
Datakällor
SCB Befolkningsstatistik del 3, 2001
Utrikes födda i riket efter födelseland och kön. År 2000-2010
Efterkrigstidens invandring och utvandring
Befolkning efter bakgrund
Mångfald och ursprung (Statens invandrarverk 1997)
http://www.bgf.nu/lagom/9/ub.html

Relaterat
Vi kommer att vara långt fler än SCB:s prognos
Exit Folkhemssverige kapitel 9 slutsatser
Luciabeslutet och Bildtregeringen – en skräckhistoria (Robsten)

Människor från ”farliga länder” i Sverige 1975-2008

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on juni 18, 2009

Varje år sammanställer Forbes en lista över ”farliga” länder. Länder som man enligt Forbes bör undvika ”Avoid visiting these places if you value your safety”. Listan skiftar lite varje år och jag har plockat från olika år och fått fram 17 farliga länder.

farliga_17_lander

farliga_17_lander_small

Kom att tänka på Luciabeslutet när jag först såg diagrammet ovan. De som är lite yngre kanske inte vet vad det är. Det var ett beslut från en tid i Sverige då det fortfarande verkade finnas lite sans.

Från boken ”Exit Folkhemssverige”

Vid slutet av 1989 ansåg regeringen att man hade nått taket. Landet hade inte mottagningskapacitet för flera. Den 13 december beslutade därför regeringen att tills vidare endast ta emot asylberättigade, inga de facto-flyktingar eller värnpliktsvägrare. Det skulle ha blivit ytterst kostsamt och fysiskt svåradministrerat med en fortsatt ökad tillströmning av asylsökande. Därför accepterade riksdagens majoritet hänvisningen till sviktande mottagningskapacitet.

Ett intressant beslut med tanke på stapeln för 1989 i diagrammet. Borgarna vann valet 1991 och folkpartiet med Bengt Westerberg fick stort inflytande i invandringsfrågan. Hur det sen gick vet vi. Det brann i huvudet på våra makthavare.

Från Forbes.

Somalia is worst of a trio of failed states that tower over the rest of the world’s countries in terms of danger and dysfunction. The mountainous warzone of Afghanistan and the desert battlefield of Iraq round out the top three.

Sverige ska naturligtvis vara bäst även på detta område. Av de 17 ”farliga” länderna är det 3 som ligger i topp.

farliga_17_lander_2008

Med detta inte sagt att alla som kommer från de här länderna är kriminella och våldsbenägna. Långtifrån, men det kanske ökar risken en aning om man växer upp i några av de värsta tänkbara miljöerna. Miljöer så vidriga och skrämmande att det är svårt att föreställa sig.

Har Sverige mottagningskapaciteten?

Hur jag fick fram siffrorna.
Detta är mycket ofullständiga siffror. Det är svårt att hitta bra data. Jag har gått efter SCBs statistik över utländska medborgare i Sverige efter medborgarskapsland, samt statistiken över de som fått svenskt medborgarskap efter medborgarskapsland 2000-2008. Hur många som fått svenskt medborgarskap innan år 2000 har jag inga uppgifter på förutom Somalia där jag hittade siffror även för 90-talet. Av de som fått medborgarskap vet jag inte om de fortfarande befinner sig i Sverige, eller är i livet, så det är en felkälla. Med tanke på att 4181 irakier fick svenskt medborgarskap år 2000 så har nog åtskilliga tusen fått det även på 90 och 80-talet. Siffrorna är förmodligen i underkant. Exakta siffror är å andra sidan inte det viktiga här. Det intressanta är trenden och den hade inte varit så värst mycket annorlunda med exakta siffror.

http://www.forbes.com/2009/03/04/most-dangerous-countries-lifestyle-travel_dangerous_countries.html
http://www.bgf.nu/faktabanken/migration/som.html
SCB
http://exitsverige.blogspot.com/2007/04/kapitel-9-slutsatser.html
Luciabeslutet och Bildtregeringen – en skräckhistoria

%d bloggare gillar detta: