Affes Statistik-blogg

Vad räcker skäggbarnens pengar till?

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on november 5, 2009

starving_children2Hofors kommun
En enig kommunstyrelse beslutade i går att kommunen ska ta emot 30 ensamkommande flyktingbarn från maj nästa år.

Varje ensamkommande sk ”barn” kostar 1 900 kronor per dygn.

1900 kr x 365 = 693 500 kr per år
—————————————————
Från Läkare Utan Gränsers sida där de vill att man ska ge en gåva.

Vad räcker pengarna till?

Pengarna räcker till mycket! Varje krona är viktig i kampen för att rädda liv och lindra nöd. Och det kostar ofta inte mycket. Några exempel:

 • 1000 kronor kan betala för 4 kirurgiska kit för behandling av splitterskador.
 • 500 kronor kan behandla 100 personer för
  hjärnhinneinflammation.
 • 250 kronor kan rädda livet på ett mycket
  svårt undernärt barn.
 • 150 kronor kan rädda 15 personer från att
  dö i kolera.
 • 70 kronor kan ge 47 barn vaccinationsskydd
  mot mässling.

Kostnaden för ett ensamkommande barn hade t ex kunnat rädda

69 350 barn per år från att dö i kolera.

eller

465 635 barn hade kunnat fått vaccinationsskydd mot mässling.

Detta gäller alltså kostnaden för ett enda ensamkommande sk ”barn”.

Migrationsverket räknar med att 2 400 ensamkommande
flyktingbarn kommer till Sverige under 2009

Istället för att kasta pengarna på skäggiga barn, som till största delen inte alls är några ”barn”, de är ungdomar/unga män som används som ankare av familjen som hoppas på ett kunna återförenas med ”barnet” i Sverige när ankaret fått PUT, hade vi t ex kunnat rädda:

166,440 000 barn Etthundrasextiosex miljoner fyrahundrafyrtiotusen barn per år från att dö i kolera.

eller

1,117,524 000 barn En miljard etthundrasjutton miljoner femhundratjugofyratusen barn hade kunnat fått vaccinationsskydd mot mässling.

eller fått

332,880 000 trehundratrettiotvå miljoner åttahundraåttiotusen personer behandlade för hjärnhinneinflammation.

eller räddat

6,657 600 sex miljoner sexhundrafemtiosjutusensexhundra mycket svårt undernärda barn.

http://www.lakareutangranser.se/gava/Vad-racker-pengarna-till/
http://gd.se/nyheter/hofors/1.1455281
http://gd.se/nyheter/hofors/1.1472432
http://frianyheter.wordpress.com/2009/10/26/hofors-planerar-att-ta-emot-30-ensamkommande/

http://www.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticle.do?ldid=10&id=87411
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3724819.svd
http://www.dn.se/nyheter/sverige/manga-fler-ensamma-flyktingbarn-1.984760
http://hd.se/svalov/2009/11/04/informationsmoete-om/
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=191337
http://www.blt.se/nyheter/tt_inrikes/manga-fler-ensamma-flyktingbarn%281600255%29.gm
http://www.kristianstadsbladet.se/article/20091104/TYCKTTANKT/711049891
Vellingebråket splittrar Moderaterna

Människor från ”farliga länder” i Sverige 1975-2008

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on juni 18, 2009

Varje år sammanställer Forbes en lista över ”farliga” länder. Länder som man enligt Forbes bör undvika ”Avoid visiting these places if you value your safety”. Listan skiftar lite varje år och jag har plockat från olika år och fått fram 17 farliga länder.

farliga_17_lander

farliga_17_lander_small

Kom att tänka på Luciabeslutet när jag först såg diagrammet ovan. De som är lite yngre kanske inte vet vad det är. Det var ett beslut från en tid i Sverige då det fortfarande verkade finnas lite sans.

Från boken ”Exit Folkhemssverige”

Vid slutet av 1989 ansåg regeringen att man hade nått taket. Landet hade inte mottagningskapacitet för flera. Den 13 december beslutade därför regeringen att tills vidare endast ta emot asylberättigade, inga de facto-flyktingar eller värnpliktsvägrare. Det skulle ha blivit ytterst kostsamt och fysiskt svåradministrerat med en fortsatt ökad tillströmning av asylsökande. Därför accepterade riksdagens majoritet hänvisningen till sviktande mottagningskapacitet.

Ett intressant beslut med tanke på stapeln för 1989 i diagrammet. Borgarna vann valet 1991 och folkpartiet med Bengt Westerberg fick stort inflytande i invandringsfrågan. Hur det sen gick vet vi. Det brann i huvudet på våra makthavare.

Från Forbes.

Somalia is worst of a trio of failed states that tower over the rest of the world’s countries in terms of danger and dysfunction. The mountainous warzone of Afghanistan and the desert battlefield of Iraq round out the top three.

Sverige ska naturligtvis vara bäst även på detta område. Av de 17 ”farliga” länderna är det 3 som ligger i topp.

farliga_17_lander_2008

Med detta inte sagt att alla som kommer från de här länderna är kriminella och våldsbenägna. Långtifrån, men det kanske ökar risken en aning om man växer upp i några av de värsta tänkbara miljöerna. Miljöer så vidriga och skrämmande att det är svårt att föreställa sig.

Har Sverige mottagningskapaciteten?

Hur jag fick fram siffrorna.
Detta är mycket ofullständiga siffror. Det är svårt att hitta bra data. Jag har gått efter SCBs statistik över utländska medborgare i Sverige efter medborgarskapsland, samt statistiken över de som fått svenskt medborgarskap efter medborgarskapsland 2000-2008. Hur många som fått svenskt medborgarskap innan år 2000 har jag inga uppgifter på förutom Somalia där jag hittade siffror även för 90-talet. Av de som fått medborgarskap vet jag inte om de fortfarande befinner sig i Sverige, eller är i livet, så det är en felkälla. Med tanke på att 4181 irakier fick svenskt medborgarskap år 2000 så har nog åtskilliga tusen fått det även på 90 och 80-talet. Siffrorna är förmodligen i underkant. Exakta siffror är å andra sidan inte det viktiga här. Det intressanta är trenden och den hade inte varit så värst mycket annorlunda med exakta siffror.

http://www.forbes.com/2009/03/04/most-dangerous-countries-lifestyle-travel_dangerous_countries.html
http://www.bgf.nu/faktabanken/migration/som.html
SCB
http://exitsverige.blogspot.com/2007/04/kapitel-9-slutsatser.html
Luciabeslutet och Bildtregeringen – en skräckhistoria

Sverige Maj 2009

Posted in Betraktelser by Affe on maj 22, 2009

Revisorerna har kommit fram till att
äldreomsorgen är förhållandevis dyr.
Enligt en revisionsrapport måste den bli
mer kostnadseffektiv.

jobb_6


Många kommuner tvingas till stora
nedskärningar när skatteintäkterna minskar.
I Timrå kommun har var femtonde
anställd tvingats lämna äldreomsorgen.

jobb_5

”Ett toabesök sex minuter. En måltid nio.
Allt är klockat på demensavdelningen på Hagalids äldreboende
och tid att prata, trösta och hålla i handen finns inte längre.
Finanskrisen drabbar äldrevården hårt.”

jobb_4


Att vistas ute i friska luften – en självklar
rättighet för både djur och fängelsedömda.
För många äldre stannar det vid en dröm.
– Vi har ingen värdig vård för gamla, säger
Yngve Gustafson, professor i geriatrik.

jobb_2

Inom den svenska äldreomsorgen finns människor
som bara kommer ut i friska luften någon enstaka gång
varje år. Och som aldrig får möjlighet att delta i några aktiviteter.
– Det här känns som en förvaringsplats.
Här förvaras jag tills jag dör, säger Lars Beck Jensen.

jobb_1

Besparingarna har slagit så hårt att inte ens
den som ligger för döden kan räkna med sällskap
de sista timmarna i livet
– inte om det sker på kvällstid i alla fall.

jobb_3Ordern: Lägg inte tid på att umgås med de gamla
Toalettbesöket får ta sex minuter
Äldre tvingas stanna inne månad efter månad

Hushållsbarnen

Posted in Betraktelser by Affe on maj 19, 2009

Har surfat runt på några favoritbloggar.
Hittade på Merit Wagers blogg ett för mig nytt begrepp.
”hushållsbarn”.

”Vad gäller ”hushållsbarn” så ser Migrationsverkets taktik ut så här. En vuxen i någon av de ovanstående kategorierna säger att denne tagit hand om ett barn och vill därför att det barnet ska få uppehållstillstånd i Sverige. Det barnet sägs typiskt vara antingen ett syskonbarn, kusinbarn, hittebarn, eller klanbarn. Barnet identitet är okänd och Migrationsverket gör inga efterforskningar om barnets föräldrar. På enbart muntliga uppgifter skriver så Migrationsverket ut uppehållstillstånd för barnet, på tillståndsgrunden “hushållsgemenskap”. Någon övrig myndighetskontakt tas inte.”

Det kan alltså mycket väl vara kidnappade barn och humanistiska
Sverige i all sin präktighet och godhet hjälper kidnapparna.

”Sveket mot barnen är kanske det allra värsta – förutom att man bryter mot lagen och man struntar i vilka man släpper in i landet. Jag glömmer aldrig den somaliska man som ringde mig för några pår sedan och som jade fått reda på att tre av hans barn som följt med en främmande familj när den flydde från Somalia för mer än tio år sedan.”

Ibland känner man sig riktigt stolt över att vara svensk. Not!

Läs mer om detta på Merit Wagers blogg

Jag googlade på ”hushållsbarn” för att se hur uppmärksammat det blivit. 7 träffar förutom hennes egna artiklar. Nästan bara bloggar hade skrivit om det. Inte en enda tidning eller ”tung” opinionsbildare verkar ha uttalat sig. Är inte det ganska märkligt?

Svenska statliga tjänstemän på migrationsverket, med stöd från sina chefer, hjälper barnkidnappare. Allt för att inte stöta sig med antirasist-lobbyn. I media är det knäpptyst. Inga ansvariga ställs mot väggen. Inga politiker frågas ut. Inga stora rubriker. Ingenting. Sjukt!

%d bloggare gillar detta: