Affes Statistik-blogg

”Chockerande” resultat i brittisk undersökning.

Posted in Migration, Utlandet by Affe on februari 27, 2011

En undersökning i Storbritannien visar att hela 48 procent av befolkningen kan tänka sig att stödja ett politiskt anti-invandringsparti om det inte stod för våld och inte hade fascistiska drag.

Ett annat resultat till höger. Observera att ”Asian” inbegriper även människor från mellanöstern.

Storbritannien har av många betraktats som ett mycket ”tolerant” land. En bastion mot strömningarna i andra länder. Undersökningen som har gjorts av den antirasistiska organisationen ”Searchlight Educational Trust” kommer nog att debatteras friskt och kanske även få politiska konsekvenser.

These findings will be shocking to many. They shatter many of our liberal preconceptions. And they demonstrate conclusively that when it comes to the narrative of migration and race, our politicians and our community leaders are now running far behind those they seek to represent.
/Nick Lowles Searchlight Educational Trust.

Rapporten släpps i sin helhet måndag 28 feb och kommer att finnas för nedladdning på den här sidan.

Searchlight poll finds huge support for far right ‘if they gave up violence’
What Britons really think about immigration

SvD DN

Tagged with: ,

Sven-Erik Lindestam (S) tänker till.

Posted in Betraktelser, Migration, Prognoser by Affe on februari 25, 2011

Efter en ekonomisk sammanställning har det visat sig att flyktingmottagandet i Söderhamn gav ett tillskott på 27 miljoner kronor. Sven-Erik Lindestam (S) är kommunalråd i Söderhamn.

.

Artikeln försvann tämligen omgående från helahalsingland.se, men internet glömmer aldrig.
Flyktingmottagandet drar in miljoner

Tack till signaturen Aguierre på PI för uträkningen.

En miljon muslimer i Sverige om 20 år.

Posted in Betraktelser, Gammelmedia, Migration, Prognoser by Affe on februari 4, 2011

När CNN kablar ut en nyhet där Sverige nämns och det är dödstyst om den nyheten i svensk media, då vet man att det är läsvärt.
(Gammalt djungelordspråk)

Detta hände för några dagar sedan när CNN redovisade en rapport från ansedda Pew Forum on Religion and Public Life. Jag har gjort sökningar efter ”pew forum” på de stora svenska tidningarna och SVT men inte hittat något om detta. Jag kan förstås ha missat det.

Rapporten handlade om den muslimska befolkningstillväxten 20 år framåt i olika länder. Angående Europa står det bland annat så här i CNN:s Richard Allan Greenes inlägg:

And two western European countries – France and Belgium – will become more than 10 percent Muslim. Sweden will hover just below that level, at 9.9 percent.

Det finns en hel del intressant i rapporten. Till exempel finns det uppgifter om antalet muslimer i Sverige. Siffror för både 1990 och 2010.

Det kan ju tyckas märkligt eftersom det annars är så oerhört svårt att få fram en siffra. De senaste tio åren har den vanligaste siffran varit ca 400 000, men många andra siffror har nämnts. Till exempel från socialdemokratiska Broderskapsrörelsens medlemstidning valåret 1998 där det stod:

det finns nästan en halv miljon muslimer i Sverige – och att de tillsammans skulle kunna lyfta vilket parti som helst till oanade höjder.”

Pew Forum har tagit uppgifter från Eurostat och FN. Om de siffrorna duger till dem ska de väl duga till oss också tycker man.

Man kan och ska ha diskussioner om hur man ska definiera och hit och dit men helst inte under flera årtionden. Sverige verkar vara formligen besatt av detta. En konsekvens av att man aldrig kan komma överens om några siffror är att diskussionen kvävs redan innan den har börjat.

Sveriges brottsutveckling och brottsstatistik är ett strålande exempel på det. Osäkerheten som hela tiden kablas ut från Brå och våra favoritkriminologer förlamar hela debatten.

Alarmistisk rapport?
Man kan tro att rapporten är alarmistisk och att svensk media därför i sin oändliga visdom och godhet vill skydda oss från propaganda och islamofobi. Men rapporten har inte alls någon alarmistisk ton, snarare tvärtom. Alan Cooperman som leder Pew Forum menar att:

…den muslimska minoriteten i Europa kommer att växa till cirka 10 procent av den totala befolkningen i flera europeiska länder, men där stannar det.

– Det är långt ifrån det scenario om ett framtida ”Eurabien” som populister menar.”

Detta reflekteras även i artikeln i Dagen som har skrivit om rapporten. Rubriken är ”Låga födelsetal minskar muslimsk tillväxt”.

Så varför är det så tyst i övriga svenska media om detta? Varför fylls inte ledarsidor och kolumner med denna nyhet som verkar vara en rak höger mot alla ”näthatare” och inte minst ”islamofoberna” i SD?

Svaret på den frågan hittar man nog i siffrorna som redovisas för Sverige. Som redan nämnts kommer Frankrike och Belgien enligt rapporten att ha över 10 procent muslimer 2030. Närmare bestämt 10,3 respektive 10,2 procent (mellankolumnen i bilden till höger).

I tredje kolumnen redovisas den beräknade ökningstakten. Där ligger Sverige i topp bland de västeuropeiska länderna med 5.0.

Skillnaden i procentandel muslimer 2010 mellan Frankrike (7,5 procent) och Sverige (4,9 procent) är 2,6 procentenheter. Den skillnaden har 2030 minskat till 0,4 procentenheter. Med andra ord knappar vi in på Frankrike med nästan 0,1 procent varje år. Vilket i sin tur innebär att om den beräknade ökningstakten håller i sig ytterligare några år till efter 2030 har vi omkring 2035 gått om Frankrike. Detsamma gäller även i jämförelse med Belgien som vi går om cirka 2038.

Grafiken nedan visar Sveriges avancemang mycket tydligt.

Kort sagt, enligt Pew Forums rapport kommer Sverige inom en snar framtid att ha flest muslimer per capita i hela Västeuropa.

Speglar detta verkligen folkviljan i Sverige?

http://pewforum.org/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe.aspx

DN Dagen SvD

Människor från ”farliga länder” i Sverige 1975-2008

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on juni 18, 2009

Varje år sammanställer Forbes en lista över ”farliga” länder. Länder som man enligt Forbes bör undvika ”Avoid visiting these places if you value your safety”. Listan skiftar lite varje år och jag har plockat från olika år och fått fram 17 farliga länder.

farliga_17_lander

farliga_17_lander_small

Kom att tänka på Luciabeslutet när jag först såg diagrammet ovan. De som är lite yngre kanske inte vet vad det är. Det var ett beslut från en tid i Sverige då det fortfarande verkade finnas lite sans.

Från boken ”Exit Folkhemssverige”

Vid slutet av 1989 ansåg regeringen att man hade nått taket. Landet hade inte mottagningskapacitet för flera. Den 13 december beslutade därför regeringen att tills vidare endast ta emot asylberättigade, inga de facto-flyktingar eller värnpliktsvägrare. Det skulle ha blivit ytterst kostsamt och fysiskt svåradministrerat med en fortsatt ökad tillströmning av asylsökande. Därför accepterade riksdagens majoritet hänvisningen till sviktande mottagningskapacitet.

Ett intressant beslut med tanke på stapeln för 1989 i diagrammet. Borgarna vann valet 1991 och folkpartiet med Bengt Westerberg fick stort inflytande i invandringsfrågan. Hur det sen gick vet vi. Det brann i huvudet på våra makthavare.

Från Forbes.

Somalia is worst of a trio of failed states that tower over the rest of the world’s countries in terms of danger and dysfunction. The mountainous warzone of Afghanistan and the desert battlefield of Iraq round out the top three.

Sverige ska naturligtvis vara bäst även på detta område. Av de 17 ”farliga” länderna är det 3 som ligger i topp.

farliga_17_lander_2008

Med detta inte sagt att alla som kommer från de här länderna är kriminella och våldsbenägna. Långtifrån, men det kanske ökar risken en aning om man växer upp i några av de värsta tänkbara miljöerna. Miljöer så vidriga och skrämmande att det är svårt att föreställa sig.

Har Sverige mottagningskapaciteten?

Hur jag fick fram siffrorna.
Detta är mycket ofullständiga siffror. Det är svårt att hitta bra data. Jag har gått efter SCBs statistik över utländska medborgare i Sverige efter medborgarskapsland, samt statistiken över de som fått svenskt medborgarskap efter medborgarskapsland 2000-2008. Hur många som fått svenskt medborgarskap innan år 2000 har jag inga uppgifter på förutom Somalia där jag hittade siffror även för 90-talet. Av de som fått medborgarskap vet jag inte om de fortfarande befinner sig i Sverige, eller är i livet, så det är en felkälla. Med tanke på att 4181 irakier fick svenskt medborgarskap år 2000 så har nog åtskilliga tusen fått det även på 90 och 80-talet. Siffrorna är förmodligen i underkant. Exakta siffror är å andra sidan inte det viktiga här. Det intressanta är trenden och den hade inte varit så värst mycket annorlunda med exakta siffror.

http://www.forbes.com/2009/03/04/most-dangerous-countries-lifestyle-travel_dangerous_countries.html
http://www.bgf.nu/faktabanken/migration/som.html
SCB
http://exitsverige.blogspot.com/2007/04/kapitel-9-slutsatser.html
Luciabeslutet och Bildtregeringen – en skräckhistoria

Hushållsbarnen

Posted in Betraktelser by Affe on maj 19, 2009

Har surfat runt på några favoritbloggar.
Hittade på Merit Wagers blogg ett för mig nytt begrepp.
”hushållsbarn”.

”Vad gäller ”hushållsbarn” så ser Migrationsverkets taktik ut så här. En vuxen i någon av de ovanstående kategorierna säger att denne tagit hand om ett barn och vill därför att det barnet ska få uppehållstillstånd i Sverige. Det barnet sägs typiskt vara antingen ett syskonbarn, kusinbarn, hittebarn, eller klanbarn. Barnet identitet är okänd och Migrationsverket gör inga efterforskningar om barnets föräldrar. På enbart muntliga uppgifter skriver så Migrationsverket ut uppehållstillstånd för barnet, på tillståndsgrunden “hushållsgemenskap”. Någon övrig myndighetskontakt tas inte.”

Det kan alltså mycket väl vara kidnappade barn och humanistiska
Sverige i all sin präktighet och godhet hjälper kidnapparna.

”Sveket mot barnen är kanske det allra värsta – förutom att man bryter mot lagen och man struntar i vilka man släpper in i landet. Jag glömmer aldrig den somaliska man som ringde mig för några pår sedan och som jade fått reda på att tre av hans barn som följt med en främmande familj när den flydde från Somalia för mer än tio år sedan.”

Ibland känner man sig riktigt stolt över att vara svensk. Not!

Läs mer om detta på Merit Wagers blogg

Jag googlade på ”hushållsbarn” för att se hur uppmärksammat det blivit. 7 träffar förutom hennes egna artiklar. Nästan bara bloggar hade skrivit om det. Inte en enda tidning eller ”tung” opinionsbildare verkar ha uttalat sig. Är inte det ganska märkligt?

Svenska statliga tjänstemän på migrationsverket, med stöd från sina chefer, hjälper barnkidnappare. Allt för att inte stöta sig med antirasist-lobbyn. I media är det knäpptyst. Inga ansvariga ställs mot väggen. Inga politiker frågas ut. Inga stora rubriker. Ingenting. Sjukt!

%d bloggare gillar detta: