Affes Statistik-blogg

Ekonomiskt bistånd i Katrineholm 1998-2009

Posted in Integration, Migration by Affe on mars 10, 2011

Från boken ”Världsmästarna” av Julia Caesar:

I Katrineholm har kommunalrådet Göran Dahlström insett att hans kommun inte längre klarar att ta emot nyanlända i den takt som kommunen har förbundit sig att göra. Etthundra flyktingar per år från 2007 har Katrineholm avtalat med Migrationsverket att ta emot. Men sedan avtalet skrevs har förutsättningarna ändrats drastiskt. Istället för 100 har det kommit 300 varje år. Man räknade inte med anhöriginvandringen – som är tre gånger så stor som asylinvandringen.

Under de senaste två åren har 400 barn flyttat in. I november 2009 väntade kommunen ytterligare 100 barn från Somalia – samtliga analfabeter som ställer stora krav på läs- och skrivundervisning på sitt hemspråk somaliska. Planerna för skola och barnomsorg måste göras om. Situationen har blivit ohållbar.

Som en följd av migrationsuppgörelsen ska alltså Katrineholm nu ta emot ytterligare kanske 300 somaliska barn.

Kan komma upp emot 300 barn
Upp till 300 somaliska barn väntas till Katrineholm

%d bloggare gillar detta: