Affes Statistik-blogg

Den virtuella polisen

Posted in Betraktelser by Affe on september 23, 2012

Ett hemligt dokument har läckt ut från ”The Clean IT project”. Ett EU-projekt med målet att: ”Reduce the impact of the terrorist use of internet”. Nu handlar det inte bara om terrorism utan även ”extremism” och ”hate speech”. Det vill säga, långt ifrån bara Al-Qaida utan även alla vi som bär på tankegods och producerar tankefigurer som riskerar att skapa monster som Breivik.

På sidan 21 i det läckta dokumentet tar man upp de nya ”virtuella poliserna” som ska patrullera det framtida ”rena” internet. De ska inte bara infiltrera och bli medlemmar i så många terrorist- och extremist-sammanhang som möjligt. De ska även finnas till för de icke-extremistiska nätanvändarna. En slags kvarterspolis som man kan vända sig till om man har upplevt något obehagligt.

”Virtual police officers should use easy to understand (‘popular’) language, friendly icons and profile photographs, in order to lower the tresholds of being contacted and in order to be effective in combination with (often younger) users of the social medium.”

Med andra ord, för att få vanligt folk (ofta ungdomar) att lättare bli angivare ska man snacka deras språk och ha en vänlig framtoning.

Så vill EU avskaffa yttrandefriheten på nätet
Police to ‘patrol’ Facebook and Twitter for terrorists under EU plan
Läckt EU-dokument avslöjar hur snaran om yttrandefrihetens hals dras åt

Tagged with: , ,

Vem är egentligen extrem?

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on april 16, 2010

Motståndare till Sveriges invandringspolitik beskrivs ofta som extrema, men vilka är det egentligen som är extrema? De som vill förändra politiken eller de som tycker Sveriges linje är sansad?

Jag har tittat lite på andelen asylsökande i några EU-länder. EU-länder som är någorlunda stora. Observera att detta bara är andelen asylsökande, och inte andelen människor vi släpper in. Att jämföra statistik mellan länder är alltid vanskligt, inte minst i en sån snårskog som migration med alla dess varianter, asyl, arbetskraft, anhöriga osv.

Att jämföra andelen asylsökande i olika länder ger alltså långtifrån en samlad bild men det kan ändå ge en bild av skillnaden mellan de olika länderna. Skillnader i signaler som länderna sänder ut till asylsökande, vilket i sin tur visar hur de olika länderna ser på sin mottagningskapacitet. Varje asylsökande innebär givetvis kostnader och det slukar resurser.

När jag letade material till detta inlägg stötte jag på detta på Migrationsverkets sida.

Även om antalet asylsökande har minskat, tar Sverige fortfarande (2009) emot många asylsökande. I Europa är Sverige det fjärde största mottagarlandet. Flest asylsökande har Frankrike och Storbritannien.

Ovanstående är en kraftig vilseledning, snudd på lögn. En och annan tror säkert att det kan röra sig om per capita, men det gör det alltså inte.

Nedanstående diagram visar antal asylsökande (gröna staplar) under de tre senaste åren 2007-2009. Där ligger Sverige trea med 84 910 asylsökande. Följt av Tyskland (68 900), Italien (61 970) och Grekland (60 920).

De gula staplarna visar hur det hade sett ut ifall alla länder tagit emot lika många asylsökande, i förhållande till invånarantal, som Sverige.

Frankrike skulle då ha tagit emot 580 128 sylsökande istället för 106 770.
Storbritannien: 553 380 istället för 89 460
Tyskland: 750 228 istället för 68 900
Finland: 48 531 istället för 11 360
Italien: 565 868 istället för 61 970
Nederländerna: 150 878 istället för 35 410
Danmark: 49 788 istället för 7 960
Polen: 350 716 istället för 25 000
Belgien: 94 623 istället för 40 560
Irland: 37 414 istället för 10 550
Österrike: 74 660 istället för 40 590
Grekland: 102 499 istället för 60 920
Spanien: 368 289 istället för 15 180
Portugal: 96 905 istället för 520

Sammanlagt skulle dessa länder ha tagit emot 3,908 817 asylsökande istället för 660 060 under de tre senaste åren. Hur hade det påverkat de länderna?

Ett annat sätt att visa på hur mycket Sverige sticker ut:

Vem är det som är extrem?

Källor:

Lista över länder efter folkmängd

Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, 2009

Tagged with: ,
%d bloggare gillar detta: