Affes Statistik-blogg

Klarspråk om flyktingbarnen

Posted in Migration by Affe on januari 28, 2017

Börjar det hända något i Sverige? Börjar man kunna säga sanningar om de ensamkommande flyktingbarnen?

Med jämna mellanrum tänds hoppet om att klarspråk äntligen ska börja talas.

I Dagens Nyheter av alla ställen intervjuas barnpsykologen Marie Hessle.

Hon berättar:

De här barnen förses med en flygbiljett och en historia. De reser alltid på vuxnas initiativ och ofta med ett bestämt uppdrag. Alla har svåra upplevelser bakom sig, och de flesta får också- stanna i Sverige. Men den historia de berättar är ofta tillrättalagd. Varken namn, ålder, ursprungsland eller uppgifter om föräldrar eller syskon kanske stämmer.

Just nu säger många barn att de kommer från Somalia. De säger att de har suttit i fängelse och lyckats fly eller också har deras pappa blivit skjuten utanför huset. Familjen är skingrad och de vet inte var mamma eller syskonen tagit vägen. I fickan har de en adress till en ”släkting” i Sverige. Men bakgrunden är oftast betydligt mer komplicerad än så och ibland stämmer uppgifterna inte alls med verkligheten.

Forskaren Reza Eyrumlu skriver i tidskriften ”Invandrare & Minoriteter”.

Barn och ungdomar som anländer ensamma till Sverige och söker asyl här vet i regel med sig att de måste försöka få uppehållstillstånd i landet för att därmed kunna hjälpa sina föräldrar att få komma efter hit. Den som spelar den viktigaste rollen i dessa barns och ungdomars dagliga kontakter är en människosmugglare: den information som han ger dem skall hjälpa föräldrarna att få komma till Sverige.

Barnen blir därigenom ofta tvungna att vittna falskt inför svenska myndigheter och att dölja sina känslor för sig själva. De gör vad som helst för att fullfölja sin enda plikt mot de sina i hemlandet i en situation där de växer, studerar, upplever och känner behov av olika sociala kontakter. Deras sociala behov under den långa väntetiden i Sverige kommer på detta sätt delvis i konflikt med plikten mot föräldrarna och släkten. Därigenom lever de under starkt tryck från flera håll.

Nu till kallduschen.

Det första citatet är mycket riktigt från en artikel i DN men det skrevs i september 1992. 24 år sedan.

Det andra citatet har också några år på nacken. Det publicerades 1990.

Flyktingbarn

Tagged with:

Börjar sanningen krypa fram?

Posted in Betraktelser, Gammelmedia, Migration by Affe on juli 23, 2010

Börjar det hända något i Sverige? Börjar man kunna säga sanningar om de ensamkommande flyktingbarnen?

Med jämna mellanrum tänds hoppet om att klarspråk äntligen ska börja talas.

I Dagens Nyheter av alla ställen intervjuas barnpsykologen Marie Hessle.

Hon berättar:

De här barnen förses med en flygbiljett och en historia. De reser alltid på vuxnas initiativ och ofta med ett bestämt uppdrag. Alla har svåra upplevelser bakom sig, och de flesta får också- stanna i Sverige. Men den historia de berättar är ofta tillrättalagd. Varken namn, ålder, ursprungsland eller uppgifter om föräldrar eller syskon kanske stämmer.

Just nu säger många barn att de kommer från Somalia. De säger att de har suttit i fängelse och lyckats fly eller också har deras pappa blivit skjuten utanför huset. Familjen är skingrad och de vet inte var mamma eller syskonen tagit vägen. I fickan har de en adress till en ”släkting” i Sverige. Men bakgrunden är oftast betydligt mer komplicerad än så och ibland stämmer uppgifterna inte alls med verkligheten.

Forskaren Reza Eyrumlu skriver i tidskriften ”Invandrare & Minoriteter”.

Barn och ungdomar som anländer ensamma till Sverige och söker asyl här vet i regel med sig att de måste försöka få uppehållstillstånd i landet för att därmed kunna hjälpa sina föräldrar att få komma efter hit. Den som spelar den viktigaste rollen i dessa barns och ungdomars dagliga kontakter är en människosmugglare: den information som han ger dem skall hjälpa föräldrarna att få komma till Sverige.

Barnen blir därigenom ofta tvungna att vittna falskt inför svenska myndigheter och att dölja sina känslor för sig själva. De gör vad som helst för att fullfölja sin enda plikt mot de sina i hemlandet i en situation där de växer, studerar, upplever och känner behov av olika sociala kontakter. Deras sociala behov under den långa väntetiden i Sverige kommer på detta sätt delvis i konflikt med plikten mot föräldrarna och släkten. Därigenom lever de under starkt tryck från flera håll.

Nu till kallduschen.

Det första citatet är mycket riktigt från en artikel i DN men det skrevs i september 1992. 18 år sedan.

Det andra citatet har också några år på nacken. Det publicerades 1990.

Flyktingbarn

Lägg ned migrationsverket!

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on november 12, 2009

Det kostar bara pengar i onödan.

Skrivet av en anställd på migrationsverket.

Vårt arbete på asylområdet känns mer och mer meningslöst i och med Visionen. Det finns knappast någon poäng med att utreda asylskälen när till och med den mest oseriösa sökande är fullt införstådd med att han kommer att få tillstånd, om inte i asylprocessen så i alla fall på grund av anknytning till barn som han han skaffat under tiden som asylsökande eller på grund av arbete som hans släkting erbjudit honom i familjens pizzeria.

ensamkommande2OBS! OBS! OBS!
Obligatorisk läsning för alla som uttalar sig om ensamkommande barn

Angående Migrationsverkets barnhantering

Är det inte dags att konstatera att kejsaren är naken? Hur länge ska vi låta den här löjliga cirkusen få fortsätta?

PS: Sprid länkar till Merit Wagers blogg så mycket som möjligt. Hennes blogg är unik på det här området då hon publicerar texter skrivna av personer som är mitt i denna cirkus. En riktig nagel i ögat på alla förnekare och en blogg de inte kan avfärda med den sedvanliga smutskastningen.

Webmagasin Rebell har ett bra inlägg med många exempel på vad man kan hitta på Wagers blogg.

Minister vädjar till kommuner
Stark känsla av oro i Hököpinge
Flyktingvänlig politiker hoppade av efter hot
I Vellinge vill man inte ta emot flyktingbarn.
Kommuner kan tvingas ta emot flyktingbarn

Tagged with:

Vad räcker skäggbarnens pengar till?

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on november 5, 2009

starving_children2Hofors kommun
En enig kommunstyrelse beslutade i går att kommunen ska ta emot 30 ensamkommande flyktingbarn från maj nästa år.

Varje ensamkommande sk ”barn” kostar 1 900 kronor per dygn.

1900 kr x 365 = 693 500 kr per år
—————————————————
Från Läkare Utan Gränsers sida där de vill att man ska ge en gåva.

Vad räcker pengarna till?

Pengarna räcker till mycket! Varje krona är viktig i kampen för att rädda liv och lindra nöd. Och det kostar ofta inte mycket. Några exempel:

 • 1000 kronor kan betala för 4 kirurgiska kit för behandling av splitterskador.
 • 500 kronor kan behandla 100 personer för
  hjärnhinneinflammation.
 • 250 kronor kan rädda livet på ett mycket
  svårt undernärt barn.
 • 150 kronor kan rädda 15 personer från att
  dö i kolera.
 • 70 kronor kan ge 47 barn vaccinationsskydd
  mot mässling.

Kostnaden för ett ensamkommande barn hade t ex kunnat rädda

69 350 barn per år från att dö i kolera.

eller

465 635 barn hade kunnat fått vaccinationsskydd mot mässling.

Detta gäller alltså kostnaden för ett enda ensamkommande sk ”barn”.

Migrationsverket räknar med att 2 400 ensamkommande
flyktingbarn kommer till Sverige under 2009

Istället för att kasta pengarna på skäggiga barn, som till största delen inte alls är några ”barn”, de är ungdomar/unga män som används som ankare av familjen som hoppas på ett kunna återförenas med ”barnet” i Sverige när ankaret fått PUT, hade vi t ex kunnat rädda:

166,440 000 barn Etthundrasextiosex miljoner fyrahundrafyrtiotusen barn per år från att dö i kolera.

eller

1,117,524 000 barn En miljard etthundrasjutton miljoner femhundratjugofyratusen barn hade kunnat fått vaccinationsskydd mot mässling.

eller fått

332,880 000 trehundratrettiotvå miljoner åttahundraåttiotusen personer behandlade för hjärnhinneinflammation.

eller räddat

6,657 600 sex miljoner sexhundrafemtiosjutusensexhundra mycket svårt undernärda barn.

http://www.lakareutangranser.se/gava/Vad-racker-pengarna-till/
http://gd.se/nyheter/hofors/1.1455281
http://gd.se/nyheter/hofors/1.1472432
http://frianyheter.wordpress.com/2009/10/26/hofors-planerar-att-ta-emot-30-ensamkommande/

http://www.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticle.do?ldid=10&id=87411
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3724819.svd
http://www.dn.se/nyheter/sverige/manga-fler-ensamma-flyktingbarn-1.984760
http://hd.se/svalov/2009/11/04/informationsmoete-om/
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=191337
http://www.blt.se/nyheter/tt_inrikes/manga-fler-ensamma-flyktingbarn%281600255%29.gm
http://www.kristianstadsbladet.se/article/20091104/TYCKTTANKT/711049891
Vellingebråket splittrar Moderaterna

%d bloggare gillar detta: