Affes Statistik-blogg

Misshandel inkl. grov mot barn 0-6 år 1981-2008

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on juli 16, 2009

Sverige_folk_misshandel_barn_1981_2008

Sverige_folk_misshandel_barn_1981_2008_small

Ytterligare en kurva med de typiska förändringarna. dvs någon gång i mitten på 80-talet vaknade svenskarna upp och förstod att det går att anmäla brott. Denna insikt har bara växt och växt i omfattning. Så till den milda grad att vi enligt vissa faktiskt reagerar helt fel när vi blir förskräckta. Vi bör istället vara stolta över våra brottsökningskurvor.

children_crossing

Evin Rubar och teamet på ”Dokument inifrån” har gått igenom samtliga lvu-domar (lvu betyder lagen om vård av unga) under 2005 som handlar om barnmisshandel. Det visar sig då, enligt Evin Rubar, att 75 procent av de barn som omhändertagits kommer från hem med utländsk, utomnordisk bakgrund. Tre fall av fyra alltså. Någon särskild invandrargrupp kan dock inte utpekas.

Det kan vara värt att påpeka att inställningen till barnuppfostran runt om i världen oftast radikalt skiljer sig från den svenska synen som innebär att våld inte får användas mot barn….

…- På myndigheterna känner man till problemet, men man säger inget utåt av rädsla att stämplas som främlingsfientlig eller rasistisk, säger Evin Rubar.

Aga trots förbud

Barnmisshandel blir allt vanligare
Ingen minskning av barnmisshandel
En fördubbling av antalet anmälda fall

Tagged with: ,
<span>%d</span> bloggare gillar detta: