Affes Statistik-blogg

Sverige och Tyskland tar ansvar?

Posted in Migration by Affe on december 18, 2014

Den senaste tiden har det varit populärt bland våra makthavare att säga att Sverige och Tyskland tar ansvar på asylområdet. Sanningen är att Tyskland inte ens är i närheten av Sverige när det gäller att ”ta ansvar”. Varför låter journalisterna politikerna komma undan med det?

Färsk statistik från Eurostat visar hur det ser ut.

asylsokande_kvartal_1_3

I absoluta tal tog Tyskland emot 130 895 asylsökande under perioden. Om Tyskland hade tagit lika stort ”ansvar” som Sverige hade den siffran istället varit 502 636.

Varför säger man då att det är ”Tyskland och Sverige” som tar sitt ansvar? Jo, därför att det har en lugnande effekt. Man vill signalera att Sverige inte är ensamt om den här politiken. Om tyskarna kan ta ett stort ansvar då skall väl vi också kunna klara det, är budskapet.

Dessvärre är vi helt ensamma om den här politiken. Tyskland tittar lika storögt förvånade på Sverige som de andra länderna i Europa gör. Richard Swartz skriver om den saken i den mycket läsvärda artikeln ”Inför en förundrad omvärld”.

Eurostat

Tagged with: ,

Diskussionsunderlag vid valstugan

Posted in Migration by Affe on augusti 24, 2014

asyl_per_miljonPå begäran från en läsare har jag gjort en printvänlig PDF av statistiken över asylsökande som jag hade med i inlägget ”Fredrik Reinfeldt öppnar sitt hjärta”.

Printa ut (obs liggande) och använd som diskussionsunderlag vid valstugorna eller i andra sammanhang.

Ladda ned PDF här.

Dubbelkolla gärna på Eurostat så att ni kan gå i god för att siffrorna stämmer. Statistiken finns på sidan 4 i båda publikationerna, i kolumnen ”Applicants per million inhabitants”.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-QA-14-008
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-QA-14-003

Sverige fortsätter att vara extremt

Posted in Migration by Affe on februari 3, 2013

Frankrike och Tyskland tar emot flest asylsökande i Europa och på tredje plats kommer Sverige, en bit före fyran Storbritannien. Många menar att det inte är något problem – eftersom de utgår från att det handlar om asylsökande per capita. Det gör det inte. Det handlar om absoluta tal. Räknar man om antalet asylsökande i förhållande till befolkning placerar sig Sverige på en förkrossande förstaplats. Om de andra stora mottagarländerna skulle ha tagit emot lika många som vi, skulle Tyskland ta emot åtta gånger så många flyktingar som de gör i dag.
Bara det faktum att Sverige tar emot nästan lika många (och i ett fall fler) asylsökande än Europas största länder, visar vilken en enorm skillnad det är i storleken på asylmottagandet. Hur stor skillnaden är i förhållande till folkmängden, kan man åskådliggöra genom att räkna ut hur många asylsökande dessa länder hade haft om de hade varit lika populära som Sverige.

Observera att siffrorna i denna framställning gäller antalet asylsökande och inte antalet som beviljas asyl. Men hur många som söker asyl är av intresse, i synnerhet för Sverige. Dels för att asylmottagandet utgör en stor och mycket kostsam apparat, och dels för att ett avslag inte alltid betyder att den sökande återvänder.

Författaren Merit Wager publicerar dagligen rapporter från anonyma ”miggor” (handläggare på Migrationsverket) på sin blogg. Där får man veta varför just Sverige är de asylsökandes favoritland:

”Här är det lättast att ta sig in, för ”svenskarna är så naiva” (sagt av många asylsökande). Och får man avslag på sin ansökan så kan man stanna ändå, den svarta sektorn växer så det knakar och åker man fast så kallas man ”papperslös” och omhuldas av bland andra journalister som inte har någon som helst kunskap om den utlänningslag som gäller.”
http://meritwager.wordpress.com/2012/10/18/varfor-lyssnar-ingen-varfor-bryr-sig-ingen/

För att undvika eventuella extrema värden åt något håll är det bättre att slå ihop några års statistik snarare än att använda det senaste året. I det här exemplet har jag slagit ihop samtliga asylsökanden från januari 2007 – september 2012. Fem helår och tre kvartal från 2012. Den slutliga statistiken för 2012 har inte kommit än.
asylsokande_2007_2012_blogg

De gula staplarna visar det faktiska antalet asylsökande till de olika länderna under perioden. De gröna staplarna visar antal asylsökande landet hade haft om de “matchat” Sverige – det vill säga, om landet hade tagit emot lika många som Sverige i förhållande till sin egen folkmängd. Tyskland hade då tagit emot över 1,5 miljoner asylsökande i stället för 198 822 under perioden. Det är nästan åtta gånger fler. Storbritannien sju gånger fler och Frankrike något mindre, men ändå nästan fem gånger fler.
asylsokande_2007_2012_norden_blogg
Jämför man med de nordiska länderna (Obs! annan skala) är skillnaderna för Finland och Danmark i stort sett desamma som för länderna i det första diagrammet. I Norges fall är skillnaden inte alls lika stor, vilket främst beror på åren 2008 och 2009 då Norge tog emot stora mängder asylsökande. Till och med fler per capita än vad Sverige gjorde under de två åren. Åren efter det har Norge legat på mer beskedliga nivåer, men ändå högt jämfört med Finland och Danmark.

Fotnot: Denna artikel publicerades i Dispatch International den 24 jan.

Tagged with:

Sverige extremare än någonsin?

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on april 17, 2011

För ett år sen skrev jag inlägget Vem är egentligen extrem?. Nu har nya siffror kommit och Sverige är extremare än någonsin.

Nedanstående diagram visar antal asylsökande (gröna staplar) under åren 2007-2010 för ett antal jämförbara länder. Malta och Cypern tar emot många asylsökande i förhållande till sin storlek men de är inte jämförbara. Dels på grund av att de är så små och dels för att deras popularitet knappast handlar om att folk vill just dit. De råkar bara ligga på vägen till Europa.

Sverige tog under denna period emot 116 730 asylsökande. Bara Frankrike tog emot fler 154 700. De blå staplarna visar hur det hade sett ut ifall alla länder tagit emot lika många asylsökande, i förhållande till invånarantal, som Sverige.

Frankrike skulle då ha tagit emot 815 402 asylsökande istället för 154 700.
Storbritannien: 768 573 istället för 112 380
Tyskland: 1,013 363 istället för 110 230
Finland: 66 669 istället för 15 380
Italien: 750 775 istället för 70 160
Nederländerna: 206 413 istället för 48 740
Danmark: 68 885 istället för 13 000
Polen: 471 884 istället för 31 540
Belgien: 134 131 istället för 60 500
Irland: 55 383 istället för 12 490
Österrike: 104 019 istället för 51 600
Grekland: 140 061 istället för 71 190
Spanien: 571 742 istället för 17 930
Portugal: 131 770 istället för 680

Sammanlagt skulle dessa länder ha tagit emot 5,299 070 asylsökande istället för 887 250 under perioden 2007-2010. Hur hade det påverkat de länderna?

Ett annat sätt att visa på hur mycket Sverige sticker ut:

Källor:

Lista över länder efter folkmängd

Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, 2010

DN SvD DN DN

Tagged with:

Vem är egentligen extrem?

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on april 16, 2010

Motståndare till Sveriges invandringspolitik beskrivs ofta som extrema, men vilka är det egentligen som är extrema? De som vill förändra politiken eller de som tycker Sveriges linje är sansad?

Jag har tittat lite på andelen asylsökande i några EU-länder. EU-länder som är någorlunda stora. Observera att detta bara är andelen asylsökande, och inte andelen människor vi släpper in. Att jämföra statistik mellan länder är alltid vanskligt, inte minst i en sån snårskog som migration med alla dess varianter, asyl, arbetskraft, anhöriga osv.

Att jämföra andelen asylsökande i olika länder ger alltså långtifrån en samlad bild men det kan ändå ge en bild av skillnaden mellan de olika länderna. Skillnader i signaler som länderna sänder ut till asylsökande, vilket i sin tur visar hur de olika länderna ser på sin mottagningskapacitet. Varje asylsökande innebär givetvis kostnader och det slukar resurser.

När jag letade material till detta inlägg stötte jag på detta på Migrationsverkets sida.

Även om antalet asylsökande har minskat, tar Sverige fortfarande (2009) emot många asylsökande. I Europa är Sverige det fjärde största mottagarlandet. Flest asylsökande har Frankrike och Storbritannien.

Ovanstående är en kraftig vilseledning, snudd på lögn. En och annan tror säkert att det kan röra sig om per capita, men det gör det alltså inte.

Nedanstående diagram visar antal asylsökande (gröna staplar) under de tre senaste åren 2007-2009. Där ligger Sverige trea med 84 910 asylsökande. Följt av Tyskland (68 900), Italien (61 970) och Grekland (60 920).

De gula staplarna visar hur det hade sett ut ifall alla länder tagit emot lika många asylsökande, i förhållande till invånarantal, som Sverige.

Frankrike skulle då ha tagit emot 580 128 sylsökande istället för 106 770.
Storbritannien: 553 380 istället för 89 460
Tyskland: 750 228 istället för 68 900
Finland: 48 531 istället för 11 360
Italien: 565 868 istället för 61 970
Nederländerna: 150 878 istället för 35 410
Danmark: 49 788 istället för 7 960
Polen: 350 716 istället för 25 000
Belgien: 94 623 istället för 40 560
Irland: 37 414 istället för 10 550
Österrike: 74 660 istället för 40 590
Grekland: 102 499 istället för 60 920
Spanien: 368 289 istället för 15 180
Portugal: 96 905 istället för 520

Sammanlagt skulle dessa länder ha tagit emot 3,908 817 asylsökande istället för 660 060 under de tre senaste åren. Hur hade det påverkat de länderna?

Ett annat sätt att visa på hur mycket Sverige sticker ut:

Vem är det som är extrem?

Källor:

Lista över länder efter folkmängd

Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, 2009

Tagged with: ,
%d bloggare gillar detta: