Affes Statistik-blogg

Invasion av städare och restaurangpersonal

Posted in Betraktelser, Medias mörkning, Migration by Affe on juli 4, 2011

Migrationsstatistiken för första halvåret har kommit, och Migrationsverket skriver sitt sedvanliga vilseledande pressmeddelande.

Allt fler arbetskraftsinvandrare till Sverige

Nu börjar emellertid den nya arbetskraftsinvandringen bli så absurd att vilseledningsmanövrarna inte räcker till.

Bilden som illustrerar artikeln på Migverket föreställer en ”IT-specialist”. De är ju fortfarande den största gruppen. Men är den verkligen det?

Kreativ kategorisering är en av de metoder som myndigheter använder sig av när allmänheten ska vilseledas.

De flesta våldtäkter sker i nära relationer.
Lyckades Brå få oss att tro för några år sen. Tittade man lite närmare på statistiken visade det sig att de hade delat upp våldtäktsanmälningarna i fyra kategorier varav ”nära relation” var störst med 32 procent av anmälningarna.

De kunde alltså lika gärna ha meddelat att
”68 procent av våldtäkterna sker INTE i nära relationer.”
Det hade varit mer relevant eftersom nära relationskategorin minskade.

Kreativa kategoriseringar kryllar det av även i Migverkets statistik. Två huvudvarianter används.

1. När man (som i fallet med våldtäkter) vill förhindra att en kategori blir störst, dela upp den, voila! Statistiken ser plötsligt helt annorlunda ut.

I arbetskraftsstatistiken finns två mycket närbesläktade kategorier:
Storhushålls- och restaurangpersonal” samt ”Köks- och restaurangbiträden

Migverket skriver:

De flesta arbetstagare är IT-specialister (1 269), anställda inom storhushåll och restaurang (792) och städare med flera (494).

Men slår man ihop ”Storhushålls- och restaurangpersonal” med ”Köks- och restaurangbiträden” så blir det 1 290. Det är alltså fler än IT-specialisterna (1 269). Genom att dela upp det i två kategorier så är IT-specialister fortfarande störst. Något som ansvariga politiker är mycket tacksamma över.

2. Den andra varianten är fördunklingen av en kategori. Gör kategorin svår att tyda.

Ett exempel på det är kategorin:
”Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl”

Sen när började tidningsutdelning ha något med vaktmästeri att göra? Och vad är ”m.fl”?

88 personer i denna så kallade kategori har invandrat i år. Är det 2 tidningsbud och 85 vaktmästare och 1 ”m.fl” eller har kategorin en annan sammansättning? Det är omöjligt att tyda.

Vi kan förvänta oss att media, i den mån de överhuvudtaget rapporterar om saken, villigt kommer att förmedla att IT-specialisterna är den största gruppen.

De kommer garanterat inte att berätta att det har kommit fler städare under årets första 6 månader än vad det gjorde under hela förra året.

Almedalsveckan pågår just nu i Visby. Vilken politiker blir först med att upplysa det svenska folket om att 82 städare invandrar varje månad?

Vilken politiker blir först med att förklara för det svenska folket varför vi behöver 82 nya städare i månaden?

Beviljade arbetstillstånd 2011
Tobias Billström säger två ord för mycket
DN DN SvD

Tobias Billström säger två ord för mycket

Posted in Gammelmedia, Migration by Affe on juni 5, 2011


Ja det är faktiskt sant. 307 städare har arbetskraftsinvandrat från januari till och med april i år.
775 personer inom restaurang och storkök vilket lär vara över 800 vid det här laget.

Beviljade arbetstillstånd 2011 till och med april
DN SvD

1800 städare Ullenhag inte nämnde.

Posted in Betraktelser, Migration, Prognoser by Affe on oktober 17, 2010

Angående den världsunika svenska arbetskraftsinvandringen. Så här har det låtit och låter fortfarande:

Inom vilka yrken det kommer finnas arbetskraftsbrist förändras ju över tid och det är ett av skälen till att vi tycker att arbetsgivarna själva måste bedöma det och inte en myndighet kan sitta och klura ut var det finns brist. Men som det ser ut idag är det såna yrken som elektriker, läkare, ingenjörer och inom byggbranschen
/Mikaela Valtersson (Intervju 2008)

Vi har möjliggjort för arbetskraftsinvandring. Det öppnar nu möjligheter att attrahera arbetskraft som annars skulle saknas på den svenska arbetsmarknaden.
/Fredrik Reinfeldt (DN aug 2009)

I praktiken är det dock så att utländsk arbetskraft bara rekryteras om det verkligen finns brist på en viss yrkeskompetens i Sverige.
/Från folkpartiets svar till Fria nyheter 2010

Det är en del grupper – dataingenjörer och andra där vi har brist i Sverige
/Erik Ullenhag (oktober 2010)

Utifrån årets siffror så gjorde jag angående vissa jobbkategorier en prognos på hur många som kommer arbetskraftsinvandra den här mandatperioden. Detta är säkerligen i underkant eftersom ryktet om denna unika politik lär sprida sig i arbetstagarnas hemländer.

Beviljade arbetstillstånd 2010
DN SvD DN

Folkpartiet blåljuger om invandringen.

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on augusti 25, 2010

Bloggen Fria nyheter frågar samtliga partier ett antal frågor inför valet. En fråga lyder:

Hur ser ni på arbetskraftsinvandring?

FP: -Det råder ständigt brist på någon form av arbetskraft – ibland inom yrken där det kan ta flera år att utbilda personer som redan är i Sverige. Om arbetsgivare inte hittar rätt personal växer ekonomin sämre, vilket i sin tur leder till färre arbetstillfällen. Därför ändrade Alliansen och miljöpartiet reglerna för arbetskraftsinvandring 2008…

…En vanlig invändning mot reformen är att arbetslösa i Sverige bör få jobb innan man tittar utanför EU:s gränser, inte minst i så ekonomiskt ansträngda tider som nu. I praktiken är det dock så att utländsk arbetskraft bara rekryteras om det verkligen finns brist på en viss yrkeskompetens i Sverige. Det är ju så gott som alltid mycket dyrare att rekrytera utomlands än hemma.

I praktiken är det alltså så enligt folkpartiet.

Stämmer det?

Så här många städare har det invandrat till Sverige sen reglerna ändrades.

och så här många köks- och restaurangbiträden:

Sen reglerna ändrades har alltså 536 städare och 553 köks- och restaurangbiträden invandrat till Sverige. Utöver det har det även invandrat tidningsbud, lagerarbetare, kassapersonal, försäljare i detaljhandel; demonstratörer etc (säkerligen några hundratal) men Migrationsverket sammanställer statistiken så uruselt att det inte går att få fram exakta siffror. Tidningsbud klumpas t ex ihop med vaktmästare! Det kan inte finnas något annat syfte än att göra statistiken svårläst.

Tycker verkligen folkpartiet att det finns brist på dessa yrkeskategorier i Sverige?

Arbetskraftsinvandring 2009

Arbetskraftsinvandring 2010

Fria Nyheters partiundersökning

Försprång för alliansen DN

251 städare arbetskraftsinvandrade 2009

Posted in Migration by Affe on januari 8, 2010

Nu finns det siffror från Migrationsverket om arbetskraftsinvandringen 2009.

Som vanligt så sysselsätter sig våra myndigheter mycket med att ändra på utformningen av redovisningar och rapporter så det ska bli svårt att jämföra med tidigare publikationer. Brå är mästaren på detta men även Migrationsverket kan.

I halvårsrapporten fanns t ex tidningsbud med. Borttaget i denna rapport. Kategorierna är alltså annorlunda nu men vissa saker går inte att dölja eftersom grupperna är för stora. Städarna, köksbiträdena t ex. Hur ofta pratar Tobias Billström om dem?

Vi vet att det finns tidningsbud bland dessa eller de kanske har hamnat utanför listan. Av okänd anledning redovisas bara de 20 största yrkesgrupperna. Eller de kanske finns i den mystiska kategorin utan namn? Ingen förklaring till denna namnlösa kategori med 755 arbetskraftsinvandrare ges.

Behövde Sverige importera 251 städare förra året? Fråga politikerna.

Tidningsbud från Uzbekistan

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on juli 20, 2009

uzbekRing!

Manpower Uzbekistan.

Hej, mitt namn är Svenne, jag ringer från tidningsutdelarna i Borlänge. Vi har en ledig tjänst här och skulle behöva ett kompetent tidningsbud. Vi har visserligen 450 000 arbetslösa här i Sverige men de har inte riktigt rätt kompetens. Har ni någon som kan arbetskraftsinvandra hit?

Inga problem, jag har en kille här som verkligen kan det där med att dela ut tidningar. 10 års erfarenhet. Gör aldrig några misstag. Jag kan skicka honom. Han har en fru och 13 barn också. Är det ok?

Givetvis. Arbetsmarknaden är ju inget nollsummespel.Migrationsverket släppte i dagarna den senaste rapporten om arbetskraftsinvandringen. Eftersom den var så detaljerad denna gång så kollade jag in antal lediga jobb i platsbanken för några av de yrken som vi idag importerar arbetskraft till, och satte det mot arbetskraftsinvandringen. Observera att de olika staplarna över tid inte har något med varandra att göra. Platsbanken handlar bara om idag och invandringen spänner över 6,5 månader. Jag tycker ändå att staplarna ger en tydligare bild av hur till den milda grad sanslöst idiotiskt detta är.

platsbanken

Inte helt lätt att göra en jämförelse eftersom migrationsverket hittar på egna jobbkategorier. T ex kategorin, ”tidningsdistributör, vaktmästare m. fl”. Var finns logiken i det och vad döljer sig bakom ”m. fl”?

Jag har valt såna jobb som inte kräver någon eller inte speciellt lång utbildning Med viss tvekan för hela Storhushåll-stapeln. Där kan det eventuellt finnas några mer kvalificerade jobb, specialistkockar t ex. Överlag är det iaf. jobb som hundratusentals svenska arbetslösa kan ta, men våra politiker vill hellre sysselsätta människor från Irak, Iran, Egypten, Ghana, Bangladesh, Bosnien, Pakistan, Libanon, Nigeria, Syrien, Libyen, Afghanistan, Azerbadjan, Kazakstan, Mongoliet, Uzbekistan m fl..

Varför då?

tidningsbudoch varför berättade de inte om detta på Rapport i morse? De hade ett inslag om den ”kraftigt ökande arbetskraftsinvandringen” men fick det att låta som att det bara rörde sig om kompetens som saknades i Sverige.

Vad är det för kompetens ett tidningsbud från Uzbekistan har som saknas i Sverige?

Vad är det för kunskaper de 9 städarna från Irak kan tänkas besitta?


På AFs webbsida kan man hitta information om olika yrken och även prognoser om hur arbetsmarknaden ser ut för det yrket i framtiden.
Jag sökte på ”städare” och fick fram prognosen.

Under 2008 minskade antalet lediga platser anmälda till Arbetsförmedlingen markant och under andra halvåret ökade arbetslösheten bland städarna. Antalet deltidsarbetslösa och timanställda har minskat under en följd av år, men ligger fortfarande på en hög nivå jämfört med andra yrken. Arbetslösheten bland städarna är högre än den genomsnittliga arbetslösheten i Sverige. Under det kommande året väntas mycket hård konkurrens om arbetstillfällena i landet som helhet.Sagt av Tobias Billström 19 feb 2008

Det är ett faktum att viss kompetens inte finns i Sverige i dag trots att vi fortfarande har en arbetslöshet. Dessa svårigheter att rekrytera skapar stora problem för vissa arbetsgivare att hitta personal.

De grundläggande förutsättningarna ska vara att det finns ett behov på arbetsmarknaden och att de invandrade arbetstagarna ges samma villkor som gäller för arbetstagare som redan är bosatta i landet.

Redovisning av arbetet med nya regler för arbetskraftsinvandring

Behöver Sverige invandrad arbetskraft?

Svd

Arbetskraftsinvandring hjälper inte offentlig sektor

Mikaela Persson i Grön Ungdom, varför vill du inte svara?

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on juli 6, 2009

För några dagar sen skrev jag en kommentar till ett inlägg på Mikaela Perssons blogg där jag ställde några frågor. Mikaela är språkrör för Grön ungdom Skåne och hade skrivit ett inlägg om en annan Mikaela i miljöpartiet.

struts
Mikaela skrev

Det är inte bara lite coolt att en miljöpartist blivit ordförande i den parlamentariska utredningen kring cirkulär migration. Mikaela Valtersson (MP) kommer göra ett superjobb för regeringen. Framförallt är jag glad över att det blir lite grön touch i ett för mig viktigt område.

Mikaelas blogginlägg finns i sin helhet här

Min kommentar inväntar fortfarande moderering på Mikaelas blogg. Sen jag skrev kommentaren har Mikaela skrivit flera nya blogginlägg, samt modererat (släppt fram) andra kommentarer. Jag börjar misstänka att hon inte vill svara på mina frågor. Det finns ingenting anstötligt i min kommentar eller i mina frågor. Inte heller på sidan jag länkar till. Det stör mig faktiskt litegrann att du bara struntar i kommentaren jag skrev. Jag är faktiskt ärligt intresserad av dina svar i denna fråga som du skriver rör ”ett för mig viktigt område.”.

Jag kommer skicka en kommentar till Mikaela med länken till detta inlägg så hon inte kan missa det. Flera hundra personer (potentiella väljare) kommer läsa detta och de vet alla om att du har läst mina frågor. Tänker du fortsätta agera struts?

Här kommer mina frågor igen.

Kan någon av Mikaelorna berätta för mig hur ni ska övertyga en lågutbildad långtidsarbetslös svensk medborgare som är beredd att ta vilket arbete som helst att det här är bra för vederbörande.

https://affes.wordpress.com/2009/06/24/arbetskraftsinvandringen-till-sverige-2009/

I inlägget framgår bl a att 88 städare arbetskraftsinvandrat till Sverige i år. Är det något som ni tror folk är medvetna om när arbetskraftsinvandring diskuteras? Berättar ni det för era väljare? och om ni gör det, vad är deras reaktion?

Arbetskraftsinvandringen till Sverige 2009

Posted in Betraktelser, Migration by Affe on juni 24, 2009

maid2Först, ett nedslag i Sverige som år 2009 tydligen skriker efter arbetskraft.

Många sverige-irakier saknar sysselsättning. Arbetslösheten bland de irakier som varit i Sverige i tio år är skyhög – 73% av kvinnorna och 60% av männen födda i Irak saknar sysselsättning enligt SCB. I två reportage från maj 2008 försöker Studio Etts reporter Katarina Gunnarsson ta reda på varför det är så.

(Värt att tillägga, irakier i Sverige är ingen liten grupp. De räknas inte längre i promille, utan procent.)

Från ett av reportagen.

Reportern frågar Haifa varför 73% av kvinnorna saknar sysselsättning.

Många som tänker, aha, jag får pengar från kommunen som socialbidrag. Varför jag gå och jobba? Varför? Det blir samma. Om jag jobbar jag ska betala hyra, el, tele, allting, men socialbidrag de betalar för allting för mig. Varför jobba? Jag träffar många kvinnor, de pratar tyvärr detsamma.

Orsakerna till arbetslösheten hos många av de irakier som varit här mycket länge är många enligt Haifa.

Irakiska kvinnor, situation, kommer från krig, tradition, religion. Det är många orsaker som, för att, Nej jag ska inte jobba, jag orkar inte, det är bra att sitta hemma och tvätta och städa.

Reportern träffar Soreya som varit i Sverige i 16 år.

Men jag kan inte jobba på kontoret eller i kassan eller så. Men jag kan inte för mycket svenska därför att kan inte läsa bra. Jag går inte till skolan. (ska förmodligen vara, jag har inte gått i skolan, då hon bara gått ett år i skola i Irak)

Reportern ställer samma fråga till Soreya (via tolk) om vad hon tror är orsakerna till den höga arbetslösheten.

Det är känsligt. Irakierna hade det väl ställt innan de kom till Sverige. De flesta irakier är så. Inte som de som kommer från Chile som är fattiga och är beredda att jobba med vad som helst. T ex. en irakisk man har svårt att, vi har ett problem med att en irakisk kvinna går ut och städar t ex. Hur en man kan tillåta att hans fru går ut och diskar eller städar, dammsugar, torkar golv hos andra människor. Dom har ett problem med att acceptera de här tankarna socialt också.

Sen fortsätter repotaget om varför de inte lärt sig bättre svenska efter så många år i Sverige med tanke på att det är ett så stort hinder på arbetsmarknaden. De har haft dålig eller ingen tidigare skolerfarenhet, de har mått dåligt och längtat hem till Irak och det går bra med arabiska eftersom så många pratar det.

Inget ont om just de här kvinnorna. De kan mycket väl vara bra människor som vill ta sig ur arbetslösheten. Vad vet jag. En av dem hade haft jobb som städerska och trivts med det men blev tyvärr av med det. Nej, det intressanta är deras förklaringar till arbetslösheten, i relation till diagrammet nedan.

arbetskraft_2009

arbetskraft_2009_small

Rättelse
Detta är ackumulerat antal ärenden per månad. I Maj hade alltså allt som allt 88 städare invandrat. Jag hade missat det när jag först skrev inlägget. Ber om ursäkt för det misstaget. Det ändrar inte det idiotiska i det hela.

Siffrorna för juni har kommit och vi är nu uppe i 108 städare som arbetskraftsinvandrat. Av dem är 9 stycken städare från Irak (sid 37) vilket kan vara av intresse för arbetslösa Soreya och Haifa.

En av Rapports nyheter idag 20 juli var att arbetskraftsinvandringen ökar kraftigt. Städarna eller restaurangpersonalen nämndes inte. Istället fokuserades på dataspecialisterna och man fick intrycket att hela arbetskraftsinvandringen handlar om kompetens som inte finns här i Sverige.

Detta är förstås bara en liten del av arbetskraftsinvandringen. Flera tusen nya arbetstagare beviljas tillstånd varje månad. Från Turkiet, Iran, Irak, Pakistan, Kina, Bangladesh etc. Se länken nedan för mer info.

Uppdatering

Missa inte skribenten ISMs brev ”Är det städare Sverige behöver?” till regeringen angående detta.

Det finns publicerat på Webmagasin REBELL som ständigt har intressanta artiklar, rekommenderas! De skriver: ”Läs brevet, och ställ er frågan vilkas intresse man väljer att tillmötesgå med denna nästan osannolikt idiotiska lag.”

Varför har arbetslösheten blivit så stor? Radioinslag studio Ett
Arbetskraftsinvandringen perioden januari till juni 2009

Grönt snedsprång

”Regeringspartierna och MP fortsätter att samarbeta”

%d bloggare gillar detta: