Affes Statistik-blogg

Tidslinje över coronautbrottet i Kina

Posted in Utlandet by Affe on mars 16, 2020

Detta är en svensk översättning av en intressant sammanställning över coronautbrottet i Kina. Det är bara en liten del av en lång artikel skriven av Tomas Pueyo.

Om det är så att den kinesiska kritiken mot Sverige faktiskt är helt genuin och berättigad kan den här sammanställningen kasta ljus över hur kineserna tänker och varför kritiken från Kina är så stark.


Source: Tomas Pueyo analysis over chart from the Journal of the American Medical Association, based on raw case data
from the Chinese Center for Disease Control and Prevention

Staplarna i orange visar antalet officiella nya fall som registrerades i Hubeiprovinsen. Det vill säga, antal fall som diagnostiserades den dagen.

De grå staplarna visar antalet faktiska dagliga fall. Dagen då personerna började visa symptom. Detta har man fått fram genom intervjuer med patienterna. Det faktiska antalet var förstås inte känt vid den aktuella tidpunkten, utan det har sammanställts i efterhand.

Det betyder att de orangefärgade staplarna visar vad myndigheterna visste, och de grå visar vad som verkligen hände.

Den 21 januari exploderar antalet nya registrerade fall (orange). Det är cirka 100 nya fall. I verkligheten var det 1 500 nya fall den dagen, och ökningen var exponentiell. Det visste inte myndigheterna. Vad de visste var att det plötsligt var 100 nya fall av denna nya sjukdom.

Två dagar senare sattes Wuhan i karantän (lockdown). Den dagen var det cirka 400 nya officiella fall. Notera den siffran: de tog beslutet att stänga ned staden med bara cirka 400 dagliga fall. I verkligheten var det 2 500 nya fall den dagen. Men det visste man inte.

Dagen efter, det vill säga den 24 januari, sätts ytterligare 15 städer i karantän.

Fram till 23 januari när Wuhan sätts i karantän ser man hur de grå staplarna ökar exponentiellt. De faktiska fallen exploderar i antal. Så fort karantän har införts i Wuhan avtar de nya faktiska fallen. Dagen efter, den 24 januari, när ytterligare 15 städer försätts i karantän, stannar ökningen upp (grå staplar). Två dagar senare, den 26 januari, nås det maximala antalet dagliga faktiska nya fall, och antalet har gått ned sedan dess.

Läs hela artikeln på engelska här.

”Chockerande” resultat i brittisk undersökning.

Posted in Migration, Utlandet by Affe on februari 27, 2011

En undersökning i Storbritannien visar att hela 48 procent av befolkningen kan tänka sig att stödja ett politiskt anti-invandringsparti om det inte stod för våld och inte hade fascistiska drag.

Ett annat resultat till höger. Observera att ”Asian” inbegriper även människor från mellanöstern.

Storbritannien har av många betraktats som ett mycket ”tolerant” land. En bastion mot strömningarna i andra länder. Undersökningen som har gjorts av den antirasistiska organisationen ”Searchlight Educational Trust” kommer nog att debatteras friskt och kanske även få politiska konsekvenser.

These findings will be shocking to many. They shatter many of our liberal preconceptions. And they demonstrate conclusively that when it comes to the narrative of migration and race, our politicians and our community leaders are now running far behind those they seek to represent.
/Nick Lowles Searchlight Educational Trust.

Rapporten släpps i sin helhet måndag 28 feb och kommer att finnas för nedladdning på den här sidan.

Searchlight poll finds huge support for far right ‘if they gave up violence’
What Britons really think about immigration

SvD DN

Tagged with: ,
%d bloggare gillar detta: