Affes Statistik-blogg

Revolution, rådata nu!

Posted in Betraktelser, Rådata by Affe on mars 14, 2010

Det senaste året har det hänt något mycket intressant på nätet runt om i världen. Efter uppmaning från Tim Berners Lee har myndigheter, universitet och vetenskapliga institutioner i olika länder lagt upp rådata på nätet. Inte bara lagt upp det utan lagt upp det i en form som gör det enkelt för folk att analysera, kombinera olika datakällor och få fram nya perspektiv. Det är i sanning en revolution. Lyssna på denne man. Det är inte vem som helst. Han ”uppfann” internet…

På ett sätt har den här bloggen varit en del av denna revolution, om än i mycket blygsam form jämfört med exemplen som tas upp i videon.

Stort tack för tipset till Universalgeni!

Rådata

Posted in Rådata by Affe on april 11, 2009

Rån och nyckeltal i 22 kommuner Sundbyberg – Lidingö

Kommuner
Sundbyberg;Västervik;Sandviken;Hudiksvall;Vänersborg;Alingsås;Värmdö;Lidköping;Lerum;Upplands Väsby;Sigtuna;Österåker;Ängelholm;Enköping;Kungälv;Falkenberg;Landskrona;Piteå;Trelleborg;
Motala;Tyresö;Lidingö

Totalt antal anmälda rån 1996-2008
877;127;126;129;163;182;116;110;177;581;430;192;221;191;211;249;772;90;293;180;278;180

Arbetslösa december 2008
613;953;940;1101;701;672;416;647;387;584;615;308;765;625;466;874;1207;1090;808;1064;394;275

Arbetslösa december (medelvärde 1996-2008)
772;1327;1197;1542;956;885;508;940;619;822;730;501;1044;923;567;1131;1318;1567;1117;1152;636;429

Andel av hushållen med ekonomiskt bistånd 10-12 månader under året (% medel 1996-2008)
23.6;26.9;21.5;11.7;21.8;17.4;15;25.1;21.1;19.4;20.4;19;19.2;24.2;21.3;31;39;8.9;38.5;23.9;18;21.2

Utländsk bakgrund i % (båda föräldrar födda utomlands)
32.4;8.4;11.3;7;10.9;11.1;13.9;9.4;11;30;29.5;14.9;10.6;12.9;10;13.1;30.4;4.9;17.7;12.9;18.6;17

______________________________________________________

Sexualbrott och en till parameter i 11 kommuner

kommuner:
Österåker;Ängelholm;Enköping;Kungälv;Falkenberg;Landskrona;Piteå;Trelleborg;Motala;Tyresö;Lidingö

utländsk härkomst i procent:
14.86;10.64;12.95;10.04;13.06;30.45;4.88;17.72;12.93;18.64;17.00

sexualbrott:
460;400;395;298;354;761;329;497;403;523;302

______________________________________________________

Rån och en till parameter i 11 kommuner

kommuner:
Österåker;Ängelholm;Enköping;Kungälv;Falkenberg;Landskrona;Piteå;Trelleborg;Motala;Tyresö;Lidingö

utländsk härkomst i procent:
14.86;10.64;12.95;10.04;13.06;30.45;4.88;17.72;12.93;18.64;17.00

rån:
192;221;191;211;249;772;90;293;180;278;180

______________________________________________________

Tidningsbud från Uzbekistan

yrkeskategorier:
Köks- och restaurangbiträden;Städare;Tidningsbud, vaktmästare m.fl;Restaurang storhushåll;Lager- och transportassistenter

platsbanken:
101;93;34;364;29

arbetskraftsinvandring:
101;93;34;364;29

______________________________________________________

Misshandel inkl. grov mot barn 0-6 år 1981-2008

år:
1981; ; ; ;1985; ; ; ; ;1990; ; ; ; ;1995; ; ; ; ;2000; ; ; ; ;2005; ; ;2008

befolkning:
8323033;8327484;8330573;8342621;8358139;8381515;8414083;8458888;8527036; 8590630;8644119;8692013;8745109;8816381;8837496;8844499;8847625;8854322;8861426; 8882792;8909128;8940788;8975670;9011392;9047752;9113257;9182927;9256347

misshandel:
196;187;167;222;236;211;264;266;365;437;517;603;642;838;822;826;820;815;902; 938;923;1021;1196;1147;1096;1351;1548;1906

______________________________________________________

Utländsk bakgrund i Sverige 1900-2010

Eftersom det inte finns någon statistik som täcker hela perioden så har jag för ”Barn till utrikes födda” fått göra några uppskattningar. Uppskattningarna baseras på förhållandet mellan ”utrikes födda” och ”barn till utrikes födda”. Jag har hittat siffror för 1970, 1980, 1990 samt 2003.
2003 var de svenskfödda med en eller två utrikes födda föräldrar lika många som 81.6 procent av det totala antalet utrikes födda. De andra åren ser ut så här:
1970 = 59.3%
1980 = 73.8%
1990 = 76.1%
2003 = 81.6%
Det är förhållandet mellan åren 1990 och 2003 som jag har använt mig av. Det är cirka 0.4% ökning per år och ger uppskattningen 80.4% för 2000. Hela serien:
1900 = 51.3%
1930 = 51.3%
1950 = 51.3%
1960 = 55.3%
1970 = 59.3%
1980 = 73.8%
1990 = 76.1%
2000 = 80.4%
2010 = 82.4%

För 2010 har jag varit mer försiktig och halverat ökningen från 0.4% till 0.2% per år. Det är logiskt att ökningen minskar när det är ett högt inflöde av invandrare och att ökningen tilltar när det är relativt låg invandring. Mellan 1970 och 1980 ökade de utrikes födda med bara 89 368 personer och den procentuella andelen barn till utrikes födda ökade kraftigt.

Uppdatering: Jag har nu hittat uppgifter för 2010 och den korrekta siffran för 2010 visade sig vara 76.9%, inte 82.6%. Förmodligen beror nedgången på den massiva invandringen vi har haft de sista åren fram till 2010. De har helt enkelt inte hunnit reproducera sig i Sverige än.

Procenten för 1900 och 1930 har jag inte brytt mig om utan jag använder 1950 års värde.

Siffrorna i csv-format
Födda i Sverige;5082538;6048904;6742543;7032255;7224541;7228288;7198948;7071940;6965033
Barn till utrikes födda;18276;31630;101476;165833;319016;462696;601237;807054;1065608
Utrikes födda;35627;61657;197810;299879;537585;626953;790445;1003798;1384929

Utländsk bakgrund i Sverige 1900-2010

Datakällor
SCB Befolkningsstatistik del 3, 2001
Utrikes födda i riket efter födelseland och kön. År 2000-2010
Efterkrigstidens invandring och utvandring
Mångfald och ursprung (Statens invandrarverk 1997)

%d bloggare gillar detta: