Affes Statistik-blogg

1800 städare Ullenhag inte nämnde.

Posted in Betraktelser, Migration, Prognoser by Affe on oktober 17, 2010

Angående den världsunika svenska arbetskraftsinvandringen. Så här har det låtit och låter fortfarande:

Inom vilka yrken det kommer finnas arbetskraftsbrist förändras ju över tid och det är ett av skälen till att vi tycker att arbetsgivarna själva måste bedöma det och inte en myndighet kan sitta och klura ut var det finns brist. Men som det ser ut idag är det såna yrken som elektriker, läkare, ingenjörer och inom byggbranschen
/Mikaela Valtersson (Intervju 2008)

Vi har möjliggjort för arbetskraftsinvandring. Det öppnar nu möjligheter att attrahera arbetskraft som annars skulle saknas på den svenska arbetsmarknaden.
/Fredrik Reinfeldt (DN aug 2009)

I praktiken är det dock så att utländsk arbetskraft bara rekryteras om det verkligen finns brist på en viss yrkeskompetens i Sverige.
/Från folkpartiets svar till Fria nyheter 2010

Det är en del grupper – dataingenjörer och andra där vi har brist i Sverige
/Erik Ullenhag (oktober 2010)

Utifrån årets siffror så gjorde jag angående vissa jobbkategorier en prognos på hur många som kommer arbetskraftsinvandra den här mandatperioden. Detta är säkerligen i underkant eftersom ryktet om denna unika politik lär sprida sig i arbetstagarnas hemländer.

Beviljade arbetstillstånd 2010
DN SvD DN

Svenskar i minoritet år 2050?

Posted in Betraktelser, Migration, Prognoser by Affe on september 5, 2010

Av alla inlägg som publicerats på bloggen sen den startades på våren 2009, är kanske detta det viktigaste. Det handlar om Sverige år 2050. Fyrtio år framåt i tiden kan kännas mycket avlägset men många som lever idag kommer att få uppleva det.

1997
Första diagrammet visar hur det såg ut för tretton år sedan. Längre tillbaka har jag inte hittat siffror på.

2009
Nästa diagram visar hur det såg ut 2009. Botkyrka kommun blev den första av de större kommunerna där svenskarna blev i minoritet. Det skedde 2007. Två andra kommuner sticker ut. Södertälje och Malmö.

I ett tidigare inlägg tittade jag på våldsbrott i alla Sveriges kommuner. Jag slog ihop antalet våldsbrott per kommun, för de år som finns dokumenterade 1996-2009, och slog ut det per capita utifrån invånarantalet 2009. Om man bortser från Stockholms kommun som säkerligen får lida av att det är ett populärt resmål, så hamnar just Botkyrka i topp. På andra och tredje plats hamnar Malmö och Södertälje.

Första prognosen för 2050
Här baserar jag beräkningen på utvecklingen i respektive kommun från 1997-2009. Jag räknade fram medelvärdet per år och använde det i framräkningen. Med andra ord, om utvecklingen fortsätter i samma takt som den gjort de senaste 13 åren så kommer det att se ut så här. Sju kommuner har passerat 50 procent och Haninge är mycket nära.

Andra prognosen för 2050
När jag tittade på utvecklingen 1997-2009 i de olika kommunerna noterade jag en märkbar ökning de senaste fyra åren.

Man kan utifrån retoriken lätt förledas att tro att de rödgröna är mer ivriga när det gäller att förändra Sverige. Men statistiken säger något annat.

Jag gjorde därför en till prognos där framräkningen istället baseras på åren 2006-2009. Om utvecklingen fortsätter som den har gjort under den borgerliga regeringen så kommer det att se ut som i diagrammet nedan.

I 13 av de 25 största kommunerna kommer svenskarna att vara i minoritet. Och bara några år senare har ytterligare tre kommuner Västerås, Örebro och Norrköping passerat 50 procent.

Några frågor man kan ställa sig
Det kanske är ett sammanträffande att Botkyrka, Södertälje och Malmö är så pass våldsamma. Det kanske även är ett sammanträffande att Botkyrka kommun har den lägsta graden av tillit mellan människor, som studien ”Tillitens geografi” från Ersta Sköndal Högskola visade.

Det kan vara sammanträffanden och allt kanske blir frid och fröjd i Sverige även om prognoserna stämmer.

Oavsett det, har vi inte ett ansvar för både senare och tidigare generationer svenskar? Är det inte så som Vilhelm Moberg skrev 1941 i boken ”Svensk strävan”?

Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.

Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.

Missa inte Julia Caesars krönika ”Landet vi ärvde” som tar upp detta idag på snaphanens blogg.

Datakälla: http://www.scb.se – Statistikdatabasen – Allmän statistik

DN SvD HD GP

Tagged with:

Hur många behövs för att försörja 3 000 flyktingbarn?

Posted in Betraktelser, Migration, Prognoser by Affe on juli 3, 2010

Hittade detta i en kommentar på Snaphanens blogg. Det är skrivet av signaturen elwee. Jag ändrade prognossiffran från 3 500 flyktingbarn 2010 till 3 000 eftersom jag inte kunde hitta nån källa på det, samt lade till lite grafik.
————-
Det har av flera oberoende källor gjorts beräkningar vad ett ensamkommande ankarbarn kostar per år. De flesta hamnar runt 1 200 000 SEK / barn.
Inte så mycket, säger de rättrogna så låt oss se hur staten genererar den summan:

Pelle tjänar 20 000 SEK/månad. Därmed är han inte över några brytpunkter så han betalar i runda tal 6000 SEK/mån i inkomstskatt.
Det blir 72 000 SEK/år.
Det i sin tur innebär att det krävs all inkomstskatt som Pelle och 16 av hans kompisar med samma lön betalar för att försörja ett ensamkommande barn.

I år visar bedömningar att ca 3000 flyktingbarn kommer att få PUT i Sverige! Det innebär att all inkomstskatt från så här många kompisar till Pelle kommer att krävas för att tillgodose behoven från de barn som kommer bara i år.
Till er som inte orkade räkna så var det 49 999 kompisar till Pelle.

edit: Jag har fått censurera bort ett antal förvirrade och obehagliga kommentarer till det här inlägget. Det är väldigt varmt så jag har överseende. Ta gärna en kall dusch och läs igenom kommentaren kritiskt en gång till innan ni skickar så kanske ni slipper att bli borttagna.

http://www.migrationsverket.se/info/428.html
SvD DN SdS

Järfälla, svenskar i minoritet 2036?

Posted in Betraktelser, Migration, Prognoser by Affe on juli 1, 2010

I Järfälla kommun verkar svenskar bli i minoritet ca 2036 om trenden fortsätter. Mycket tyder på att det kommer gå ännu fortare då en tydlig acceleration syns i staplarna de senaste åren.

”Utländsk bakgrund” innebär i denna framställning:
1. Utrikes födda.
2. Barn födda i Sverige där båda föräldrarna är utrikes födda.

De olika pilarna och linjerna förklaras här

Andra inlägg i samma serie
Förklaring av statistiken
Landskrona, svenskar i minoritet 2031?

Södertälje, svenskar i minoritet 2014?
Göteborg, svenskar i minoritet 2048?
Botkyrka, svenskar i minoritet 2007!
Malmö, svenskar i minoritet 2018?
Sundbyberg, svenskar i minoritet 2026?
Huddinge, svenskar i minoritet 2030?

DN SvD

Huddinge, svenskar i minoritet 2030?

Posted in Betraktelser, Migration, Prognoser by Affe on juni 13, 2010

Huddinge, ytterligare en kommun där ökningen av personer med utländsk bakgrund har accelererat de senaste åren. Baserat på 2005-2009 så kommer de med svensk bakgrund vara i minoritet ett par år tidigare än vad trendlinjen visar, ca 2028.

Mer av Moberg:
”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra.

De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.”

”Utländsk bakgrund” innebär i denna framställning:
1. Utrikes födda.
2. Barn födda i Sverige där båda föräldrarna är utrikes födda.

De olika pilarna och linjerna förklaras här

Andra inlägg i samma serie
Förklaring av statistiken
Landskrona, svenskar i minoritet 2031?

Södertälje, svenskar i minoritet 2014?
Göteborg, svenskar i minoritet 2048?
Botkyrka, svenskar i minoritet 2007!
Malmö, svenskar i minoritet 2018?
Sundbyberg, svenskar i minoritet 2026?
Järfälla, svenskar i minoritet 2036?

SvD DN

Tagged with:

Sundbyberg, svenskar i minoritet 2026?

Posted in Betraktelser, Migration, Prognoser by Affe on juni 12, 2010

År 2026 verkar vara året då de med svensk bakgrund blir i minoritet i Sundbyberg. Förmodligen sker det ännu tidigare. Trendlinjens vinkel baseras som synes på 1997 och 2009 och i Sundbyberg precis som i flera andra kommuner har det skett en acceleration de senaste åren. Om beräkningen istället hade baserats på de senaste 5 åren blir de med svensk bakgrund i minoritet redan 2020.
De olika pilarna och linjerna förklaras här

”Utländsk bakgrund” innebär i denna framställning:
1. Utrikes födda.
2. Barn födda i Sverige där båda föräldrarna är utrikes födda.

Andra inlägg i samma serie
Förklaring av statistiken
Landskrona, svenskar i minoritet 2031?

Södertälje, svenskar i minoritet 2014?
Göteborg, svenskar i minoritet 2048?
Botkyrka, svenskar i minoritet 2007!
Malmö, svenskar i minoritet 2018?
Huddinge, svenskar i minoritet 2030?
Järfälla, svenskar i minoritet 2036?

foto: Gobierno Federal

Tagged with:

Botkyrka, svenskar i minoritet 2007!

Posted in Betraktelser, Migration, Prognoser by Affe on juni 11, 2010

I Botkyrka kommun är de med svensk bakgrund redan i minoritet. 2009 hade 52,4% utländsk bakgrund.

”Utländsk bakgrund” innebär i denna framställning:
1. Utrikes födda.
2. Barn födda i Sverige där båda föräldrarna är utrikes födda.

Andra inlägg i samma serie
Förklaring av statistiken
Landskrona, svenskar i minoritet 2031?

Södertälje, svenskar i minoritet 2014?
Göteborg, svenskar i minoritet 2048?
Malmö, svenskar i minoritet 2018?
Sundbyberg, svenskar i minoritet 2026?
Huddinge, svenskar i minoritet 2030?
Järfälla, svenskar i minoritet 2036?

Tagged with:

Göteborg, svenskar i minoritet 2048?

Posted in Betraktelser, Migration, Prognoser by Affe on juni 11, 2010

Ju längre framräkningen är desto osäkrare blir den givetvis. Återigen är det förmodligen en underskattning och 50% kommer nog att nås tidigare än 2048 pga att utflyttningen av svenskar kommer att accelerera.

”Utländsk bakgrund” innebär i denna framställning:
1. Utrikes födda.
2. Barn födda i Sverige där båda föräldrarna är utrikes födda.

Andra inlägg i samma serie
Förklaring av statistiken
Landskrona, svenskar i minoritet 2031?

Södertälje, svenskar i minoritet 2014?
Botkyrka, svenskar i minoritet 2007!
Malmö, svenskar i minoritet 2018!
Sundbyberg, svenskar i minoritet 2026?
Huddinge, svenskar i minoritet 2030?
Järfälla, svenskar i minoritet 2036?

GP GT

Tagged with:

Södertälje, svenskar i minoritet 2014?

Posted in Betraktelser, Migration, Prognoser by Affe on juni 11, 2010

Tusentals flyr från Södertälje” var rubriken i en artikel i lt.se januari 2009.

En livlig debatt blossade upp på lt.se efter att en insändarskribent uppmanat Söder­täljebor att inte flytta från stan, utan att ta sitt ansvar och göra staden bättre. Statistiken visar dock att fler och fler väljer att flytta.

Linda Axelsson på stads­byggnadskontoret medger att man på kommunkontoret sett trenden att trots att Södertäljes befolkning ökar, så är det många som flyttar härifrån.
– Det är egentligen bara invandringen från utlandet som gör att befolkningen ökar.

”Utländsk bakgrund” innebär i denna framställning:
1. Utrikes födda.
2. Barn födda i Sverige där båda föräldrarna är utrikes födda.

Andra inlägg i samma serie
Förklaring av statistiken
Landskrona, svenskar i minoritet 2031?

Göteborg, svenskar i minoritet 2048?
Botkyrka, svenskar i minoritet 2007!
Malmö, svenskar i minoritet 2018!
Sundbyberg, svenskar i minoritet 2026?
Huddinge, svenskar i minoritet 2030?
Järfälla, svenskar i minoritet 2036?

Tagged with:

Landskrona, svenskar i minoritet 2031?

Posted in Betraktelser, Migration, Prognoser by Affe on juni 11, 2010

1997 hade 21,4% utländsk bakgrund i Landskrona. 2009 hade det stigit till 31,1%. Drar man ut trendlinjen så får man fram på ett ungefär när de med svensk bakgrund blir i minoritet. Den svarta pilen som visar 50% pekar på 2031.

De andra pilarna pekar på åren då Landskrona kommer upp i nivån för vad andra kommuner har idag. Malmö hade 39,4% med utländsk bakgrund år 2009 och den nivån når Landskrona ca 2018. Södertäljenivån nås ca. 2022 osv.

Detta är ingen avancerad beräkning. Jag har använt 1997 och 2009 som riktmärken. Riktigt så enkelt som att dra en rak linje är det förstås inte. Många saker kan påverka utvecklingen. Det kan både ta längre tid och kortare tid. Ingenting i dagsläget tyder på att det skulle ta längre tid, snarare tvärtom. Utflyttningen av svenskar kommer nog sannolikt att accelerera.

”Utländsk bakgrund” innebär i denna framställning:
1. Utrikes födda.
2. Barn födda i Sverige där båda föräldrarna är utrikes födda.

Värt att komma ihåg. Bland de med utländsk bakgrund finns säkerligen personer som både för sig själva och av andra uppfattas som svenskar. Å andra sidan, bland de med svensk bakgrund finns det säkerligen en hel del personer som ingen, inte ens de själva, uppfattar som svenskar.

Detta kommer även att öka när de flickor som gifts bort till kusinen i hemlandet i allt högre grad kommer vara födda i sverige.

Tänkvärt,
al Shabab-terroristen Mohamed Mahmood Alessa har en svenskfödd mor. Nu är inte Mohamed själv född i Sverige men om han hade varit det så hade han funnits i staplarna för ”svensk bakgrund”.

Andra inlägg i samma serie
Södertälje, svenskar i minoritet 2014?
Göteborg, svenskar i minoritet 2048?
Botkyrka, svenskar i minoritet 2007!
Malmö, svenskar i minoritet 2018!
Sundbyberg, svenskar i minoritet 2026?
Huddinge, svenskar i minoritet 2030?
Järfälla, svenskar i minoritet 2036?

hd.se

Malmö, svenskar i minoritet 2018?

Posted in Betraktelser, Migration, Prognoser by Affe on juni 11, 2010

1965 var det oroligheter och upplopp i USA. Detta kommenterades i riksdagen av dåvarande statsminister Tage Erlander. Det är lätt att haka upp sig på ”rasen” i detta citat men det är tämligen ointressant. Hur man formulerar sig ändras över tid och idag hade Erlander säkerligen inte formulerat sig på det sättet.

Vad som däremot är intressant är innebörden i det han sa. Han var uppenbarligen övertygad om att vi var lyckligt lottade (dvs vi har inte upplopp, bränder, oroligheter som USA hade då) eftersom vi har en homogen befolkning. Med ”många andra avseenden” menade han förmodligen saker som normer, värderingar, kultur, traditioner. En känsla av samhörighet. Att man överlag har en likartad syn på vad som är ett bra samhälle och, inte minst, har en ganska likartad syn på hur man löser konflikter.

Vad hade Erlander sagt om dagens situation? Hur hade han förklarat våra dagars upplopp, bränder och stenkastning?

……………………………………………….”Utländsk bakgrund” innebär i denna framställning:
1. Utrikes födda.
2. Barn födda i Sverige där båda föräldrarna är utrikes födda.


Andra inlägg i samma serie
Förklaring av statistiken
Landskrona, svenskar i minoritet 2031?

Södertälje, svenskar i minoritet 2014?
Göteborg, svenskar i minoritet 2048?
Botkyrka, svenskar i minoritet 2007!
Sundbyberg, svenskar i minoritet 2026?
Huddinge, svenskar i minoritet 2030?
Järfälla, svenskar i minoritet 2036?

Babyboom i Malmö

Tagged with:

Hot, kränknings, frihetsbrott 2009

Posted in Kriminalstatistik - Sverige, Prognoser by Affe on oktober 14, 2009

Hot-, kränknings- och frihetsbrott

Här ingår samtliga brott enligt BrB 4-5 kap samt hot eller förgripelse mot tjänsteman, olaga diskriminering, hets mot folkgrupp, överträdelse av besöksförbud, våldsamt motstånd, egenmäktighet med barn, utpressning och ocker.

Prognosen 2009 för dessa brott baserad på de tre kvartal som finns är 145,063. En siffra som inte säger så mycket om man inte har något att jämföra med. Man kan t ex jämföra det med sju andra år.

hot_prognos_2009_jamforelse

Eller man kan titta på bara det senaste kvartalet som innehar kvartalsrekordet. På dessa tre månader anmäldes nästan lika många brott som under 1975 och 1976 sammantaget.

1975-1976 = 37,090
Juli,Aug,Sept 2009 = 37,059

hotbrott_75_09

%d bloggare gillar detta: