Affes Statistik-blogg

Bilbränder 1996-2012

Posted in På begäran från läsare by Affe on januari 31, 2014

bilbrander_96_12

Tyvärr har inte statistiken för 2013 kommit än. Den kommer någon gång under första kvartalet 2014.

Tagged with:

Trygghetsundersökningen – opium för folket.

Posted in Betraktelser, Kriminalstatistik - Sverige, På begäran från läsare by Affe on februari 12, 2011

opium_1Det första jag ser när jag öppnar rapporten:

Brå – centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.
Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.
(min fetstil)

Ett märkligt sammanträffande, kan tyckas, att just Brå lyckas få fram statistik och rapporter som visar just detta. Att brottsligheten inte ökar och att tryggheten ökar. Märkligt…

Att Brå har fått uppdraget att både ”verka” för detta samt redovisa hur bra uppdraget går måste kännas bra. För Brå. Vem skulle inte vilja recensera sina egna verk?

Jag tittar i rapporterna. Både NTU 2010 (Nationella Trygghetsundersökningen) och den tekniska rapporten som förklarar hur undersökningen har gjorts. Mycket kraft har lagts på att bygga förtroende. Många ord blir det, men sammanfattningsvis kan man säga att bilden man får är att den statistik som visar att Brå inte klarar av sitt uppdrag (statistiken över anmälda brott) är ”problematisk” och inte tillförlitlig. Medan den statistik som visar att Brå klarar av sitt uppdrag (enkätundersökningar) verkar riktigt bra och tillförlitlig på grund av urval, viktningsförfaranden, översamplingar, referenser, signifikansprövningar, konfidensintervall, omsorg, ansträngningar, kalibreringar, hjälpvariabler och noggrannhet.

Allt ovan låter förstås jättebra, men jag får ändå en känsla av att det mer handlar om att övertyga oss om att undersökningen är tillförlitlig, eftersom Brå så gärna vill att vi ska tro det. Deras uppdragsgivare politikerna blir förstås väldigt glada om vi börjar sätta vår tilltro till skakiga enkätundersökningar istället för ”den problematiska” kriminalstatistiken.

Vilseledande

Det främsta vilseledandet är att läsarna tror att de kan bedöma brottsutvecklingen utifrån den här sortens undersökningar. Nu påstår Brå inte det utan säger att undersökningen ska ses som ”ett komplement” till statistiken över anmälda brott. Icke desto mindre brukar just NTU nämnas i samma andetag efter att Brå har beklagat sig över hur svårt det är att tolka kriminalstatistiken. Många tror att undersökningen mäter brottsutvecklingen, det kan man se på kommentarer och bloggar. Till exempel ”Svensson” som skriver:

Den nationella trygghetsundersökningen (NTU) har återigen presenterats av Brå och den visar som vanligt ingen ökning av brottsligheten i landet.

Nu är inte Svensson vem som helst. ”Jag är en av Sveriges kunnigaste på området” säger Svensson blygsamt innan han skäller ut en av sina läsare som ”monumentalt okunnig och inte påläst”.

Nej, man kan givetvis inte mäta brottsutvecklingen med en sån här undersökning. Nätet har för stora maskor. 14 000 intervjuade låter mycket och tillförlitligt men det är bara en liten del av befolkningen som har blivit utsatt för ett speciellt brott.

Ett exempel

För tydlighetens skull antar vi att Sverige har tio miljoner invånare och att vi 2005 hade 100 000 faktiska våldsbrottsoffer. En procent av befolkningen har alltså blivit utsatt för våldsbrott (röd tårtbit).

I undersökningen intervjuades 14 000 personer. En procent av det är 140 personer. Hur stor är sannolikheten att det slumpvisa urvalet har samma förhållande? Att 140 av de 14 000 som de ringer till är just våldsbrottsoffer.

Tänk dig cirkeln som ett roulettehjul numrerat 1-100 och där varje del representerar 140 personer. Den röda tårtbiten med våldsbrottsoffer är låt säga nummer 36. Man kastar kulan 14 000 gånger och räknar hur många gånger kulan hamnade på varje nummer. Om kulan hamnar 140 gånger på nummer 36 då har man lyckats fånga upp rätt antal våldsbrottsoffer.

Jag gjorde en datasimulering som 14 000 gånger slumpade fram en siffra mellan 1-100. Simuleringen får representera 2005.

131 gånger hamnade kulan på nummer 36.

Låt säga att året därpå 2006 så har vi av någon märklig anledning exakt samma antal våldsbrottsoffer som 2005. Varken mer eller mindre, 100 000 personer och befolkningen är även den på samma nivå. Jag kör en simulering som får representera 2006.

143 gånger på nummer 36.

och ytterligare tre simuleringar med exakt samma antal våldsbrottsoffer:
2007 = 148
2008 = 136
2009 = 121

Fem simuleringar med exakt på pricken samma underlag visar alltså väldigt olika.

En av Sveriges kunnigaste på området (Svensson) skulle nu kunna skriva ett blogginlägg om att våldsbrotten 2009 har minskat med hela 18 procent jämfört med 2007.

Och Beatrice Ask skulle även kunna säga om min simulering att resultatet är glädjande och visar att regeringens satsningar har gett resultat.

Undersökningen tyder också på att utsattheten för brott ligger stabilt. Tvärt emot utvecklingen av anmälda brott är det inte fler, utan snarast färre som uppger att de har blivit utsatta för brott de senaste åren.

Allt detta är glädjande resultat som stärker min övertygelse om att vi är på rätt väg. Att utvecklingen har varit positiv innebär dock inte att vi kan slå oss till ro. Det finns fortfarande oacceptabelt många människor som utsätts för brott, som känner sig otrygga och vars förtroende för rättsväsendet vacklar. Vi har alltså många utmaningar kvar.

PS: Notera hur ”tyder på” bara några rader ner har förvandlats till ett faktum. ”Att utvecklingen har varit positiv”.

Relaterat

Mer om trygghetsundersökningen

Datakällor och länkar

Rapporten DN Dagen Skånskan

Tagged with: , , ,

Pia Kjærsgaards tal – med svensk text

Posted in Betraktelser, På begäran från läsare by Affe on september 13, 2010

Pia Kjærsgaard talar till svenskarna. Om du har svårt att förstå danska eller engelsk text, dubbelklicka på klippet så du kommer till Youtube. Om inte den svenska texten kommer automatiskt. Leta rätt på en liten knapp som det står ”CC” på. Klicka så den blir röd, och välj svenska.

del 1

del 2

Tagged with:

Socialbidrag – utrikes födda i Göteborg

Posted in Betraktelser, Migration, På begäran från läsare by Affe on april 23, 2010

Göran Johansson sa alltså detta för 14 år sen. ”Vi klarar det inte.” Han var ”Göteborgs starke man”. En tung sosse.

Källor: Statistikdatabasen/Socialtjänst

Gymnasiebehörighet i Malmö

Posted in Betraktelser, På begäran från läsare by Affe on januari 17, 2010

Ingen högoddsare precis men det kan vara bra att få det visualiserat.


Malmöelever halkar efter skriver Sydsvenskan.

Satsningen på 148 miljoner kronor har gett klent resultat. Malmös niondeklassare rasar i betygsstatistiken. Alla stadsdelar utom Rosengård och Västra innerstaden backar. Värst är det för Kirseberg och Centrum.

Tack för tipset!


Malmöelever halkar efter

Statistik stadsdelar i Malmö

Rån och utländsk bakgrund i 55 kommuner

Posted in Kriminalstatistik - Sverige, På begäran från läsare by Affe on september 21, 2009

55_komm_ran_utl_bakgrund

55_komm_ran_utl_bakgrundKorrelation efter normalisering 0.90.
Innan normalisering 0.94.
Till höger, en variant som istället för folkmängd sorterar efter personer med utländsk bakgrund.

Beviljade uppehållstillstånd 1980-2008

Posted in På begäran från läsare by Affe on maj 11, 2009

beviljade_uppehallstillstand_1980_2008

i siffror

1980 13617
1981 13104
1982 14055
1983 10925
1984 13861
1985 16206
1986 23039
1987 28649
1988 33333
1989 44683
1990 37383
1991 42248
1992 34817
1993 58928
1994 78987
1995 32486
1996 31664
1997 36565
1998 39433
1999 37376
2000 45164
2001 44505
2002 44664
2003 46857
2004 50491
2005 55990
2006 76095
2007 76655
2008 76240

Beviljade uppehållstillstånd – Vapenbrott 1980-2008

Posted in På begäran från läsare by Affe on maj 8, 2009

Återigen. Det är mycket vanskligt att lägga kurvor på varandra och hävda samband. Liknande kurvor behöver inte alls innebära ett samband. Här känns det dock ganska uppenbart. Döm själva.

uppehall_vapen_1980_2008

Beviljade uppehållstillstånd – Våldtäkter 1980-2008

Posted in På begäran från läsare by Affe on maj 8, 2009

Efter önskemål från en läsare postar jag detta diagram. Det är viktigt att komma ihåg att detta behöver inte betyda någonting. Kurvor som liknar varandra behöver för den skull inte ha någonting med varandra att göra. Priset på gurkor kan ju över tidsperioden visa en likartad kurva som våldtäkter men självklart har kurvorna ingenting med varandra att göra.

Beviljade uppehållstillstånd kan alltså ha lika lite att göra med våldtäktsökningen som priset på gurkor. Men å andra sidan, det är ju inte priset på gurkor som är överrepresenterade i våldtäktsstatistiken.
uppehall_valdtakt_1980_2008

Detta diagram har (med all rätt) kritiserats. Bla diskuteras det på VoFs forum här Grafer med olika skalor på y-axlarna. Väl värt att titta in där och läsa.

Vill återigen poängtera att jag vill helst att ni länkar till denna sida om ni använder diagrammet.

%d bloggare gillar detta: