Affes Statistik-blogg

Norrbottens län – Sexualbrott 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik -- Norrbottens län by Affe on juni 14, 2009

norrbotten_folk_sexualbrott_1975_2008

norrbotten_sexualbrott_100000_1975_2008_small

Norrbottens län – Våldsbrott 1975-2008

Posted in Kriminalstatistik -- Norrbottens län by Affe on maj 15, 2009

Pressmeddelande från polisen
Låg brottslighet i Norrbotten

2008 hade Norrbotten näst lägst brottslighet i landet. Polismyndigheten var femte bäst i Sverige på att klara upp de brott som anmäldes. Ingen kommun i länet hade lika hög brottslighet som rikssnittet.

Det är bra siffror men vi ska bli bättre. Norrbottningarna ska ha Sveriges bästa polis, säger länspolismästare Håkan Karlsson.”

norrbotten_folk_valdsbrott_1975_2008

norrbotten_folk_valdsbrott_1975_2008_small

(obs diagrammet ingår inte i pressmeddelandet)
pressmeddelandet fortsätter:
”2008 års brottsstatistik sammanfattas på följande sätt.

 • Antalet anmälda brott totalt har minskat med 2 procent jämfört med samma period året innan.
 • Stölder, som utgör minst 60 procent av de anmälda brotten, minskade med 6 procent. Norrbotten hade näst lägst antal anmälda stölder per invånare i landet.
 • Skadegörelsebrotten minskade med ungefär 1 procent.
 • Våldsbrotten totalt minskade något. Även misshandel utomhus minskade med 1,5 procent.
 • Anmälda narkotikabrott och trafikbrott har minskat med 3 respektive 6 procent.
 • 20 procent av alla inkomna brottsärenden redovisades till åklagare.”

Det fortsätter i samma stil med lite mer skryt och hur nöjda folket är med polisen men även lite oro över utvecklingen i Boden och Överkalix. En PDF bifogas som kan laddas ned här Statistik över anmälda brott per 100.000 invånare. (statistik som bara redovisar de tre senaste åren 2006,2007,2008).
Meddelandet avslutas med detta:

Ytterligare kommentarer lämnas av länspolismästare Håkan Karlsson, telefon 0920 – 29 50 50 (min fetstil)

Publicerad: 2009-01-20

Lag brottslighet i Norrbotten

————————————————————

Ett ganska typiskt meddelande som känns riktigt positivt. Det är sant att Norrbotten i jämförelse med andra län har bättre kurvor. Det har jag själv noterat i diagrammen innan jag läste detta, men ger meddelandet en bra bild av situationen?

Inbrott och stöld är otrevligt och det är ju bra att det går ned
norrbotten_inbrottsstold_100000_1975_2008_small

men jämfört med våldsbrott är de väl närmast att betrakta som irritationsmoment. Det är framförallt våldsbrotten som gör folk otrygga och rädda.

norrbotten_valdsbrott_100000_1975_2008_small

En oklarhet. Från pressmeddelandet:

 • Våldsbrotten totalt minskade något. Även misshandel utomhus minskade med 1,5 procent.
 • Som ni ser verkar det ju inte stämma. Jag dubbelkollade siffrorna och brå redovisar detta för åren i fråga:

  Våldsbrott totalt:
  2006 = 901
  2007 = 920
  2008 = 973

  Om någon från Norrbotten läser detta så vet ni vem ni kan ringa för ytterligare information.

  Tagged with: ,
  %d bloggare gillar detta: