Affes Statistik-blogg

Utländsk bakgrund i kommunerna 2002-2027

Posted in Integration, Kriminalstatistik - Sverige, Migration, Prognoser by Affe on juli 28, 2018

Att Sverige har förändrats de senaste decennierna är det nog ingen som förnekar. Men hur stor är förändringen, och hur ser det ut tio år framåt om det får fortsätta på samma sätt? Så här ser utvecklingen i procent ut i Sveriges 25 största kommuner.

Observera att definitionen på ”utländsk bakgrund” skiljer sig från den officiella definitionen som är mer snäv. Mer om denna mer rimliga definition, som har föreslagits av ekonomen Jan Tullberg, kan du läsa om i detta inlägg.

Den första tabellen visar hela befolkningen. Personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brottsstatistiken. Om man är intresserad av den demografiska förändringens eventuella påverkan på brottsligheten är hela befolkningen ett dåligt mått. Personer med svensk bakgrund dominerar kraftigt bland de äldre, och äldre människor är inte speciellt brottsaktiva.

Bättre då att begränsa urvalet till den problematiska grupp som i alla tider har stått för en stor del av brottsligheten. Framför allt den brottslighet som skapar otrygghet. Våldsbrott, rån, hot etc. Den gruppen är unga män.

Nedan visas utvecklingen i samtliga kommuner. Vissa kommuner har ett stort inslag nordiska invandrare. Vanligtvis på grund av att kommunen gränsar till Norge eller Finland. Eftersom nordiska invandrare har en förhållandevis låg brottsaktivitet finns det anledning att markera vilka kommuner som har ett starkt nordiskt inslag.1 Om över 40 procent av alla utrikes födda män i kommunen hade nordiskt ursprung 2015 är den markerad med turkos bakgrund.

Jag har även gjort en enkel framskrivning baserad på de senaste tio åren. Om utvecklingen fortsätter i samma stil som den har gjort den senaste tioårsperioden blir detta utfallet. Om utvecklingen har varit extra extrem i kommunen blir även framskrivningen extrem. Framskrivningen bör därför inte i första hand ses som en prognos, utan mer som ett mått på hur stor den demografiska förändringen har varit det senaste decenniet.

Samma tabell som ovan men sorterad efter utländsk bakgrund 2017.


Källor

SCB Statistikdatabasen

1.Det finns fler kategorier utrikes födda som har en låg brottsaktivitet. Till exempel östasiater. Tyvärr är den officiella statistiken över demografin i kommunerna mycket bristfällig, så det går inte att utläsa hur stort inslag av andra lågbrottsaktiva grupper det finns i kommunen. Och än mer bristfällig kommer statistiken att bli då SCB 2015 slutade att uppdatera tabellen som jag har använt.

185 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] Utländsk bakgrund i kommunerna 2002-2027 […]

    Gilla

  2. Pekka Rousu said, on juli 28, 2018 at 11:41 e m

    Med tanke på att de funnits här i så stor mängd så länge så kanske man också bör börja tänka på tredje generationen. Botkyrka kommer nog inte att ha så många blonda män i åldern 18-44 år per 2027.

    Reflektion 2. White flight har varit stor på sina ställen, men vänta tills när allting-bubblan brustit och vi blir tvungna att sänka socialbidrag. DÅ får vi se våld. Det ovanligt sällan förekommande fjösiga låtsasvåldet vi sett hittills är en västanfläkt och då blir det white flight på riktigt. Frågan är bara vart vita ska ta vägen… Kil är vackert, fin natur.

    Flyttar själv till Tjeckien till hösten. Där är de tjecker till 95 procent och så 3 procent blandat vita och 1-2 procent zigenare (de sistnämnda med fabulöst stor arbetslöshet, brottslighet och utslagning föga överraskande). Inga svarta eller bruna och så få muslimer så ett bostadskvarter i Tensta har fler muslimer. Och så har Tjeckien en valutareserv som är dubbelt så stor som statsskulden och kommunerna där har nästan inga skulder alls medan de i Sverige har idag ca 750 miljarder och det växer med minst 100 miljarder per år och inom några år har kommunerna/landstingen lika stor skuld som statsskulden (vilken för övrigt kommer att öka inom några få år ordentligt om du frågar mig). Och så en detalj. Tjeckien har ännu 30 procent av den arbetande befolkningen inom industri (Sverige 8 och stadigt minskande) och de producerar saker som människor vill ha och har Europas lägsta arbetslöshet på 2 procent. Jag tycker det är bra med ett land som faktiskt produceras fysiska saker. Ja, jag vet, jag är gammeldags och fattar inte fördelen med att i princip alla jobbar inom tjänstesektorn och offentlig sektor. Gissa vilka två länder som har flest respektive minst antal sjukhusplatser per invånare i hela Europa. Ja, du gissade rätt och dessutom finns inget som heter sjukhusköer eller vakter vid sjukhus. När jag talat med Tjecker om sjukhusvakter så förstår de helt ärligt inte vad jag pratar om, de tror att jag ljuger. Det enda som irriterar mig är att Tjeckien har så patetiskt lite guld i valutareserven och att de inte utnyttjar reserven idag för att göra sig skuldfria eller att i vart fall endast ha Tjeckiska pensionspengar i form av obligationer i valutareserven. Tjeckien har idag ca 77 procent av det svenska BNP/capita i PPP-dollar (alltså i verklig köpkraft) men jag tror att de om sju år har över 100 procent av Svenskars köpkraft och offentliga skulder på 0 procent. Och så ska de bygga ännu mer kärnkraft för att exportera ännu mer el och inte som i Sverige lägga ner all kärnkraft. Varifrån Sverige ska få el utan kärnkraft och en massa elbilar dessutom har jag ingen som helst aning om men det är inte mitt problem.

    Medel-IQ faller i Sverige dramatiskt. Vita ca 100 och Mena oftast ca 85 och Sub-Sahara 70. Skulle gissa på att vi idag har kanske 95 och i befolkningen 25-65 år så är det nog nedåt 92. Sånt kan man ju också tänka på. Korrelationen är stor mellan IQ å ena sidan och andra sidan våldsbrott av alla slag och BNP. Vi får lågt medel-IQ, mycket våld och dålig BNP. Just en rolig trippel! Och så en rolig bieffekt till. Från dagens de facto muslimprocent på 12 så kommer vi 2027 (med framskrivning tillsammans med ett friskt barnafödande från muslimer) ha kanske 20 procent muslimer och bland nyfödda 40 procent. Kom ihåg att muslimer har i runda tal dubbelt så stora barnakullar så en generation senare så blir det …. tja, många muslimer blir det i alla fall. Tjoflöjt! Det här kommer att bli en riktig UTMANING.

    Gillad av 2 personer

    • Kurt Boström said, on juli 30, 2018 at 10:04 e m

      Vilka jävla dynga! (din kommentar)

      Gilla

    • Anonym said, on augusti 1, 2018 at 5:12 f m

      Med tanke på ditt namn, Pekka, så är du nog en av ”dem”.

      Gilla

    • Madhu said, on september 2, 2018 at 8:56 f m

      Så många intressanta iakttagelser. Vi kommer själva flytta till Thailand. Finns det möjlighet att komma i kontakt med dig på något sett. Så roligt att kunna byta erfarenheter.

      Gilla

  3. Bosse said, on augusti 1, 2018 at 12:05 e m

    Affe!

    Hur stor total del av de som hör till ”utländsk bakgrund” hör 50% av gruppen ”en utrikes, en svenskfödd förälder”? Måste vara en ganska liten del, va?

    Mvh

    Gilla

  4. […] är anpassad för nordligt klimat,eller den som är anpassad för stark sol söder om ekvatorn, i en slags märklig självutplånande rasism, så är det ändå INTE ekologiskt hållbart, helt oavsett vilken extrem hållning […]

    Gilla

  5. […] I det här blogginlägget kan du längre ner se det pågående folkutbytet i din egen kommun. Statistik och diagram har gjorts av Affes statistikblogg. […]

    Gilla

  6. […] I det här blogginlägget kan du längre ner se det pågående folkutbytet i din egen kommun. Statistik och diagram har gjorts av Affes statistikblogg. […]

    Gilla

  7. […] Intressant här är Karin Wanngårds definition av ”stockholmare” och ”medborgare”. Varför skulle stockholmarna och medborgarna inte känna att stadens politiker står på deras sida om ett demokratiskt politiskt parti håller möte i Kungsträdgården? Här döljer sig en gravad hund, och detta är vad det handlar om: i Stockholms stad har nu 37,9 procent av invånarna utländsk bakgrund. Se tabell på Affes statistikblogg. […]

    Gilla

  8. […] Intressant här är Karin Wanngårds definition av ”stockholmare” och ”medborgare”. Varför skulle stockholmarna och medborgarna inte känna att stadens politiker står på deras sida om ett demokratiskt politiskt parti håller möte i Kungsträdgården? Här döljer sig en gravad hund, och detta är vad det handlar om: i Stockholms stad har nu 37,9 procent av invånarna utländsk bakgrund. Se tabell på Affes statistikblogg. […]

    Gilla

  9. […] Därför återpublicerar jag två statistiska sammanställningar av hur befolkningen kommer att se ut i svenska kommuner, med utgångspunkt från statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån. Sammanställningarna har gjorts av Affes statistikblogg. […]

    Gilla

  10. Ivar L said, on september 24, 2018 at 7:28 f m

    Fantastiskt jobb Affe! Sådana här tabeller kommer att visa sig oerhört värdefulla. Var och en är fri att bilda sig en egen uppfattning om vad siffrorna leder till.

    Om jag får komma med en kritik eller snarare önskan så är det en tabell med utländsk bakgrund totalt sett också. Visserligen är det unga män som begår mest brott, men rent demografiskt är totalen också av stor betydelse. Män föder t.ex. inte barn vilket har betydelse för demografin. Forskning (har tyvärr glömt källan, men en artikel i Forsking och Framsteg) visar dessutom att barn i huvudsak ”ärver” sin mammas religion, vilket också talar för att man inte enbart skall fokusera på unga män.

    Gilla

  11. Valresultat 2018 – Ale kommun said, on oktober 20, 2018 at 8:45 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  12. Valresultat 2018 – Alingsås kommun said, on oktober 21, 2018 at 8:15 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  13. Valresultat 2018 – Alvesta kommun said, on oktober 21, 2018 at 8:20 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  14. Valresultat 2018 – Aneby kommun said, on oktober 21, 2018 at 8:21 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  15. Valresultat 2018 – Arboga kommun said, on oktober 21, 2018 at 8:23 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  16. Valresultat 2018 – Arjeplog kommun said, on oktober 21, 2018 at 8:25 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  17. Valresultat 2018 – Arvidsjaur kommun said, on oktober 21, 2018 at 8:30 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  18. Valresultat 2018 – Essunga kommun said, on oktober 22, 2018 at 5:08 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  19. Valresultat 2018 – Fagersta kommun said, on oktober 22, 2018 at 5:09 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gillad av 1 person

  20. Valresultat 2018 – Falkenberg kommun said, on oktober 22, 2018 at 5:10 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  21. Valresultat 2018 – Falköping kommun said, on oktober 22, 2018 at 5:11 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  22. Valresultat 2018 – Falun kommun said, on oktober 22, 2018 at 5:12 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  23. Valresultat 2018 – Filipstad kommun said, on oktober 23, 2018 at 10:59 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  24. Valresultat 2018 – Finspång kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:00 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  25. Valresultat 2018 – Flen kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:02 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  26. Valresultat 2018 – Forshaga kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:03 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  27. Valresultat 2018 – Färgelanda kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:04 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  28. Valresultat 2018 – Gagnef kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:05 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  29. Valresultat 2018 – Gislaved kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:06 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  30. Valresultat 2018 – Gnesta kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:07 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  31. Valresultat 2018 – Gnosjö kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:08 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  32. Valresultat 2018 – Gotland kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:10 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  33. Valresultat 2018 – Grums kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:11 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  34. Valresultat 2018 – Grästorp kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:12 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  35. Valresultat 2018 – Gullspång kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:13 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  36. Valresultat 2018 – Gällivare kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:14 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  37. Valresultat 2018 – Gävle kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:15 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  38. Valresultat 2018 – Göteborg kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:17 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  39. Valresultat 2018 – Götene kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:18 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  40. Valresultat 2018 – Habo kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:19 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  41. Valresultat 2018 – Hagfors kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:20 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  42. Valresultat 2018 – Hallsberg kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:21 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  43. […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  44. Valresultat 2018 – Halmstad kommun said, on oktober 23, 2018 at 11:24 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  45. Valresultat 2018 – Hammarö kommun said, on oktober 24, 2018 at 8:04 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  46. Valresultat 2018 – Haninge kommun said, on oktober 24, 2018 at 8:04 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  47. Valresultat 2018 – Haparanda kommun said, on oktober 24, 2018 at 8:04 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  48. Valresultat 2018 – Hedemora kommun said, on oktober 24, 2018 at 8:04 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  49. Valresultat 2018 – Herrljunga kommun said, on oktober 26, 2018 at 1:39 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  50. Valresultat 2018 – Hofors kommun said, on oktober 26, 2018 at 1:39 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  51. Valresultat 2018 – Huddinge kommun said, on oktober 26, 2018 at 1:39 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  52. Valresultat 2018 – Hultsfred kommun said, on oktober 26, 2018 at 9:02 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  53. Valresultat 2018 – Hylte kommun said, on oktober 26, 2018 at 9:02 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  54. Valresultat 2018 – Hudiksvall kommun said, on oktober 26, 2018 at 8:32 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  55. Valresultat 2018 – Håbo kommun said, on oktober 27, 2018 at 8:03 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  56. Valresultat 2018 – Hällefors kommun said, on oktober 27, 2018 at 8:03 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  57. Valresultat 2018 – Härjedalen kommun said, on oktober 27, 2018 at 8:03 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  58. Valresultat 2018 – Härnösand kommun said, on oktober 28, 2018 at 1:52 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  59. Valresultat 2018 – Härryda kommun said, on oktober 28, 2018 at 1:52 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  60. Valresultat 2018 – Hässleholm kommun said, on oktober 28, 2018 at 1:52 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  61. Valresultat 2018 – Höganäs kommun said, on oktober 29, 2018 at 12:27 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  62. Valresultat 2018 – Högsby kommun said, on oktober 29, 2018 at 12:28 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  63. Valresultat 2018 – Hörby kommun said, on oktober 29, 2018 at 12:28 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  64. Valresultat 2018 – Höör kommun said, on oktober 29, 2018 at 12:28 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  65. […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  66. Valresultat 2018 – Kalix kommun said, on oktober 30, 2018 at 10:56 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  67. Valresultat 2018 – Kalmar kommun said, on oktober 30, 2018 at 10:56 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  68. Valresultat 2018 – Karlsborgs kommun said, on oktober 30, 2018 at 10:56 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  69. Valresultat 2018 – Karlshamn kommun said, on oktober 30, 2018 at 10:56 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  70. Valresultat 2018 – Karlskoga kommun said, on oktober 30, 2018 at 10:57 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  71. Valresultat 2018 – Katrineholm kommun said, on november 1, 2018 at 9:52 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  72. Valresultat 2018 – Kil kommun said, on november 1, 2018 at 9:52 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  73. Valresultat 2018 – Kinda kommun said, on november 1, 2018 at 9:52 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  74. Valresultat 2018 – Kiruna kommun said, on november 2, 2018 at 11:42 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  75. Valresultat 2018 – Klippan kommun said, on november 2, 2018 at 11:42 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  76. Valresultat 2018 – Knivsta kommun said, on november 2, 2018 at 11:43 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  77. […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  78. Valresultat 2018 – Kramfors kommun said, on november 3, 2018 at 11:36 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  79. […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  80. Valresultat 2018 – Krokoms kommun said, on november 4, 2018 at 3:52 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  81. Valresultat 2018 – Kumla kommun said, on november 4, 2018 at 3:52 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  82. Valresultat 2018 – Kungsbacka kommun said, on november 4, 2018 at 3:52 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  83. Valresultat 2018 – Kungsör kommun said, on november 5, 2018 at 9:07 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  84. Valresultat 2018 – Kungälv kommun said, on november 5, 2018 at 9:07 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  85. Valresultat 2018 – Kävlinge kommun said, on november 5, 2018 at 9:07 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  86. Valresultat 2018 – Köping kommun said, on november 5, 2018 at 9:07 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  87. Valresultat 2018 – Laholm kommun said, on november 6, 2018 at 8:17 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  88. Valresultat 2018 – Landskrona kommun said, on november 6, 2018 at 8:20 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  89. Valresultat 2018 – Laxå kommun said, on november 6, 2018 at 8:22 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  90. Valresultat 2018 – Lekebergs kommun said, on november 7, 2018 at 10:03 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  91. Valresultat 2018 – Leksand kommun said, on november 7, 2018 at 10:03 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  92. Valresultat 2018 – Lerums kommun said, on november 8, 2018 at 8:45 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  93. Valresultat 2018 – Lessebo kommun said, on november 8, 2018 at 8:45 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  94. Valresultat 2018 – Lidingö kommun said, on november 8, 2018 at 8:45 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  95. Valresultat 2018 – Lidköpings kommun said, on november 9, 2018 at 9:10 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  96. Valresultat 2018 – Lilla Edets kommun said, on november 9, 2018 at 9:10 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  97. Valresultat 2018 – Lindesbergs kommun said, on november 9, 2018 at 9:10 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  98. Valresultat 2018 – Linköpings kommun said, on november 10, 2018 at 1:21 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  99. Valresultat 2018 – Ljungby kommun said, on november 10, 2018 at 1:22 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  100. Valresultat 2018 – Ljusdals kommun said, on november 10, 2018 at 1:22 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  101. Valresultat 2018 – Ljusnarsbergs kommun said, on november 11, 2018 at 9:01 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  102. Valresultat 2018 – Lomma kommun said, on november 11, 2018 at 9:01 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  103. Valresultat 2018 – Ludvika kommun said, on november 11, 2018 at 5:51 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  104. Valresultat 2018 – Luleå kommun said, on november 12, 2018 at 4:10 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  105. Valresultat 2018 – Lunds kommun said, on november 12, 2018 at 4:10 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  106. Valresultat 2018 – Lycksele kommun said, on november 13, 2018 at 5:07 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  107. Valresultat 2018 – Lysekils kommun said, on november 13, 2018 at 5:07 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  108. Valresultat 2018 – Malmö kommun said, on november 13, 2018 at 5:07 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  109. Valresultat 2018 – Malung-Sälen kommun said, on november 14, 2018 at 9:58 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  110. Valresultat 2018 – Malå kommun said, on november 14, 2018 at 9:58 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  111. Valresultat 2018 – Mariestads kommun said, on november 14, 2018 at 9:58 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  112. Valresultat 2018 – Marks kommun said, on november 15, 2018 at 5:01 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  113. Valresultat 2018 – Markaryd kommun said, on november 15, 2018 at 5:01 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  114. Valresultat 2018 – Mellerud kommun said, on november 15, 2018 at 5:01 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  115. Valresultat 2018 – Mjölby kommun said, on november 16, 2018 at 12:33 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  116. Valresultat 2018 – Mora kommun said, on november 16, 2018 at 12:33 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  117. Valresultat 2018 – Motala kommun said, on november 16, 2018 at 12:33 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  118. Valresultat 2018 – Mullsjö kommun said, on november 16, 2018 at 12:34 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  119. Valresultat 2018 – Munkfors kommun said, on november 16, 2018 at 12:34 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  120. Valresultat 2018 – Mölndal kommun said, on november 17, 2018 at 2:13 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  121. Valresultat 2018 – Mönsterås kommun said, on november 17, 2018 at 2:13 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  122. Valresultat 2018 – Mörbylånga kommun said, on november 17, 2018 at 2:13 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  123. Valresultat 2018 – Nacka kommun said, on november 18, 2018 at 8:41 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  124. Valresultat 2018 – Nora kommun said, on november 18, 2018 at 8:41 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  125. Valresultat 2018 – Norberg kommun said, on november 18, 2018 at 8:41 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  126. Valresultat 2018 – Nordanstigs kommun said, on november 19, 2018 at 8:32 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  127. Valresultat 2018 – Nordmalings kommun said, on november 19, 2018 at 8:32 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  128. Valresultat 2018 – Norrköpings kommun said, on november 19, 2018 at 8:33 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  129. Valresultat 2018 – Norrtälje kommun said, on november 20, 2018 at 8:30 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  130. Valresultat 2018 – Norsjö kommun said, on november 20, 2018 at 8:30 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  131. Valresultat 2018 – Nybro kommun said, on november 20, 2018 at 8:31 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  132. Valresultat 2018 – Nykvarn kommun said, on november 21, 2018 at 8:40 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  133. Valresultat 2018 – Nyköping kommun said, on november 21, 2018 at 8:40 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  134. Valresultat 2018 – Nynäshamn kommun said, on november 22, 2018 at 9:10 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  135. Valresultat 2018 – Nässjö kommun said, on november 22, 2018 at 9:10 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  136. Valresultat 2018 – Ockelbo kommun said, on november 22, 2018 at 9:11 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  137. Valresultat 2018 – Olofström kommun said, on november 22, 2018 at 9:11 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  138. Valresultat 2018 – Orsa kommun said, on november 23, 2018 at 8:36 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  139. Valresultat 2018 – Orust kommun said, on november 23, 2018 at 8:36 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  140. Valresultat 2018 – Osby kommun said, on november 23, 2018 at 8:36 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  141. Valresultat 2018 – Oskarshamns kommun said, on november 24, 2018 at 8:52 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  142. Valresultat 2018 – Ovanåker kommun said, on november 24, 2018 at 8:52 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  143. Valresultat 2018 – Oxelösunds kommun said, on november 24, 2018 at 8:53 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  144. […] Om vi vill ha ledtrådar till hur Sverige kan ligga i Europas topp när det gäller gängskjutningar kan vi ta en titt på den här tabellen, gjord av Affes statistikblogg. […]

    Gilla

  145. Valresultat 2018 – Pajala kommun said, on november 25, 2018 at 8:43 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  146. Valresultat 2018 – Partille kommun said, on november 25, 2018 at 8:43 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  147. Valresultat 2018 – Perstorps kommun said, on november 25, 2018 at 8:43 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  148. […] kan se på Utländsk bakgrund i kommunerna 2002-2027 hvor ildevarslende den svenske demografi er. Blandt 15-44 årige er indvandrere og efterkommer […]

    Gilla

  149. Valresultat 2018 – Piteå kommun said, on november 26, 2018 at 10:42 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  150. Valresultat 2018 – Ragunda kommun said, on november 28, 2018 at 12:04 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  151. Valresultat 2018 – Robertsfors kommun said, on november 28, 2018 at 11:19 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  152. Valresultat 2018 – Ronneby kommun said, on november 28, 2018 at 11:19 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  153. Valresultat 2018 – Rättviks kommun said, on november 29, 2018 at 11:42 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  154. Valresultat 2018 – Sala kommun said, on november 30, 2018 at 6:20 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  155. Valresultat 2018 – Salem kommun said, on november 30, 2018 at 6:20 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  156. Valresultat 2018 – Sandviken kommun said, on december 1, 2018 at 7:07 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  157. Valresultat 2018 – Sigtuna kommun said, on december 2, 2018 at 7:07 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  158. Valresultat 2018 – Simrishamn kommun said, on december 3, 2018 at 6:02 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  159. Valresultat 2018 – Sjöbo kommun said, on december 3, 2018 at 6:02 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  160. Valresultat 2018 – Skara kommun said, on december 4, 2018 at 7:10 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  161. Valresultat 2018 – Skellefteå kommun said, on december 4, 2018 at 7:10 f m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  162. […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  163. Valresultat 2018 – Skurup kommun said, on december 5, 2018 at 1:08 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  164. Valresultat 2018 – Skövde kommun said, on december 6, 2018 at 1:08 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  165. […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  166. Valresultat 2018 – Sollefteå kommun said, on december 7, 2018 at 1:00 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  167. Valresultat 2018 – Sollentuna kommun said, on december 8, 2018 at 2:17 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  168. Valresultat 2018 – Solna kommun said, on december 8, 2018 at 2:17 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  169. Valresultat 2018 – Sorsele kommun said, on december 9, 2018 at 1:02 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  170. Valresultat 2018 – Sotenäs kommun said, on december 10, 2018 at 12:52 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  171. Valresultat 2018 – Staffanstorp kommun said, on december 11, 2018 at 12:13 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  172. Valresultat 2018 – Stenungsund kommun said, on december 12, 2018 at 12:37 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  173. Valresultat 2018 – Stockholm kommun said, on december 13, 2018 at 12:29 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  174. Valresultat 2018 – Storfors kommun said, on december 14, 2018 at 12:17 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  175. Valresultat 2018 – Storuman kommun said, on december 15, 2018 at 1:47 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  176. Valresultat 2018 – Strängnäs kommun said, on december 16, 2018 at 12:36 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  177. Valresultat 2018 – Strömstad kommun said, on december 17, 2018 at 12:40 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  178. Valresultat 2018 – Strömsunds kommun said, on december 18, 2018 at 9:46 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  179. Valresultat 2018 – Sundbybergs kommun said, on december 19, 2018 at 10:54 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  180. Valresultat 2018 – Sundsvall kommun said, on december 20, 2018 at 10:54 e m

    […] här om hur stor andel av invånarna som har utländsk bakgrund i vissa […]

    Gilla

  181. kao said, on september 11, 2019 at 2:29 e m

    Förvånad över statistiken? Någon?
    Mvh
    //Kao

    Gilla

  182. /Gr/etard said, on december 16, 2019 at 6:59 e m

    Well, THAT’S an entirely different world than Greece. Greece is unironically 95+% Greek in most cases, with the exceptions all located in Athens regions. And still, they are not as demographically altered as these Swedish municipalities.

    Gilla


Kommentera gärna. Håll god ton.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: