Affes Statistik-blogg

Är sociala problem vanligast i orter med få invandrare?

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on februari 12, 2013

samtliga_brott_pc_utlandsk_folkmangd_15_54Stefan Fölster vid det nybildade Reforminstitutet väckte nyligen stor uppmärksamhet med en undersökning som visar att sociala problem är vanligast i orter med få invandrare. Undersökningen kom som på beställning och fick journalister att gå igång på högsta växel. Men det saknas något i undersökningen. Fölster väljer att helt utelämna brottsligheten när han undersöker sociala problem i kommunerna.
Jag har därför ställt samman statistik gällande anmäld brottslighet i alla svenska kommuner. I sammanställningen har jag listat alla kommuner efter alla polisanmälda brott per 100 000 invånare under treårsperioden 2010-2012 och jämför det med procentandel av befolkningen med utländsk bakgrund i kommunen år 2011.

Anledningen till att jag tar med de tre åren 2010-2012 istället för bara 2011 är att vissa kommuner är så små att ovanliga händelser ett år kan påverka kriminalstatistiken starkt åt något håll. Tre års statistik minskar den risken. För att göra tabellen mer lättläst har jag färglagt procentandel av befolkningen med utländsk bakgrund. Över 40 procent = svart, mellan 30-40 procent = lila och så vidare.

Observera att jag har återgett alla kommuner. Därför går det inte att jämföra denna framställning med Reforminstitutets rakt av. Reforminstitutet tyckte inte att skillnaden i storlek mellan Stockholm (864 324 invånare) och till exempel Bjurholm (2 431 invånare) var tillräckligt problematisk, så de slog ihop 45 storstadskommuner till tre. Storstockholm får då 2 091 473 invånare.

Jag har även valt att bara ta med den ”brottsaktiva” åldersgruppen 15-54 år istället för alla åldersgrupper när jag har räknat ut andel med utländsk bakgrund.

Korrelation och kausalitet

Man ser en tydlig tendens i tabellen: ju fler anmälda brott, desto större andel av befolkningen i kommunen har utländsk bakgrund. Men även om olika värden korrelerar med varandra behöver det inte betyda att det finns ett orsakssamband. Sambandet kan istället finnas mellan brottslighet och kommunens storlek, i synnerhet storleken på tätorterna i kommunen. Man vet att benägenheten att begå brott ökar med folkmängden, och invandrare tenderar att bo i större kommuner/tätorter. Därför har jag också lagt in folkmängd 2011 för respektive kommun.

Man ser dock att kopplingen folkmängd och anmälda brott inte alls är så entydig. Det är ganska många både små och medelstora kommuner i toppskiktet. Umeå (plats 161) är bra mycket större än Landskrona (plats 6). Jönköping (plats 90) är större än Katrineholm (plats 10) och så vidare. Korrelationsvärdena ser ut så här:

Anmälda brott/utländsk bakgrund = 0.64
Anmälda brott/folkmängd = 0.49

Andra saker att ta hänsyn till är förstås hur attraktiv kommunen är. Turistmagneter som Åre, Malung-Sälen, Borgholm och Gotland hamnar högt upp på listan både i förhållande till sin folkmängd och andelen med utländsk bakgrund. Där beror sannolikt de höga värdena på människor utifrån som kommer dit och begår brott. Det gäller förstås även storstäder som drar till sig mängder av turister.

Det är med andra ord problematiskt att dra några slutsatser utifrån statistiken, men det finns ändå intressanta saker att notera. Haparanda sticker ut och hamnar ganska långt ner (plats 111) till skillnad från de andra kommunerna med samma färg. Även Gnosjö, Övertorneå och Lidingö bryter mönstret och hamnar långt ner.

En annan kommun utmärker sig också.

Ragunda – helvetet på jorden?

Enligt rapporten från Reforminstitutet verkar det nästan så. När de hade räknat ihop alla ”eländesvariabler” som de kallar dem visade det sig att:

På jumboplatsen och med allra lägst poäng, byggd på genomsnittlig ranking, ligger Ragunda. I 14 av de 18 möjliga variablerna i vårt index finns Ragunda bland de 50 sämsta när vi rankar dem.

Mest ”elände” i form av sociala problem finns alltså enligt Stefan Fölster i Ragunda. Trots att det finns så få invandrare där.

Ragunda finns förstås även med i listan över anmälda brott.

På plats 285 av 290.

Topp 20 snitt

Precis som Reforminstitutet har jag räknat ut snitt för de 20 bästa och 20 sämsta kommunerna i listan.
De 20 kommunerna i topp har fler invandrare än snittet, 33,9 procent.
De 20 kommunerna i botten har färre invandrare än snittet, 8,8 procent.
Snittet för samtliga kommuner är 16,5 %1.

Sökbar tabell

I bloggens interaktiva avdelning finns en sökbar tabell så att du lätt kan hitta kommunen du söker. Där redovisas även om kommunen är över eller under snittet. Uppdatering! Tyvärr fungerade inte tabellen i Internet Explorer igår. Nu ska den fungera.

1.Andelen invånare i Sverige med utländsk bakgrund i åldersgruppen 15-54 år är 23,4 %. Genomsnittet i denna framställning är medelvärdet av de 290 kommunerna, det vill säga, oberoende av storleken på populationerna. Genomsnittet blir då 16,5 %.

Datakällor och länkar

www.bra.se
www.scb.se

Reforminstitutets rapport
Sociala problem vanligast i orter med få invandrare
Förvirrat, Fölster!

35 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Förvånade Fölster « Jan Millds blogg said, on februari 12, 2013 at 7:28 e m

  […] Fölster fick inte med brottsligheten i sin undersökning – se Affes statistikblogg! […]

  Gilla

  • p said, on februari 24, 2013 at 12:19 e m

   Att dessa SD:are ALDRIG kan skriva sanningen. ”anmäld brottslighet” står det. INTE BROTTSLIGHET.

   Gilla

 2. […] Läs mer på Affes statistikblogg. […]

  Gilla

 3. Erik E. said, on februari 12, 2013 at 10:45 e m

  För Upplands Väsby (och säkert i än högre grad Övertorneå) ska man veta att det är rätt många finnar bland de med utländsk bakgrund, som man korrigerar för det skulle mönstret bli än tydligare.

  Gilla

 4. Björn said, on februari 13, 2013 at 1:10 f m

  Bor en jäkla massa finnar i Haparanda, därför hamnar de ganska långt ner trots hög andel invandrare. Det är skillnad på utlandsfödd och utlandsfödd helt enkelt.

  Gilla

 5. Illwill said, on februari 13, 2013 at 9:54 e m

  Lidingö lär klättra på listan, för det har kommit in en del invandrare från ”mindre utvecklade länder” där. Men att några få hålor med massa finnar ligger väldigt långt ner på listan visar att våra alkoholiserade, knivbeväpnade, skjutgalna grannar till öster…är många gånger lugnare än MENA:iterna.

  Annars var jag förvånad över att Botkyrka låg så långt ner…tills jag kom ihåg att jag tittar igenom Botkyrka på val.se. Botkyrka kan delas upp i två delar, norra och södra. Ena halvan är ett ghetto, andra halvan…undviker den norra delen. Finns det möjlighet för dig att jämföra norra och södra Botkyrka, Affe? Jag gissar att södra blir vit-cyan långt nere på listan och råsvarta norra tar sig in på topp 3.

  Gilla

  • Affe said, on februari 14, 2013 at 3:06 e m

   Jag tror inte att det går. På Brå finns statsdelar redovisade för Stockholms, Malmös, och Göteborgs kommun. Inte Botkyrka.

   Gilla

   • Illwill said, on februari 14, 2013 at 7:02 e m

    Ok, synd. Tack för svaret.
    Mitt tips till alla är annars att spendera en stund på val.se. Det är faktiskt väldigt intressant att se hur landet är uppdelat. Tensta som till 60-75% röstar på S (beroende på del), Botkyrka som har en del som främst röstar på M och en del som främst röstar på S, norrlänningar som röstar på Vpk…förutom Umeå som röstar på Mpk. Ett fåtal hålor ute på landet där Centern är stora, sen typ Jönköping som enda ställe där kådisarna är stora.

    Gilla

 6. Kalle said, on februari 14, 2013 at 5:50 f m

  Åtminstone 3 faktorer både signifikant korrelera med kriminalitet:
  1. Andel av befolkningen med utomnordisk bakgrund.

  2. Kommunen storlek och läge ( stad/glesbygd).

  3. Socioekonomi mätt som tex medelinkomst.

  Skulle vara intressant att se korrelationskoefficienter för dessa samband uträknade..

  Gilla

 7. PKcensuren said, on februari 14, 2013 at 2:23 e m

  Så Stefan Fölster menar det är mer problem i Danderyd med få invandrare än Södertälje med många invandrare?

  Gilla

 8. […] Stefan Fölster vid det nybildade Reforminstitutet väckte nyligen stor uppmärksamhet med en undersökning som visar att sociala problem är vanligast i orter med få invandrare. Undersökningen kom som på beställning och fick journalister att gå igång på högsta växel. Men det saknas något i undersökningen. Fölster väljer att helt utelämna brottsligheten när han undersöker sociala problem i kommunerna. Affe. […]

  Gilla

 9. lennart jonasson (@lauternichts) said, on februari 14, 2013 at 11:05 e m

  Märkliga tider vi lever i. Lindeborg och Fölster på samma sida. Det gäller att inse att de båda tillhör ett gemensamt etablisemang som vill försvara sina privilegier. Vänstertomten Lindeborg med anhang är alltså inte vänster även om de inte inser detta. Nåväl, tänker inte analysera just detta nu utan vill förutom det Affe lyft fram påvisa det absurda med Fölsters ”analys”.
  Det hade möjligtvis varit relevant att jämföra orter som präglas av långvarig nedgång i allsköns aspekter som arbetslöshet, bidragsberoende, utflyttning av starka och initiativlösa etc.
  Munkfors med 3000 invånare som lyfts fram i Fölsters rapport skulle således kunna jämföras med Herrgården i Malmö (Rosengård) med ungefär samma invånarantal.
  Jämförelsen med en nedgångsort och en annan med avseende på skillnader skulle i detta fall givetvis få Munkfors att framstå som den store vinnaren what so ever.. En diskussion om etnicitet, kulturellt kapital, förankring i landets seder och bruk osv. skulle kunna initieras just mot bakrund av att det handlar om två geografiska områden med en negativ utveckling. Denna rapport kommer vi dock aldrig att få se pga det politiskt/mediala etablisemangets pågående härdsmällta.

  Gilla

 10. Cathy said, on februari 15, 2013 at 12:33 f m

  Hejhej! Bra genomgång. Hur ser definitionen på ”utländsk bakgrund” ut i den här sammanställningen?

  Gilla

  • Affe said, on februari 15, 2013 at 3:30 e m

   Det är den nya definitionen. Utrikes födda och svenskfödda med två utrikes födda föräldrar.

   Gilla

 11. Henrik said, on februari 15, 2013 at 1:15 f m

  Affe du borde göra ett till diagram baserat på samma siffror som ovan men med anmälda brott per capita. Jag tror statistiken blir ännu mer talande då.

  Gilla

  • Affe said, on februari 15, 2013 at 3:28 e m

   Har gjort det lite tydligare nu att det är per Capita.

   Gilla

 12. thomas said, on februari 15, 2013 at 5:53 f m

  Håller med Henrik. Ovanstående lista är knepig. Affe skriver t.ex. själv att Haparanda hamnar långt ned på listan. Haparanda har >3 anmälda brott per capita! Jämför med Stockholm som har < 0.1.

  Gilla

  • Tjipp said, on februari 15, 2013 at 8:23 f m

   Jag gjorde samma misstolkning som du och Henrik först, för i kolumnrubriken i bilden står det ”Anmälda brott” men i beskrivningen står det ”Anmälda brott per 100 000 invånare”. Det är det senare som är rätt. Stockholm har högre brottslighet per capita (0.65) än Haparanda (0.32).

   Det kanske är en idé att uppdatera bilden så att det blir tydligt?

   Gilla

   • thomas said, on februari 15, 2013 at 3:29 e m

    Tack för upplysningen. Tänk så fel man kan läsa.

    Förslag till Affe. Ändra kolumn 2 ‘Anmälda brott’ till ‘Anmälda brott per 1000 invånare’ och skriv sedan siffrorna med en decimal (eller ingen). T.ex. Stockholm 65, Malmö 61, o.s.v. Det skulle bli lite klarare.

    Gilla

 13. Anonym said, on februari 15, 2013 at 8:03 f m

  Riktigt bra arbete! Snyggt!

  Gilla

 14. Martin said, on februari 15, 2013 at 8:03 f m

  Bra jobbat Affe

  Gilla

 15. […] mer på Affes .   Pettersson kan bara som vanligt konstatera att när journalisterna går igång med något som […]

  Gilla

 16. Zon said, on februari 15, 2013 at 9:26 f m

  Kan du inte göra en x-y-plottning av samma data som visas i tabellen? Andel av befolkningen som har utländsk bakgrund på x-axeln, och anmälda brott per 100 000 invånare på y-axeln. Jag tror att det ännu tydligare skulle visa sambandet (korrelationen). Om man sedan gör en regressionsanalys och tar fram en linje kan man använda lutningen för att spekulativt räkna ut hur brottsligheten kommer att se ut i framtiden i de orter där andelen invånare med utländsk bakgrund ökar.

  Gilla

 17. Kalle said, on februari 15, 2013 at 9:29 f m

  Affe, tack för ditt fantastiskt arbete. Det är inte lätt idag i Sverige för nästa alla statistik som bygger på etnicitet är förbjuden. Det kräver mycket tänkande och Affe gör det bäst i Sverige!

  Gilla

 18. Bo said, on februari 15, 2013 at 5:10 e m

  Bara att ställa en motfråga. Om dessa svenska glesbyggds kommuner har så svåra sociala problem borde staten satsa pengar där och inte i de socialt välmående invandrartäta kommunerna. Staten har med andra ord gjort en enorm felsatsning då de pumpat in miljarder i dessa välmående invabdrarområden. Och skitit i glesbyggden

  Gilla

 19. icekube said, on februari 15, 2013 at 7:13 e m

  Mjae… Alltså… Vänder jag lite på det, d.v.s. räknar ut brott/100.000 delat med folkmängden och väljer att sortera på det och, inte för att det spelar så stor roll, procent med utländsk bakgrund i andra hand hamnar lilla Åsele i topp med 10,67 brott per invånare men med bara 12,9 procent invånare med utländsk bakgrund.

  Åsele är således inte stället jag skulle flytta till direkt. Frågan är vilka typer av brott som avses? Fylleslagsmål mellan äktsvenskar? Något slags tourist haven lär inte Åsele vara.

  Fjärde från slutet hamnar Malmö med 0,2 brott per invånare och 45,5 procent invånare med utländsk bakgrund. Stockholm ligger sist med 0,08 brott per invånare och 33,5 procent med utländsk bakgrund.

  Södertälje hamnar på 258:e plats, Huddinge 269:e. Närmsta svarta kommun, om jag undantar ”hill-billy”-kommunerna (jaja, slå mig ni som kommer därifrån ;D) Haparanda och Burlöv kommer Sumpan på 196:e plats.

  Botkyrka med en ”all time high” på 61,4 procent med utländsk bakgrund begås bara 0,5 brott per invånare, alltså 20 gånger mindre än i ”leader of the pack” Åsele. Man kan naturligtvis misstänka att Botkyrkabor kanske inte gärna kackar i eget bo.

  Vänd på det igen så hamnar Lekeberg med 2,62 brott per invånare och 5,3 procent invånare med utländsk bakgrund sist, snäppet efter Öckerö med 0,93 brott per invånare och 5,8 procent invånare med utländsk bakgrund.

  Vore intressant att korrelera mot snittinkomster/utbildningsnivåer etc för etniska svenskar kontra icke-etniska svenskar samt uppdelning i typ av brott.

  Jo, med statistik kan man säga det mesta. Tryggt nog kan inte ”Reform”institutet säga mycket heller om dom inte i detalj redogör för sitt data.

  Kontentan är att siffrorna icke säger ett endaste dyft. Intressant är också att ECRI (European Commission on Racism and Intolerance) vill att vi ska (äntligen – kanske) börja redovisa statistik med etnicitet.

  Gilla

  • Affe said, on februari 15, 2013 at 10:02 e m

   Jag hänger inte med. Vad är poängen med din uträkning?

   Gilla

 20. Jadu said, on februari 16, 2013 at 2:04 e m

  Stefan Fölster har utan att tänka på det punkterat myten om att invandrare begår brott för att de är fattiga. Han glömde ta med brottsstatistiken, men det har han ju blivit hjälp med nu. PK-folket är så ivriga att framhålla det ekonomiskt positiva med invandringen så att de glömmer vad de för övrigt har sagt. Tack Fölster, för självmålet.

  Gilla

 21. Peter said, on februari 16, 2013 at 4:05 e m

  Hej Affe,

  Jag har gjort en anpassning av datan. Detta visar direkt överrepresentationen på ett vetenskapligt accepterat sätt.

  Låt B: antal brott/100.000 invånare
  Px: Procentuell andel invandrare
  Py = 1 – Px: Procentuell andel Svenskar

  Man kan göra antagandet att antalet brott/100.000 invånare är en linjär super-position av Px och Py enligt:

  B = a*Px + b*Py.

  Eftersom B,Px och Py är kända så har vi ett överbestämt ekvationssystem. Kontanterna a och b kan hittas genom att tillämpa minsta kvadratmetoden. Om vi vetat fördelningen av olika grupperingar så hade vi kunnat utökat ekvationen och fått fram överrepresentationen inom varje grupp.

  Överrepresentationen av brottslighet för människor med utländsk härkomst kan sedan hittas som:

  Överrepresentation = a/b.

  Lösningarna går perfekt genom datan och stämmer exakt med excels egna uppskattning av den linjära trendlinjen . Eftersom resultatet även är beroende på hur stor populationen är så ger jag några exempel där jag filtrerat ut beroende på populationsstorlek.

  Några resultat:

  Population 0-1.000.000 (all data) => Ö = a/b = 4,53
  Population 0-50.000=> Ö = a/b = 4,38
  Population 0-25.000=> Ö = a/b = 4,15
  Population 0-15.000=> Ö = a/b = 4,02
  Population 0-10.000=> Ö = a/b = 4,15
  Population 0-5.000=> Ö = a/b = 3,13

  Slutsatsen är rätt entydig och bevisar bortom allt tvivel att överepresentationen är cirka 4 ggr men minskar något för mindre orter (som också har mindre antalet datapunkter). Mitt förslag är att implementera den här typen av resonemang eftersom resultaten är så tydliga och ger ett direkt mått på överrepresentationen. Vore även kul att se datan för enskilda brott tex våldtäkter, våldsbrött, inbrott etc.

  overrepresentation-i-population-0-1000000 overrepresentation-i-population-0-75000

  overrepresentation-i-population-0-50000 overrepresentation-i-population-0-25000

  overrepresentation-i-population-0-15000 overrepresentation-i-population-0-10000

  overrepresentation-i-population-0-5000

  Gilla

 22. Peter said, on februari 16, 2013 at 4:14 e m

  Kan lägga till typiska värden.

  På en population 0-1.000.000 fås ekvationen:

  B = a*Px + b*Py = 85.094*Px + 18.750*Py

  Dvs om populationen går emot 100% med utländsk härkomst blir B = 85.094 och motsvarande siffra för icke-utländsk härkomst blir B = 18.750.

  Gilla

 23. Argus said, on februari 22, 2013 at 2:19 e m

  Vore intressant att se hur städer i samma storleksklass hamnar. Man kan tex gruppera ihop städer i klasserna 50 000 och 100 000 invånare och se hur befolkningssammansättningen påverkar. Man kunde även dela in i industristäder vs tjänste/högskolestäder.

  Gilla

  • Argus said, on februari 22, 2013 at 2:27 e m

   Tack Peter, exakt vad efterfrågade!

   Gilla

 24. captagon said, on februari 28, 2013 at 7:33 f m

  Crime does not always indicate that rarely is reached for the real thing

  Gilla

 25. Per Persson said, on maj 21, 2013 at 9:09 e m

  Testa att sortera kommunerna på kvoten brottslighet/invandrarandel, som borde ge en fingervisning om hur brottsligheten korrelerar mot invandrartätheten. Vilka kommuner har högst respektive lägst kvot?

  Gilla


Kommentera gärna. Håll god ton.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: