Affes Statistik-blogg

Djurplågeri – inget allmänintresse?

Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on november 23, 2012

Djurplågeri och brott mot försvarslösa djur är någonting som ofta väcker stor upprördhet hos allmänheten. Med all rätt, djur är helt utlämnade till och beroende av människors förmåga att behandla dem väl. Men hos Brå (Brottsförebyggande rådet) bevärdigas djurplågeri inte ens med en egen brottskategori. Istället ligger det ihopklumpat med diverse andra brott som “Myteri”, “Brott mot griftefriden”, “Otillåtet förfarande med pornografisk bild” och tio andra kategorier.

För en tid sedan försökte jag hitta ”Djurplågeri” i Brå:s databas över anmälda brott. Det borde väl ligga under ”Miljöbrott (djur och natur)”. Men jag hittade ingenting. Jag mailade och frågade.

Mailväxling med Brå

Hej,
Var hittar jag statistik om djurplågeri?

Svar från Brå:
Statistiken över anmälda brott bygger på så kallade brottskoder som tas fram av Brå tillsammans med rättsväsendets myndigheter. Djurplågeri saknar unik brottskod utan är in sorterad under en brottskod (1606) som är en så kallade övrigt kod och innehåller ett flertal brott.
Det går därför inte att urskilja just djurplågeri i statistiken. Däremot redovisas djurplågeri i lagföringsstatistiken eftersom den inte bygger på brottskoder utan lagrum. Om du vill veta mer om vilken detaljeringsgrad statistiken över anmälda brott finns på, kan du läsa publikationen, kodning av brott där alla brottskoder står listade. Länk till brottskodningslistan.

Tack för svar. Jag tycker att detta är väldigt märkligt. Vad är anledningen till att Djurplågeri saknar unik brottskod?

Svar från Brå:
Brottskoderna tas fram av Brå i samråd med rättsväsendets myndigheter. Givetvis skulle man kunna önska att det fanns en brottskod för varje unikt brott men ett sådant system skulle vara närmast omöjligt att administrera. Vilka koder som ska finnas görs utifrån en bedömning av vilka brott det finns störst allmän intresse att följa upp.

Tack för ditt svar, som dock ger upphov till ett par följdfrågor.

Ditt svar indikerar att djurplågeri är ett av de brott som enligt Brås och rättsväsendets myndigheters bedömning har mindre allmänt intresse. Hur har ni kommit fram till denna bedömning och vad grundar ni den på?

Det allmänna intrycket enligt min mening är istället att djurplågeri är ett av de brott som tilldrar sig mycket stort intresse och engagemang från allmänhetens sida. Det vore därför intressant att ta del av hur ni har resonerat för att komma fram till denna policy.

Svar från Brå:
Hej,
Här är lite mer information om principer och regler vid införandet av brottskoder.

Dagens brottskodsystem innehåller cirka 400 olika koder. En utökning av antalet brottskoder risker att ge en dålig kvalitet på den information som registreras genom brottkoderna. Man bör därför för varje behov av att ändra eller införa ny brottskod noga överväga ett sådant beslut. Nedan följer principer och riktlinjer för beslut om att införa nya eller ändra befintliga brottskoder.
För att kunna införa nya brottskoder eller ändra befintliga brottskoder ska samtliga av följande grundläggande kriterier vara uppfyllda:

 • Brott som representeras av brottskoder ska regleras i svensk lagstiftning.
 • Informationsbehovet ska vara av långsiktig karaktär.
 • Registrering av efterfrågad information ska förväntas kunna hålla god kvalitet.
 • Efterfrågad information ska passa in i nuvarande och framtida struktur för brottskodsystemet.

För att kunna införa nya brottskoder eller ändra befintliga brottskoder ska, förutom de grundläggande kriterierna, en eller flera av följande kriterier vara uppfyllda för efterfrågad information:

 • avser brottslighet som begås, anmäls i större omfattning eller utgör en större del av rättsväsendets verksamhet.
 • avser allvarlig (grov) brottslighet.
 • avser en av regeringen, rättsväsendet prioriterad brottslighet att följa för att t.ex. kunna förebygga eller utreda brott.
 • avser brottslighet där det finns ett stort och varaktigt samhällsintresse av att kunna följa.
 • behövs av andra mycket centrala och mycket angelägna verksamhetsmässiga skäl.

Som jag tidigare nämnde tas brottskoderna fram av Brå i samråd med rättsväsendets operativa myndigheter. Varför önskemål om egen brottskod för djurplågeri inte inkommit tidigare kan jag icke besvara.

Om du önskar kan du inkomma med ett önskemål om att införa en egen brottskod för djurplågeri så kommer vi pröva detta i när en översyn av brottskoderna görs. Det är dock inte säkert att önskemålet kommer att bifallas utan det måste accepteras av rättsväsendets myndigheter.

(slut på mailväxlingen)

Min kommentar:
Det låter onekligen som att ett brott måste vara synnerligen allvarligt för att få en egen brottskod. Som till exempel det allvarliga brottet:
Överträdelse av tillträdesförbud vid idrottsarrangemang” som har brottskod 4028. I genomsnitt kommer det in fyra anmälningar per år och varje gång blir det krigsrubriker i tidningarna.
Eller:
Tullbrott, ej grovt, vårdslös tullredovisning” med brottskod 4048.
Eller:
Ringa bidragsbrott mot övriga (PPM, CSN och Migrationsverket)” med brottskod 5072. (Ett bidragsbrott kan avses som ”ringa” om beloppet inte överstiger 1 500 kronor.)

Nu tycker jag inte att man ska strunta i att föra statistik över de här brotten. Det är väl bra att man dokumenterar så mycket som möjligt. Inte minst för att kunna följa brottstrender över tid. Men kan någon hävda att de här brotten är grövre eller har mer allmänintresse än djurplågeri?

Jag kollade upp anmälningsstatistiken för brottskodskategorin 1606. En kategori där man lägger de udda och ointressanta(?) brottsanmälningarna som inte passar in någon annanstans. Där återfinns djurplågeri. Tillsammans med ”Myteri”, ”Brott mot griftefriden”, ”Otillåtet förfarande med pornografisk bild” och tio andra kategorier. Kategorin kallas på Brå:s sida:
”Övriga brott mot kap. 16, upplopp, ohörsamhet mot ordningsmakten m.m.”. Inte precis en kategori där man förväntar sig hitta ”djurplågeri”.

Den här anmälningsstatistiken är förstås ganska värdelös. Man kan inte utläsa något om de enskilda brottskategorierna. Jag kollar därför upp lagföringsstatistiken för att få ett hum om hur fördelningen av dessa 14 kategorier kan tänkas se ut. Jag lägger ihop de senaste tio årens domslut, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.

Inte så förvånande dominerar djurplågeri. Inte ett enda fall av myteri eller något förledande av ungdom de senaste tio åren. ”Våldsamt upplopp”1 och ”Ohörsamhet mot ordningsmakten” utgör 22 procent respektive 10 procent. Djurplågeri utgör 61 procent.

Men det är viktigt att komma ihåg att detta är domslut, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser. Inte anmälningar. Under perioden 2002-2011 anmäldes 15 470 brott som hamnade under brottskod 1606. Endast 977 gick så långt som till lagföring. Det kan mycket väl vara så att kategorin ”Djurplågeri” dominerar ännu mer i anmälningsstatistiken då många av de anmälningarna förmodligen inte går så långt som till lagföring.

Vad beror då detta på? Varför för man inte anmälningsstatistik över Djurplågeri? Och i den statistik som finns (kod 1606), varför finns inte ”Djurplågeri” med i beskrivningen trots att den sannolikt är den överlägset största kategorin bland de 14 kategorier som finns i brottskod 1606?

En del kanske rycker på axlarna åt detta. Det är ju ”bara” djur. Men förekomsten och eventuell ökning av djurplågeri i ett samhälle är i allra högsta grad intressant. Även för personer som inte bryr sig om djurens lidande.

A study conducted by Northeastern
University and the Massachusetts
SPCA found that people who abuse
animals are five times more likely to
commit violent crimes against humans.
The majority of inmates scheduled to
be executed for murder at California’s
San Quentin penitentiary “practiced”
their crimes on animals, according to
the warden
.

Animal Abuse & Human Abuse: Partners in Crime (obs! starka bilder)

1. Det bör tilläggas att Våldsamt upplopp och Djurplågeri är två mycket olika kategorier när det gäller anmälningar. Ett enda Våldsamt upplopp kan generera väldigt många anmälningar. Det ligger i brottets natur sa att säga. För djurplågeri råder i många fall närmast det motsatta förhållandet. En djurplågare kan plåga djur under lång tid och vid många tillfällen och generera en enda anmälning.

Tagged with: ,

22 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Verkligheten said, on november 23, 2012 at 2:11 e m

  Intressant. Antal fall av djurplågeri som lackmuspapper på tillståndet i nationen. Det ska jag minnas. Jag har en idé på en annan ”termometer” nämligen smitning från olycksplats. Kan inte bevisa det, men jag anar att en ökning antalet fall av smitning skulle kunna vara ett tecken på upplösning i ett samhälle.

  Gilla

 2. M said, on november 23, 2012 at 4:26 e m

  Det här är ju fenomenalt uselt. Du måste ju såklart ta upp frågan med BRÅ igen. Länka till det här inlägget, eller formulera om det och skicka ett mejl. Det är som du säger mycket konstigt att man inte tar den här frågan på allvar.

  Gilla

 3. Styrbjörn said, on november 23, 2012 at 4:37 e m

  Jag är själv djurvän och hundägare, och anser därför att djur har ett värde i egenskap av levande varelser, snarare än som egendom som en del anser. Både jag själv och många i min omgivning tar mycket illa vid sig när man läser om fall av djurplågeri som jag tycker vittnar om stor hänsynslöshet och empatibrist. Jag har alltid ansett att hänsynslöshet mot djur säger väldigt mycket om en person, och att våld mot andra människor då inte är långt borta.

  Att man inte brytt sig om att föra denna statistik på ett vettigt sätt är för mig en gåta. Det känns som att man antingen inte anser det vara särskilt allvarligt eller så vill man mörka siffrorna.

  Gilla

 4. Berit said, on november 23, 2012 at 4:51 e m

  Är verkligen människan så likgiltig för djurplågeri?
  Det är bara ett spel för gallerierna att vi i Sverige har tex.djurens rätt,svenska djurskyddet,djurrättsalliansen och djurskyddsaktivisterna med flera som säger sig arbeta för djuren men de tiger som muren och det har blivit värre för varje år.
  Anledningen är massinvandringen av araber,muslimer och judar som kräver halal /koscher slakt,en medeltida /vidskeplig slaktmetod från 600-talet som är fruktansvärd för djur/fjäderfän.
  Men detta tiger alla om;tysatade av Reinfeldt och alliansen.
  Eskil Erlandsson landbyggnademinister står inte på djuren sida han orkar inte ens svara på mail om grovt djurplågeri /vanvård.
  Samma med LRF,jordbruksverket,livsmedelsverket och svensk mjölk med flera.
  Det satsas ingen pengar på djurskyddsinspektörer under Reinfeldts beskydd han är ingen vän av djur.
  19/11 2012 Stora brister i djurhållningen på Skånes grisgårdar,grisarna saknade strö de står väl i sin egen avföring upp till ryggen precis som djurrättsaktivisterna visade på fiömen för ett par år sedan.och en fixerad sugga som inte kunde röra någonting.
  23/11 2012 Grovt misskötta lantbruksdjur i Hälsingland fick dfricka sin egen urin.
  160.000 kycklingar dör varje år i bara transporter i Sverige.
  Hönor i Halland drunknade i sin egen gödsel.
  Så ser det ut varenda dag i Sverige för våra lantbruksdjur,fjäderfän och alla andra djur som är våra egna levande och kännande medvarelser och har lika stort värde som en människa.
  Kom ihåg det!

  Gilla

 5. Danne said, on november 23, 2012 at 9:23 e m

  Det här är fruktansvärt snett, det rimmar inte alls med vår civiliserade kultur och våra värderingar. Viktigt och bra att du lyfte fram det här djupt ledsamma förhållandet.

  För att visa allmänintresset så kunde vi väl starta en namninsamling att bifoga till en önskan ställd till BRÅ?! Det om något borde kunna backa upp allmänintresset.

  Hoppas på respons ifrån fler här bland kommentarsfältet.

  Gilla

  • Affe said, on november 24, 2012 at 9:42 f m

   Tanken är god, men då ska nog namninsamlingen starta någon annanstans. På ett större forum och där fokus är just på djur. Jag tror mer på att kontakta politiker och djurrättsorganisationer för att få dem att agera och eventuellt starta upp något.

   Gilla

   • Danne said, on november 24, 2012 at 2:43 e m

    Absolut, jag håller med :) Passade bara på att väcka en tanke om vidare handling för ev. läsare här. Mycket tack vare att jag deltagit i namninsamlingar ofta för djur och natur via : http://www.care2.com/

    Välkommet med din reaktion nedan, Baron Skugga.

    Gilla

 6. Baron Skugga said, on november 24, 2012 at 9:24 f m

  Som gammal livstidsmedlem i Djurens Rätt så skall jag ta upp saken med dem.

  Gilla

  • elina said, on november 24, 2012 at 6:14 e m

   Rätt plats också men Djurskyddsföreningen då? Vore det inte deras bord mednär de säger sig värna om alla djurs rätt till bra liv? Trodde inte det var så illa.

   Gilla

   • Baron Skugga said, on november 24, 2012 at 7:04 e m

    Jo absolut, bägge organisationerna har ett reellt politiskt inflytande och kan förhoppningsvis påverka BRÅ. Du kanske kan tipsa Svenska Djurskyddsföreningen?

    Gilla

 7. David said, on november 24, 2012 at 7:54 e m

  Mycket bra att sätta fingret på detta! Jag delar den på Facebook på flera ställen!

  Gilla

 8. elina said, on november 24, 2012 at 10:16 e m

  Till Baron Skugga: Har mailat Svenska Djurskyddsföreningen och uppmanat dem att göra något. Har länkat hit samt vidarebefodrat en liten bit av BRÅ svaret.

  Gilla

  • Baron Skugga said, on november 25, 2012 at 11:37 f m

   Snyggt! Publicera gärna deras svar här.
   Jag återkommer också ang. Djurens Rätt.

   Gilla

   • elina said, on december 9, 2012 at 6:04 e m

    Inte ett pip från Djurskyddsföreningen.

    Gilla

 9. Daniel said, on november 28, 2012 at 10:07 f m

  Väldigt intressant och i samband med att man läser om seriemördare, som t.ex. Jeffrey Dahmer, så har de som barn och tonårningar ofta betett sig grymt mot djur.

  Gilla

 10. […] hela artikeln här. Helt klart intressant […]

  Gilla

 11. Maria Cimini said, on december 2, 2012 at 6:16 f m

  Baron Skugga, -jag skulle gärna vilja veta hur Djurens Rätt förhåller sig till Halalslakt? Är det för riskabelt att opponera sig offentligt emot det ? Det är så fruktansvärt att jag mår dåligt av bara tanken. Hur har det kunnat gå så långt i Astrid Lindgrens Sverige?

  Gilla

  • Baron Skugga said, on december 2, 2012 at 1:08 e m

   Hej Maria, följande är hämtat från Djurens Rätts FAQ:

   Djurens Rätt anser att djur är individer med rätt att leva sina liv för sin egen skull och är därför emot all slakt av djur i livsmedelsindustrin. Begreppet halalslakt används ofta när man egentligen menar ”slakt utan bedövning”, trots att det inte är samma sak. Djurens Rätt anser att det av djurskyddsskäl inte ska vara tillåtet att döda djur utan föregående bedövning. Bedövningen innebär att djuren görs medvetslösa innan avblodning. Avblodning utan föregående bedövning är oerhört plågsamt.

   Hur ser det ut i Sverige idag, är halalslakt tillåtet?
   Religiös slakt är tillåtet, men inte slakt utan bedövning. Enligt svenska djurskyddsbestämmelser måste djur bedövas innan avblodning. Traditionell halalslakt säger bland annat att djuret inte får vara sjukt eller skadat vid slakt, att det ska vara vänt mot Mecka och att slakten ska ske under överinseende av en rättroende muslim. Bedövningen anses enligt vissa tolkningar som en skada, och därför görs en del halalslakt runt om i världen utan bedövning. Bedövning innan slakt accepteras dock av många av världens muslimer. Halalslakt med bedövning sker i en hel del länder, bland annat Sverige. Bedövning med el är reversibelt och anses därför inte som en skada. Det är en vanlig bedövningsmetod inom konventionell slakt i Sverige hos fåglar och får. En mindre andel muslimer accepterar också bedövning av nötdjur med bultpistol, vilken är den metod som används inom konventionell slakt av nötdjur i Sverige. Halalslakt i Sverige skiljer sig alltså inte djurskyddsmässigt från hur andra djur i Sverige slaktas.

   Varför stoppas inte importen av kött från djur som slaktats utan föregående bedövning?
   Det är möjligt för EU som helhet att förbjuda import av varor som produceras utanför unionen och som inte är tillåtet att producera i medlemsländerna. Detta har gjorts för till exempel hund- och kattpäls. Däremot är det inte möjligt för enskilda medlemsländer att förbjuda import av varor som är tillåtna att producera i andra medlemsländer. Detta skulle strida mot reglerna om fri rörlighet av varor inom EU:s interna marknad. Så länge det är tillåtet att slakta djur utan bedövning i EU:s medlemsländer är det inte möjligt för Sverige att införa ett förbud mot importen. EU-parlamentets miljöutskott och den svenska regeringen vill nu se att ett krav på obligatorisk märkning av kött från djur som slaktats utan bedövning, införs.

   Vad gör Djurens Rätt?
   Vårt mål är ett samhälle fritt från djurförtryck, där alla djur har rätt att finnas till för sin egen skull. Vi är därför emot all slakt. Men vi arbetar också för förbättringar för de djur som lever här och nu. Det innebär att vi arbetar både nationellt och internationellt för att reglerna kring slakt ska bli så bra som möjligt för djuren. Några exempel på frågor som Djurens Rätt driver:

   för bättre djurskydd vid slakt, bland annat inför revideringen av EU-reglerna 2009 då vi arbetade både för att länder skulle kunna förbjuda obedövad slakt och för att miniminivåerna i hela EU skulle bli så bra som möjligt.
   bevakar utvecklingen i EU angående obedövad slakt och arbetar inom olika koalitioner för att lyfta frågan.
   mot att djur skadas och självdör i samband med transporter till slakterierna.
   mot levande upphängning av fåglar på slakterier
   För en obligatorisk märkning av kött där det anges om bedövning använts vid slakt.

   Gilla

 12. Danne said, on januari 22, 2013 at 7:35 f m

  Verkar som det faktiskt fått en egen brottskod nu! (1609) enligt vad jag funnit här: http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2013-01-14-nya-brottskoder.html

  Gilla

 13. Berit said, on februari 17, 2013 at 4:21 e m

  Var står det att 1609 är brottskoden för djurplågeri?

  Gilla


Kommentera gärna. Håll god ton.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: