Affes Statistik-blogg

Vakthundarna på våra bibliotek

Posted in Betraktelser, Medias mörkning by Affe on juni 29, 2011

Jag råkade snubbla över en diskussion på nätet mellan ett antal bibliotekarier angående boken Världsmästarna av Julia Caesar. Diskussionen visade sig vara mycket intressant och avslöjande. Inköpsansvariga bibliotekarier är ju en slags makthavare i samhället. Det är de som bestämmer vilka böcker allmänheten ska få tillgång till.

Vissa långa inlägg i diskussionen är avkortade. Länk till hela diskussionen finns längst ned. Den röda texten är mina kommentarer.

Värt att notera i all denna arrogans, maktfullkomlighet och tvärsäkerhet hos vakthundarna är att ingen av dem har läst boken.
————————————–
13 juni 08:23

Ragnar Eng

Hej!
I vintras fick vi ett inköpsförslag till Eskilstuna Stadsbibliotek på boken Världsmästarna av pseudonymen Julia Ceasar. Vi avslog boken med stöd i det andra lektörsomdömet boken fick i bibliotekstjänsts boklistor samt den enda recensionen jag hittills kunnat hitta, skriven av Pär Fagerström i Mora tidning…

…I Eskilstuna har vi ett nämndbeslut på att vi inte ska köpa in medier som underblåser främlingsfientlighet, vilket jag åberopat i mina svar till den användare som upprepade gånger i ganska hätska ordalag krävt att vi ska köpa in boken. Jag har blivit ombedd att hänvisa till specifika sidor och stycken som skulle göra att den här boken strider mot våra krav på saklighet, varför jag nu ser mig tvungen att läsa valda delar av boken.

Nu senast fick jag mig tillsänd en länk från sidan politisktinkorrekt.info där läsarna uppmanas att kräva att deras lokala bibliotek köper in boken:
http://politisktinkorrekt.info/2011/06/11/varldsmastarna-bojkottas-av-biblioteken/

Det pågår alltså en kampanj för att få folkbiblioteken att ta in dena bok. Mycket riktigt har jag nu också fått ett andra inköpsförslag där vi, Eskilstuna Stadsbibliotek, beskylls för att vara ”politiskt korrekta” som inte köpt in boken.

Så, nu undrar jag, blåser den här stormen även på andra håll, och hur tacklar ni andra situationen?

Nu ska jag fortsätta att läsa, och jag kan säga att för- och efterord inte har ändrat min uppfattning att lektören och recensenten gjorde rätt i att utfärda varningar för den här boken.

Mvh
Ragnar Eng
Bibliotekarie databaser, webb
Stadsbiblioteket Eskilstuna
(Jan Bärmarks lektörsomdöme samt det omdöme av Per-Åke Walton, som enligt Bibliotekstjänst tydligen inte dög, finns att läsa i inlägget på politisktinkorrekt.info som Ragnar Eng länkar till.)
———————————————————————–
13 juni 11:06

Jonas Aghed

Hej, kollega.
Den här diskussionen påminner om en som ägde rum för några år sedan, om boken ”Mångkultur eller välfärd” av Lars Jansson.

Jag tycker det borde vara ganska enkelt för det enskilda biblioteket att bemöta de som kräver att boken ska köpas in. De enda som har rätt att och förmåga att bedöma vad som ska köpas in är bibliotekarierna. De behöver inte köpa in en bok bara för att någon tycker att den ska köpas in; det måste alltid göras en bedömning om det är värt att lägga pengar, tid, utrymme och arbete på att inlemma en viss bok i beståndet. Det räcker alltså med att svara att man som inköpsansvarig bibliotekarie bedömer att boken inte är värd att införskaffas. Byråkratiskt men korrekt.

Å andra sidan kan man ju tycka det vore intressant att ha en del skitböcker i sitt bibliotek, också, om de fungerar som exempel på tendenser i tiden. Kanske dags att starta upp ”propaganda”-hyllor?

Å tredje sidan är väl den viktigaste slutsatsen att dra av detta att det är absolut nödvändigt att vi bibliotekarier behåller ansvaret för inköpen OCH är vaksamma på försök till manipulation av oss? Alltså, att vi bibehåller/ökar vår politiska medvetenhet?

Hälsningar
Jonas Aghed
bibliotekarie
Brännkyrka gymnasium
(Mer om Jonas Aghed hittar du i en artikel av Kjell Albin Abrahamson här: Bibliotekarierna som ljuger om kommunismens brott *host*)
———————————————————————–
13 juni 16:02

Anya Feltreuter

Det är upp till biblioteken att bedöma vad som ska köpas in, absolut. Dock tror jag vi måste lita lite mer på våra låntagare. Eskilstuna bibliotek vill inte köpa in boken, men Ragnar Eng läser den (varifrån fick han tag på boken?). Får vi bibliotekarier läsa vissa böcker som de vanliga låntagarna inte ska ha tillgång till (eftersom vi inte litar på att de kan skilja propaganda från fakta?)?

Ett underligt resonemang tycker jag. Främlingsfientlighet bekämpas inte genom bannlysning, snarare genom öppenhet och dialog.

Anya Feltreuter
Bibliotekschef
Boxholms bibliotek

————————————————————————
13 juni 14:08

Ragnar Eng

Jag glömde att skriva att jag läser ett exemplar som jag lånat kommer från Mälardalens högskola i Eskilstuna. Det biblioteket har alltså valt att köpa in boken, vilket jag respekterar. Vi har dock våra politiskt beslutade urvalskriterier att hålla oss till, vilket jag har gjort och därför inte köpt in boken.
Mvh
Ragnar Eng
Bibliotekarie databaser, webb
Stadsbiblioteket Eskilstuna
———————————————————————–
13juni 22:52

Miguel Benito

Jag håller absolut med Jonas Aghed och Ragnar Eng att sådana böcker inte hör hemma i ett folkbibliotek. Yttrande- och tryckfrihet innebär inte att våra gemensamma bibliotek ska finansiera främlingsfientliga alster genom inköp.

Ofta de låntagare som föreslår dessa böcker har redan dem hemma, men vill förstås att andra också ska läsa dem och förmås hysa främlingsfientliga åsikter.
Som Jonas Aghed påminner om var det för några år sedan en liknande diskussion om Lars Janssons bok. Jansson själv skriver någonstans att han är förgrymmad för att ”Benito” stal hans möjligheter till försälning till biblioteken. Visst är jag stolt över det, och det borde ala bibliotekarier se till att böckerna som köps in inte går över gränsen.

Just nu pågår en livlig debatt i Spanien om ett biografiskt lexikon som den spanska historiska akademin producerat (ca 50 volymer för ca 23000 kronor). Biblioteken har klagat på att man glorifierar en del personer som man nu vet inte alls var några helgon. Franco är inte längre den diktator vi trodde han var, etc. Kulturdepartementet har nu bett akademien att ändra texterna genom att se till att en kommitté som akademin bestämmer går igenom texterna.

Det är ett rimligt krav, eftersom det är skattepengar som anslås. Skulle det vara ett privat företag då skulle inte ministern kunna blanda sig i. Det är det som gör skillnad i vad vi kallar yttrande-och tryckfrihet. Återigen, ang. den aktuella boken Världsmästarna skulle det behövas att någon går igenom den och presenterar och vederlägger de värsta främlingsfientliga yttranden. Får jag en sådan recension av boken publicerar jag den gärna på Immigrant-institutets hemsida, liksom Lars Janssons recension, som fortfarande går att läsa på sidan om rasism, http://www.immi.se/rasism.

Hälsningar
Miguel Benito

————————————————————————
14 juni 08:34

Jan Szczepanski

Röster har höjts om att kontroversiella böcker inte ska köpas in på biblioteken. Vissa röster, som inte är politiskt korrekta ska tystas i debatten. Vissa åsikter förhindras att bli bemötta. Mångfalden utarmas. Riktigt hur främlingsfientligheten skulle underblåsas av om biblioteket köpte in boken låter tveksamt. Våra politiska partier har ju övergivit den politiken att förbigå med tystnad utan istället övergått till att ”ta debatten”.

Det är inte bibliotekens roll att vara vakthundar. Bibliotekens roll är att spegla hela spektrat av åsikter så länge dessa inte är straffbara.

Det finns alldeles för mycket censur här i världen. Censur har inte gjort världen bättre.

Jag är chockad över att man i Eskilstuna har tagit politiska beslut om vad som ska köpas in till biblioteket. Men jag är inte chockad om biblioteken köper in kontroversiell debattlitteratur.

Miguel Benitos resonemang är besynnerligt. Han tycks mena att eftersom det handlar om skattepengar så ska majoriteten kunna bestämma vad som ingår i yttrande- och tryckfrihet.

Ska verkligen politiker bestämma vad som ska finnas på bibliotekens hyllor?

Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Göteborgs universitetsbibliotek
————————————————————————
14 juni 10:34

Jonas Aghed

Jamen goddag, yxskaft!
Huvudfrågan var alltså om rasistiska kampanjmakare ska kunna tvinga eller manipulera in sina alster på folkbiblioteken? Hur bemöter vi dem?

Jonas Aghed
bibliotekarie
Brännkyrka gymnasium
————————————————————————
14 juni 13:27

Uno Nilsson

Öppenhet är ordet. Fattar inte varför det ska behöva påpekas. Folkbibliotek är per definition öppna.

Uno Nilsson
Bibliotekarie
Tjörn
————————————————————————

14 juni 14:03

Mikael Böök

Jag har inte något alldeles direkt och konkret svar på frågan. Men, Kära Bibliotekarie, jag ber dig för en liten stund anta, att du befinner dig ett stycke in i framtiden. Alla böcker, inklusive den kontroversiella boken ”Världsmästarna” av Julia Caesar, har nu blivit tillgängliga på internet…

..Men hur man än försökte utesluta vissa böcker så skulle de slinka in på nytt, om så bara genom WikiLeaks. Eller någonting i stil med WikiLeaks. För att förhindra misshagliga boklån så *måste* man stänga ner hela nätet. Detta kan vi som bibliotekarier väl ändå knappast tänka oss att vi vill? Hoppas jag i alla fall.

Med vänliga hälsningar, som vanligt från Finland,- Mikael

Mikael Böök
Biblioteksaktivist
————————————————————————
14 juni 14:00

Tobias Carlsson

Det är härligt att så många här predikar frihet – men vem tar ansvar? Att ”allt” finns att tillgå via nätet är en förenkling, för så är det inte och det är inte självklart att det kommer att vara så i framtiden. Inte ens ”Världsmästarna” vars budskap man nu så gärna vill ha ut till så många som möjligt.

Var går gränsen för vad folkbiblioteket ska ta in och kalla det kunskap (för att tala med Lanke)? Vad ska vi lära ut? Hur många böcker från extremhögern, extremvänstern eller diverse sekteriska kyrkor ska vi ha för att visa upp som något som är det motsatta till folkbiblioteket och det öppna och demokratiska samhället och allt det står för? För inte är det väl kunskap vi talar om i det här fallet!

Följande är saxat från http://snaphanen.dk/2010/09/16/julia-caesar-varldsmastarna-nar-sverige-blev-mangkulturellt/.

Det är pressmeddelandet inför lanseringen av boken:
”Den svenska invandringspolitiken är extrem. Sverige är ett land under kolonialisering.””Av dem som har kommit är bara 5 procent flyktingar. Majoriteten på 95 procent kommer i huvudsak för att ta del av Sveriges frikostiga välfärdssystem. 96 procent saknar pass eller andra ID-handlingar men beviljas ändå permanent uppehållstillstånd. Svenska myndigheter känner alltså inte till identiteten hos det absoluta flertalet som släpps in i landet.”

”Den ansvarslösa politiken medför stora och djupgående konsekvenser för landet och dess invånare. Statsskulden skenar, skolor och bilar bränns ned varje dag, våldsbrottsligheten ökar och blir alltmer brutal. Förorterna utvecklas allt snabbare till segregerade etniska enklaver befolkade av ett importerat bidragsproletariat. Sverige har EU-rekord och ligger som nummer 2 i världen i anmälda våldtäkter.”

Det är fegt att inte ta ställning till innehållet i ”Världsmästarna” av Julia Caesar.

Med vänliga hälsningar
Tobias Carlsson
(Nej Tobias. Det är omöjligt att ta ställning till innehållet i ”Världsmästarna” om man inte ges möjlighet att ta del av det.)
————————————————————————
14 juni 14:51

Thomas C Ericsson

Visst är biblioteken öppna kulturinstitutioner som ska värna uttrandefrihet och mångfald. Men frågan är om vi skall tillhandahålla rasistisk och främlingsfientlig litteratur bara för att låntagarna frågar efter det?

Hälsningar från

Thomas C Ericsson
bibliotekschef
Kinda Bibliotek

————————————————————————
14 juni 21:10

Mikael Böök

Tobias Carlsson anar kanske svaret på sin egen fråga:
”Hur många böcker från extremhögern, extremvänstern eller diverse sekteriska kyrkor ska vi ha?”

Svaret är, i princip: allihopa. Jag håller alltså med Uno Nilsson, som redan nämde nyckelordet öppenhet och väntar mig också att bibliotekarier har detta helt klart för sig. En annan sak är sedan, att bibliotekets samling av tryckta böcker bara kan vara ett urval av alla befintliga böcker och att det således gäller att välja. Då kan det nog vara skäl att välja bort ”Världsmästarna” för att få råd eller rum med någon annan bok.

Men jag skulle faktiskt vilja lägga ett ord för att ett och annat bibliotek ser till att ha ”Världsmästarna” på sin hylla. Det verkar ju vara en bok som har, eller kommer att få, ett visst inflytande på debatten och attityderna. Därmed är det viktigt att den politiskt intresserade medborgaren har möjlighet att skaffa sig kunskap om bokens innehåll. Hur ska han eller hon annars kunna ta ställning till dess innehåll?..

..Visst bör vi tala om kunskap också i fallet ”Världsmästarna” hellre än att säga som Tobias C: ”För inte är det väl kunskap vi talar om i det här fallet!”

För övrigt tror jag att ”Världsmästarnas” popularitet bara växer ju mer vi uteslutar boken ur biblioteket.

Mikael Böök
Biblioteksaktivist
————————————————————————
20 juni 16:40

Christian Forsell

Angående boken så kan man konstatera om man läser diskussionstrådarna att den kampanj som pågar nu närmast kan likställas med en reklamkampanj som tyvärr innehåller negativa omdömen om en del bibliotekarier som nekat inköp. Efterfrågan är också delvis konstruerad, enligt sidan ska en och samma person t.ex. ha skickat inköpsförslag till både Malmös, Lunds och Hässleholms stadsbibliotek och ett negativt svar från Landskrona publicerade de på sidan och avslutade med kommentaren:

” PS: Robin S: Du som är Landskronit kan väl också lägga in ett förslag till nyanskaffning. Hävda ett särskilt stort läsarintresse eller nåt annat lämpligt”

https://affes.wordpress.com/2011/06/11/finns-varldsmastarna-pa-ditt-bibliotek/#comment-2309
http://aktualia.wordpress.com/2011/06/12/varldsmastarna-bojkottas/
http://politisktinkorrekt.info/2011/06/11/varldsmastarna-bojkottas-av-biblioteken/#disqus_thread

Denna kampanj är intressant på flera sätt och ställer intressanta och svåra frågor om bibliotekens inköpsprinciper och urval. En annan reflektion är varför inte fler förlag eller intresseorganisationer börjar arbeta på detta sätt? Uppenbarligen har den fått effekt. Om det är någon som läser länkarna vill jag göra en juridisk påpekan. Flera som kommenterar hänvisar till möjligheten att begära fjärrlån om biblioteken avslår inköpet. Och att biblioteken inte kan neka till fjärrlån och att det därför i slutändan blir det billigare för dem att köpa boken. En som skrivit detta gör det under titeln bibliotekarie. Men senast 2002 slog JK fast att biblioteken har möjlighet att neka till fjärrlån. Fjärrlån är alltså en möjlighet inte en rättighet. JK avgjorde då (JK Dnr 2729-02-21) ett ärende som rörde Skellefteå stadsbibliotek och boken Mångfald eller välstånd där anmälaren menade att biblioteket hindrat spridningen av boken. JKs beslut var att ett bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet inte behöver köpa in eller på annat sätt införskaffa [dvs fjärrlån] ett enstaka exemplar av en redan utgiven skrift.

Vänliga Hälsningar
/Christian Forsell

Bibliotekarie
Helsingborgs Stadsbibliotek
(Jag mailade en fråga till 15 bibliotek i Sverige. Min fråga löd:
Hej.
Jag har en fråga angående inköpsförslag.
Jag har läst en bok som jag tyckte var väldigt bra.
Jag vill att fler ska få chansen att läsa den.
Kan jag föreslå att biblioteket köper in den
utan att jag själv har tänkt låna den?

Tio bibliotek har svarat och alla var förstås positiva. Det behöver alltså inte finnas en direkt efterfrågan för att ge inköpsförslag. Detta vet givetvis Christian Forsell.)
————————————————————————
21 juni 13:17

Miguel Benito

Tack Christian, det var intressanta klargörande, som jag även i mitt tidigare inlägg påpekade med ett par ord, nämligen att de som föreslog inköp möjligen hade redan tillgång till boken på något sätt. Det var uppenbart att deras enda intresse var att de svenska folkbiblioteken skulle finansiera den främlingsfientliga boken. Därmed också så småningom deras kampanj mot de bibliotekarier som står på sig.

Det är modigt att vägra inköp, även om det är kristalklart att så borde det vara för alla (med undantag, som vanligt, för specialbibliotek som har ett annat syfte än folkbiblioteken – t.ex. på Immigrant-institutet har vi haft Lars Janssons bok, liksom en biografiom Ceaucescu, Maos lilla röda och Khadaffis gröna bok).

Jag skulle inte bli glad om jag på ett folkbibliotek gick förbi en hylla där jag ser en bok där främlingsfientliga och rasistiska åsikter, som tangerar till hets mot folkgrupp, ventileras och rättfärdigas. Det kan hända att boken formellt inte kan fällas, delsför att ”invandrare” inte är ”en” folkgrupp utan många folkgrupper. Å andra sidan, som samhällsmedborgare, är det vår uppgift att inte uppmuntra till helts mot folkgrupp och rasism, vilket kommentarerna och recensionerna kring boken visar att boken gör.

Det är lätt att missförstå yttrande- och tryckfriheten, vilket har gjorts av flera av debattörerna. För mig står det klart: vi ska inte finansiera främlingsfientliga och rasistiska alster. Vi ska naturligtvis inte heller bränna upp dem på bål. De får självklart leva sitt eget liv, men utan vår medverkan.

Hälsningar
Miguel Benito
(Det kan ju vara på det sättet Miguel att folkbiblioteken inte i första hand är till för att göra dig glad.)
——————————————————

Så här låter det alltså när bibliotekarier fritt diskuterar om en viss bok ska finnas tillgänglig på folkbiblioteken. Trots att ingen av dem har läst boken vet de att den är ”rasistisk”, ”främlingsfientlig” och ”en skitbok”.

Nog borde Jan Szczepanskis ord ha räckt och gjort den här diskussionen överflödig?

”Det är inte bibliotekens roll att vara vakthundar. Bibliotekens roll är att spegla hela spektrat av åsikter så länge dessa inte är straffbara.”

Den ena dåliga ursäkten efter den andra levereras. Inte bara i denna diskussion utan även från andra vakthundar på olika bibliotek i deras motiveringar att inte köpa in boken.

”Boken har dålig bindning.”
”Boken är skriven under pseudonym.”

Det är en teater, och alla vet vad det egentligen handlar om. Det handlar om att en del personer anser att viss information ska vara svårtillgänglig för medborgaren eftersom medborgaren inte anses kapabel att själv bedöma informationen.

De självutnämnda vakthundarna vaktar vidare på ”sina” folkbibliotek.

http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A1=ind1106&L=BIBLIST&O=T&H=0&D=1&T=0
Maktdjävulen i biblioteket (av Mikael Böök)
Läsarrecensioner på Adlibris
Världsmästarna

Som läkare fastslår bibliotekarierna att människor kommer att påverkas
på ett dåligt sätt, och det mår de inte bra av. De bör inte få läsa boken.
/Hans Rustad
(Norsk journalist på document.no)

Julia Cæsar til besvær for svenske bibliotekarer (document.no)
Ulf Nilsson skriver om Världsmästarna
Kompakt vänstervridning i biblioteken

Tagged with: ,

75 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Marie Stensby said, on juni 29, 2011 at 8:39 e m

  Tack för ditt arbete! Mycket klargörande om ännu en del av vårt genomcensurerade samhälle!

  Gilla

 2. Admin666 said, on juni 29, 2011 at 8:40 e m

  Censur så att det skriker om det, begräsning av tillgången till information har alltid givit negativa konsekvenser i slutänden och det finns tusentals historiska exempel på det. Men jag antar att historia inte är intressant när vi ska forma det nya multi-kulti samhället.

  Gilla

 3. Lasse said, on juni 29, 2011 at 8:41 e m

  Bra att diskussioner som dessa offentliggörs så att vanliga låntagare får lite insyn i hur det fungerar inom den svenska biblioteksvärlden. Själv tänker jag skänka mitt exemplar av boken till något bibliotek som saknar den när jag läst klart den och förstås ”provlåna” den några veckor senare för att kontrollera att den inte hamnat i någon vänsteranstruken bibliotekaries papperskorg.

  Gilla

  • bibliotekarie said, on juli 8, 2011 at 7:50 f m

   Många kommer till biblioteken och vill skänka sina gamla böcker.Tyvärr blir inte bibliotekarierna så glada som givaren förväntar sig och oftast tas böckerna inte ens emot. Så om de tar emot den så är det troligt att din bok hamnar i papperskorgen…

   Gilla

 4. 16830911 said, on juni 29, 2011 at 9:08 e m

  Mycket bra undersökning!

  Offentligt anställda personer bör inte ha rösträtt. De har redan tillräckligt stort inflytande
  vilket visas av denna artikel.

  Gilla

 5. […] Jag råkade snubbla över en diskussion på nätet mellan ett antal bibliotekarier angående boken Världsmästarna av Julia Caesar. Den visade sig vara mycket intressant och avslöjande. Inköpsansvariga bibliotekarier är ju en slags makthavare i samhället. Det är de som bestämmer vilka böcker allmänheten ska få tillgång till.Vissa långa inlägg i diskussionen är avkortade. Länk till hela diskussionen finns längst ned. Den röda texten är mina kommentarer.Värt att notera i all denna arrogans, maktfullkomlighet och tvärsäkerhet hos vakthundarna är att ingen av dem har läst boken. Se det hele på Vakthundarna på våra bibliotek. […]

  Gilla

 6. Argus said, on juni 29, 2011 at 9:33 e m

  Benito, hmmmm, var har jag hört det namnet förut?? Men Aghed känner jag igen! Det fanns en gök som jag tror hette Jan Aghed och som skrev bl a ”filmrecensioner” i sydsvenskan. Vi lundastudenter använde oss flitigt av honom för om han skrev ner en film så visste man att den var klart sevärd och höjde han en annan film till skyarna så var den totalt kass! Fungerade klockrent faktiskt. Han var en riktig röding och utan att veta något om denna Jonas Aghed så tillåter jag mig en hyfsat kvalificerad gissning om hans politiska hemvist. En jäkla skandal egentligen att dessa figurer ostört kan sitta och styra biliotekens inköp efter egna politiska preferenser.

  Gilla

 7. Botwid said, on juni 30, 2011 at 6:12 f m

  Tack! Bra att veta vad som rör sig i huvudet på makthavarna. Varför kommer jag att tänka på DDR?

  Gilla

 8. katinka glahd said, on juni 30, 2011 at 7:03 f m

  Jag har köpt boken på nätet.Läst den minst 10 ggr.Har sedan överlämnat boken som gåva till en bekant.
  Denna person har lovat att sända den vidare som en budkavle .Den cirkulerar nu runt på orten där jag bor.
  Så kan man ochså komma runt censuren och fp fram det fria ordet.”Budkavle upp,budkavle går,Rid i natt”!

  Gilla

 9. manckerstroem said, on juni 30, 2011 at 7:17 f m

  Jag har köpt och läst boken, som är ett utmärkt inlägg i en debatt som så här långt inte existerat. Boken är bra skriven och fylld med fakta vilket naturligtvis stör och hotar den typen av kulturstrypare som finns i bland annat Eskilstuna. Vi ska komma ihåg vilka bibliotek som har lägst i tak. Glädjande är dock att det verkar komma igång en microdabatt även i den svenska trögflytande kultursmeten. Fler böcker av den här kalibern måste vi skriva och sälja till priser som så många som möjligt har råd att betala.
  I övrigt en mycket bra artikel, som visar på de uppenbara bristerna i den svenska ”demokratin”. Något är riktigt ruttet i pessimistjollen ”Sverige”.

  https://manckerstroem.wordpress.com/

  Gilla

 10. Bibliotekariestudent said, on juni 30, 2011 at 7:29 f m

  Det går ju att ställa sig frågan huruvida bibliotekens framtoning påverkas av faktumet att de censurerar en viss typ av litteratur. Kan användarna ha fullt förtroende för en institution som medvetet selekterar information, med en underliggande konsensus om att användarna inte själva är kapabla att bedöma informationen? Vad är det i sådana fall som censureras nästa gång?

  Gilla

 11. Carlsson Stig said, on juni 30, 2011 at 8:09 f m

  http://www.lb.stockholm.se/cgi-bin/absok.cgi

  2 av 26 i Stockholms län har beställt boken. Vad skulle Voltaire ha sagt om det?

  Gilla

 12. roser said, on juni 30, 2011 at 8:23 f m

  Hur många har egentligen läst boken av alla de tyckare som gör sig hörda?
  Det boken sätter störst fokus på är de journalister som lierat sig med staten och inte agerar den tredje statsmakt de är satta att vara. Sedan kommer granskningen av alla röstfiskande politiker. Det som framförs som invandrarkritik är väl lätt att kolla upp, stämmer det eller stämmer det inte, vi lever ju än så länge i ett någorlunda öppet samhälle. Att få uttrycka negativ kritik mot svensk invandringspolitik är inte detsamma som att vara rasist.

  Gilla

 13. Anonym said, on juni 30, 2011 at 8:23 f m

  Varför är författaren bakom boken Världsmästarna anonym? Vad är den/de personerna rädda för? Är det så mycket bättre än att en del bibliotek inte vill köpa in boken? Bibliotekarierna står i alla fall, med sina egna namn, för vad de tycker.
  Förundrad medborgare

  Gilla

  • Ann-Marie said, on juli 1, 2011 at 7:38 e m

   Varför är du själv anonym?

   Gilla

   • Illwill said, on juli 3, 2011 at 2:20 e m

    Hehe, bra svar.

    Men plutten (den anonyme): vi bor i Sverige, ett land där vänsterterrorister misshandlar/hotar oliktänkande. Går man ut med att man röstar på SD så kan man bli utfryst eller bli av med jobbet. Julia Ceasar jobbar antagligen som journalist i Sverige, något hon inte hade gjort 5 sekunder efter det att hon blev av med anonymiteten.

    Du kanske borde dubbelkolla var konversationen kommer ifrån om du tror att bibliotekarierna är öppna med vilka de är…dessutom så är det ju alltid lättare att vara öppen med ens åsikter om man inte riskerar något då, eller hur? Att skriva att man älskar mångkultur/massinvandring och att man tycker att SD är rasister samtidigt som man jobbar för LO, det är ju knappast modigt…men pröva att skriva att man insett att mångkultur inte fungerar, att massinvandring förstör vårt samhälle och att SD är det enda logiska valet, samtidigt som du jobbar för LO.

    Om du undrar varför jag skriver med ”nickname” så är det väldigt enkelt: jag är inte villig att få min bil sönderslagen eller bli knivhuggen/misshandlad av AFA/RF/Vpk/Mpk. Har du problem med det så…tough shit.

    Gilla

 14. matsmalmo said, on juni 30, 2011 at 9:00 f m

  Anonym kl 08.23
  Förklaring till anonymiteten kanske du förstår om du läser vad som står under länken Julia Caesar uppe på högersidan av denna blogg.

  Gilla

 15. Robin Shadowes said, on juni 30, 2011 at 9:45 f m

  @Argus. Vi brukade köra samma taktik på 70-talet fast med musik istället. Om Olle Berggren (KvP) eller Lennart Persson (Arbetet) sågade en platta så visste vi att den kunde vara värd att kolla upp. LOL!

  Gilla

  • Peter said, on juni 30, 2011 at 1:53 e m

   Fast Lennart Persson var en hjälte för mig! Däremot så var Olle Berggren en dryg och gubbsjuk typ, som skrev upp plattor bara de hade en snygg tjej på omslaget.

   Gilla

   • Robin Shadowes said, on juli 1, 2011 at 1:37 e m

    Fast det förhindrar inte det faktum att han sågade all musik jag och mina kompisar gillade. Men han var förstås inte lika stort hatobjekt som Berggren som låg i en klass för sig själv.

    Gilla

  • manckerstroem said, on juli 1, 2011 at 8:11 f m

   Precis. Vi gjorde detsamma med film under samma tid, vilket visade sig bli värt biopengarna =)

   Gilla

 16. frokensverige2006@gmail.com said, on juni 30, 2011 at 10:49 f m

  Jag förmodar att samtliga dessa bibliotek genast tar bort den rasistiska och hatfulla boken ”koranen” snarast?

  /FS

  Gilla

 17. Christian Forsell said, on juni 30, 2011 at 11:56 f m

  Hej
  Jag vill påpeka att jag fått fel benämning på bilden. Är inte bibliotekschef i Kindra. Sedan är egentligen den bilden tagen från en annan sida utan tillåtelse. Men det kan jag bjuda på. Din kommentar om att det inte behöver finnas en direkt efterfråga för att ge ett inköpsförslag är givetvis korrekt. Mitt inlägg handlade inte om det. Utan den handlade om att informera om kampanjen och att det uppgavs felaktig information om fjärrlån. För att citera mig själv ”Denna kampanj är intressant på flera sätt och ställer intressanta och svåra frågor om bibliotekens inköpsprinciper och urval. En annan reflektion är varför inte fler förlag eller intresseorganisationer börjar arbeta på detta sätt?” Hur hanterar bibliotek inköpsförslag som är så här organiserade. Spelar det någon roll att de som ger förslag inte tänker läsa dem och hur skiljer sig detta åt från en reklamkampanj? Kommentaren kring Landskrona ”PS: Robin S: Du som är Landskronit kan väl också lägga in ett förslag till nyanskaffning. Hävda ett särskilt stort läsarintresse eller nåt annat lämpligt” visar ju att den personen också insett att förslag som kommer från personer som faktiskt är låntagare ökar sannolikheten för inköp. Cred dock till ditt mejl som klart skriver vad det handlar om. Bibliotek får annars ständigt massmejl med inköpsförslag från förlag och personer som vill sälja in sin utgivning och bibliotek måste alltid göra ett urval. 2010 kom det ut nästan 22 000 skrifter/böcker på svenska och största delen av dessa köps aldrig in till ditt lokala bibliotek. Hälsningar/Christian Forsell

  Gilla

  • Affe said, on juni 30, 2011 at 12:54 e m

   Hej Christian

   Jag vill påpeka att jag fått fel benämning på bilden.

   Sorry, miss av mig. Åtgärdat nu.

   Din kommentar om att det inte behöver finnas en direkt efterfråga för att ge ett inköpsförslag är givetvis korrekt. Mitt inlägg handlade inte om det. Utan den handlade om att informera om kampanjen och att det uppgavs felaktig information om fjärrlån.

   Jo, ditt inlägg handlade delvis om efterfrågan eftersom du tog upp det.

   Hur hanterar bibliotek inköpsförslag som är så här organiserade. Spelar det någon roll att de som ger förslag inte tänker läsa dem och hur skiljer sig detta åt från en reklamkampanj?

   Bra frågor. Att det inte spelar roll om de som ger förslag inte tänker läsa boken vet vi redan.

   Det skiljer sig ganska markant från en reklamkampanj. Du vill se detta som en kampanj – en aktion. Men det är faktiskt en REaktion.

   De ”rasistiska kampanjmakarna” har informerat om en bojkott. Detta tas upp här:

   http://politisktinkorrekt.info/2011/06/11/varldsmastarna-bojkottas-av-biblioteken/

   Läs det inlägget noga. Ragnar Eng länkade till det inlägget i hans trådstart. Är det inte märkligt att ingen i er diskussion tar upp de saker som framgår i det inlägget? Istället ägnar sig merparten åt att diskutera hur man ska kunna fortsätta bojkotten. Hur man på ett korrekt, byråkratiskt och ”juridiskt” sätt ska kunna hindra boken från att finnas på biblioteken.

   Visst, du pekar på tveksamma metoder som att påstå att man vill låna boken trots att man har läst den eller att lämna inköpsförslag till flera bibliotek. Men vad ska en förbannad medborgare göra då?

   Vad som främst skiljer detta från en reklamkampanj är just att folk är förbannade på vakthundarna på biblioteken. Ingen gör detta mot betalning vilket skulle vara svårt att undgå i en reklamkampanj.

   (Mitt mail till de tio biblioteken var en testballong och inte någon kampanj. Jag ville bara få reda på deras inställning. Ett bibliotek (Karlsborg) frågade vilken bok jag syftade på så jag svarade på den frågan. De andra nio biblioteken svarade jag inte. )

   2010 kom det ut nästan 22 000 skrifter/böcker på svenska och största delen av dessa köps aldrig in till ditt lokala bibliotek.

   Hur många lokala bibliotek hade efter inköpsförslag köpt in boken om Per-Åke Waltons lektörsomdöme inte hade bytts ut?
   Vad tror du Christian?

   Gilla

 18. Kenneth Sjöö said, on juni 30, 2011 at 1:38 e m

  Inget nytt under solen, biblioteken bojkottade böcker redan på 70-talet av dansken Sven Hassel som var soldat i Wehrmacht under WW2.
  Ingen god litteratur tyckte de, konstigt eftersom han sålde kopiöst med böcker i Sverige.
  Biblioteken har alltid varit åsiktspoliser.

  Gilla

 19. gorand said, on juni 30, 2011 at 2:56 e m

  Ordbajseri på högsta nivå. Humanister med slagsida åt vänster vrider sig som maskar för att hitta bästa argumenten att neka inköp.

  Gilla

 20. michaeleriksson said, on juni 30, 2011 at 5:00 e m

  En bibliotekarie har möjligen rätten att göra bedömningar om literär kvalität, ett verks betydelse, o.dy. Att fatta beslut baserande på vilka åsikter som uttrycks i verket är helt inacceptabelt (men tyvärr i Sverige, i många andra sammanhang, vanligt). Helt säkert har bibliotek även att tillhandahålla ”onda” verk av stor historisk och politisk betydelse (inklusive Mein Kampf och Maos lilla röda) redan för att det finns ett starkt och legitimt informationsintresse. Man kan även (här finns det dock diskussionsrum) argumentera att tillräckligt omdebatterade böcker, tex Världsmästarna, bör inkluderas av samma skäl.

  Gilla

 21. Anonym said, on juni 30, 2011 at 5:12 e m

  Imponerande sammanställning i denna debatt! Tackar för utnämningen till ”Bibliotekets vakthund”! Verkligen hedrande sällskap också :-) Det är viktigt att stå upp för sina åsikter och försvara folkbibliotekens rätt att välja vilken litteratur vi skall köpa in, utifrån de ekonomiska ramar som finns och efterfrågan på resp ort.
  Och jag måste påpeka att jag tillhör dom som läst den här omdebatterade boken. Kinda bibliotek fick en förfrågan från en låntagare. När väl boken kom och jag såg dess tvivelaktiga innehåll (skrivet av en anonym pseudonym, som tydligen inte vågar stå för sina åsikter offentligt) så valde jag att inte införliva boken i vårt bestånd.
  Viktigt att en debatt om yttrandefrihet förs i samhället. Biblioteken värnar om detta, men folkbiblioteken kan inte ha ALL litteratur i sina hyllor. Så mycket utrymme och anslag har vi inte. Alla i Sverige tryckta böcker finns tillgängliga på de universitetsbibliotek som tar emot pliktexemplar + Kungliga biblioteket.

  Thomas C Ericsson, Kinda bibliotek

  Gilla

  • Affe said, on juni 30, 2011 at 5:38 e m

   Så mycket utrymme och anslag har vi inte.

   Så om någon skänker ett exemplar så tar ni emot boken?

   Gilla

   • Anonym said, on juni 30, 2011 at 8:54 e m

    Nej! Vi tar ej emot sådant som inte uppfyller våra krav på kvalitet och saklighet. / Thomas

    Gilla

   • michaeleriksson said, on juni 30, 2011 at 9:13 e m

    Den kommentar låter dock mer som en ursäkt än ett skäl.

    Framförallt visar erfarenheter med politiskt korrekta och feminister att ord som ”kvalitet” och ”saklighet” i praktiken gärna är liktydiga med ”har rätt åsikt”, vilket gör en sådan inställning mycket farlig.

    (Jag säger härmed varken att Thomas nödvändigtvis vore PC eller att boken har en god kvalitet—jjag känner inte den förre och har inte läst den senare. Redan själva inställning är dock farlig och destruktiv.)

    Gilla

  • Anonym said, on juli 2, 2011 at 7:48 f m

   Men Bo Baldersson då?

   Gilla

  • elefantter said, on december 22, 2011 at 11:17 f m

   ”Kvalitet och saklighet”. Jo, du. Det är säkert otroligt hög kvalitet och saklighet på 90% av det dom köper in.

   Gilla

 22. Skinfaxe said, on juni 30, 2011 at 5:35 e m

  Fan vad arg jag blir när Miguel Benito sitter i Sverige och aktivt hindrar en mångtusenårig frihetstradition, där rationella och öpnna samtal bedrivits för att utveckla samhället. Sverige har världens äldsta tryckfrihetslag. Miguel som person och hans egna åsikter är tydligen viktigare än det svenska folkets och vårt samhällssamtal. Fy fan!

  Gilla

 23. Skinfaxe said, on juni 30, 2011 at 5:40 e m

  @ Thomas C Ericsson

  Nu är det så Thomas, att tack vare bland andra såna som dig är det varken karriärmässigt eller socialt möjligt alltid att säga sin mening öppet i vårt land. Sverigedemokrater har blivit knivhuggna och mordhotade, människor sparkade från sina jobb etc. På vilket sätt är innehållet i Världsmästarna ”tvivelaktigt”? Är det alltså ett politiskt ställningstagande du gjort? Läsarna i Kinda måste alltså skyddas från litteratur som du inte tycker om. Är du stolt över att bedriva samma typ av censur som Dostojevskij, Solsjenitsyn, James Joyce med flera utsattes för? Tror du att folk kommer skratta åt dig och din imbecilla idioti i framtiden?

  Gilla

  • Anonym said, on juni 30, 2011 at 9:08 e m

   Att jämföra Julia Ceasar med Dostojevskij & co. är väl att ta i. Sådana litterära kvaliteter har inte ”Världsmästarna”.
   Jag tycker att alla ska ha rätt att framföra sin åsikt och jag värnar om yttrandefriheten lika mycket som religionsfriheten. Alla har rätt att skriva, blogga, tycka och trycka vad som helst i det här landet, så länge det inte strider mot lagen. Men folkbiblioteken är inte skyldiga att köpa in och tillhandahålla allt som skrivs och trycks. Det har däremot Kungliga biblioteket och de universitetsbibliotek som tar emot pliktexemplar. Dit kan man vända sig för att studera de tusentals trycksaker som INTE finns på folkbiblioteken.
   Vill någon ta del av en bok eller uppsats som inte finns på folkbiblioteket så kan vi oftast låna in den från ovanstående instiutioner. / hälsningar från demokraten Thomas

   Gilla

   • Skinfaxe said, on juli 1, 2011 at 12:48 f m

    Nu var det inte stilistiken det var fråga om så varför framhärdar du i dessa genomskinliga bortförklaringar om platsbrist, budgetbrist etc.? Särskilt som du själv hävdat att det var fråga om ”tvivelaktig” litteratur. Måhända håller inte Världsmästarna Odysseus-klass men nu har du plötsligt reducerat den till ett blogginlägg… Sen förstår jag inte vad religionsfriheten har med detta att göra eller varför den skulle vara lika viktig som yttrandefriheten, det är ju rent trams att ha en särskild lag för religiösa åsikter som då åtnjuter ett större lagskydd än åsikter om exempelvis massinvandring och mångkultur som enligt dig som sagt tydligen är tvivelaktigt att vara kritisk mot. Jävla demoktraturpolitruk.

    Gilla

 24. Anonym said, on juni 30, 2011 at 7:22 e m

  Intressant att ingen har uppmärksammat att Jan Bärmark, som skrivit rescensionen av Julia Caesar i boklistan, är professor i vetenskapsteori vid universitetet i Göteborg…

  Gilla

  • Cavatus said, on juli 1, 2011 at 8:17 f m

   Hög utbildning är ingalunda någon garanti för att en människa ska omfattas av Voltaires idéer. Tvärtom kan man möta de mest inskränkta personer bland högt examinerade människor. Deras självförhärligande bildar ett raster som de lägger som en våt filt över andra människor. För de kan tyvärr drabbas av en nedlåtande syn på människor som inte är lika högutbildade som de själva.

   Bärmark kanske är den typen? Just nu är han i alla fall på semester men det hade varit intressant om han, som är den som initierat diskussionen, kunde vara med och motivera sin censur i en öppen dialog här och bekänna färg om sin människosyn i allmänhet med tanke på de ställningstaganden han gör.

   Gilla

   • Ann-Marie said, on juli 1, 2011 at 9:10 e m

    Klockrent! Har samma erfarenheter av en del av dessa s.k. högt examinerade personer…

    Gilla

 25. Inger H. said, on juni 30, 2011 at 9:17 e m

  Nazistene i Tyskland hadde sitt bokbål, på Krystallnatten, der de brente bøker med politisk lite ønskelig innhold. Bøker de ikke ville at befolkningen skulle få lese.

  Når skal svenske bilbliotekarer ha sitt bokbål?
  Forstår disse idiotene overhodet hva de gjør?

  Gilla

  • PH1 said, on juli 9, 2011 at 6:45 e m

   Nja, det var det tyska studentförbundet i samarbete med myndigheter som anordnade symboliska bokbål den 10 maj 1933, drygt fem år före kristallnatten. Man brände bl.a. böcker som förespråkade kommunism, homo- och pedofili och psykologiböcker av Sigmund Freud samt andra som man påstod ”förgiftade folksjälen”, och menade att bålen var en reningseld där det gamla dekadenta Tyskland förbrändes och ett nytt sunt Tyskland steg upp ur askan.

   ”Bokbål” var inte nytt då, och har dessutom fortsatt i världen efter 1945. I det demokratiska Tyskland har man sedan dess bränt förbjuden litteratur, och det verkar som att dagens Sverige inte ligger långt efter. Man vill stoppa böcker som inte stämmer med regimens politiska agenda. De svenska politikerna och den svenska utbildningen har tagit stort intryck av Frankfurtskolans idéer om att skapa en ny människa genom att hela tiden klamra sig fast vid vissa ideal och idka självcensur och även förneka sanningar som går emot idealen. Man kan säga att sanningen ”förgiftar folksjälen” enligt dem, och att censur därför är nödvändig. Det hitlertyska begreppet ”Gleichschaltung” kan likställas med dagens ”grundläggande värderingar”.

   Gilla

 26. Jonas said, on juni 30, 2011 at 9:22 e m

  Nu är det ju såhär att det finns väldigt många böcker (med olika politiska, eller andra agendor) som inte köps in av biblioteken, men det känner väl inte ni kvasimartyrer till. Ni vill bara sprida er propaganda. Om ni nu är så förbannat intresserade av den här skitboken (som jag har läst), så köp den då, det gjorde jag.

  Gilla

  • Argus said, on juni 30, 2011 at 9:39 e m

   @Jonas
   Jag har inte läst den ‘förbjudna’ boken. Har dock läst en del av vad den anonyma journalisten Julia Caesar skrivit och det är naturligtvis en böld i ändan på er i Gramscivänstern. Skall nu försöka få tag i Världsmästarna och läsa den. Om jag nu inte tycker att det är en ”skitbok” så måste en av oss ha fel. Det gör i så fall dig till en person (bibliotekarie?) med en skitåsikt.

   Gilla

 27. MartinA said, on juni 30, 2011 at 11:32 e m

  Jag drar av detta slutsatsen att varje bibliotikarie i varje bibliotek tar fullt ansvar för varje åsikt som uttrycks i varje bok som finns att låna på respektive bibliotek.

  Gilla

  • Cavatus said, on juli 1, 2011 at 8:10 f m

   Ha! Underbar passning till våra åsiktsvaktande bibliotekarier. Den ska jag lägga på minnet.

   Gilla

  • Barak said, on juli 2, 2011 at 11:10 f m

   Lysande och fullt rimlig slutsats som jag lånar.

   Gilla

 28. Dannie said, on juli 1, 2011 at 2:18 f m

  Tack Affe för denna lista med antidemokrater. Skrämmande. Stalin hade varit stolt över dessa vakthundar.

  Gilla

 29. Kafir Mo-Hassan said, on juli 1, 2011 at 10:50 f m

  Talade med inköpsansvarig på Landskrona Stadbibliotek idag, Pontus Johansson, som nu verkade mer pressad och forcerad än tidigare. Klart irriterad över uppmärksamheten återgick han till att hänvisa till ”Bibliotekets inköpspolicy” med två motiveringar:
  Boken var tryck av ”Books on demand” och deras alster ”skulle inte hålla för Bibliotekshantering”

  Då vägrade han lyssna på argumentet att boken faktiskt gick att få inbunden, antingen via förlaget eller via Bibliotekens sambindningtjänst. När dessa argument fallerade tog han snabbt till plan B: ”BOKEN VAR SKRIVEN UNDER PSEUDONYM” Detta argument upprepade han som stöd för sitt beslut och det undslapp honom att han blivi uppringd av ”en bibliotekarie” (Vakthund nr1, Ragnar Eng ?) Som då hade informerat honom om att hans tidigare motivering via mail var publicerad på PI och andra bloggar. Detta sågs helt enkelt som ett brott mot någon oskriven regel inom bibliotekarievärlden. Sådan uppmärksamhet var definitivt inte populär.
  På en direkt fråga vägrade Pontus Johansson att avslöja vem som ringt upp och avrått honom från inköp.

  På min begäran om fjärrlån av boken blev svaret genast mer svävande: ”Den kommer när den kommer”.
  Alltså: beskedet var att han inte kunde ge något besked!

  Nu faller pusselbitarna på plats och konspirationsteorin om att biblioteken förhindrat spridningen av boken börjar nu ta en fastare form. Jag har nu fått klart bevis för att vakthundarna satt igång djungeltelegrafen och att det på nätet pågår en kampanj för att hindra biblioteken att köpa in boken. Tydligt är att ”Världmästarna” tycks vara så besvärlig att bemöta med sakliga argument att den i största mån måste bojkottas av inköparna. Deras roll i vår demokrati är vaktpostens eviga slit: ”Släpp för h-e inte den lede fi över bron!

  Det goda rådet till Robin Shadowes ””PS: Robin S: ”Du som är Landskronit kan väl också lägga in ett förslag till nyanskaffning. Hävda ett särskilt stort läsarintresse eller nåt annat lämpligt” Detta ses i vakthundens ögon som något suspekt när det egentligen bara är ett svar på det uppenbara försöket att censurera tillgången på systemkritisk litteratur.
  Det har gått utför med vår demokrati när ett harmlöst boktips påstås vara en ”rasistisk nätmobb”

  Gilla

  • Robin Shadowes said, on juli 1, 2011 at 1:31 e m

   Jag vill även avråda från att låna på fjärrlån. Det är att be om att blir åsiktsregistrerad. Dom uppgifterna kommer kvickt att sändas vidare till Expo. Vilket givetvis är olagligt men bevisbördan kommer ligga på vår sida.

   Gilla

   • Bibliotekarie på besök said, on juli 3, 2011 at 7:54 f m

    Det stämmer inte att uppgifterna registreras, utöver den registrering som behövs för att du ska få boken + att kontrollera att du lämnar tillbaka den. Efter att lånet är återlämnat raderas uppgifterna per automatik ur bibliotekens register.

    Gilla

 30. Janne Carlsson said, on juli 1, 2011 at 3:44 e m

  Mycket storm i ett grumligt vattenglas. Man undrar vad som är så upprörande i att biblioteken nte köper in denna bok? Det kommer ju ut massor av böcker som biblioteken av olika anledningar inte köper in.
  Ett enkelt sätt att kringgå problematiken att den inte finns på biblioteken är att den blir tillgänglig som e-bok och de som vill läsa den själva kan ladda ner den (gratis eller mot en avgift)!

  Gilla

  • michaeleriksson said, on juli 1, 2011 at 4:45 e m

   Poängen torde vara tvådelad:

   Dels finns det i dagens Sverige ett stort problem med att åsikter som inte är tillräckligt politiskt korrekta eller feministiska på olika sätt undertrycks eller diskrimineras i debatten. För att dra en analogi: Om du får tillbaka en krona för lite i snabbköpskassan skulle du troligen rycka på axlarna—men om du för tillbaka en krona för lite vid vart och vartannat inköp, då ser det mycket annorlunda ut.

   Dels är frågan vem som bestämmer baserande på vilka kriterier. En delförklaring till att boken inte köps in verkar helt enkelt vara att den företräder åsikter som bibliotekarierna personligen inte håller med om—och detta är helt enkelt inte en acceptabel grund.

   Gilla

 31. Bo K said, on juli 1, 2011 at 4:13 e m

  Till Robin S! Vad du lånar är skyddat av grundlagen och kan inte lämnas ut tll andra instanset. OM det inte pågår en brottsutredning, då kan polisen mot uppvisande av intyg från åklagaren få ut låneuppgifterna.

  Gilla

  • Robin Shadowes said, on juli 1, 2011 at 9:48 e m

   Jag ger inte ett ruttet lingon för grundlagen. Kulturmarxisterna på biblioteken är ju gutmenschen och att bekämpa onda rasister kommer dom att göra med alla medel, även olagliga sådana. Då deras vänner och kolleger är likadana som dom själv så skyddar dom varandra. Skulle jag låna Världsmästerna så blir jag registrerad och uppgifterna går vidare till Expo som i isn tur vidarebefordrar dem till sina stormtrupper AFA. Bekräftelsen kommer när jag får hotbrev och en yxa i dörren. Men det betyder ju inte att jag kommer kunna bevisa att det var en bibliotekarie som golade ner mig. Därför läser jag hellre hennes texter på nätet istället.

   Gilla

   • Bibliotekarie på besök said, on juli 3, 2011 at 8:01 f m

    Men snälla nån, vilken paranoia. Att du vågar skriva på nätet förvånar mig, är du inte rädd att din ISP ska vidarebefordra din internethistorik till Expo?

    Det finns åsikter från hela politiska spektrat på bibliotek, tro’t eller ej. Det vi har gemensamt är att vi brinner för informationsförmedling

    Jag är förvisso PK-batikhäxa själv (dock utan inköpsansvar, bör jag kanske nämna) men jag skulle vidarebeforfra uppgifter till Expo lika lite som jag talar om för en förälder vad deras tonårsbarn lånar. Dessutom tror jag knappast Expo skulle vara intresserad av uppgifterna (jag bör väl för säkerhets skull försäkra dig om att jag inte har testat!)

    För sakens skull ska jag kanske säga att jag tycker att större folkbibliotek kan köpa in Världsmästarna om man bedömer att efterfrågan finns, mindre kan avstå främst på grund av att det trots allt är en rätt smal bok. På det lilla kommunbibliotek jag arbetar på köper vi in uppskattningsvis 2/3 av förslagen som kommer. De som inte kommer med bedöms ofta som för smala eller för dyra eller för ömtåliga :-)

    Gilla

   • Robin Shadowes said, on juli 3, 2011 at 10:45 f m

    Jag kanske skall påminna dig om att det var Expo som hackade SD för ett år sedan.

    Gilla

 32. Bo said, on juli 1, 2011 at 5:03 e m

  Bo Baldersons psedonym. Rensa genast bort böckerna ifrån biblioteken. ?

  Gilla

 33. Osynlige Mannen said, on juli 1, 2011 at 9:41 e m

  För den som har lust och tid: Kolla om ditt bibliotek har RAF-boken. (Om och av Baader-Meinhof-ligan.) Läs den gärna. Förhoppningsvis får du tag i en ”borgerlig” upplaga, där man använder inledande versal på ny mening, samt skiljetecken. Då är boken åtminstone läslig.

  om du däremot får tag på den icke borgerliga upplagan får du vänja dig vid att läsa samtliga ord skrivna i gemena samt att skiljetecken inte används eftersom det är ett borgerligt påfund det blir som förstås en smula mer svårläst då i synnerhet som att översättningen i hög utsträckning följer tysk syntax vilken som bekant blir betydligt mer lättläst om skiljetecken och inledande versal används med tanke på hur tysk meningsuppbygnad ser ut meningslöst svammel och floskler blir inte heller mer lättläst

  Men jag rekommenderar verkligen en kontroll av biblioteksinnehav samt en läsning av boken. Om någon tidigare tvivlade på att RAF bestod av en samling pårökta psykopater, skingras alla tvivel efter en genomläsning. De var inte direkt några stora tänkare. I jämförelse med AFA eller EXPO framstår de i och för sig som genier. Men det säger förstås inte så mycket.

  Gilla

 34. gorand said, on juli 2, 2011 at 7:53 f m

  Finns boken på Danska bibliotek?

  Gilla

  • Unknown said, on juli 2, 2011 at 1:42 e m

   Ja boken Världsmästarna är inköpt av Gentofte Bibliotekerne norr om Köpenhamn.

   Gilla

 35. Barak said, on juli 2, 2011 at 11:03 f m

  Vilken. Jäkla. Bra. Blogg. Folkbildande som få.

  Nu är jag en som inte ser storheten i Julia Ceasar då jag tycker hon är ett par snäpp under medioker som skribent (men fortfarande ett par rejäla snäpp över svenska journalisters klass generellt.). Men det hon tar upp är i många stycken nödvändigt att ta upp och som jag är övertygad om att absolut ingen tjänar på att det mörkas kring.

  Själv blev jag faktiskt positivt överraskad att det finns flera riktiga bibliotekarier som faktiskt fortfarande tror på folkbildning och inte förraktar folkets förmåga att tänka själva. (Bl.a. Bibliotekschef Anya Feltreuters och blibliotekarie Jan Szczepanskis inte längre så självklara klargörande värmde mitt hjärta. Samhällets hjältar som dessa är knappast är populära i denna märkligt inskränkta kultur där information och tankar tydligen bara skall vara några fås rätt att tillgå och nyttja.)

  Hur som helst så är den här bloggen bland det bästa jag lyckats hitta. En garanterat regelbunden läsare här.

  Gilla

 36. censuren said, on juli 2, 2011 at 4:52 e m

  Vad mörkar ni?

  Jo lönedumpning lönedumpning lönedumpning med behovet av invandrare där arbetslösheten är skyhög för att dumpa lönerna

  Frågan är om ni inte ska byta ut den etniska svensken helt?

  Hur ska Sverige fungera om 50 år? Hoppas man är död då!

  Gilla

 37. Niclas said, on juli 2, 2011 at 10:02 e m

  Man blir mörkrädd när man läser vad bibliotekarierna sagt! Herregud, man kan ju inte vända sig till politikerna heller. Är det under sådana här förhållanden folk blir skogstokiga och försöker revoltera, för att sedan stämplas som terrorister av de som har makten?

  Funderar starkt på att packa ner mina ägodelar och se mig efter ett nytt land att bosätta mig i.

  Gilla

 38. HC said, on juli 3, 2011 at 8:51 f m

  Du borde även lägga in Ulf Nilssons krönika/recenssion som länk i anslutning till din artikel: http://www.expressen.se/kronikorer/ulfnilson/1.2161500/ulf-nilson-sverige-ar-pa-vag-at-helvete

  Gilla

 39. Onkel said, on juli 7, 2011 at 1:04 e m

  Har du hört talas om Upphovsrätt? Att du som bibliotekarie tror att det är okej att stjäla andras foton och texter såhär tycker jag är mer skrämmande än att en källkritiskt problematisk bok som Världsmästarna inte tas in på biblioteken.

  Gilla

 40. loofon said, on juli 16, 2011 at 7:21 f m

  Bibliotekariernas stora problem är att de, utan att ha läst boken, vet med sig att det seriöst inte går att bestrida de fakta som finns i den.
  Köper de in den så kommer de att utsättas för kritik av sina politiker, de får kanske inte den löneutveckling de hoppats på och jämfört med det, är ju censur en fråga som väger lätt.

  Det pågår ett lågintensivt krig mot Sverige och som i alla krig är sanningen det första offret. Det är djupt tragiskt att de som ska företräda det fria ordet, som ska medverka till att medborgarna ska kunna ta del av tillgänglig information från statistisk, vetenskaplig och medicinsk litteratur å det grövsta åsidosätter sina plikter.

  Även om boken som sådan inte är livsavgörande så blottar denna debatt med all önskvärd tydlighet vilket land Sverige redan har blivit.

  Gilla

  • Barak said, on juli 18, 2011 at 3:37 e m

   ”Även om boken som sådan inte är livsavgörande så blottar denna debatt med all önskvärd tydlighet vilket land Sverige redan har blivit.”

   Exakt! Att små människor finns, som vakthundarna är exempel på, är väl inte att förvånas eller bli speciellt upprörd över. Men att de blivit majoritet?! Att det är deras inskränkta och otäckt fördummande syn som är den dominerande i samtal eller åtminstone är mest högljudda! DET är minst sagt oroväckande.

   Men det finns ljus också. Individer som förespråkar förnuft och öppenhet. Personer som tänker ett steg längre och inte föraktar andras förmåga att tänka och dra egna slutsatser. Det är alltid lika glädjande att upptäcka.

   Gilla

 41. Pålacken said, on augusti 2, 2011 at 8:54 e m

  När mina barn börjar växa upp skall jag använda innehåll i denna blogginlägg som ett lysande exempel hur den svenska ”smygcensuren” fungera i verkligheten när de kommit från skolan ilurade massa lögner om systemet vi lever i.

  Här har vi ett praktisk exempel hur makten på ett sofistikerad sätt vägrar mig tillgången till informationen och på detta sätt försöker styra mina åsikter.

  Till Bibliotekarier; Det ironiska i det hela är att ert agerande BEKRÄFTAR och validerar det som etablissemanget kallar för konspirationer.
  För det är precis vad ni gör: KONSPIRERAR mot mig och alla andra i Sverige så att vi skall inte få tillgång till viss litteratur genom bibliotek. Alla pussel faller på plats…..

  (och jag som trodde att jag var galen konspirationsteoretiker som drömmer ihop allt och här lägger man fram ett till pusslet i denna konspiration mot oss. Tack Affe)

  Gilla

 42. Per Olof Rizell said, on augusti 8, 2011 at 12:24 e m

  1. Enligt Bibliotekstjänsts direktiv ska recensioner vara neutrala. Tydligen anser man sig kunna frångå neutraliteten i detta fall. Men det var naturligtvis inte meningen att allmänheten skulle få kännedom om hur vissa ämnen censureras.

  2. Folkbiblioteken är enligt lag skyldiga att tillhandahålla det material en låntagare efterfrågar. Oavsett vilket ämne låntagaren vill ta del av. Möjligheten att inhämta information är en grundläggande demokratisk rättighet. Om medborgarna inte fritt kan inhämta information är demokratin i realiteten satt ur spel.

  Gilla

 43. Per Olof Rizell said, on augusti 8, 2011 at 12:52 e m

  Till bibliotekarie på besök!

  När det gäller invandringen och mångkulturalismen är urvalet på biblioteken mycket ensidigt och till i det närmaste 100 procent propaganda för fortsatt invandring. Personer eller organisationer som kritiserar invandringen är i det närmaste omöjliga att hitta på biblioteken, även om deras arbeten är av hög kvalitet. Som exempel kan nämnas Jan Milld med Blå-Gula frågor, Folkviljan och massinvandringen, Fri information om invandringen, Lars Jansson med förlaget Vitsippan, samt Jan Elfversons och Ingrid Björkman med fleras utmärkta böcker. Fler exempel kan nämnas.

  Gilla

 44. John said, on april 5, 2012 at 12:32 e m

  Dumheter. Det är en absurd tanke att varje bibliotek ska tillhandahålla allt skit som vårt i tryck. Finns många som vill se Åsa-Nisses samlade verk i hyllorna också, men det lär inte heller hända.
  Det finns heller ingen anledning att vara paranoid och prata om censur hela tiden. Sanningen är att de flesta inte delar SD:s åsikter. Det är naturligt att ni får lite uppmärksamhet, ni är de avvikande.
  Men visst är det mysigt med offerkofta ; )

  Gilla

 45. Bert Olsson said, on januari 9, 2014 at 10:15 e m

  en tanke till de inköpsovilliga bibliotekarierna: varför inte arrangera ett bokbål på de misshagliga böckerna som nazisterna gjorde ? Det är raka puckar istället för vänsterrapparkaljacensur. Fast man skulle kanske då öka köpintresset för boken förstås . . .

  Gilla

 46. […] publicerade Affes Statistikblogg ett inlägg med rubriken “Vakthundarna på våra bibliotek”, en mycket avslöjande nätdiskussion där majoriteten är uppenbart vänstervridna bibliotekarier […]

  Gilla

 47. […] publicerade Affes Statistikblogg ett inlägg med rubriken “Vakthundarna på våra bibliotek”, en mycket avslöjande nätdiskussion där majoriteten är uppenbart vänstervridna bibliotekarier […]

  Gilla


Kommentera gärna. Håll god ton.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: