Affes Statistik-blogg

Omskärelse av pojkar, hur röstade ditt parti?

Posted in Betraktelser by Affe on augusti 6, 2009

omskarelse_voteringSå här såg det ut när kammaren biföll utskottets förslag angående omskärelse av pojkar år 2001.

Nu handlade inte detta om för eller emot omskärelse av pojkar, utan om en reglering. Det är viktigt att komma ihåg. Men samtidigt så är ju en reglering/lagstiftning ett accepterande av företeelsen. Man godkänner det men under vissa villkor. Alla de här politikerna hade möjligheten att göra som t ex Margit Gennser (m) gjorde. Det var som synes inte många som gjorde det.

Nej de flesta verkade ha ”barnets bästa” i främsta rummet.

Några röster från debatten:

Jag kan känna en viss glädje över att man nu har fört frågan för de här barnen framåt, dvs. att man nu garanterar smärtlindring.
Chatrine Pålsson (kd)


Det har blivit uppenbart att någon form av reglering av verksamheten måste ske för att tillvarata barnets rätt att slippa onödig smärta och tvingas på ett ingrepp som inte kan göras ogjort….

…Med detta yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.
Leif Carlson (m)


Jag vill gärna stanna upp där en stund och titta närmare på aspekten ”barnets bästa”. Barnkonventionen har en oerhört stark ställning i vårt land. Då menar jag inte bara i lagstiftningen och den offentliga verksamheten utan hos var och en av oss. I denna kammare har vi inte heller tvekat att ta strid för barnets rätt när så varit påkallat…

…Vi ska stifta lagar som står i samklang med rättsuppfattningen i det omgivande samhället. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till förslaget i betänkandet
Margareta Israelsson (s)

Margareta Israelsson menar nog snarare ”vi ska stifta lagar som står i samklang med rättsuppfattningen i det omgivande mångkulturella samhället”


Herr talman! Omskärelse är ett smärtsamt ingrepp. Det gör ont såväl under ingreppet som under läkningsprocessen. Dessutom är ingreppet irreparabelt.
I regeringens och utskottets förslag tas ställning för religion och sedvänja, men man vill inte att smärtan ska vara så stor och föreslår därför smärtlindring. Tanken över huvud taget att religion ska räcka för att riksdagen ska godkänna ett kirurgiskt ingrepp på försvarslösa är egentligen både principiellt och sakligt upprörande. Barnen kan inte välja. De kan välja religion som ungdomar och vuxna, de kan ta sig in i och ut ur kulturella mönster, de kan ta konsekvenserna av sin tro och de kulturella mönster de ställer sig bakom.
Det kan inte barn.
Kia Andreasson (mp)


Fru talman! Jag kommer att ta upp en helt annan aspekt på den här frågan. Jag tycker inte att man ska ha speciallagar av den här typen. Vi har en generell lagstiftning som beivrar felaktiga ingrepp av det här slaget. Det räcker. Vill man påverka religion osv. ska det ske genom samtal; det ska ske underifrån. Jag borde ha skrivit en motion om att vi inte ska ha den här typen av lagstiftning. Och jag borde ha sagt likadant i många andra ärenden. Det är klåfingrighet.

Nu står jag inför ett dilemma. Hur ska jag rösta? Röstar jag med utskottet säger jag ja till lagstiftning, men jag tycker att det är en fel attityd till lagstiftning. Att rösta för reservationen är fullkomligt uteslutet. Man har visat på en väldigt stor intolerans, även om man har förklätt det med andra ord. Vad jag får göra i och med min röstförklaring är att avstå, och jag avstår för att man använder lagstiftningen på ett sätt som inte är förknippat med den ursprungliga västerländska synen på the rule of law.
Margit Gennser (m)

Detta var alltså utdrag från kammarens protokoll. Läs det i dess helhet här. Kammarens protokoll

Av staplarna att döma så verkar mp vara ovanligt sunt. Riktigt så enkelt är det inte. Från socialutskottets betänkande:

Enligt vår uppfattning är det svårt att försvara ett smärtsamt kirurgiskt ingrepp som sker på en frisk människa utan dennas samtycke. Vi anser vidare att det är troligt att förslaget kan anses strida mot barnkonventionen. Vi anser dock inte att det skulle vara möjligt och meningsfullt att införa ett totalförbud som motsvarar förbudet mot könsstympning av flickor.
Thomas Julin (mp)

och varför skulle inte det vara möjligt? Det gick ju bra när det gällde kvinnlig könsstympning.

Betänkande 2000/01:SoU17 Omskärelse av pojkar

Omskärelse inte riskfritt
Det krävs goda skäl att skära
Omskära eller inte omskära
Läkare slipper utföra omskärelse
Förbjud omskärelse på pojkar
Omskärelse kan inte jämställas med barnkirurgi

Läsvärt om detta på andra bloggar
Bloggen ”Kulturvänster blir pophöger” skriver om de sexuella aspekterna och motiven för både kvinnlig och manlig könsstympning.
De orena barnen ska renas med svenska skattepengar

Birgitta Rydberg (fp) har det ganska tufft på sin blogg
Omskärelse av pojkar ska göras rätt

Every Kinda People skriver också bra om detta
Trojan(s)ka Hä(s)tar – Ben Benrabah

Thoralf Alfsson gör livet surt för hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg. Missa inte detta!
http://thoralfalfsson.webblogg.se/2009/august/stolleprov-pa-landstinget-i-kalmar-lan.html

”Nätverket ”Säg Nej till Omskärelse av Pojkar” består av en samling personer som arbetar för att omskärelse av pojkar skall förbjudas i Sverige.” Hur mycket material som helst om detta ämne.
SNOP, Könsstympning av pojkar i Sverige

19 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Josef Boberg said, on augusti 6, 2009 at 6:26 e m

  Tja… – jag säger då det…

  Gilla

 2. Anonym said, on augusti 6, 2009 at 6:43 e m

  Bra artikel Affe!

  Jag rekommenderar den i samband med en artikel jag skrev tidigare på Every Kinda People:

  http://everykindapeople.blogspot.com/2009/08/trojanska-hastar-ben-benrabah.html?showComment=1249584153602#c3262023292607036899

  Gilla

 3. Mannen said, on augusti 6, 2009 at 8:10 e m

  Vänsterpartiet tog ett kongressbeslut år 2002 om att driva frågan om ett förbud.

  Gilla

 4. Universalgeni said, on augusti 7, 2009 at 11:03 e m

  Lidt statistik fra Danmark: http://jp.dk/morgenavisen/meninger/article1547764.ece

  At kompensere for sociale forhold, når man laver den slags, er i vid udstrækning meningsløst. Man kan jo ikke både sidde i fængsel og gå på job/uddannelse samtidig. Man bliver fattig af kriminalitet. Ikke omvendt.

  Gilla

  • Affe said, on augusti 8, 2009 at 1:51 e m

   Tack så hemskt mycket!
   Mycket bra länkar.

   Gilla

 5. Universalgeni said, on augusti 7, 2009 at 11:10 e m

  Her er rapporten fra Danmarks Statistik – pdf: http://www.dst.dk/asp2xml/puk/udgivelser/get_file.asp?id=13434&sid=indv

  Gilla

 6. Universalgeni said, on augusti 7, 2009 at 11:23 e m

  Endnu et link med statistik: http://jp.dk/indland/krimi/article1371018.ece

  Gilla

 7. Universalgeni said, on augusti 9, 2009 at 3:30 f m

  Jeg skal prøve at huske at sætte link ind her hos dig, når der kommer nyt af samme type. :lol:

  Gilla

 8. Universalgeni said, on augusti 9, 2009 at 8:03 e m

  Du kender selvfølgelig Hans Rosling og hans animerede statistikker?

  Gapminder har programmer her – man kan selv lave animerede statistik-videoer: http://www.gapminder.org/

  Her er FNs database: http://data.un.org/

  Der ligger mere med Rosling på YouTube og Google Video.

  Gilla

  • Affe said, on augusti 11, 2009 at 1:56 e m

   Ja han är kul och Gapminder är häftigt. Ska kolla upp det mer och se om jag kan använda det.

   Gilla

 9. Rolf said, on augusti 10, 2009 at 12:24 e m

  Det är skrämmande att läsa all denna rappakalja om omskärelse! Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att intoleransen var så utbredd bland svenska folket. Tack och lov ändå för att en majoritet av Riksdagens ledamöter har en mera human syn på mänskliga rättigheter – bland vilka religionsfriheten har en fullkomligt självklar plats.
  Det är ynkligt att medicinskt skolad personal, som ex. en stor del av medlemmarna i Svensk Barnkirurgisk Förening, avvisar omskärelse av orsaken att det skulle vara ”ett icke medicinskt motiverat ingrepp”. Så länge sjukvården accepterarr att göra aborter av icke medicinska skäl, och så länge potensmedel får subventioneras med skattemedel framstår ett sådant resonemang som det svepskäl det i själva verket också är.

  Gilla

  • Affe said, on augusti 10, 2009 at 1:23 e m

   Hoppas inte för mycket nu. Läs motiveringarna av riksdagens ledamöter. Många är emot övergreppet och vill att det ska försvinna. De är bara det att de är fega kräk som viker sig för religiöst förtryck och inte vågar göra det enda rätta. Ett förbud skulle göra att företeelsen försvann bra mycket fortare.

   Uppenbart att de inte tänker på barnens rättigheter när de bifaller denna reglering som i princip innebär ett accepterande.

   Svepskäl säger du. Vad skulle det egentliga skälet vara då?

   Gilla

  • Jon said, on juli 4, 2012 at 9:59 f m

   Är Arquettes pseudonym ”Rolf” numera?

   Gilla

 10. Universalgeni said, on augusti 13, 2009 at 12:37 f m

  :-D Lyder godt Affe!

  Lidt politistatistik om kriminalitet: http://www.politistatistik.dk/
  Kriminalforsorgen: http://www.kriminalforsorgen.dk/

  Gilla

 11. Allahu Akbar » Rör inte min kuk… said, on oktober 28, 2009 at 9:51 f m

  […] Det är numera helt lagligt och mer eller mindre gratis för muslimer att omskära sina barn. Sveriges samlade läkarkår har ställt sig negativt till detta och många kommer att vägra utföra ingreppen. Vilket  garanterat kommer reta muslimer, för de kommer skrika religionsfrihet och springa till DO och håva in ett par månadslöner. Våra politiker i landstingen om i Sverige tycker det hela är ungeför samma sak som att gipsa sitt ben. Ska se om jag lyckas få tag i en lista på vilka politiker som stödjer detta barbariska seder. Isåfall komme den omedelbums att publiceras här med namn, bild, epost och telefonnr. Men acceptansen för denna barnmisshandel är stor bland våra folkvalda. Vilket Affe fint presenterar på sin statistikblogg […]

  Gilla

 12. is said, on oktober 29, 2009 at 6:53 e m

  Absolut vidrigt och har inget med religionsfrihet att göra. Det är en mänsklig rättighet att kunna bestämma över sin egen kropp och endast myndig person bör vara den som avgör om detta ska ske på sin EGEN person.
  Dessa människor som misshandlar sina barn ska straffas, uppfostras och utbildas i modernt, demokratiskt, respektfullt tänkande och agerande som passar den västerländska nivå vi befinner oss på,

  Gilla

 13. […] När regeringens förslag om omskärelse behandlades av riksdagen rådde förkrossande enighet om det förträffliga i att låta små pojkar få sina könsorgan deformerade, bara det gjordes av läkare. 85 -100 procent av riksdagsledamöterna röstade bifall till regeringens förslag. […]

  Gilla

 14. […] När regeringens förslag om omskärelse behandlades av riksdagen rådde förkrossande enighet om det förträffliga i att låta små pojkar få sina könsorgan deformerade, bara det gjordes av läkare. 85 -100 procent av riksdagsledamöterna röstade bifall till regeringens förslag. […]

  Gilla

 15. Martin Luther said, on februari 19, 2012 at 1:44 f m

  Vad har oskyddade ollon gett världen? Hysteri! Överhettade stridspittar! Överbefolkning! Penetreringsfixering! Amerikansk skuren porr! Stympade enklaver i Sveriges storstäder! Jag har aldrig sett någon fördel!

  Gilla


Kommentera gärna. Håll god ton.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: